Kvalitní podzim života, z.ú.

Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem.

1 Vytvořených sbírek
18 060 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje péči o seniory v domácím prostředí dle zákona § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.