Klub speciálních sil, z.s.

Klub speciálních sil, z.s. – je zakladatelem Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce.

1 Vytvořených sbírek
193 740 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zaměstnanci ve služebním a pracovním poměru speciálních sil.