Nadační fond Modrý hroch

Nezisková organizace Nadační fond Modrý hroch byla založena 27. června 2005. Hlavní důvodem jejího vzniku byla skutečnost, že právě úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí ve věkové skupině 0–25 let.

1 Vytvořených sbírek
1 000 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Nezisková organizace Nadační fond Modrý hroch byla založena
27. června 2005.

Hlavní důvodem jejího vzniku byla skutečnost, že právě úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí
ve věkové skupině 0–25 let.


Cíle nadačního fondu:

 • konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech;
 • pomoc dětem s těžkým fyzickým handicapem;
 • podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie;
 • zpříjemnění hospitalizace dětských pacientů;
 • péče o volnočasové aktivity hospitalizovaných dětí;
 • činnost v oblasti prevence úrazů.

Činnost nadačního fondu:

 • pořádání benefičních akcí;
 • pořádání charitativních akcí;
 • pořádání akcí pro hospitalizované děti;
 • pořádání protiúrazových akcí pro veřejnost;
 • organizování projektů v rámci protiúrazových kampaní;
 • pořádání protiúrazového loutkového představení a další.