SRDCEM ROBINSON

Pomáháme rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi žít život naplno. Přinášíme naději a úsměv dětem a dospívajícím s těžkou diagnózou a podporujeme i ty, kteří se o ně v nemocnicích bezprostředně starají.

1 Vytvořených sbírek
21 327 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Nabízíme komplexní péči o rodiny i pečující profese – konzultace, workshopy i podpůrné skupiny.

Stabilizujeme rodiny v těžké životní situaci.

Podporujeme naplnění života a vlastních rolí v něm.

Dbáme na lepší informovanost rodin a dětí při hospitalizaci.

Posilujeme prevenci rozvoje duševních onemocnění u dětí, dospívajících i rodičů.

Snižujeme riziko sebevražd a sebepoškozování.

Připravujeme děti a dospívající k operacím a léčbě.

Zlepšujeme atmosféru v nemocnicích.

Edukujeme společnost o znevýhodněných rodinách.

Pečujeme o psychickou stabilitu zdravotnického personálu.

Rychlé kontakty

Web: https://www.srdcemrobinson.cz
E-mail: tym@srdcemrobinson.cz
Telefon: 601 556 265

Sociální sítě