Myslivecký spolek Rysová Vigantice, z. s.

Myslivecké sdružení Rysová – Vigantice myslivecky obhospodařuje honitbu o výměře 1 774 ha. Vlastníkem honitby je Honební společenstvo Rysová – Vigantice (sdružení vlastníků pozemků). Starostou honebního společenstva je Josef Mikunda, předseda ZOD Vigantice. Honitba se rozkládá od katastrální hranice s obcí Hutisko-Solanec, po řece Bečvě se táhne ke světelné křižovatce U Janíků a dále přes Láň na silnici z Rožnova p. R. do Val. Bystřice, kde se z Hlaváčků vrací po hřebenu Dílů zpět k Hutisku-Solanci. Nejnižším bodem je řeka Bečva (400 m n. m.), Nejvyšším bodem jsou Díly (756 m n. m.). Honitba je z větší části polní a zbytek tvoří lesní porosty, drobné lesíky a remízky různě vklíněné do polí. Rovněž se zde nachází tři rybníky o výměře cca 1 ha.

1 Vytvořených sbírek
146 600 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Myslivecké sdružení Rysová – Vigantice myslivecky obhospodařuje honitbu o výměře 1 774 ha. Vlastníkem honitby je Honební společenstvo Rysová – Vigantice (sdružení vlastníků pozemků). Starostou honebního společenstva je Josef Mikunda, předseda ZOD Vigantice. Honitba se rozkládá od katastrální hranice s obcí Hutisko-Solanec, po řece Bečvě se táhne ke světelné křižovatce U Janíků a dále přes Láň na silnici z Rožnova p. R. do Val. Bystřice, kde se z Hlaváčků vrací po hřebenu Dílů zpět k Hutisku-Solanci. Nejnižším bodem je řeka Bečva (400 m n. m.), Nejvyšším bodem jsou Díly (756 m n. m.). Honitba je z větší části polní a zbytek tvoří lesní porosty, drobné lesíky a remízky různě vklíněné do polí. Rovněž se zde nachází tři rybníky o výměře cca 1 ha.

Členská základna má v současné době 34 členů, 5 čestných členů a čekatelé členství jsou 4. Poprvé se členkou sdružení stala žena pani Darina Fojtášková a čekatelkou pani Žabková. Nejen že se zapojením žen kultivuje dříve pouze mužská zájmová činnost, ale podařilo se i přijmout za členy, nebo čekatele několik mladých do 30 let. Věkové složení aktivních členů MS: ve věku 31–40 let je 8 členů, 41–50 let – 10 členů, 51–60 let – 4 členové, 61 a více – 12 členů. Průměrný věk poklesl z 55 let na necelých 52 let. Po úspěšných dvou volebních obdobích, kdy byl předsedou sdružení pan Lukáš Fojtášek, byl na výroční členské schůzi dne 22. 3. 2014 zvolen nový výbor a revizní komise. Předsedou Mysliveckého sdružení byl zvolen pan Jiří Jurajda. Sídlo sdružení je ve Viganticích, kde má loveckou chatu, dokončenou v r. 1988, a brokovou střelnici na asfaltové holuby. Dříve zde byla provozována i bažantnice. Rok 2014 provázel Myslivecké sdružení úsilím o hledání řešení majetkových vztahů k pozemkům okolo myslivecké chaty s její novou majitelkou pani Herman. Myslivecké sdružení nakonec muselo koupit pozemky, které by byla majitelka ochotna vyměnit za pozemky léta pronajaté a obhospodařované Mysliveckým sdružením.