ROPRODESA

Na začátku našich příběhů byla diagnóza našich dětí: porucha autistického spektra nebo chcete-li autismus. Jako rodiče jsme s dětmi zažili to, co mnoho dalších. Počáteční deprese z toho, že všechno je jen horší a horší, bez ohledu na to, kolika centry pro autisty naše děti prošly, kolik to stálo peněz, času, úsilí a obětování. Kolik rad, které vlastně nedávaly smysl, jsme vyzkoušeli. Až jsme našli ABA.

1 Vytvořených sbírek
34 522 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Jsme rodiče dětí s postižením, sdružení do neziskové organizace, kteří chtějí v rámci svých možností dát vědět ostatním rodičům, že ABA tady je a že by ji neměli přehlédnout, až budou hledat cestu pro své dítě.

Snažíme se pomoci v tom, aby se aplikovaná behaviorální analýza dostala do širšího povědomí rodičů autistických dětí. Aby jejich cesta k tomuto přístupu byla přímočařá, pokud si ji rodiče zvolí.

Organizujeme přednášky certifikovaných odborníků. Shromažďujeme informace o dostupné literatuře, důležitých událostech, o stavu legislativy. Usilujeme o zajištění překladů zahraniční literatury a odborných článků. Hledáme další způsoby, jak dostupnost ABA v ČR zlepšit.

Rychlé kontakty

Web: https://www.roprodesa.cz/
E-mail: info@roprodesa.cz
Telefon: 776594413