Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince, Brno – Řečkovice

„FULL OF LIFE“ je křesťanský open-air festival, kde jste spolu s námi mohli zažít čas naplněný radostí, nadšením a silou společenství lidí, kteří se toužili podělit o plnost života, který dostali.

1 Vytvořených sbírek
36 000 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

Více o organizaci

„FULL OF LIFE“ je křesťanský open-air festival, kde jste spolu s námi mohli zažít čas naplněný radostí, nadšením a silou společenství lidí,  kteří se toužili podělit o plnost života, který dostali.