Úspěšně vybráno:

Join Montessori Community for Peace

Vybráno 0 Kč 61 561 Kč
20 000 Kč
 -
27 dárců
Celkem se zapojilo
2 280 Kč
Průměrná výše daru
26 761 Kč
Nejvyšší dar
62 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Join Montessori Community for Peace

Vybráno 0 Kč 61 561 Kč
20 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Montessori Community
Datum přidání
28. 2. 2022

Who is organising this fundraiser and why?

We, at Montessori Institute Prague, are very saddened by the events happening in the world right now. / V Montessori Institutu Praha jsme velmi zarmouceni událostmi, které se dějí ve světě. 

Maria Montessori wrote: “Establishing lasting peace is the work of education, all politics can do is keep us out of war.” / Maria Montessori napsala: „Nastolení trvalého míru je dílem vzdělání, jediné co může politika udělat, je udržet nás mimo válku.“

As educators and as members of the global Montessori community, we feel the strong urge to help. And we will do this by joining our efforts, as one big family. / Jako pedagogové a členové celosvětové Montessori komunity cítíme silné nutkání pomoci. A to tak, že spojíme své úsilí jako jedna velká rodina.

Having a truly intercultural team at Montessori Institute Prague, we stand on the side of the child and humanity, regardless of origin, nationality, country, religion, or ethnicity. We stand on the side of lasting peace for all. / Díky skutečně interkulturnímu týmu v Montessori Institutu Praha stojíme na straně dítěte a lidstva bez ohledu na jeho původ, národnost, zemi, náboženství nebo etnickou příslušnost. Stojíme na straně trvalého míru pro všechny.

We are all a big worldwide family living on this beautiful planet called Earth, where each one of us truly belongs. / Všichni jsme jedna velká celosvětová rodina žijící na této krásné planetě zvané Země, kam každý z nás skutečně patří.

We are getting so many messages from many parts of our beautiful planet. People want to help! And we would like to be in this too. / Dostáváme tolik zpráv z mnoha částí naší krásné planety. Lidé chtějí pomáhat! A my bychom se na tom chtěli podílet také. 

We are calling you to action. Here you can express your support by donating funds. / Vyzýváme vás k akci. Zde můžete vyjádřit svou podporu darováním finančních prostředků. 

Whom are we going to help and how much you can donate?

These funds will be used to support Montessori families suffering from the current situation, regardless of origin, nationality, country, religion, or ethnicity. / Tyto prostředky budou použity na podporu Montessori rodin, které trpí současnou situací, bez ohledu na původ, národnost, zemi, náboženství nebo etnickou příslušnost. 

Currently there is a family of 9 members travelling from Ukraine to Prague. They may be the first family we will help. / V současné době je na cestě do Prahy z Ukrajiny 9ti členná rodina. Oni by mohli být ti první, kterým pomůžeme. 

You can donate: / Můžete darovat: 

3 000 Kč / 120 Eur

2 000 Kč / 80 Eur

1 000 Kč / 40 Eur

500 Kč / 20 Eur

300 Kč / 12 Eur

100 Kč / 4 Eur

Jiná částka / A different amount

You can pay by a card payment or by a bank transfer. / Uhradit můžete kartou nebo bankovním převodem. 

What exactly are these funds going to be used for?

We will use the raised funds to pay for accommodation, food, clothing and to cover other needs these suffering Montessori families may have. We will also use these funds to help with visas and medical and health assistance which may be needed. All of these funds will be spent to support these families. If we raise more than we can disperse ourselves, we will connect with professional organisations to support their work. / Získané prostředky použijeme na úhradu ubytování, stravy, oblečení a dalších potřeb těchto trpících Montessori rodin. Tyto prostředky použijeme také na pomoc při vyřizování víz a případné lékařské a zdravotní pomoci. Všechny tyto prostředky budou použity na podporu těchto rodin. Pokud vybereme více, než můžeme sami rozdělit, spojíme se s odbornými organizacemi, abychom podpořili jejich práci.

By donating to this fundraiser, you agree to the above described use of funds. We thank you for helping us help. / Přispěním na tuto sbírku souhlasíte s výše popsaným použitím finančních prostředků. Děkujeme vám, že nám pomáháte. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
1 000 Kč  •  27. 4. 2022 12:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  13. 4. 2022 2:18
Paula Leigh-Doyle
100 Kč  •  2. 4. 2022 4:06
We are in this together in human solidarity - from Hershey Montessori School USA
Laskavý dárce
500 Kč  •  14. 3. 2022 4:48
DobroDárce
3 000 Kč  •  10. 3. 2022 1:45
DobroDárce
3 000 Kč  •  10. 3. 2022 0:29
DobroDárce
3 000 Kč  •  10. 3. 2022 0:28
DobroDárce
3 000 Kč  •  10. 3. 2022 0:27
Dárce, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  10. 3. 2022 0:24
Deby Lerner
1 000 Kč  •  9. 3. 2022 3:02
Velkorysý dárce
2 500 Kč  •  8. 3. 2022 21:49
Štědrý dárce
26 761 Kč  •  8. 3. 2022 20:32
Hannah Shepard
1 000 Kč  •  6. 3. 2022 18:17
Thank you for organizing this ❤
Jennifer Turney McLaughlin
1 000 Kč  •  5. 3. 2022 3:04
In love, peace, and solidarity ~
Velkorysý dárce
300 Kč  •  4. 3. 2022 12:11
Julian L
500 Kč  •  4. 3. 2022 11:55
DobroDárce
500 Kč  •  4. 3. 2022 11:50
DobroDárce
1 000 Kč  •  3. 3. 2022 18:24
DobroDárce
1 000 Kč  •  3. 3. 2022 17:09
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  2. 3. 2022 16:47
Milý dárce
500 Kč  •  2. 3. 2022 9:00
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  2. 3. 2022 7:44
Together
1 000 Kč  •  1. 3. 2022 20:38
We stand united and this should end with our experience now.
Štědrý dárce
500 Kč  •  1. 3. 2022 17:34
Milý dárce
300 Kč  •  1. 3. 2022 13:18
Laskavý dárce
300 Kč  •  1. 3. 2022 12:34
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  28. 2. 2022 21:21

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat