Český Athletic Club Roudnice nad Labem z.s.

ČAC je veslařský klub, nacházející se v Roudnici nad Labem, s dlouholetou tradicí. Již od roku 1882 zde vedeme svěřence všech věkových kategorií ke sportovnímu rozvoji. Roudnický klub se aktivně účastní sportovních soutěží po celé republice a jeho členové pravidelně vozí domů spoustu úspěchů.

1 Vytvořených sbírek
16 704 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

ČAC je veslařský klub, nacházející se v Roudnici nad Labem, s dlouholetou tradicí. Již od roku 1882 zde vedeme svěřence všech věkových kategorií ke sportovnímu rozvoji. Roudnický klub se aktivně účastní sportovních soutěží po celé republice a jeho členové pravidelně vozí domů spoustu úspěchů. Za pomoci obětavých trenérů, kteří se klubu plně věnují ve svém volném čase, se nám podařilo vychovat několik sportovců, kteří se dostali do národních výběrů – Talent ID, Labské akademie Veslování i do juniorské reprezentace. Věříme, že i nadále má veslování v Roudnici optimistickou budoucnost a tvrdá práce, píle a vytrvalost veslařů i trenéru přinese mnoho dalších vítězství.