Samoživitelka s rakovinou slinivky: pomozte Natálii zaopatřit nezletilého syna

Vybráno 0 Kč 1 747 045 Kč
od 2 408 dárců
25 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Radka Smejkalová
Datum přidání
14. 4. 2024
Poslední aktualita

9. 5. 2024 13:01

A my teď jdeme do finále…

Vážení a milí, především milí! Vy všichni, kteří jste se postarali o to, že Natálka teď na nějakou dobu bude mít z čeho platit nájem a ostatní náklady na živobytí. Pomalu se s vámi loučíme. Nemůžeme nechat sbírku doběhnout až do konce, protože Natálka potřebuje nasbírané peníze už teď. Pokud jste měli v plánu o této sbírce dát ještě někomu vědět, udělejte to prosím rychle. Příští týden ji z důvodů výše zmíněných budu muset uzavřít. 

Natálka ještě zdaleka nemá vyhráno. Díky vašim darům jí odpadl těžký kámen z beder, ale nemoc si vybírá svou daň. Ani jedenáctá chemoterapie zatím podle lékařů neudělala zázraky, lépe řečeno ten jeden jediný zázrak, který by ji nadobro uzdravil. A tak bojuje dál. Bojuje urputně. Až člověk s pokorou žasne, kolik pevnosti a vůle se do tak souženého těla vejde. 

I Ilja žije více méně ze dne na den. Na školu moc myšlenek nemá, není čemu se divit. Do maturity mu zbývají ještě dva roky. Snad v sobě dokáže zmobilizovat něco z železného odhodlání svojí mámy, aby si v životě našel tu správnou cestu. 

Vaše pomoc byla úžasná a jedinečná a jak Natálce, tak Iljovi nastavila to nejkrásnější zrcadlo, jaké by si naše společnost mohla přát. Byla jim oporou materiální, ale i morální. A posílila jejich vůli nevzdat to. 

Mnozí z vás z Berouna a okolí nabízeli svou součinnost: pokud stále máte časové možnosti, ozvěte se prosím Hance Kašparové, která je Natálčiným logistickým andělem strážným. Už by taky hodně potřebovala na chvíli vystřídat: hana.kasparova22@gmail.com

S díky a velkou pokorou

Radka Smejkalová

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

(ENGLISH BELOW)

Ilja (16) nemá v životě nikoho než mámu Natálku (42), která se vždycky s úsměvem o vše postarala. Jenže teď se středoškolák z Ukrajiny musí v cizí zemi starat o ni. Natálka bojuje s agresivní formou rakoviny slinivky, která ji upoutala na lůžko a připravila o veškeré zdroje příjmů. Kromě úporných bolestí ji sužují i obavy, že už brzy nebude mít z čeho zaplatit nájem a co bude s nezletilým synem, když svůj boj s rakovinou neustojí. Každá podaná ruka je jako záchranné lano, každá koruna pro ni má váhu zlata. Přispěje i vy? Prosím?

Ilja (16) has no one in his life but his mother Natálka (42), who always took care of everything with a smile on her face. But now the high school student, Ukrainian national, has to take care of her in a foreign country where they found refuge from the war. Natalka is struggling with an aggressive form of pancreas cancer that has bedridden her and robbed her of all sources of income. In addition to the excruciating pain, she is plagued by fears that she will soon have no money to pay her rent and what will happen to her teenage son if she succumbs to cancer. Every extended hand is for her like a lifeline, every penny is worth gold. Will you help? Please?

Komu pomůžeme?

(ENGLISH BELOW)

Natálka s Iljou k nám uprchli před dvěma lety z Rusy okupovaného ukrajinského Energodaru. Bývalá bankovní manažerka byla pro život v naší zemi ochotna udělat cokoliv. Se svým příznačným elánem a optimismem začala uklízet po domácnostech, aby se co nejrychleji postavila na vlastní nohy. Našla si v Berouně klientelu i malý byteček, Ilja nastoupil na střední školu. Chvíli se zdálo, že jejich válkou rozvrácený život pomalu znovu najíždí do správných kolejí.

Jenže pak se dostavily neutuchající, úporné bolesti. Natálka ztrácela kila a zanedlouho se vytratil i její věčně rozzářený úsměv. Lékaři jí stanovili zdrcující diagnózu: rakovina slinivky v pokročilém stádiu. Rakovina slinivky je jeden z mála karcinomů, na něž je věda stále ještě krátká: naděje na uzdravení bývá menší než 20 procent. 

Natálce se zhroutil sen o lepším životě i o životě jako takovém. Ale byť jí lékaři dávají jen malou naději, drží se jí ze všech sil. Dnes má za sebou devět chemoterapií a další ji čekají. Už tak svízelnou situaci však ještě umocňuje hrůza z představy, že v případě neúspěchu po sobě v cizí zemi zanechá opuštěného, nezaopatřeného syna. 

Znám Natálku osobně. Byla jsem s ní v kontaktu v době, kdy pološílená strachy opustila v prvních dnech války Energodar a vydala se na nejistou mnohadenní pouť po rozbombardované zemi vstříc nové budoucnosti. S úžasem a obdivem jsem sledovala, s jakým odhodláním a optimismem chytla život u nás za pačesy, s jakým elánem se pustila do práce, která byla hluboko pod její úroveň, s jakou štědrostí kolem sebe na potkání rozdávala radost. 

Natálka si nikdy od nikoho nechtěla nic vzít. Je právem hrdá na to, že se o sebe a o Ilju vždycky dokázala postarat. Být v její přítomnosti znamená být stále v dobré náladě. Její úsměv je nakažlivý. Její náruč všeobjímající. Ani v téhle zdrcující situaci si nestěžuje, nechce být na obtíž. Ale mně za ni tuhne krev v žilách. A moc prosím všechny, kteří by mohli přispět i jen symbolickou částkou, aby tak učinili. Pomoz jednomu člověku a pomůžeš celému lidstvu, říká se. Tahle úžasná a životem těžce zkoušená žena si pomoc zaslouží. Když tuhle těžkou životní zkoušku přestojí, všem nám to svou přítomností, lidskostí a zápalem mnohonásobně oplatí. A aby to zvládla, moc by jí pomohlo mít teď alespoň na chvilku klid na duši a víru v lidskost.

Děkuji Vám za ni!

Radka Smejkalová, novinářka / literární překladatelka

ENGLISH:

Natálka and Ilja fled two years ago from the Russian-occupied Ukrainian Energodar. The former bank manager was willing to do anything for a safe life in our country. With her characteristic drive and optimism, she started cleaning up in households to get back on her feet as quickly as possible. She found clients and a small apartment in Beroun, and Ilja started high school. For a while it seemed that their war-torn life was slowly getting back on track.

But then came the unrelenting, excruciating pain. Natálka was losing weight and soon her ever-glowing smile disappeared too. Doctors gave her a devastating diagnosis: advanced pancreatic cancer. Pancreatic cancer is one of the few cancers for which science is still short: the chance of cure is usually less than 20 percent. 

Natálka's dream of a better life and life itself collapsed. But even though the doctors give her little hope, she clings to it with all her might. Up till now she's undergone nine chemotherapy treatments, and more are to come. Adding to her already difficult situation is the horror of the thought that if she fails to cure, she will leave behind an abandoned, dependent boy in a foreign country.

I know Natálka personally. I was in contact with her when she terrified left Energodar in the first days of the war and embarked on an uncertain, many days enduring journey across the bombed-out country towards a new future. I watched with amazement and admiration the determination and optimism with which she grasped life in our country by the scruff of the neck, the vigour with which she took up work that was far beneath her level, the generosity with which she spread joy around her. 

Natálka has never demanded anything. She is rightly proud that she has always been able to take care of herself and Ilja. To be in her presence is to be in a good mood all the time. Her smile is contagious. Her embrace is all-encompassing. But her situation makes me shiver to the bone. I implore everyone who can contribute even a token to do so. Help one person and you help all mankind, they say. This amazing and hard-pressed woman deserves help. If she can get through this ordeal  she will repay us all many times over with her presence, humanity and passion. In order for her to make it through, it would help so much to have peace of mind and faith in humanity for a little while now.

Thank you on her behalf!

Radka Smejkalová, journalist / literary translator

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Natálka je samoživitelka. Dokud u ní nepropukla nemoc, pracovala šest dní v týdnu, aby sobě a synovi zajistila živobytí. Od podzimu střídavě pobývá v nemocnici a doma. Mnohé dny jí je tak zle, že není vůbec schopná vstát z postele, natož aby mohla jako dříve pracovat do úmoru. Nuzné úspory došly a konec martyria je v nedohlednu. 

Od českého státu dostává minimální uprchlický příspěvek, z nějž dokáže stěží zaplatit jídlo a léky. Na nájemné se jí skládají přátelé. Ale ani ti už nemají kde brát. 

Peníze ze sbírky přispějí k úhradě nájemného a základních životních potřeb pro Natálku a jejího syna potraviny, drogerie, vzdělávání pro syna, kroužky. Sejmou z ní břemeno tíhy a umožní ji soustředit se na léčbu a dlouhodobou rekonvalescenci, během nichž zůstává bez příjmů. 

ENGLISH:

Natálka is a single mom with a refugee status. Until she became ill, she worked six days a week to support herself and her son. Since autumn, she has been alternating between hospital and home. Many days she is so sick that she is unable to get out of bed, let alone work as hard as she used to. Her meagre savings have run out and there is no end in sight to the martyrdom. 

She receives a minimal refugee allowance from the Czech state, which can barely cover food and medicine. Her friends contribute to her rent. But even they have no money left. 

The money from the fundraising campaign will help pay for rent and basic living needs for Natálka and her son. It will take a burden off her shoulders and allow her to focus on her treatment and long-term recovery, during which she remains without income. They will be the basic and only provision in life for the still minor Ilja in case Natalka does not conquer the fatal ilness she is facing.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

9. 5. 2024 13:01

A my teď jdeme do finále…

Vážení a milí, především milí! Vy všichni, kteří jste se postarali o to, že Natálka teď na nějakou dobu bude mít z čeho platit nájem a ostatní náklady na živobytí. Pomalu se s vámi loučíme. Nemůžeme nechat sbírku doběhnout až do konce, protože Natálka potřebuje nasbírané peníze už teď. Pokud jste měli v plánu o této sbírce dát ještě někomu vědět, udělejte to prosím rychle. Příští týden ji z důvodů výše zmíněných budu muset uzavřít. 

Natálka ještě zdaleka nemá vyhráno. Díky vašim darům jí odpadl těžký kámen z beder, ale nemoc si vybírá svou daň. Ani jedenáctá chemoterapie zatím podle lékařů neudělala zázraky, lépe řečeno ten jeden jediný zázrak, který by ji nadobro uzdravil. A tak bojuje dál. Bojuje urputně. Až člověk s pokorou žasne, kolik pevnosti a vůle se do tak souženého těla vejde. 

I Ilja žije více méně ze dne na den. Na školu moc myšlenek nemá, není čemu se divit. Do maturity mu zbývají ještě dva roky. Snad v sobě dokáže zmobilizovat něco z železného odhodlání svojí mámy, aby si v životě našel tu správnou cestu. 

Vaše pomoc byla úžasná a jedinečná a jak Natálce, tak Iljovi nastavila to nejkrásnější zrcadlo, jaké by si naše společnost mohla přát. Byla jim oporou materiální, ale i morální. A posílila jejich vůli nevzdat to. 

Mnozí z vás z Berouna a okolí nabízeli svou součinnost: pokud stále máte časové možnosti, ozvěte se prosím Hance Kašparové, která je Natálčiným logistickým andělem strážným. Už by taky hodně potřebovala na chvíli vystřídat: hana.kasparova22@gmail.com

S díky a velkou pokorou

Radka Smejkalová

24. 4. 2024 9:40

Poděkování všem a prosba pro lidi z Berouna

Přátelé známí i neznámí, 

Vaše laskavost a štědrost dělá divy, kdybyste viděli, jakou vzpruhu tahle finanční a lidská pomoc pro Natálku představuje, neubránili byste se dojetí. Natálka v posledních dnech opustila nemocnici po desáté chemoterapii a dává se se kupy, aby v dohledné době mohla nastoupit na chemoterapii jedenáctou. Je neuvěřitelně optimistická a srší energií!

Mnozí z vás projevili zájem o Natálčin další osud. Ty nejožehavější a nejnaléhavější starosti tahle skvělá sbírka pomohla zažehnat, nicméně Natálčin zdravotní stav a logistika s ním spojená tím bohužel vyřešena není. Proto tato výzva nebo prosba, chcete-li, pro lidi z Berouna a blízkého okolí. 

Dobrá duše Hanka Kašparová s manželem, která se o Natálku už dlouhé měsíce stará, převáží ji do nemocnice a zpět, zajišťuje jí zásobování, když je to potřeba, a řeší Iljovy školní záležitosti, už je u konce s dechem. Pokud by se mezi vámi našlo pár lidí, kteří by občas mohli pomoc třeba s nákupem, tlumočením, odvozem jednou za čas do nemocnice nebo třeba přísunem léčivé minerální vody, která prý vám někde v okolí Berouna vyvěrá, Hance by to nesmírně ulevilo. Můžete ji kontaktovat přímo na adrese hana.kasparova22@gmail.com.

Děkujeme!

RS 

18. 4. 2024 13:11

Jste milionoví!

Nakrojili jsme společně druhý meloun! Jste úžasní, empatičtí, štědří! Velké díky všem zúčastněným, Natálka už vděčností a radostí vycedila více slz, než kolik do jejího těla za tu dobu vteklo chemosajratu na kapačkách, v noci vůbec nemohla spát. A vzkazuje, že jí vaše příspěvky a milé osobní zprávy nalily elixír života do žil! 

„Je to jako sladký sen. Nemůžu uvěřit, že se mi to děje. Jsem všem opravdu vděčná. Děkuju vám za pomoc. A zejména za vaši podporu. Dodává mi sílu a energii. Jsem vděčná životu, že mi dal takové přátele, jako jste vy. Zdraví vám i vašim rodinám. S pozdravem, Nataliiа.“

Proč se Natálka nevrátí na Ukrajinu?

Protože nemá kam. Jejím domov je nyní pod ruskou okupační správou.

Proč se Natálka léčí v ČR?

Protože tady má povolení k pobytu a svou prací dva roky přispívala na zdravotní pojištění. Její domov na Ukrajině je pod ruskou okupační správou.

Co se stane, když se peníze nevyberou?

Natálka přijde o střechu nad hlavou a její syn Ilja patrně skončí v ústavní péči. Kromě všech traumat se ještě bude muset popasovat s odloučením od matky v nejtěžších chvílích života jich obou.

Přišla Natálka do ČR už nemocná?

Ne, nemoc se začala projevovat až loni na podzim. Rakovina slinivky má velice rychlý průběh, patří mezi typy rakoviny, se kterými se lékařská věda zatím nedokáže úspěšně popasovat. Šance na vyléčení bývají kolem dvaceti procent. Na prudkém nástupu nemoci se mohla projevit i traumata posledních dvou let uprchlického života.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  19. 5. 2024 7:59
Milý dárce
300 Kč  •  18. 5. 2024 19:37
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  18. 5. 2024 12:37
Lucie Š.
300 Kč  •  17. 5. 2024 20:19
Hodně síly! Moc držím palce, ať je léčba úspěšná
Milý dárce
600 Kč  •  17. 5. 2024 13:50
Dárce, který je pro každou dobrost
45 Kč  •  17. 5. 2024 7:52
Velkorysý dárce
300 Kč  •  17. 5. 2024 3:03
DobroDárce
2 000 Kč  •  16. 5. 2024 22:44
Eva M.
1 000 Kč  •  16. 5. 2024 21:52
Přeji Natálii uzdravení a oběma hodně štěstí.
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  16. 5. 2024 21:35
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  16. 5. 2024 20:54
Velkorysý dárce
300 Kč  •  16. 5. 2024 7:57
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  16. 5. 2024 6:59
Milý dárce
1 000 Kč  •  16. 5. 2024 6:55
DobroDárce
600 Kč  •  16. 5. 2024 0:04
Milý dárce
300 Kč  •  15. 5. 2024 21:19
Milý dárce
100 Kč  •  15. 5. 2024 20:43
František J.
1 000 Kč  •  15. 5. 2024 18:12
Držím palce 🍀❤️
Antonín H.
117 Kč  •  15. 5. 2024 13:39
Aspoň malá kapka pomoci pro statečnou maminku a jejího syna.🙏❤️
Milý dárce
600 Kč  •  15. 5. 2024 13:12

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Rita Malaparte
2 000 Kč  •  16. 4. 2024 22:23
Hodne sil!
K
300 Kč  •  17. 4. 2024 14:59
Moc přejeme uzdravení!
Jaroslav Š.
1 000 Kč  •  16. 4. 2024 22:31
Hodně sil!
Marie B.
600 Kč  •  14. 5. 2024 22:29
Milá Natálko, vše bude zase dobré !!!
Igor P.
500 Kč  •  17. 4. 2024 12:20
Život není fér
Ingúna C.
2 000 Kč  •  17. 4. 2024 22:14
Přeju mnoho sil!
Eva D.
200 Kč  •  24. 4. 2024 8:35
Držte se. 🍀
Radan B.
500 Kč  •  16. 4. 2024 18:19
Držte se, myslíme na vás!

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat