Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s.

Jsme KČT Loko Ústí nad Labem VT a Klub OS Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem. Vyhlašujeme: veřejnou sbírku s cílem vybrat finanční prostředky na upravení odpočinkového místa na vyhlídce Miloslava Draxla viz mapka. Jedná se o úpravu terénu, výrobu a instalaci dřevěné lavičky.

1 Vytvořených sbírek
13 600 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Jsme KČT Loko Ústí nad Labem VT a Klub OS Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem. Vyhlašujeme: veřejnou sbírku s cílem vybrat finanční prostředky na upravení odpočinkového místa na vyhlídce Miloslava Draxla viz mapka. Jedná se o úpravu terénu, výrobu a instalaci dřevěné lavičky.