Chronicare Group a.s.

Jsme NIP (následná intenzivní péče), lůžkové zdravotnické zařízení, které pečuje o pacienty na umělé plicní ventilaci. V letošním roce se chceme aktivněji podílet na projektech společenské odpovědnosti. Pacienti se do našich zařízení dostávají s vážnými diagnózami a většina z nich potřebuje ještě další zdravotnickou péči či rehabilitaci. Proto jsme se rozhodli, že cílem naší aktivity bude náš pacient. Jak se píše na pohlednicích, které rozesíláme pacientům „Váš příběh nás zajímá“ a je tomu tak i u tohoto projektu. Chceme nominovat za každé naše zařízení – v Brně (zvlášť za pracoviště Polní a Řečkovice), Ostravě a v Milovicích jednoho pacienta, u kterého se domníváme, že by mu nějaká finanční podpora pomohla v rekonvalescenci, případně rodině v péči, nebo např. v plnění nějakého snu, pokud je pacient třeba trvale limitován. Každého pacienta vnímáme především jako člověka, který u nás (a s námi) prožil poměrně dlouhý čas a jejich příběh nám není lhostejný.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

Chronicare Group je soukromé zdravotnické zařízení, vše hrazeno ze zdravotního pojištění pacienta. Máme pobočky v Ostravě, Brně (2×) a v Milovicích u Prahy.

Jsme moderní, vysoce specializované oddělení zaměřené na poresuscitační a následnou intenzivní péči. Naši pacienti k nám přicházejí z vyšších pracovišť ARO a JIP a nadále potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat.