Koně trochu jinak, z.s

Jsem provozovatelka neziskové organizace Koně trochu jinak, z. s., ve Světlici u Humpolce. Hlavním program spolku je HPSP, hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi nebo-li aktivity s využitím koní v pedagogické a sociální sféře.

1 Vytvořených sbírek
17 300 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Jsem provozovatelka neziskové organizace Koně trochu jinak, z. s., ve Světlici u Humpolce. Hlavním program spolku je HPSP, hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi nebo-li aktivity s využitím koní v pedagogické a sociální sféře.

Již 4. rokem spolupracují s humpoleckým denním stacionářem Medou, z.s. a připravují rozvíjející programy pro děti a dospělé se speciálními potřebami.

Nabízím službu v tomto oboru, kdy jsou programy a vedení připravované podle individuálních a aktuálních potřeb klientů. Spolu s koňmi napomáháme rozvoji kognitivně-behaviorální funkcím, sociálnímu cítění a dovednostem, rozvoji kompetencí a samostatnosti.

Ve venkovním prostředí a u koní se dokážou klienti naladit na přítomnost koní a relaxovat
s nimi. Zavládne pocit bezpečí a přijímacího prostředí, který je tolik potřebný pro učení se novým dovednostem, ať už v oblasti sociálního chování nebo procvičování paměti, získávání nových informací, rozšíření slovní zásoby, ale i rozvoj pohybu-jemné a hrubé motoriky.

Některé z obecných cílů HPSP: posílení pozitivních osobnostních vlastností, spoluvytváření hodnotového systému, nácvik komunikace, nácvik schopnosti spolupracovat, prožití pocitu sounáležitosti (členství ve skupině); navázání nových kontaktů, posílení kontaktů v rodině, pomoc při zapojení do běžného života, aktivizace jedince, rozvoj kognitivních funkcí, posílení sebevědomí, navození pozitivních změn v psychice, možnost relaxace a odpočinku, zlepšení schopnosti sebekontroly, zlepšení soběstačnosti, normalizace svalového napětí, zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy, rozvoj fyzické kondice, zážitková pedagogika (HPSP lze využít v mnoha edukačních procesech jako motivačního prvku).

To vše splňuje a nabízí oblast aktivit s koňmi v pedagogické a sociální praxi.