Orel jednota Ostrava-Třebovice

Orel je občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny.

1 Vytvořených sbírek
10 250 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Cílem Orla výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, naším cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka – sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Celou svojí činností chce Orel dávat sportu smysl.

Orel má v současné době 17 000 členů, kteří jsou registrováni v téměř 250 jednotách. Orel působí na celém území České republiky. Na celém území České republiky je celkem 23 žup.

Rychlé kontakty

Web: http://www.oreltrebovice.cz/
E-mail: orel.trebovice@gmail.com
Telefon: 732 969 569