Sbírka ukončena:

Vytvořme nový prostor pro kulturu v Libni. Zachraňme Pivovar se Studiem ALTA! / Let's create a new space for culture in Libeň. Join us in saving the Brewery!

Vybráno 0 Kč 506 410 Kč
1 000 000 Kč
 -
304 dárců
Celkem se zapojilo
1 666 Kč
Průměrná výše daru
100 000 Kč
Nejvyšší dar
136 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Vytvořme nový prostor pro kulturu v Libni. Zachraňme Pivovar se Studiem ALTA! / Let's create a new space for culture in Libeň. Join us in saving the Brewery!

Vybráno 0 Kč 506 410 Kč
1 000 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
ALT@RT z.ú.
Datum přidání
13. 2. 2023
Poslední aktualita

24. 4. 2023 12:42

Rozhodli jsme se naši kampaň prodloužit

Rozhodli jsme se naši kampaň prodloužit. Rekonstrukce je běh na dlouhou trať, ale její výsledky tu s námi budou dlouho. Proto vás prosíme o shovívavost – v začátku kampaně jsme trochu přecenili své síly. A až nyní, spolu s fyzickým otevřením bývalého Pivovaru a nabitým květnovým programem, chytáme to správné tempo. Přijďte se podívat na kus práce, který se v Pivovaru už podařil a pomozte nám udělat další velké kroky. Těšíme se na vás od 3. 5. 2023.

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky / Presentation of a collection

For English version click HERE.

Představte si, že v Libni stojí dům prozářený kulturou, uměním a chutí společně sdílet zážitky, názory a svět. Za jeho vraty se tančí, experimentuje, zní tam hudba a září světla. Je místem, kde se tvoří, diskutuje, odpočívá i vzdělává. Kdysi opuštěný Libeňský pivovar má znovu své živé srdce, které pumpuje energií. Je to dům plný osobností, umělců, umělkyň i těch, kteří v Libni žijí. /

Imagine a building in Libeň, from which emanates culture, arts and the desire to share together experiences, ideas, and the world. Behind its doors people dance and experiment, music is on and lights shine. It is a place for creativity, discussions, relaxation, and education. The pulsating heart of the once-abandoned Libeň Brewery is back, pumping with energy. It is a house full of personalities, artists, and those who live in Libeň.

Pomozte nám s tím, aby se ze snu stala skutečnost. Aby z chátrajícího Pivovaru vzniklo centrum živé kultury, libeňské podzámčí znovu vzkvétalo a Studio ALTA získalo nový domov. Podpořte rekonstrukci výjimečného objektu a nové zázemí pro živé umění v Libni.  Bez vás to nezvládneme. /

Help us make the dream a reality. In order to transform the former Brewery into a centre of live culture, see the neighbourhood of Libeň castle flourish again, and help Studio ALTA make it a new home. Support the reconstruction of an exceptional building and new facilities for live arts in Libeň. We can’t do it without you.

Komu pomůžeme? / Who will it help?

Vybudujeme nové kulturní centrum pro obyvatele nejenom Libně. Zachráníme cenný historický objekt. Pomůžeme Studiu ALTA vytvořit nový domov. Společně vytvoříme důstojné zázemí pro pražskou i mimopražskou uměleckou komunitu, která se staně křižovatkou pro umělce z celé Evropy. /

We will build a new cultural centre for our community in Libeň and beyond. We will save a valuable historical building. We will help Studio ALTA set up a new home. Together we will create a support hub for artistic community in Prague and artists from other cities that will become a crossroad for creatives from the entire Europe.

Titulní video naší kampaně na záchranu Pivovaru! 

KDO JSME?  / WHO WE ARE?

Jsme Studio ALTA. Kulturní centrum, kolektiv a produkční jednotka. Necháváme klíčit zajímavé myšlenky, dáváme prostor celospolečenským potřebám, jsme bezpečné místo ke snění i realizaci. /We are Studio ALTA. A cultural centre, a collective, and a production unit. We let interesting ideas germinate, give space to societal needs, and offer a safe place for aspirations and realisations.

Jsme zázemím pro řadu uměleckých souborů, umělců a umělkyň současné alternativní a taneční scény. / We offer facilities to a number of artistic groups, artists of the contemporary alternative and dance scene.

Jsme tu od roku 2007. Za tu dobu jsme posbírali celou škálu zkušeností a víme, jak mít hlavu v oblacích a zároveň být nohama na zemi. / We’ve been here since 2007. During that time, we’ve gained a wide range of experiences, and we know how to keep our heads in the clouds and our feet on the ground at the same time. 

Jsme vnímaví. Vytváříme vlastní umělecký program, ale necháváme se také inspirovat děním kolem a potřebami, které jsou aktuální v naší čtvrti.  Záleží nám na tom, aby se Libeň cítila se Studiem ALTA dobře a naopak! / We are open-minded. We create our own artistic programme, but we also draw inspiration from our surroundings and the challenges facing our neighbourhood. It matters to us that Libeň feels good with Studio ALTA Studio and vice versa!

Jsme zkušení. Po téměř deseti letech v industriálních prostorách v Holešovicích jsme na dva roky oživili pražskou Invalidovnu. Ta se stala centrem pro umělecký proces, ale i setkávání a odpočinek uprostřed Karlína. Se specifickými prostory si víme rady. / We are experienced. After almost ten years of inhabiting industrial premises in Holešovice, we spent two years at Prague’s Invalidovna, bringing it back to life. It became a centre for artistic processes, and also for encounters and moments of repose in the middle of Karlín. We know how to deal with specific spaces.

Na co budou peníze z této sbírky použity?What will we use the raised funds for?

Vybrané peníze rozdělíme do dvou projektů, které jsou pro rekonstrukci zásadní.

Topení – tohle je výzva! Chceme, aby u nás bylo hezky nejen v létě a mohli jsme udržovat teplo Studia ALTA po celý rok. Vyjde nás to na něco mezi 2 až 6 miliony Kč.

Toalety a sociální zázemí – našim provizorním buňkám odzvonilo. Toužíme po krásném zázemí pro nás a diváky , odkud budeme odcházet nezmrzlí na kost, vymydlení a spokojení. Stát nás budou zhruba 400 tisíc Kč. 

V Pivovaru zahnízdíme na dlouhé roky a nečeká nás další blízké stěhování.  Abychom se mohli pustit do práce, potřebujeme vybrat alespoň 1 milion Kč.  /

We will divide the raised funds into two projects essential for the reconstruction:

Heating – this is a challenge! We want our space to feel nice and warm not only in summer,  being able to maintain the warmth of Studio ALTA all year round. It will cost us between 2 to 6 mil CZK.

Toilets and other facilities – we’re done with our temporary toilet and shower trailers. We long for beautiful facilities for us and our audiences, which we could leave without the fear of freezing to the bone, but feeling clean and satisfied. It will cost us approximately 400,000 CZK.

We plan to settled down in the Brewery for many years to come, no more moving in the near future. To begin the work, we need to raise at least 1 mil CZK.

Proč máme projekt bez odměn? / Why do we have a no-reward project?

Rekonstrukce Pivovaru je výzvou, která je pro nás naprosto výjimečná a nová ve své náročnosti – finanční, časové, lidské i energetické.

Rozhodli jsme se proto jít vědomě cestou projektu bez odměn. Energii, kterou bychom věnovali jednotlivým odměnám, jsme se rozhodli vložit do rekonstrukce celého objektu Pivovaru a napnout všechny síly k tomu, aby Pivovar co nejdříve ožil.

Chceme, aby všichni viděli, jací jste srdcaři!

Vašeho příspěvku si nesmírně vážíme. Odměnou každému dárci je tak symbolické poděkování přímo v nových prostorách. /

Reconstruction of the Brewery is a new and completely exceptional challenge for us – in terms of the financials, the project’s time frame and human resources. We are ready to focus all our efforts on bringing it back to life as soon as possible.

We want everyone to know about your passion for our cause!

We greatly appreciate your contribution – the reward for each donor is a symbolic thank you directly in the new premises.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

24. 4. 2023 12:42

Rozhodli jsme se naši kampaň prodloužit

Rozhodli jsme se naši kampaň prodloužit. Rekonstrukce je běh na dlouhou trať, ale její výsledky tu s námi budou dlouho. Proto vás prosíme o shovívavost – v začátku kampaně jsme trochu přecenili své síly. A až nyní, spolu s fyzickým otevřením bývalého Pivovaru a nabitým květnovým programem, chytáme to správné tempo. Přijďte se podívat na kus práce, který se v Pivovaru už podařil a pomozte nám udělat další velké kroky. Těšíme se na vás od 3. 5. 2023.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  30. 6. 2023 15:12
Milý dárce
555 Kč  •  30. 6. 2023 15:09
Laskavý dárce
500 Kč  •  30. 6. 2023 14:49
Velkorysý dárce
51 Kč  •  30. 6. 2023 14:48
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  30. 6. 2023 13:57
Milý dárce
5 000 Kč  •  30. 6. 2023 13:42
Becka & Paul
1 000 Kč  •  30. 6. 2023 13:41
Velkorysý dárce
48 500 Kč  •  30. 6. 2023 13:27
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  30. 6. 2023 12:08
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  30. 6. 2023 11:57
DobroDárce
900 Kč  •  30. 6. 2023 8:37
Velkorysý dárce
300 Kč  •  30. 6. 2023 8:29
Dárce, který je pro každou dobrost
900 Kč  •  30. 6. 2023 7:32
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  30. 6. 2023 7:04
Štědrý dárce
6 000 Kč  •  29. 6. 2023 23:26
Štědrý dárce
300 Kč  •  29. 6. 2023 23:11
Štědrý dárce
500 Kč  •  29. 6. 2023 23:08
Dárce, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  29. 6. 2023 22:10
Z druhé strany
5 000 Kč  •  29. 6. 2023 21:45
Alta go a dík!
L+Š
500 Kč  •  29. 6. 2023 21:42
víc altstreamu, brzda mainstreamu!
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  29. 6. 2023 21:10
Tomáš
1 000 Kč  •  29. 6. 2023 20:49
dream big Alta as u alway did
Velkorysý dárce
901 Kč  •  29. 6. 2023 20:02
Jazmína
4 000 Kč  •  29. 6. 2023 19:37
.Alta Navždy.
Milý dárce
600 Kč  •  29. 6. 2023 17:58
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  29. 6. 2023 17:20
PONEC - divadlo pro tanec
10 000 Kč  •  29. 6. 2023 17:13
Držíme palce!
Milý dárce
300 Kč  •  29. 6. 2023 17:08
Dobrosrdečný dárce
5 748 Kč  •  29. 6. 2023 17:06
Markéta P.
1 000 Kč  •  29. 6. 2023 16:29
Držím palce!
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  29. 6. 2023 16:27
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  29. 6. 2023 16:12
Velkorysý dárce
600 Kč  •  29. 6. 2023 15:47
DobroDárce
600 Kč  •  29. 6. 2023 15:38
Milý dárce
600 Kč  •  29. 6. 2023 15:27
Velkorysý dárce
600 Kč  •  29. 6. 2023 15:16
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  29. 6. 2023 15:10
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  29. 6. 2023 15:05
Dárce, který je pro každou dobrost
555 Kč  •  29. 6. 2023 14:59
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  29. 6. 2023 14:08
Milý dárce
1 239 Kč  •  29. 6. 2023 12:54
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  29. 6. 2023 11:31
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  29. 6. 2023 11:30
Dárce, který je pro každou dobrost
900 Kč  •  29. 6. 2023 10:03
DobroDárce
300 Kč  •  29. 6. 2023 8:10
Velkorysý dárce
900 Kč  •  29. 6. 2023 7:42
Velkorysý dárce
1 500 Kč  •  29. 6. 2023 7:11
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  29. 6. 2023 5:09
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  29. 6. 2023 0:41
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  29. 6. 2023 0:21
Velkorysý dárce
900 Kč  •  28. 6. 2023 23:39
DobroDárce
600 Kč  •  28. 6. 2023 23:12
Štědrý dárce
600 Kč  •  28. 6. 2023 22:49
DobroDárce
600 Kč  •  28. 6. 2023 22:47
Milý dárce
600 Kč  •  28. 6. 2023 22:45
Ewan M.
5 000 Kč  •  28. 6. 2023 22:01
Ať žije Studio ALTA!
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  28. 6. 2023 21:53
Laskavý dárce
1 111 Kč  •  28. 6. 2023 21:48
Dobrosrdečný dárce
900 Kč  •  28. 6. 2023 21:47
Včelaři z Hrádku
1 000 Kč  •  28. 6. 2023 21:41
Držíme palce!
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  28. 6. 2023 21:11
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  28. 6. 2023 21:00
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  28. 6. 2023 20:59
Čápovi
1 000 Kč  •  28. 6. 2023 20:56
Těšíme se!
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 6. 2023 20:36
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  28. 6. 2023 20:20
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  28. 6. 2023 20:14
Štědrý dárce
900 Kč  •  28. 6. 2023 20:01
DobroDárce
100 Kč  •  28. 6. 2023 19:12
DobroDárce
600 Kč  •  28. 6. 2023 18:20
DobroDárce
3 000 Kč  •  28. 6. 2023 17:26
Milý dárce
100 000 Kč  •  28. 6. 2023 16:56
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  28. 6. 2023 15:59
Ste super tým! Spolu to zvládnete.
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 6. 2023 15:01
Štědrý dárce
1 150 Kč  •  28. 6. 2023 13:40
Dirk
2 000 Kč  •  28. 6. 2023 12:36
Alta is where big dreams grow.
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  28. 6. 2023 11:45
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  28. 6. 2023 10:10
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  27. 6. 2023 20:41
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  27. 6. 2023 20:26
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  27. 6. 2023 14:32
Velkorysý dárce
600 Kč  •  27. 6. 2023 11:31
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  26. 6. 2023 13:50
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  24. 6. 2023 22:39
Laskavý dárce
203 Kč  •  24. 6. 2023 16:26
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  23. 6. 2023 22:55
Štědrý dárce
600 Kč  •  23. 6. 2023 11:29
Velkorysý dárce
500 Kč  •  22. 6. 2023 19:44
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  21. 6. 2023 20:49
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  21. 6. 2023 18:57
Štědrý dárce
2 222 Kč  •  21. 6. 2023 13:35
Bára
200 Kč  •  21. 6. 2023 9:31
Díky za skvělý večer storytellingu!
Štědrý dárce
3 000 Kč  •  20. 6. 2023 12:33
DobroDárce
1 000 Kč  •  17. 6. 2023 16:59
Milý dárce
900 Kč  •  17. 6. 2023 14:03
DobroDárce
200 Kč  •  17. 6. 2023 13:48
DobroDárce
300 Kč  •  17. 6. 2023 9:30
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  16. 6. 2023 18:06
Štědrý dárce
100 Kč  •  16. 6. 2023 10:36
Dárce, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  15. 6. 2023 20:05
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  15. 6. 2023 16:16
Milý dárce
900 Kč  •  14. 6. 2023 20:46
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  13. 6. 2023 18:02
Laskavý dárce
300 Kč  •  13. 6. 2023 16:18
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  13. 6. 2023 13:50
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  12. 6. 2023 15:39
Štědrý dárce
600 Kč  •  11. 6. 2023 10:50
Milý dárce
900 Kč  •  11. 6. 2023 5:34
DobroDárce
3 000 Kč  •  9. 6. 2023 17:56
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 6. 2023 14:54
Velkorysý dárce
1 500 Kč  •  9. 6. 2023 14:54
Štědrý dárce
350 Kč  •  9. 6. 2023 14:53
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 6. 2023 14:39
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 6. 2023 14:33
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 6. 2023 14:31
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  9. 6. 2023 14:17
Divadlo X10
15 000 Kč  •  6. 6. 2023 11:20
Ať se vám daří!
Kateřina Č.
600 Kč  •  5. 6. 2023 22:51
Fandím, moc!!!
DobroDárce
300 Kč  •  5. 6. 2023 19:13
Milý dárce
600 Kč  •  5. 6. 2023 8:41
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  4. 6. 2023 7:04
DobroDárce
600 Kč  •  4. 6. 2023 3:53
Velkorysý dárce
600 Kč  •  3. 6. 2023 11:12
Dárce, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  1. 6. 2023 11:52
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  1. 6. 2023 9:32
Dárce, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  31. 5. 2023 23:29
Laskavý dárce
1 500 Kč  •  31. 5. 2023 20:23
Milý dárce
300 Kč  •  31. 5. 2023 16:39
DobroDárce
900 Kč  •  31. 5. 2023 9:08
Velkorysý dárce
300 Kč  •  31. 5. 2023 8:55
Štědrý dárce
900 Kč  •  31. 5. 2023 7:55
DobroDárce
300 Kč  •  30. 5. 2023 21:41
Miriamka
3 000 Kč  •  30. 5. 2023 21:25
Držím palce, nech sa váš projekt vydarí
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  30. 5. 2023 20:14
Štědrý dárce
300 Kč  •  30. 5. 2023 19:59
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  30. 5. 2023 17:53
Dobrosrdečný dárce
4 762 Kč  •  29. 5. 2023 23:10
Laskavý dárce
300 Kč  •  29. 5. 2023 20:28
Laskavý dárce
600 Kč  •  29. 5. 2023 14:41
Štědrý dárce
600 Kč  •  28. 5. 2023 23:29
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  28. 5. 2023 13:25
DobroDárce
200 Kč  •  27. 5. 2023 22:52
DobroDárce
1 000 Kč  •  27. 5. 2023 9:42
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  27. 5. 2023 9:42
DobroDárce
600 Kč  •  27. 5. 2023 8:52
Dobrosrdečný dárce
900 Kč  •  26. 5. 2023 23:54
DobroDárce
900 Kč  •  26. 5. 2023 20:51
Štědrý dárce
900 Kč  •  26. 5. 2023 18:21
DobroDárce
2 000 Kč  •  26. 5. 2023 14:50
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 5. 2023 12:03
DobroDárce
1 025 Kč  •  26. 5. 2023 11:12
Velkorysý dárce
600 Kč  •  26. 5. 2023 9:02
Štědrý dárce
49 Kč  •  26. 5. 2023 8:41
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 5. 2023 8:16
Štědrý dárce
600 Kč  •  25. 5. 2023 22:21
Laskavý dárce
600 Kč  •  25. 5. 2023 13:10
Milý dárce
600 Kč  •  24. 5. 2023 18:47
Laskavý dárce
900 Kč  •  24. 5. 2023 17:54
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  24. 5. 2023 9:33
Jen K.
1 000 Kč  •  24. 5. 2023 9:32
za azyl, ktery nam alta v Invalidovne davala a at uz konecne najdete misto odkud vas nikdo nevykopne 🖤
DobroDárce
2 000 Kč  •  24. 5. 2023 8:36
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  24. 5. 2023 0:12
Štědrý dárce
600 Kč  •  23. 5. 2023 23:56
Štědrý dárce
900 Kč  •  23. 5. 2023 19:29
Laskavý dárce
100 Kč  •  23. 5. 2023 14:55
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  23. 5. 2023 12:47
Johana S.
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 11:20
ALTA forever <3
DobroDárce
100 Kč  •  23. 5. 2023 8:39
DobroDárce
1 000 Kč  •  22. 5. 2023 18:29
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  22. 5. 2023 10:34
Milý dárce
2 460 Kč  •  21. 5. 2023 17:58
Milý dárce
300 Kč  •  21. 5. 2023 16:54
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  21. 5. 2023 6:19
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  20. 5. 2023 20:14
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  20. 5. 2023 18:08
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  19. 5. 2023 22:59
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  19. 5. 2023 19:52
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  19. 5. 2023 19:41
Milý dárce
208 Kč  •  19. 5. 2023 19:37
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  19. 5. 2023 16:11
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  19. 5. 2023 16:04
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  19. 5. 2023 16:03
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  19. 5. 2023 15:09
Velkorysý dárce
1 111 Kč  •  19. 5. 2023 11:27
Laskavý dárce
600 Kč  •  19. 5. 2023 11:18
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  19. 5. 2023 5:51
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  18. 5. 2023 23:19
DobroDárce
300 Kč  •  18. 5. 2023 16:22
Van D.
300 Kč  •  18. 5. 2023 15:47
<3
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  17. 5. 2023 22:01
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  17. 5. 2023 20:55
Mašout
600 Kč  •  17. 5. 2023 13:57
Alte gute ALTA / neue gute ALTA
Velkorysý dárce
200 Kč  •  16. 5. 2023 19:40
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  16. 5. 2023 9:57
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  14. 5. 2023 22:18
Milý dárce
300 Kč  •  14. 5. 2023 19:58
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  12. 5. 2023 21:19
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  12. 5. 2023 9:03
DobroDárce
600 Kč  •  11. 5. 2023 11:09
Moving Station
2 100 Kč  •  9. 5. 2023 12:21
Plzeňáci fandí Altě!
Jeník Tyl
1 300 Kč  •  5. 5. 2023 0:39
Ať žije ALTa! A ledvinky.
A
1 009 Kč  •  3. 5. 2023 18:00
Tanzet und frohlocket!
Marie
3 000 Kč  •  25. 4. 2023 12:50
ALTA FOR EVER!!!!!
Nela
5 000 Kč  •  24. 4. 2023 13:33
čumáčci, jen tak dál, zasloužíte mnohem víc <3
KC Klubovna
10 000 Kč  •  12. 4. 2023 14:23
Zdravíme z Dejvic a přejeme hodně zdaru!
Peter
1 200 Kč  •  7. 4. 2023 11:01
Altalicious ;)
Pepus
600 Kč  •  4. 4. 2023 19:07
Držím palce 👌
Marek M
300 Kč  •  27. 3. 2023 21:46
Díky za to co děláte! Ať se vám na novém místě podaří navázat na úspěšné minulé roky!
Viktor Č.
5 000 Kč  •  24. 3. 2023 11:38
Go Alta Go!
Lenka
500 Kč  •  22. 3. 2023 19:57
Těším se ;-)
tančící anonym
5 000 Kč  •  10. 3. 2023 5:51
Alta forever
Eva K.
1 000 Kč  •  5. 3. 2023 19:27
Alta, do toho!!!
Martin Š.
1 000 Kč  •  5. 3. 2023 13:38
Libeň potřebuje víc kultury. Díky za to, co děláte. 😎
Eš K.
900 Kč  •  1. 3. 2023 16:50
ahoj!.)
Petra M.
600 Kč  •  27. 2. 2023 0:22
Hodně štěstí
Lenka Greň
300 Kč  •  26. 2. 2023 14:35
♥️
Dárce
2 500 Kč  •  22. 2. 2023 15:46
Alta do toho!
Bashka
480 Kč  •  20. 2. 2023 22:39
Ste skvelí, držím moc palce!
Pedro
600 Kč  •  20. 2. 2023 19:36
Ať je tam teplo!
L.
300 Kč  •  20. 2. 2023 17:58
Kulturu nezastavíš! Zlomte:)

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat