proFem: centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

Usilujeme o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí. Chceme společnost vnímavější k tématu násilí na ženách a netolerující jakékoliv jeho formy. Usilujeme o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci.

1 Vytvořených sbírek
11 950 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Naše činnost vychází z principů lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti. Poskytujeme poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Podílíme se na prevencizvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí: pořádáme akce pro laickou i odbornou veřejnost a vydáváme poradenské a informační publikace. Zaměřujeme se na politický a legislativní lobbing: v rámci Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přispíváme k řešení komplexních strukturálních problémů spojených s odstraňováním domácího a sexuálního násilí.

Spolupracujeme také s dalšími nevládními neziskovými organizacemi, se kterými sdílíme stejnou vizi a hodnoty. Jsme součástí Koalice NeNa, České ženské lobby, Evropské ženské lobby a evropské sítě WAVE (Women Against Violence Europe). Společně s našimi partnery v České republice i v zahraničí zodpovědně budujeme respekt k obětem domácího a sexuálního násilí a pozitivně měníme situaci žen v České republice.

Přečtěte si podrobnější článek o naší činnosti zde.

Rychlé kontakty

Web: https://www.profem.cz/cs
E-mail: info@profem.cz

Sociální sítě