Olivy z.s.

Nezisková organizace Olivy z.s. pečuje o rodiny s dětmi zejména v Olomouci a blízkém okolí v mnoha oblastech jejich života.

1 Vytvořených sbírek
875 255 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Organizace Olivy se věnuje poradenství pro rodiny v oblasti výchovy, vztahů, rozvodové situace v rodině atd., rozsáhlému poradenství a službám pro rodiny s dětmi s PAS, adaptaci dětí před vstupem do MŠ, vzdělávání rodičů a pedagogů.  Poskytujeme volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi. S ohledem na kritickou situaci na Ukrajině se staráme o maminky a děti z Ukrajiny, které uprchly do ČR a žijí v Olomouci. Od tohoto roku se věnujeme se osvětové činnosti v oblasti dárcovství kostní dřeně.

Rychlé kontakty

Web: https://www.olivy-os.cz
E-mail: jana.petrivalska@olivy-os.cz
Telefon: 739 707 509

Sociální sítě