Dobrovýzva ukončena:

Pozvi Jiřího Na Adventní Svařák

Vybráno 0 Kč 13 203 Kč
od 21 dárců
Pozvi Jiřího Na Adventní Svařák
21 dárců
Celkem se zapojilo
628,71 Kč
Průměrná výše daru
2 000 Kč
Nejvyšší dar
Více o této sbírce

Pozvi Jiřího Na Adventní Svařák

Vybráno 0 Kč 13 203 Kč
od 21 dárců
Autor
Zdeňka Bernatová
Datum přidání
7. 12. 2023

Proč Dobrovýzvu zakládám

Je čas adventu,  spousta z nás chodí po vánočních trzích a dáváme si svařák a jiné dobroty. Co takhle chvíli myslet na Jiřího, a pozvat ho na jeden svařák na zahřátí. Kdo chce může těch rund otočit i více 🙃…


Představení sbírky

Jedna vteřina dokáže změnit celý život…

Jirkova nešťastná vteřina proběhla v úterý 3. 10. 2023. Večer se vracel na kole z práce a do cesty mu vběhla srna. Našli jej s rozbitou lebkou, podchlazeného, bohužel až ve 4 ráno…

Jirka prodělal devítihodinovou operaci hlavy. Zatím leží na JIP oddělení. Již nyní je ale zřejmé, že jeho návrat do běžného života bude „během na velmi dlouhou trať“.

Introducing the Fundraiser

One second can change your whole life…

Jirka's unfortunate second took place on Tuesday, October 3, 2023. He was returning from work on his bike in the evening and a deer ran into his path. They found him with a fractured skull, hypothermia, unfortunately at 4 a.m…

Jirka underwent a nine-hour head surgery. He's still in the ICU. But it is already obvious that his return to normal life will be „a very long run“.

Komu pomůžeme?

Jirkovi a jeho synům.

Jirka je skromný, má obrovské srdce. Vždy myslel na druhé, nezištně a rád pomáhal. Byl paraglidingovým instruktorem. Naučil stovky lidí létat. Nejenom na křídle, ale i životem. Byla s ním vždy pohoda a legrace. Ne nadarmo si vysloužil už v mládí přezdívku „Slunce v duši“.

Jiří teď nemůže vydělávat. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Je ale zřejmé, že teď nebude v jeho moci se nějakou dobu finančně postarat nejen o sebe, bydlení, ale i o své dva syny, kteří bydlí u maminky v Praze.  Jirka potřebuje pomoc, aby překlenul toto náročné období a dostál finančních závazků. Potřebuje pomoc, aby nepřišel třeba o bydlení a měl se po vyléčení třeba kam vrátit a začít se starat zase sám.

Vzhledem k tomu, že Jiří už nemá žádnou blízkou rodinu (rodiče i sestra zemřeli), která by ho v těchto těžkých chvílích podpořila, rozhodli jsme se my, Jirkovi kamarádi, založit tuto sbírku, která mu pomůže překlenout toto období, nadále podporovat své děti a následně se vrátit do běžného života. Všichni si moc přejeme, aby se tak stalo co nejdříve a bez následků…

Who do we help?

Jirka and his sons.

Jirka is humble, he has a huge heart. Always thinking of others, selfless and happy to help. He was a great paragliding instructor. He taught hundreds of people to fly. Not just on the wing, but through their lives. He was always easy-going and fun. It's not for nothing that he earned the nickname „The Sun in the Soul“.

Jirka can't make money now. No one knows how long that will last. But it is obvious that now he will not be able to take care of himself financially for some time, not only his housing, but also his two sons who live with their mother in Prague.  Jirka needs our help to get through this difficult period and meet his financial obligations. He needs our help so that he does not lose his housing and has a place to return to after his recovery and start to take care of himself again.

Since Jirka no longer has any close family (his parents and sister died) to support him in these difficult moments, us, Jiří's friends, decided to start this fundraiser to help him get through this period, continue to support his children and then his return to normal life. We all really want this to happen as soon as possible and without consequences…

We thank everyone who decides to contribute any amount to our fundraiser. 

Thank you for Jirka!

Jirka's friends

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

  • Na vypořádání budoucích finančních závazků, kterým teď Jirka nemůže dostát.
  • Na úhradu základních životních nákladů Jiřího
  • Na rehabilitace, dopravu.
  • Pro Jirkovy syny.

Všem, kteří se rozhodnou přispět jakoukoliv částkou na naši sbírku, předem děkujeme.  

Jirkovi kamarádi

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

LenaK
1 000 Kč  •  15. 12. 2023 6:50
🙏
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  14. 12. 2023 5:49
Velkorysý dárce
20 Kč  •  10. 12. 2023 20:04
Milý dárce
1 000 Kč  •  8. 12. 2023 21:40
Milý dárce
300 Kč  •  8. 12. 2023 11:44
DobroDárce
2 000 Kč  •  8. 12. 2023 8:43
Laskavý dárce
600 Kč  •  7. 12. 2023 20:27
Milý dárce
300 Kč  •  7. 12. 2023 20:08
Velkorysý dárce
300 Kč  •  7. 12. 2023 17:23
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  7. 12. 2023 17:06
Dobrosrdečný dárce
333 Kč  •  7. 12. 2023 16:13
Milý dárce
1 000 Kč  •  7. 12. 2023 15:05
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  7. 12. 2023 14:09
Štědrý dárce
300 Kč  •  7. 12. 2023 13:29
Milý dárce
600 Kč  •  7. 12. 2023 13:21
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  7. 12. 2023 13:11
Velkorysý dárce
150 Kč  •  7. 12. 2023 13:04
Velkorysý dárce
600 Kč  •  7. 12. 2023 13:04
Velkorysý dárce
300 Kč  •  7. 12. 2023 12:50
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  7. 12. 2023 12:39
Milý dárce
200 Kč  •  7. 12. 2023 12:16

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.