Brno pro Ukrajinu, z. s.

Brno pro Ukrajinu, z. s. pomáhá ukrajinským uprchlíkům v Brně i válkou zasaženým obyvatelům Ukrajiny.

1 Vytvořených sbírek
116 108 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Spolek vznikl jako občanská iniciativa 24. února 2022, v průběhu jara provozoval a koordinoval materiální sbírky humanitární pomoci. V druhé polovině roku 2022 se spolek věnoval propojování jednotlivých aktérů pomoci, tj. jednotlivců, občanských iniciativ, neziskových organizací i orgánů samosprávy, jejich informační a koordinační podpoře a sdílením informací podstatných pro ukrajinskou komunitu v Brně, a to primárně ve spolupráci s týmem integrace cizinců Odboru sociální péče Magistrátu města Brna a Centrem pro cizince Jihomoravského kraje.Od ledna 2023 se Brno pro Ukrajinu, z. s. zaměřuje na sběr stále potřebné humanitární pomoci pro válkou zasažené obyvatelstvo přímo na Ukrajině. Díky dlouhodobé spolupráci s Cestou naděje života, z. s., které zajišťuje transport do postižených oblastí, se daří dostávat darovanou pomoc tam, kde je aktuálně nejpotřebnější. 

Rychlé kontakty

Web: https://brnoproukrajinu.cz/
E-mail: bpu@brnoproukrajinu.cz
Telefon: +420730890028