Spolek LIBERA

Chtěli bychom, aby naše základní škola VOLNĚ navazovala na předškolní vzdělávání. Tedy aby měly děti i nadále možnost volného pohybu a dostatek prostoru pro volnou hru. Jsme přesvědčeni, že vzdělávání je přirozenou součástí života a chceme hledat cesty, jak dětem zprostředkovávat zajímavá témata tak, aby škola splňovala výstupy předepsané MŠMT a zároveň umožnit dětem podílet se na obsahu vzdělávací nabídky.

1 Vytvořených sbírek
35 700 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Chtěli bychom, aby naše základní škola VOLNĚ navazovala na předškolní vzdělávání. Tedy aby měly děti i nadále možnost volného pohybu a dostatek prostoru pro volnou hru. Jsme přesvědčeni, že vzdělávání je přirozenou součástí  života a chceme hledat cesty, jak dětem zprostředkovávat zajímavá témata tak, aby škola splňovala výstupy předepsané MŠMT a zároveň umožnit dětem podílet se na obsahu vzdělávací nabídky. 

Témata zpracované do lekcí, kterých se děti mohou, ale nemusí účastnit, mají vycházet z opravdového zájmu a potřeb dětí a aktuálního dění ve škole a společnosti. 
 Předpokladem fungování svobodné školy jsou bezpečné vztahy a otevřená komunikace.  Pro první školní rok si představujeme malou skupinu dětí, pravděpodobně od 1. po 5. ročník, ve které bude dostatek prostoru na vzájemné  „ladění se" na sebe, k individuálnímu řešení konfliktů a ke společným diskuzím a hledáním cest vedoucích k co nejspokojenějšímu spolubytí.  

Rychlé kontakty

Web: https://www.skolalibera.cz/o-nas/
E-mail: skolalibera@seznam.cz
Telefon: 723824996