DownSyndrom CZ, z.s.

Spolek DownSyndrom CZ, z.s. (dříve Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s.) byl založen roku 1996 a od té doby se snaží o zlepšení života osob s Downovým syndromem a jejich rodin.

1 Vytvořených sbírek
93 772 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

V současnosti sdružuje téměř 350 rodin vychovávajících děti s Downovým syndromem. Umožňuje jim setkávat se, rozšiřovat své znalosti a předávat si zkušenosti se zvládáním této životní situace. Snaží se také o dialog s odbornou veřejností, který má zlepšit podmínky pro rozvoj dětí s Downovým syndromem – od nejranějšího věku až do dospělosti. Přímo pracuje s dětmi s Downovým syndromem a pomáhá při jejich integraci do předškolních a školních zařízení i do společnosti.

Spolek prosazuje principy občanských a lidských práv osob se zdravotním postižením. Obhajuje práva osob s Downovým syndromem a rodičům poskytuje poradenství v sociálně právní problematice. Snaží se též o nezkreslené a pozitivní informování širší veřejnosti o problematice Downova syndromu. V neposlední řadě pak spolupracuje s organizacemi a odbornou veřejností podobného zaměření v Česku i v zahraničí.