Korálky Kroměříž, z.s

Účelem spolku je podpora zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání.

1 Vytvořených sbírek
242 486 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Účelem spolku je podpora zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  1. provozování dopravy dětí a žáků do ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury
  2. získávání finančních prostředků pro zabezpečení intervenčních technik, podpůrných terapií a dalších školních i mimoškolních aktivit, které jsou pořádány pro děti a žáky Základní školy a Mateřské školy speciální Kroměříž, příspěvkové organizace
  3. získávání finančních prostředků k pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro děti a žáky ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury
  4. zajišťování projektů, jejichž výstupy slouží dětem a žákům ZŠ a MŠ Kroměříž. F. Vančury.