Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z. s.

Podle Stanov Studentského fondu FF UK (SF) v rámci SF funguje institut tzv. SKS, které představují samostatně organizované studentské spolky složené z členů SF, jejichž činnost zaštiťuje SF. Jejich vytvoření a vnitřní strukturu schvaluje SR, která zároveň vykonává svůj dohled nad jejich činností.

1 Vytvořených sbírek
14 212 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Podle Stanov Studentského fondu FF UK (SF) v rámci SF funguje institut tzv. SKS, které představují
samostatně organizované studentské spolky složené z členů SF, jejichž činnost zaštiťuje SF.
Jejich vytvoření a vnitřní strukturu schvaluje SR, která zároveň vykonává svůj dohled nad jejich činností.

Rychlé kontakty

Web: https://strada.ff.cuni.cz/
E-mail: sr@ff.cuni.cz
Telefon: 221 619 231