Sbírka ukončena:

Sanitky pro Ukrajinu II

Vybráno 0 Kč 3 548 780 Kč
4 000 000 Kč
 -
1 732 dárců
Celkem se zapojilo
2 049 Kč
Průměrná výše daru
100 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Sanitky pro Ukrajinu II

Vybráno 0 Kč 3 548 780 Kč
4 000 000 Kč
Zakladatel
Team 4 Ukraine z.s.
Datum přidání
3. 11. 2022
Poslední aktualita

28. 2. 2023 21:24

Ač se to nezdá, na vozidlech pracujeme :)

Je to už skoro dva měsíce, od ukončení sbírky, ale první vozidlo už máme přestavěné do finální podoby, dále proběhne zodolnění a vestavba speciálního zařízení...... Další dvě vozidla právě prochází přestavbami a o fotografie se podělíme brzo :) Ač to vypadá, že to jde pomalu, tam se objezd blíží :) 

https://twitter.com/Team4Ukraine1/status/1630590845190545411?s=20

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Vážení dárci, dobří lidé, již osm měsíců intenzivně jezdíme na Ukrajinu pomáhat ozbrojeným složkám i obyčejným
občanům zvládat válku a bránit se proti tyranii kterou tam tento rok Rusko rozpoutalo. Stejně jako na začátku, i nyní naše schopnost pomáhat stojí a padá se solidaritou a pomocí českého národa- tedy vás všech.

Jsme malá nezisková organizace či spíše parta nadšenců pomáhající Ukrajině bránit se ruské agresi již od roku 2014. Na Ukrajinu vozíme materiální i poradenskou a analytickou pomoc od samého začátku nyní probíhající války. V září 2022 jsme pro polní nemocnice u frontové linie na východě Ukrajiny zajistili a bezprostředně do zóny bojů osobně doručili tři sanitky, zdravotnické přístroje, nosítka a mnoho zdravotnického vybavení. Během zářijového výjezdu do Doněcké oblasti jsme mohli přímo na místě zjistit aktuální potřeby obránců Ukrajiny. Proto nyní spouštíme další sbírku a připravujeme tým na další větší akci. Aktuálně jsou pro pomoc zraněným vojákům i civilistům na Ukrajině vysoce potřebné a zároveň velmi nedostatkové sanitní vozy v terénní úpravě 4×4 s opravdu slušnou průchodností v těžkém terénu a kapacitou minimálně pro dva ležící zraněné či kombinaci ležícího a několika sedících.

Presentation of the fundraiser

Dear donors, for eight months we have been constantly traveling to Ukraine to help the armed forces and ordinary citizens resist the war that Russia have unleashed there this year. Just like before, our ability to help depends on the solidarity and support of the Czech people – meaning, all of you.

We are a small non-profit organization or even better to say a group of enthusiasts that has been helping Ukraine defend itself against Russian aggression since 2014. We have been providing material, advisory and analytical assistance to Ukraine from the very beginning of the current war. In September 2022, we prepared and personally delivered three ambulances, medical devices, stretchers and a large amount of medical equipment to field hospitals near the front line in eastern Ukraine and also directly to the war zone. During our September trip to the Donetsk oblast, we were able to find out on the spot about the needs of the defenders of Ukraine. Therefore, now we are launching another fundraiser and preparing the team for the next even larger event. Currently, there is a large shortage of off-road ambulances with a 4×4 wheel base and high ground clearance for difficult-to-pass terrain. Those are needed to provide assistance to wounded soldiers and civilians in Ukraine. In addition, the capacity of the car must be at least two lying places or several lying and sitting places.

Komu pomůžeme?

Stejně jako při první „Operaci sanitky“ je náš plán vybrat potřebné finanční prostředky na 3–4 terénní sanitky a zásoby zdravotnického vybavení. Následně je dovezeme z Česka přímo na frontovou linii k polním nemocnicím a jednotkám obránců, kde jsou zoufale třeba pro každodenní pomoc a záchranu životů vojáků i civilistů v zóně bojů. Od začátku války vždy veškerou pomoc dopravujeme přímo na konečné místo užití sami, abychom dohlédli že vše dorazí tam, kam má a v co nejkratším čase.


Dle našeho průzkumu nyní dostupných vozidel v Evropě bude naše sbírka zaměřena na 3–4 sanitní vozidla typu Hummer H1 (HMMWV) či jejich běžné verze s následnou úpravou pro přepravu raněných, případně na obdobná terénní vozidla. Odhadované náklady na koupi
vozidel, jejich přípravu, nákup zdravotnického vybavení a dopravu toho všeho na frontovou linii činí 4 000 000 Kč. Čas je kriticky důležitý a je potřeba sanitky pořídit a dopravit na místo určení
co nejdříve. Obyčejné sanitky z naší minulé akce na Ukrajině aktuálně denně zachraňují životy, které by jinak vyhasly.

As with the first Ambulance Campaign, our plan is to raise the necessary funds for 3–4 field ambulances and various medical equipment. We will then transport them from the Czech Republic straight to field hospitals and military units at the front line, where they are desperately needed to provide medical assistance and save lives of soldiers and civilians in the combat zone on a daily basis. Since the beginning of the war, we have always been delivering all the aid by ourselves to ensure that everything reaches its final destination in the shortest possible time.

Taking into account our research on the currently available vehicles at the European market, for now, our collection will focus on 3–4 Hummer H1 ambulances (HMMWVs) or their conventional models with subsequent modification for casualty transport, or on similar off-road vehicles. The estimated cost of purchasing vehicles, preparing them, purchasing medical equipment and transporting all this to the front line amounts to 4,000,000 CZK. Time is of the essence and ambulances must be procured and delivered to their destination as soon as possible. Conventional ambulances from our previous campaign are saving lives in Ukraine on a daily basis.

Of course, it may happen that we do not raise enough money (and we will be sincerely sorry). In this case, we will use the collected amount to purchase as many medical supplies and equipment as possible. Again, we will transport these materials in our free time and at our own expense to where they are most needed.

Who are we?

We are all volunteers and we do not do it for money. On the contrary, we invest significant amounts from our own pockets whenever necessary. Among us are the military, the police, criminal investigators, former members of the OSCE missions, humanitarian workers and ordinary people. We aim to help people in Ukraine as quickly and efficiently as possible, especially in the places where assistance cannot be provided due to the complexity and danger of the situation. Since the beginning of the war, we have almost constantly had our smaller or larger teams of volunteers in Ukraine. We sent several convoys with humanitarian cargo, brought dozens of body armour sets and helmets for the defenders of Ukraine and firefighters in the conflict zone, and also sent about 30 aircraft with humanitarian aid. We have participated in the evacuation of civilians outside of Ukraine. We have supplied reconnaissance drones for the Ukrainian army and police. We map and analyse war crimes committed in Ukraine. The list of what we have done and have been involved in since the beginning of the war is long for a rather small group like us. Why are we doing all of this at the expense of our free time, money, families and security? Because the slogan of November 1989 still resounds in our hearts: „Who, if not us? When, if not now?“

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Samozřejmě se může stát že nevybereme dostatečnou částku (ač by nás to opravdu mrzelo). V takovém případě použijeme sumu kterou vybereme, k nákupu tolika medicínského materiálu a vybavení jak jen bude možné. Tento materiál opět ve svém volném čase a na naše náklady dopravíme tam, kde je nejvíce potřeba.

Kdo jsme?
Všichni jsme dobrovolníci, neděláme to pro peníze. Naopak do této činnosti značné částky z vlastních kapes dáváme kdykoliv je třeba. Mezi našimi členy jsou vojáci, policisté, kriminalisté, bývalí příslušníci mise OBSE, humanitární pracovníci i obyčejní lidé. Zaměřujeme se na co nejrychlejší a efektivní pomoc lidem na Ukrajině, hlavně tam, kam se pomoc pro složitost a nebezpečnost situace nedostane. Od začátku války máme téměř neustále menší nebo větší týmy dobrovolníků na Ukrajině. Vypravili jsme několik konvojů s humanitárním materiálem, dovezli desítky balistických vest a helem pro obránce Ukrajiny či pro hasiče z konfliktních oblastí, vypravili jsme cca 30 letadel s humanitárním materiálem. Podíleli jsme se na evakuaci civilistů mimo Ukrajinu. Dovezli jsme průzkumné a dokumentární drony pro ukrajinskou armádu i policejní složky. Mapujeme a analyzujeme válečné zločiny páchané na Ukrajině. Výčet toho, co od začátku války děláme a na čem se podílíme, je na vcelku malou skupinu – jako jsme my – dlouhý. Proč to všechno na úkor svého volna, peněz, rodin a bezpečí děláme? Protože nám v srdcích stále zní heslo listopadu 1989: „Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“

Prosíme vás o pomoc a solidaritu.
Děkujeme.
Více o nás, našich činnostech a proběhlých projektech najdete na našem webu www.team4ukraine.eu , Team4Ukraine / Команда Для України | Facebook, Instagramu a Team 4 Ukraine (@Team4Ukraine1) / Twitter.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

28. 2. 2023 21:24

Ač se to nezdá, na vozidlech pracujeme :)

Je to už skoro dva měsíce, od ukončení sbírky, ale první vozidlo už máme přestavěné do finální podoby, dále proběhne zodolnění a vestavba speciálního zařízení...... Další dvě vozidla právě prochází přestavbami a o fotografie se podělíme brzo :) Ač to vypadá, že to jde pomalu, tam se objezd blíží :) 

https://twitter.com/Team4Ukraine1/status/1630590845190545411?s=20

15. 1. 2023 12:01

Ač se to nezdá, na vozidlech pracujeme :)

Je to už skoro dva měsíce, od ukončení sbírky, ale první vozidlo máme přestavěné do finální podoby, dále proběhne zodolnění a vestavba speciálního zařízení...... Další dvě vozidla právě prochází přestavbami a o fotografie se podělíme brzo :) 

https://twitter.com/Team4Ukraine1/status/1630590845190545411?s=20

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 15:09
Laskavý dárce
500 Kč  •  2. 1. 2023 15:09
Laskavý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 15:08
Velkorysý dárce
184 Kč  •  2. 1. 2023 15:07
Velkorysý dárce
50 Kč  •  2. 1. 2023 14:59
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 14:57
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  2. 1. 2023 14:53
Laskavý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 14:52
Milý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 14:51
Štědrý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 14:51
Štědrý dárce
500 Kč  •  2. 1. 2023 14:47
Laskavý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 14:47
Laskavý dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 14:47
Laskavý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 14:46
Velkorysý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 14:46
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 14:43
DobroDárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 14:42
Laskavý dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 14:26
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 14:23
Laskavý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 14:23
Velkorysý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 14:18
DobroDárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 14:18
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  2. 1. 2023 14:17
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  2. 1. 2023 14:17
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 14:15
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 14:13
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 13:58
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  2. 1. 2023 13:53
DobroDárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 13:52
Velkorysý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 13:52
Laskavý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 13:51
Štědrý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 13:49
DobroDárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 13:48
Velkorysý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 13:47
Dobrosrdečný dárce
988 Kč  •  2. 1. 2023 13:46
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 13:39
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  2. 1. 2023 13:37
DobroDárce
2 000 Kč  •  2. 1. 2023 13:36
Velkorysý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 13:36
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  2. 1. 2023 13:30
Velkorysý dárce
55 Kč  •  2. 1. 2023 13:27
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 13:27
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 13:24
Štědrý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 13:22
Velkorysý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 13:17
DobroDárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 13:16
Velkorysý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 13:11
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  2. 1. 2023 13:06
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 13:02
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 13:01
Laskavý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 12:59
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 12:56
Laskavý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 12:50
Štědrý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 12:50
Milý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 12:49
Velkorysý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 12:48
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 12:33
Velkorysý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 12:28
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  2. 1. 2023 12:21
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 12:12
Dárce, který je pro každou dobrost
50 000 Kč  •  2. 1. 2023 12:01
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  2. 1. 2023 11:57
DobroDárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 11:57
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  2. 1. 2023 11:41
Martin
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 11:23
Sláva hrdinům!
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 11:19
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 11:16
Petra M.
666 Kč  •  2. 1. 2023 11:08
Sláva Ukrajině
DobroDárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 11:04
Milý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 10:46
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 10:20
Milý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 9:53
DobroDárce
2 000 Kč  •  2. 1. 2023 9:47
DobroDárce
2 000 Kč  •  2. 1. 2023 9:41
Laskavý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 9:39
Velkorysý dárce
50 Kč  •  2. 1. 2023 9:34
Velkorysý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 9:09
Coolek
350 Kč  •  2. 1. 2023 9:07
Na pomoc proti mafii
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 8:31
DobroDárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 6:53
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  2. 1. 2023 1:04
DobroDárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 0:44
Velkorysý dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 0:42
DobroDárce
500 Kč  •  2. 1. 2023 0:33
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 0:09
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  2. 1. 2023 0:02
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  1. 1. 2023 22:54
Milý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 22:47
DobroDárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 22:46
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  1. 1. 2023 22:23
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 22:21
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 22:13
Štědrý dárce
2 280 Kč  •  1. 1. 2023 21:50
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 21:39
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 21:32
Milý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 21:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 20:48
DobroDárce
500 Kč  •  1. 1. 2023 20:43
Laskavý dárce
500 Kč  •  1. 1. 2023 20:33
DobroDárce
2 023 Kč  •  1. 1. 2023 20:13
Štědrý dárce
300 Kč  •  1. 1. 2023 20:11
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  1. 1. 2023 20:04
Baru K
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 19:57
Слава Україні!
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 19:56
Irena K.
600 Kč  •  1. 1. 2023 19:52
Držte se, myslíme na Vás.
DobroDárce
6 000 Kč  •  1. 1. 2023 19:46
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 19:36
DobroDárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 19:32
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 19:04
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 18:37
Milý dárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 18:27
Velkorysý dárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 18:27
Velkorysý dárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 18:18
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 18:07
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 17:59
Štědrý dárce
400 Kč  •  1. 1. 2023 17:56
Laskavý dárce
10 000 Kč  •  1. 1. 2023 17:55
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 1. 2023 17:55
Laskavý dárce
400 Kč  •  1. 1. 2023 17:48
Milý dárce
10 000 Kč  •  1. 1. 2023 17:33
DobroDárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 17:25
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 17:24
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 1. 2023 17:21
Štědrý dárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 17:20
Dobrosrdečný dárce
2 023 Kč  •  1. 1. 2023 17:14
Štědrý dárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 17:07
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 17:02
Velkorysý dárce
500 Kč  •  1. 1. 2023 16:53
Velkorysý dárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 16:48
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 16:36
Milý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 16:29
Kdyby pomohla zachránit jediný život, stálo to za to...
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  1. 1. 2023 16:26
DobroDárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 16:19
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 16:12
Jozef M.
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 16:02
Sláva Ukrajině!
Dárce, který je pro každou dobrost
100 000 Kč  •  1. 1. 2023 15:14
Dárce, který je pro každou dobrost
1 968 Kč  •  1. 1. 2023 14:30
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  1. 1. 2023 14:10
Velkorysý dárce
300 Kč  •  1. 1. 2023 14:09
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 13:35
DobroDárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 13:29
Milý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 13:29
Laskavý dárce
100 Kč  •  1. 1. 2023 12:51
Milý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 12:50
Velkorysý dárce
20 Kč  •  1. 1. 2023 12:40
Velkorysý dárce
200 Kč  •  1. 1. 2023 11:52
Laskavý dárce
300 Kč  •  1. 1. 2023 11:51
Štědrý dárce
300 Kč  •  1. 1. 2023 11:36
Milý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 11:34
Laskavý dárce
300 Kč  •  1. 1. 2023 11:32
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 10:47
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 10:18
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  1. 1. 2023 10:11
Velkorysý dárce
4 000 Kč  •  1. 1. 2023 10:06
Dárce, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  1. 1. 2023 9:36
DobroDárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 9:33
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 9:06
Milý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 9:03
Velkorysý dárce
300 Kč  •  1. 1. 2023 8:49
DobroDárce
500 Kč  •  1. 1. 2023 2:07
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 1:29
DobroDárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 1:18
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 1:12
Dobrosrdečný dárce
700 Kč  •  1. 1. 2023 1:10
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 1. 2023 1:10
Štědrý dárce
600 Kč  •  1. 1. 2023 1:09
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  1. 1. 2023 0:00
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 23:54
Milý dárce
300 Kč  •  31. 12. 2022 23:53
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  31. 12. 2022 23:40
Milý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 23:40
Martina S.
2 000 Kč  •  31. 12. 2022 23:35
Sláva hrdinům.
Štědrý dárce
300 Kč  •  31. 12. 2022 23:23
Velkorysý dárce
4 000 Kč  •  31. 12. 2022 23:22
Milý dárce
600 Kč  •  31. 12. 2022 22:59
DobroDárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 22:56
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  31. 12. 2022 22:55
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  31. 12. 2022 22:54
DobroDárce
5 000 Kč  •  31. 12. 2022 22:51
Dárce, který je pro každou dobrost
2 023 Kč  •  31. 12. 2022 22:47
Alena B.
2 581 Kč  •  31. 12. 2022 22:36
Hoši dávejte na sebe pozor. Jsme Češi nevzdáváme se!
Milý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 22:17
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 22:10
DobroDárce
500 Kč  •  31. 12. 2022 22:09
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  31. 12. 2022 22:04
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 21:49
Juraj Najdko
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 21:39
Držím palce a budu Vás dál podporovat, rád bych se zapojil i aktivnĕ! Slava Ukrajimĕ i všem hrdinům co bojují i pomáhají!
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  31. 12. 2022 21:34
Velkorysý dárce
300 Kč  •  31. 12. 2022 21:30
DobroDárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 21:23
Štědrý dárce
600 Kč  •  31. 12. 2022 20:45
Velkorysý dárce
150 Kč  •  31. 12. 2022 20:39
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  31. 12. 2022 20:21
Markéta H.
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 20:14
Díky za vše co děláte, Petře. Pořád vzpomínám na naše společné cesty na Ukrajinu. M.
Laskavý dárce
600 Kč  •  31. 12. 2022 20:12
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 20:10
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  31. 12. 2022 20:04
Petra Lever
300 Kč  •  31. 12. 2022 19:55
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Milý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 19:41
DobroDárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 19:33
Ondřej L.
3 500 Kč  •  31. 12. 2022 19:19
Je treba pomahat
Hanka a Zdeněk
600 Kč  •  31. 12. 2022 18:54
Slava Ukraini
Jana K.
500 Kč  •  31. 12. 2022 18:04
Jste skvělí. Sláva Ukrajině.
Marie
500 Kč  •  31. 12. 2022 17:52
Spoléhám na vaši pomoc !!
novomanželé od sv. Mikuláše, Znojmo
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 17:42
s díky M. B. a J. K. za zprostředkování
Petr Š.
600 Kč  •  31. 12. 2022 14:19
Vedle @DarPutinovi vás budu taky podporovat. Jste skvělí a pomůžeme UA zvítězit.
Petra M.
523 Kč  •  31. 12. 2022 12:10
Díky za to, že pomáháte.
Milan D.
2 023 Kč  •  30. 12. 2022 19:53
Místo ohňostroje. Ať Ukrajina zvítězí !
Eva
1 000 Kč  •  30. 12. 2022 18:54
Dojeďte a vraťte se vždy v pořádku!
Adam V.
600 Kč  •  30. 12. 2022 16:38
Sláva Ukrajině
Libuše Č.
10 000 Kč  •  30. 12. 2022 16:07
Děkuji vám velmi za všechny vaše aktivity a organizaci včasné pomoci na Ukrajině.
David
1 000 Kč  •  30. 12. 2022 14:58
Děkujeme !
Jakub, Vel. Opatovice
3 000 Kč  •  30. 12. 2022 11:36
Díky ukrajinským hrdinům za boj o svobodnou Evropu. Sláva Ukrajině!
Alena B.
300 Kč  •  30. 12. 2022 10:16
Jste úžasní, držím palce ze srdce :-))
Alena B.
527 Kč  •  30. 12. 2022 9:59
Držím palce :-))
Renata
1 000 Kč  •  30. 12. 2022 6:38
Hodně štěstí
Dalibor V.
3 500 Kč  •  29. 12. 2022 21:58
Sláva Ukrajině!
Ondřej Č.
3 500 Kč  •  29. 12. 2022 19:19
T4U pro T4U!
Hanka
500 Kč  •  29. 12. 2022 17:56
Zachraňte co nejvíc životu <3
Jana
1 000 Kč  •  29. 12. 2022 15:53
Слава Україні, слава героям, які боронять свою країну! 🇺🇦🕊️🇨🇿
Ales
1 000 Kč  •  29. 12. 2022 12:43
Díky za tuto iniciativu. Slava Ukraini
Alena B.
2 023 Kč  •  28. 12. 2022 22:22
Hoši jste fakt boží, dávejte na sebe bacha
Nutrie1
5 000 Kč  •  28. 12. 2022 15:12
Stop invazivním druhům!
Tomáš N.
1 905 Kč  •  28. 12. 2022 13:35
Doufám, že sanitky zachrání co nejvíce životů těch, kteří bojují proti ruským okupantům.
Anna F.
300 Kč  •  28. 12. 2022 12:09
Kez by to aspon trochu pomohlo!
FlyingLadis
150 Kč  •  28. 12. 2022 8:46
Sílu, odvahu, vítězství
Martin
500 Kč  •  27. 12. 2022 22:49
Podpora proti Orkům a Sauronovi
Lada U.
2 000 Kč  •  27. 12. 2022 22:49
Kéž by sanitky nebyly potřeba
Lukáš Spálensky
2 000 Kč  •  27. 12. 2022 17:08
Ať se daří ;)
Jakub
2 023 Kč  •  27. 12. 2022 13:27
Držte se.
Vlastimil S.
8 632 Kč  •  27. 12. 2022 9:17
Děkuji zkoušenému hrdému národu!
Burdovi
5 000 Kč  •  24. 12. 2022 21:50
Děkujeme, že pomáháte!
Ondřej
6 000 Kč  •  24. 12. 2022 20:37
Díky za clé usílí
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  24. 12. 2022 17:24
Слава Україні! 🇺🇦🇨🇿
Jakub K.
500 Kč  •  24. 12. 2022 11:48
Alespoň malým dárečkem na Štědrý den jsem mohl pomoci v boji proti Putinovu teroru na UA.
Roman Fexa
1 000 Kč  •  24. 12. 2022 10:56
Děkujeme, že bojujete proti zlu i za nás! Vážíme si toho!!!
Ježíškova rodina
1 968 Kč  •  24. 12. 2022 9:56
Kéž by měla sanitka co nejméně práce.
Karel J.
4 000 Kč  •  23. 12. 2022 22:29
Díky za to, co děláte!
Eva
400 Kč  •  23. 12. 2022 19:38
🍀🍀🍀
Kubo
600 Kč  •  23. 12. 2022 18:24
Držím palce
Ladislava
1 000 Kč  •  23. 12. 2022 9:35
Naše srdce jsou s Vámi!!!
Martin M.
1 000 Kč  •  22. 12. 2022 19:46
Moc vám fandím. Kéž by sanitky nebyly vůbec potřeba.
Radomil Matera
2 000 Kč  •  22. 12. 2022 19:44
Sláva Ukrajině. Držte se.
Vladan Z.
2 000 Kč  •  22. 12. 2022 18:14
má to smysl
Anejka
600 Kč  •  22. 12. 2022 16:18
Moc děkuji všem, co bojují i za nás!
Jitka U.
5 000 Kč  •  22. 12. 2022 14:28
Bůh vám žehnej!
Radek
3 000 Kč  •  22. 12. 2022 13:06
Vydržte!
Alena
1 500 Kč  •  22. 12. 2022 11:26
Vydržte !
Jiri Donát
1 000 Kč  •  21. 12. 2022 23:25
Na Humra
Jana S.
1 000 Kč  •  21. 12. 2022 21:18
Držte se! Slava Ukraini!

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Dokončené Dobrovýzvy

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám