Sbírka ukončena:

Dva farní byty pro uprchlíky z Ukrajiny ve Zruči nad Sázavou

Vybráno 0 Kč 182 000 Kč
200 000 Kč
 -
121 dárců
Celkem se zapojilo
1 504 Kč
Průměrná výše daru
17 000 Kč
Nejvyšší dar
62 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Dva farní byty pro uprchlíky z Ukrajiny ve Zruči nad Sázavou

Všechny sbírky ověřujeme

Kdo sbírku organizuje?

Jsme dobrovolníci z pražského evangelického sboru ve Vršovicích (http://vrsovice.evangnet.cz/), kteří se rozhodli v důsledku války na Ukrajině zpřístupnit ukrajinským uprchlíkům dva nevyužívané farní byty uzavřeného kostela ve Zruči nad Sázavou. První byt od března rekonstruujeme na vlastní náklady, na druhý byt právě zde pořádáme dobročinnou sbírku. Projekt probíhá ve spolupráci s Diakonií ČCE – středisko Střední Čechy. 

Díky sbírce by se tak mohlo velmi rychle podařit nejen ubytovací kapacitu byvalého kostela rozšířit a poskytnout komfort domácího bydlení pro mladé uprchlické rodiny s dětmi, ale zároveň do budoucna proměnit celý objekt „spícího“ kostela se zahradou v křesťansky orientované komunitní centrum Mikroregionu Posázavský kruh. Pokud vás tento projekt – v mnohém připomínající Šípkovou Růženku – zaujal, čtěte prosím dále.  

Náš pražský sbor tento kdysi prosperující kostel ve Zruči, kde mj. v 50. letech působil Alfréd Kocáb (1925–2018), otec Michaela Kocába a jeden ze signatářů Charty 77, dlouhodobě pomáhá svému faráři Matěji Opočenskému spravovat. K místu máme osobní vztah. Občasně tam jezdíme pořádat bohoslužby a pomáhat tak místnímu malému hloučku věřících. Tímto krokem, který logicky vyvstal jako reakce na válečný konflikt, jsme jen uspíšili naplňování dlouhodobé vize naší českobratrské církve: probudit uzavřený zručský kostel a jeho spící sbor ke komunitní práci. Projekt farního bytu se tak mimoděk díky pomoci Ukrajině stává měřitelným indikátorem úspěšnosti naplňování vize vytvořit ve Zruči nad Sázavou komunitní prostor s křesťanským a sociálním přesahem.

Kutnohorský deník zaznamenal náš příběh ve středu 20. dubna 2022 ZDE

Komu pomůžeme?

Krátce po ruské invazi na Ukrajinu oslovil náš farář Matěj Opočenský vedení města Zruč nad Sázavou s nabídkou postupně přebudovat „naše“ dva byty na domov pro uprchlíky. Město Zruč projekt přivítalo, protože se tím v lokalitě rozšíří ubytovací kapacity města pro uprchlíky a zároveň vznikne alternativa ke komerčnímu ubytování uprchlíků ve městě, jehož kapacita bude v důsledku zahájení letní turistické sezóny silně omezená. 

V samotném farním bytě (původně holobyt velikosti 4+kk) není kromě kotle a ústředního topení žádné komfortní vybavení: chybí vstupní i interiérové dveře, kuchyně, pračka, elektrický sporák, myčka a nábytek. Koupelna i WC jsou 60 let staré a velmi skromné. Od poloviny března 2022 sborovou svépomocí za součinnosti města Zruče renovujeme stěny a podlahy první bytové jednotky tak, aby v ní bylo možné s minimálním pohodlím a soukromím co nejdříve ubytovat 4–6 lidí, kteří v současné době bydlí na přeplněné ubytovně nebo v komerčních prostorech ve Zruči a okolí. Po prvotním rozdělení holobytu na dvě jednotky a renovační aktivitě, (byt 1), máme k dispozici vlastní rozpočet od evangelické církve a Diakonie ČCE HRS ve výši 75.000 Kč, který pokryje bezodkladné práce (stěny, koupelna a kuchyňský kout). Tato základní část projektu bude dokončena v polovině dubna 2022 tak, abychom prostory prvního bytu na úrovni nižšího standardu mohli uprchlíkům pracujícím v lokalitě nabídnout od pondělí 18. dubna 2022.

Pro zvýšení úrovně komfortu poskytovaného ubytování pro uprchlíky a zejména pak pro účely navýšení celkové kapacity ubytování na konečných až 10 osob (renovace i druhého bytu) jsme připravili  projektu nadstavbu, (byt 2 – navýšení kapacity ubytování, zvýšení standardu a položení základů budoucího komunitního centra). Tato část projektu proběhne v přímé spojitosti s dobročinnou sbírkou Donio.cz, která by náš záměr, probuzení „spícího“ kostela ve Zruči měla podpořit i v rovině budování komunitního prostoru.

Cílovou částku sbírky jsme stanovili na 200.000 Kč, její prostředky budou směrovány na vytvoření základních standardů bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny. Jakmile budeme vědět, že je sbírka úspěšná, budou ihned zahájeny dnes již připravené úpravy a dovybavení bytů tak, aby jej důstojně a plnohodnotně mohly užívat i uprchlické rodiny, zejména ty s malými dětmi, senioři apod.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

V případě, že bude sbírka úspěšná, plánujeme bývalý farní byt 4+kk trvale rozdělit na dvě samostatné jednotky tak, aby v objektu bylo možno dlouhodobě ubytovat 10 lidí (bez této sbírky vystačí naše finance na rekonstrukci pouze horního patra velikosti 2+kk pro 4–6 lidí v nekomfortním prostředí). Z vybraných prostředků plánujeme: 

  • vybudovat dva jednoduché kuchyňské kouty včetně sporáků, dvou myček a dvou praček (dnes je pouze jeden přenosný vařič),
  • v dolním bytě vytvořit samostatnou koupelnu, 
  • vyměnit obě nevyhovující vstupní dveře (stáří cca 60 let),   
  • pro potřeby uprchlíků do místností pořídit jednotný nábytek (aby nebyl každý kus nábytku v jednotlivých místnostech z jiného daru a byl také pohodlný a funkční),
  • nahradit dosluhující kotel ekologickým kotlem připojitelným k současnému rozvodu ústředního topení a vyvložkovat komín,
  • mít k dispozici alespoň základní prostředky na odborné instalatérské, zednické a elektrikářské práce a s tím spojené revize, dopravu materiálu a případný odvoz brigádníků z / do Prahy.

Výše vybraných prostředků přímo ovlivní rozsah celého projektu, tedy počtu ubytovaných a zejména kvality poskytovaného ubytování.

Pokud se sbírkou nepodaří podpořit náš dosavadní rozpočet 75.000 Kč, bude rekonstruována pouze polovina bytu (byt č. 1), ubytovaní uprchlíci budou pak např. vařit pouze na přenosném vařiči, jednu pračku bude používat dvojnásobný počet uživatelů než je běžné apod.

V případě, že se nám díky sbírce a spolupráci města Zruč nad Sázavou podaří nashromáždit prostředků více, bude rozsah projektu minimálně dvojnásobný, úroveň komfortu ubytování uprchlíků se skokově přiblíží běžné domácí úrovni a zároveň tím bude vybudováno vybavené komunitní místo pro potřeby dané lokality (místo setkávání, koncerty ZUŠ, výstavy místních umělců apod.), což patří k dlouhodobých záměrům našeho sboru s tímto objektem.

V současné době tak z vlastních prostředků nabízíme de facto pouze střechu nad hlavou, teplo a soukromí s minimálním komfortem pro maximálně 6 lidí. Pokud bude projekt dárci podpořen, bude možné skladbu obyvatel zaměřit i na matky s dětmi a celkový počet ubytovaných navýšit.  

Fara bude ukrajinským uprchlíkům za nezbytné náklady na ubytování (energie a poplatky obci) k dispozici i po ukončení válečného konfliktu a jeho doznívání, a to vždy po dohodě s potřebami města Zruč nad Sázavou a celkovým přístupem státní správy a samosprávy v otázce pomoci Ukrajině.

Po předpokládaném ukončení potřeb uprchlické krize, budou zrekonstruované a vybavené prostory ve spolupráci s potřebami města Zruč nad Sázavou poskytovány pro nevýdělečné komunitní účely, resp. potřeby evangelické církve, která plánuje dnes uzavřenou farnost dále oživovat krátkodobými ekumenickými aktivitami mládeže z různých sborů křesťanských církví ČR. (S variantou, že se pro uzavřený sbor podaří najít ukrajinského duchovního nebo duchovní nepočítáme, ale pokud by se někdo takový mezi uprchlíky v ČR objevil, je i tato možnost otevřená.)

Pro zajímavost na závěr uvádíme, že zručský evangelický sbor byl až do tohoto projektu – kterému pracovně říkáme „Šípková Růženka“– doslova mrtvým sborem. Jeho jediným aktivním členem je dnes 74letý Antonín Kohout, který s nadějí na rtech a s malířskou štětkou v ruce během brigád skálopevně tvrdí, že tento sbor není mrtvý, že jen spí… Chcete-li se na tomto komunitním projektu jakkoliv podílet, budeme rádi, pokud přispějete do sbírky, projekt budete sdílet na sociálních sítí nebo nám nabídnete brigádnickou pomoc. Aktuální informace o průběhu projektu naleznete na našich stránkách zde: http://vrsovice.evangnet.cz/pripravujeme-byt-pro-ukrajinske-uprchliky-ve-zruci-nad-sazavou/

Děkujeme.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Laskavý dárce
100 Kč  •  8. 6. 2022 12:17
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  8. 6. 2022 1:11
Laskavý dárce
500 Kč  •  7. 6. 2022 21:28
Eva F.
5 000 Kč  •  7. 6. 2022 21:07
Díky za to, co děláte.
Milý dárce
300 Kč  •  7. 6. 2022 19:26
JB
3 000 Kč  •  7. 6. 2022 13:43
Ať Růženka procitne.
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  7. 6. 2022 13:32
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  7. 6. 2022 13:16
Marcela Adámková
1 000 Kč  •  7. 6. 2022 12:06
Sama mám radost, že jsem vám mohla přispět!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  7. 6. 2022 11:17
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  7. 6. 2022 10:55
DobroDárce
100 Kč  •  7. 6. 2022 10:34
Milý dárce
10 000 Kč  •  7. 6. 2022 9:47
Štědrý dárce
718 Kč  •  7. 6. 2022 9:41
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  5. 6. 2022 22:02
DobroDárce
1 000 Kč  •  4. 6. 2022 20:32
Jana F.
3 000 Kč  •  4. 6. 2022 10:24
Ahoj Matěji! Jste úžasní, klobouk dolu!
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  3. 6. 2022 17:34
Velkorysý dárce
500 Kč  •  3. 6. 2022 15:15
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  3. 6. 2022 9:34
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  3. 6. 2022 0:21
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  1. 6. 2022 17:53
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 6. 2022 7:54
Terez
500 Kč  •  31. 5. 2022 22:59
Jste borci!
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  31. 5. 2022 13:42
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  30. 5. 2022 12:57
Laskavý dárce
300 Kč  •  30. 5. 2022 12:20
Laskavý dárce
500 Kč  •  30. 5. 2022 12:13
Štědrý dárce
500 Kč  •  30. 5. 2022 11:53
DobroDárce
1 500 Kč  •  29. 5. 2022 11:20
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 5. 2022 16:18
Velkorysý dárce
500 Kč  •  25. 5. 2022 22:50
Laskavý dárce
500 Kč  •  25. 5. 2022 15:50
Laskavý dárce
500 Kč  •  24. 5. 2022 9:20
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  21. 5. 2022 22:05
Dárce, který je pro každou dobrost
222 Kč  •  20. 5. 2022 22:13
Velkorysý dárce
17 000 Kč  •  20. 5. 2022 16:28
Milý dárce
3 000 Kč  •  20. 5. 2022 10:09
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  17. 5. 2022 12:59
Ája
500 Kč  •  16. 5. 2022 17:56
Hodně sil!
Štědrý dárce
500 Kč  •  16. 5. 2022 11:25
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  14. 5. 2022 21:05
Milý dárce
1 500 Kč  •  12. 5. 2022 9:45
Milý dárce
2 000 Kč  •  9. 5. 2022 22:06
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  9. 5. 2022 21:35
Dobrosrdečný dárce
660 Kč  •  9. 5. 2022 19:50
Štědrý dárce
660 Kč  •  9. 5. 2022 19:44
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  9. 5. 2022 8:31
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  8. 5. 2022 19:40
Milý dárce
2 000 Kč  •  7. 5. 2022 15:45
Milý dárce
1 000 Kč  •  3. 5. 2022 17:12
Milý dárce
1 000 Kč  •  2. 5. 2022 18:22
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  1. 5. 2022 13:55
DobroDárce
100 Kč  •  29. 4. 2022 8:30
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  27. 4. 2022 21:51
Hana
2 000 Kč  •  25. 4. 2022 20:54
Díky za vaši práci!
Laskavý dárce
100 Kč  •  25. 4. 2022 17:04
DobroDárce
500 Kč  •  25. 4. 2022 10:01
Milý dárce
500 Kč  •  24. 4. 2022 19:17
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  24. 4. 2022 18:04
Štědrý dárce
2 370 Kč  •  24. 4. 2022 14:57
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  24. 4. 2022 10:21
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  23. 4. 2022 0:51
DobroDárce
2 000 Kč  •  22. 4. 2022 22:25
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  22. 4. 2022 21:44
Milý dárce
500 Kč  •  22. 4. 2022 21:31
Štědrý dárce
300 Kč  •  22. 4. 2022 21:24
Velkorysý dárce
500 Kč  •  22. 4. 2022 21:22
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  22. 4. 2022 21:07
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  22. 4. 2022 20:52
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  22. 4. 2022 19:50
Milý dárce
1 000 Kč  •  22. 4. 2022 18:26
Štědrý dárce
300 Kč  •  22. 4. 2022 7:22
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  21. 4. 2022 22:00
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 4. 2022 19:03
DobroDárce
5 000 Kč  •  20. 4. 2022 11:43
Milý dárce
300 Kč  •  19. 4. 2022 21:21
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  19. 4. 2022 14:06
DobroDárce
10 000 Kč  •  15. 4. 2022 19:29
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 4. 2022 6:52
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 4. 2022 23:13
Laskavý dárce
500 Kč  •  13. 4. 2022 22:35
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  13. 4. 2022 20:35
Milý dárce
2 500 Kč  •  13. 4. 2022 18:55
Milý dárce
2 000 Kč  •  12. 4. 2022 22:36
Laskavý dárce
2 500 Kč  •  12. 4. 2022 20:22
DobroDárce
1 000 Kč  •  12. 4. 2022 19:03
DobroDárce
220 Kč  •  12. 4. 2022 18:40
Laskavý dárce
500 Kč  •  12. 4. 2022 16:46
Václav K.
5 000 Kč  •  12. 4. 2022 15:52
Díky za aktivitu a ať to jde od ruky!
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  12. 4. 2022 15:44
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 4. 2022 15:30
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  12. 4. 2022 14:49
DobroDárce
1 000 Kč  •  12. 4. 2022 14:45
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  12. 4. 2022 14:45
Laskavý dárce
500 Kč  •  12. 4. 2022 14:43
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  12. 4. 2022 14:25
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  12. 4. 2022 14:21
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  12. 4. 2022 10:29
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  12. 4. 2022 10:21
DobroDárce
500 Kč  •  12. 4. 2022 7:36
Mirka Nulíčková
1 000 Kč  •  11. 4. 2022 22:29
Díky za Vaši smysluplnou práci.
DobroDárce
1 000 Kč  •  11. 4. 2022 12:37
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  11. 4. 2022 9:17
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  10. 4. 2022 22:23
Milý dárce
500 Kč  •  10. 4. 2022 20:38
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  10. 4. 2022 18:49
Laskavý dárce
500 Kč  •  9. 4. 2022 23:22
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 4. 2022 9:47
Milý dárce
1 000 Kč  •  9. 4. 2022 9:30
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  8. 4. 2022 17:42
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  8. 4. 2022 11:29
DobroDárce
2 000 Kč  •  8. 4. 2022 0:41
Velkorysý dárce
500 Kč  •  7. 4. 2022 23:24
Milý dárce
500 Kč  •  7. 4. 2022 23:04
DobroDárce
1 000 Kč  •  7. 4. 2022 22:37
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  7. 4. 2022 22:18
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  7. 4. 2022 21:39
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  7. 4. 2022 20:27
Velkorysý dárce
250 Kč  •  7. 4. 2022 17:57
Milý dárce
500 Kč  •  7. 4. 2022 17:23

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat