Česká lodní společnost, z.s.

Česká lodní společnost, z. s. je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob provozující vzdělávání, činnost a osvětu v oblasti plavby. Zapsaný spolek sdružuje své členy na základě společného zájmu.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

Česká lodní společnost, z. s.

je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob provozující vzdělávání, činnost a osvětu v oblasti plavby.
Zapsaný spolek sdružuje své členy na základě společného zájmu.

Základním posláním České lodní společnosti, z.s. je:

  • vytváření organizačních a ekonomických podmínek pro provozování plavidel,
  • organizování činnosti v rámci zapojení do veřejných a rekreačních aktivit,
  • vést své členy a ostatní účastníky plavby k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel,

K naplnění tohoto poslání spolek zejména:

  • zajišťuje vzdělávací procesy pro zájemce o plavidla, organizuje dle možností činnost pro ostatní členy,
  • podílí se podle svých možností na rozvoji plavby v České republice a na jejich důstojné mezinárodní reprezentaci,
  • vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to i vlastní činností,
  • v oblasti činnosti provozované zapsaným spolkem chrání práva svých členů a zastupuje je ve vztahu k dalším organizacím a případně ve vztahu ke státním orgánům a dalším institucím, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy i s jednotlivci

Česká lodní společnost, z.s. je zřizovatelem jediného a jedinečného Námořního muzea nejen v Čechách, ale v celé střední Evropě. Málokdo ví, že Československo mělo druhou největší flotilu na světě mezi vnitrozemskými státy hned po Švýcarsku. Většina expozice je věnována Československé námořní plavbě, ale také jedinému opravdovému Českému pirátovi z Karibiku, Augustinu Heřmanovi a slavnému cestovateli, mořeplavci, hudebníkovi, skladateli Eduardu Ingrišovi, podle něhož Ernest Hemingway napsal knihu Stařec a moře.

Nyní pracujeme na rozšíření expozice Námořního muzea, kde vznikne nejen lodní kino a přednáškový sálek, ale i simulátor plavby, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet jaké to je, řídit tak obrovskou, cca 200m loď. Dále zde bude k vidění spousta fotografií ze života našich námořníků na mořích a oceánech, ke kterým se váže spousta poučných, humorných i strašidelných příběhů. Prohlídky v muzeu jsou komentované, trvají cca 45 minut a jsou určeny všem věkovým kategoriím, od dětí z mateřských škol až po seniory. Dále zde budou k vidění uniformy kapitánů a dalších členů posádek a také další suvenýry, které si námořníci vozili z celého světa. 

Celá velká místnost je potřeba zrekonstruovat, vyrobit vitríny, překvapení pro děti, vše natřít, vymalovat, nakoupit techniku a nábytek.

Kromě komentovaných prohlídek muzea i přednášíme i v obcích a školách o Češích na moři a snažíme se připomínat naši bohatou historii všem věkovým kategoiím.

Dalším naším neméně důležitým počinem je turistický ruch na řekách a okolo nich. Snažíme se přitáhnout lidi k vodě, pořádáme plavby, dětské dny, spolupracujeme s obcemi okolo Labe a další aktivity.

Velkým projektem je tzv. M/S Třinec. To je poslední loď z naší Československé námořní plavby, která ještě „žije“. Všechny ostatní z počtu 44 lodí jsou již sešrotovány. Třinec kotví v Rotterdamu v Holandsku a slouží zde jako překladiště. Jeho životnost se také chýlí ke konci a my jsme si dali za úkol zachránit z této lodi co nejvíce vybavení a artefaktů a ty převézt do ČR, kde chceme vybudovat repliku 2 pater nástavby, kam chceme toto vybavení umístit a zpřístupnit veřejnosti. Dle našeho názoru se jedná o národní kulturní a technickou památku. Již to řešíme s ministerstvem kultury a ministerstvem dopravy.

Rychlé kontakty

Web: https://ceskalodni.cz/
Telefon: 720 420 202

Sociální sítě