Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit

Spolek je národní organizací, která propaguje a rozšiřuje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob. Přestože spolek podporuje pohybové aktivity pro všechny osoby se specifickými potřebami, speciálně zaměřuje svoje programy a aktivity na osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, jejichž účast v pohybových aktivitách ovlivňují různé limity.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

Spolek je národní organizací, která propaguje a rozšiřuje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob. Přestože spolek podporuje pohybové aktivity pro všechny osoby se specifickými potřebami, speciálně zaměřuje svoje programy a aktivity na osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, jejichž účast v pohybových aktivitách ovlivňují různé limity.

Sídlem tohoto národního spolku, otevřeného i zahraničním členům, je Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, třída Míru 115, 771 11 Olomouc. Zakládajícími členy spolku byli akademičtí pracovníci Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci a další osoby spjaté se studijním oborem aplikovaná tělesná výchova – Mgr. Ondřej Ješina, prof. PhDr. Hana Válková, CSc., PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., Bc. Dan Kubík a Mgr. Tomáš Vyskočil. V průběhu let však došlo k rozšíření členské základny i o ostatní akademická pracoviště, zejména Katedru zdravotní TV a tělovýchovného lékařství při FTVS v Praze, ale i celá řada dalších. Kromě akademických pracovníků jsou však členy i pedagogičtí pracovníci ze škol, rodiče dětí s postižením, ale i sportovci se zdravotním postižením aj. V průběhu následujících let však došlo k rozšíření a posílení členské základny. Díky vstupu zástupců prakticky všech vysokoškolských pracovišť vzdělávající odborníky v oblasti tělesné výchovy a sportu a zajména díky vstupu řady pedagogických pracovníků z praxe, ale i rodičů dětí s postižením, studentů zejména z Fakulty tělesné výchovy a sportu, Fakulty sportovních studií a Fakulty tělesné kultury. Klíčové partnerství bylo zahájeno díky členství svých zaměstnanců i subjekty jako je Centrum Paraple, Léčebný ústav Hrabyně nebo parasportovní svazy. Zástupci těchto organizací pak mohou sdílet vzájemné aktivity, je možné společně jednat ve vztahu k cílům spolku a zejména je možné zaznamenat významné zkvalitnění identifikace s celkovým pojetím oblasti aplikovaných pohybových aktivit (z ang. Adapted Physical Activity) v rovinně školní TV, volnočasových aktivit a kvality života, rehabilitace i parasportu. 

Rychlé kontakty

Web: https://www.caapa.cz/
E-mail: caapa@email.cz