Pomoc v nouzi České republiky z.s.

Pomoc v nouzi České republiky, je nevládní nezisková organizace, která působí v Praze a dále celorepublikově. Hlavním cílem je duchovní vedení a humanitární a sociální pomoc lidem ohroženým chudobou. Prioritou je duchovní pomoc a vedení dle Římskokatolického desatera Božího přikázání.

2 Vytvořených sbírek
3 000 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Pomoc v nouzi České republiky, je nevládní nezisková organizace, která působí v Praze a dále celorepublikově. Hlavním cílem je duchovní vedení a humanitární a sociální pomoc lidem ohroženým chudobou. Prioritou je duchovní pomoc a vedení dle Římskokatolického desatera Božího přikázání.

Formy činnosti:

  • Sociálně právní poradenství
  • Pobytová zařízení spojená s přípravou na samostatný život pro mládež bez rodinného zázemí, z výchovných ústavů, dětských domovů, nápravně výchovných zařízení, vězeňské služby, pro lidi v hmotné nouzi
  • Pobytová zařízení pro osoby dlouhodobě žijící bez přístřeší
  • Denní stacionáře hygieny, stravy a ošacení
  • Problematika integrace etnických a jiných sociálně vyloučených skupin ČR
  • Kulturně vzdělávací programy, zájmové činnosti pro děti a mládež – pobytové vzdělávání
  • Vzdělávání osob dlouhodobě nezaměstnaných a vyloučených
  • Informování veřejnosti a semináře k problematice bezdomovectví a začleňování osob jinak sociálně vyloučených

Rychlé kontakty

Web: https://pncr.cz/
E-mail: klement.kuzma@pncr.cz
Telefon: 774 638 173