Spolek VLČÍ MÁKY

Jsme zapsaný spolek, který pomáhá těm, kdo zasvětili život službě vlasti a společnosti. Členství ve spolku není podmínkou pro využití služeb, které spolek nabízí. Nejsme členská veteránská organizace, naopak jako členy sdružujeme bezúhonné, kvalifikované a morálně motivované dobrovolníky, kteří pomoc realizují.

1 Vytvořených sbírek
39 310 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Komu pomáháme

Prioritně novodobým válečným veteránům. Dále vojákům v činné službě.

V rámci volných kapacit vojákům v aktivní a povinné záloze, policistům (i obecním), hasičům (i dobrovolným), celníkům, příslušníkům vězeňské služby/justiční stráže, zdravotním záchranářům.

Proč pomáháme

Považujeme za přirozené projevovat úctu a případně podat pomocnou ruku lidem, kteří pro naše bezpečí nasazují život. V angličtině je pro to obrat „serving those who serve“. Občané by neměli zaměňovat nasazení tisíců mužů a žen v uniformách s politickými činy představitelů jejich resortů. 

Co děláme

Realizujeme celou řadu programů, které zahrnují sociální, psychologickou, právní a finanční pomoc,

podporu při hledání zaměstnání, zvýhodnění při nákupu zboží a služeb…

Přibližujeme problematiku novodobých válečných veteránů široké veřejnosti.

O co usilujeme

Aby se dostalo podpory, pomoci a respektu těm, kdo se pro společnost obětovali.

Chceme rozvinout a etablovat systém péče o ty, kdo slouží, do standardů vyspělého světa – inspirovat ministerstva obrany, vnitra ad., aby k tomu dospěla.

Informovat občany a motivovat je k úctě vůči těm, kdo jim zajišťují bezpečí.

Jak fungujeme

Sdružujeme neplacené dobrovolníky, partnery, dárce, externí specialisty – jako členy i nečleny.

Každý se podílí, jak nejlépe umí, pomáháme jako tým a přátelé.

Jednáme podle morálky a citu, nikoli formalistních pravidel a byrokracie.