Český svaz házené, z.s.

Český svaz házené, z.s. (anglicky Czech Handball Federation) je zájmovým spolkem fyzických a právnických osob provozujících házenou. Hlavním posláním ČSH je organizování a provozování házené, včetně plážové házené a dalších alternativ házené, jakožto veřejně prospěšné činnosti. Sídlem ČSH je Praha. ČSH je sportovní svaz s celostátní působností, který jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost.

3 Podpořených sbírek
1 164 620 Kč Celkem jsme pomohli vybrat

Aktuální sbírky

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Český svaz házené, z.s. (anglicky Czech Handball Federation) je zájmovým spolkem fyzických a právnických osob provozujících házenou.  Hlavním posláním ČSH je organizování a provozování házené, včetně plážové házené a dalších alternativ házené, jakožto veřejně prospěšné činnosti. Sídlem ČSH je Praha. ČSH je sportovní svaz s celostátní působností, který jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost.


ČSH zastupuje české házenkářské hnutí v Českém olympijském výboru (ČOV), České unii sportu (ČUS), jakož i v Mezinárodní házenkářské federaci (IHF) a Evropské házenkářské federaci (EHF). ČSH sdružuje jako své členy fyzické osoby (hráče, trenéry, rozhodčí, delegáty, funkcionáře, jakož i další jednotlivce působící v házenkářském hnutí) a právnické osoby (tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a jiné).

Rychlé kontakty

Web: https://www.handball.cz/
E-mail: spacek@handball.cz

Sociální sítě