Sudická škola – rekonstrukce a znovuotevření venkovské malotřídky

Vybráno 0 Kč 352 102 Kč
800 000 Kč
42 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět
Zakladatel
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Datum přidání
21. 3. 2022

Kdo sbírku organizuje?

Opravu a znovuotevření Sudické školy připravuje boskovický evangelický farní sbor, který je se Sudicemi historicky úzce propojen.

Hlavními garanty projektu jsou farář Jiří Bureš a budoucí ředitelka školy Dagmar Hamalová.

Oba mají dlouholeté profesní zkušenosti nejen s prací s dětmi, ale i s přípravou a řízením projektů a s péčí o historické budovy. Pomáhá jim přípravný pracovní tým složený ze členů a přátel sboru a také příznivců nové Sudické školy.

Komu pomůžeme?

Pro příští školní rok 2022/23 připravujeme otevření mateřské a základní školy v Sudicích, což je malá obec sousedící s Boskovicemi.

Plánujeme otevřít jednu třídu mateřské školy a jednu třídu základní školy pro první dva ročníky. Postupně by měla škola zahrnovat mateřskou školu, družinu a malotřídní školu pro první stupeň.

Sudická škola bude sídlit v krásné historické budově bývalé evangelické školy, která stojí přímo na návsi. Postavena byla před 160 lety. Poslední desetiletí sloužila jako místo pro nedělní bohoslužby a sociální bydlení. Nyní se farní sbor evangelické církve v Boskovicích vrací k původnímu účelu budovy a pracuje na obnovení školy.

Před otevřením ale budova musí projít rozsáhlou rekonstrukcí, naposledy se zde totiž vyučovalo za První republiky.

Zároveň je nutné budovu upravit tak, aby splňovala všechny podmínky ministerstva školství a hygienické předpisy. Opravy jsou nákladné, takže kromě dotací a vlastních zdrojů evangelického sboru se potřebujeme opřít i o dárcovskou sbírku.

Sudická škola bude církevní, jejím zřizovatelem bude Českobratrská církev evangelická, avšak otevřená bude všem bez rozdílu náboženského přesvědčení.

Kromě pedagogů bude jednou týdně vyučovat děti evangelický farář. Program bude založený na vyprávění a prožívání biblických příběhů. Cílem je vést děti k úctě k člověku a mnohotvárnému Božímu stvoření.

Malá škola a menší počet dětí umožní individuální přístup i dostatečný prostor pro podporu jejich talentů a vzájemné spolupráce.

Díky umístění školy budou mít děti možnost bezprostředně poznávat nejbližší okolí, místní přírodu a krajinu. Chceme, aby škola byla laskavým prostředím, kde se děti  nebojí komunikovat a spolupracovat, což výrazně posílí jejich seberozvoj.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Přípravné práce na opravě historické budovy Sudické školy už započaly, první etapa rekonstrukce musí proběhnout do konce srpna, aby se škola mohla od září otevřít.

Celá rekonstrukce vyjde dle plánovaného rozpočtu na více než 6,5 milionu korun.

Obnovu školy podpoří obec, už se nám podařilo sehnat některé dotace a o další usilujeme, část peněz na investice je sbor ochoten si vypůjčit.

Bez výrazné podpory dárců se ale neobejdeme, pokud má být celý projekt úspěšně dokončen.

Budova školy je naštěstí v relativně dobrém stavu, má zánovní střechu a dobře dopadla i kontrola statiky. Budova potřebuje novou čističku odpadních vod a opravu kanalizace, nové elektrické rozvody, sanační omítky, nová okna a podlahy, nové vytápění, nové sociální zařízení a částečnou přestavbu interiérů, aby zde mohly vzniknout pěkné školní třídy, zázemí pro mateřskou školu, výdejna jídla a družina.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
222 Kč  •  20. 5. 2022 22:25
Velkorysý dárce
450 Kč  •  20. 5. 2022 16:58
DobroDárce
10 000 Kč  •  20. 5. 2022 8:51
DobroDárce
300 Kč  •  20. 5. 2022 7:24
Velkorysý dárce
1 130 Kč  •  18. 5. 2022 12:23
Dar seniorů z bohoslužby v Dps Boskovice.
Laskavý dárce
700 Kč  •  17. 5. 2022 8:45
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  17. 5. 2022 6:46
DobroDárce
300 Kč  •  15. 5. 2022 20:02
Laskavý dárce
230 Kč  •  13. 5. 2022 12:42
Milý dárce
5 000 Kč  •  13. 5. 2022 12:18
Sbor Církve bratrské Letovice
40 000 Kč  •  13. 5. 2022 12:11
Přejeme všem dětem i učitelům cestu k inspirující lidskosti
H+Š+E+A
1 550 Kč  •  12. 5. 2022 22:22
Ať se daří!
Laskavý dárce
500 Kč  •  12. 5. 2022 15:46
Velkorysý dárce
100 Kč  •  12. 5. 2022 7:07
DobroDárce
1 000 Kč  •  11. 5. 2022 14:36
Dar Jitky Polákové z Vážan
Milý dárce
10 000 Kč  •  10. 5. 2022 9:44
evangelíci z Boskovic
5 170 Kč  •  9. 5. 2022 23:14
Sbírka z neděle 8. května na Sudickou školu.
DobroDárce
3 000 Kč  •  9. 5. 2022 0:54
Dar Josefa Klapuše
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  8. 5. 2022 13:52
Dar rodiny Ryzí
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  6. 5. 2022 13:14
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  5. 5. 2022 21:45
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  4. 5. 2022 22:37
Lukáš
100 Kč  •  4. 5. 2022 10:18
víc teď bohužel nemůžu, ale aspoň takhle a ať se podaří školu zdárně rozjet!
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  3. 5. 2022 12:33
A., M. a další
16 150 Kč  •  2. 5. 2022 23:57
Dar pro školu od přátel z Holandska.
D2 mont
50 000 Kč  •  2. 5. 2022 19:57
Sponzorský dar firmy D2 mont s.r.o.
Milý dárce
10 000 Kč  •  1. 5. 2022 18:09
Jaroslav P.
1 000 Kč  •  1. 5. 2022 17:32
Ať se vše podaří.
J.
1 000 Kč  •  29. 4. 2022 13:06
Dar Jaroslava Poláka ze Sudic
Š.
2 000 Kč  •  25. 4. 2022 15:08
Dar od paní Špidlíkové ze Sudic
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  24. 4. 2022 18:00
Laskavý dárce
300 Kč  •  22. 4. 2022 11:36
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  20. 4. 2022 11:19
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  19. 4. 2022 2:14
Milý dárce
100 Kč  •  17. 4. 2022 16:55
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  14. 4. 2022 12:53
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  13. 4. 2022 9:37
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  11. 4. 2022 23:10
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  11. 4. 2022 10:53
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 4. 2022 12:50
Milý dárce
300 Kč  •  10. 4. 2022 11:26
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  10. 4. 2022 10:34
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  9. 4. 2022 14:22
evangelíci z Boskovic + přátelé z NL
15 600 Kč  •  6. 4. 2022 23:23
Posíláme nedělní sbírku na Sudickou školu.
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  6. 4. 2022 14:53
Laskavý dárce
10 000 Kč  •  4. 4. 2022 10:01
Milý dárce
1 000 Kč  •  3. 4. 2022 18:59
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  3. 4. 2022 15:39
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 4. 2022 23:36
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  1. 4. 2022 21:00
Milý dárce
3 000 Kč  •  1. 4. 2022 16:07
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  1. 4. 2022 9:52
Milý dárce
1 000 Kč  •  1. 4. 2022 7:56
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  31. 3. 2022 22:15
DobroDárce
5 000 Kč  •  31. 3. 2022 18:05
Jana Kašparová
1 000 Kč  •  31. 3. 2022 17:34
Ať se daří po všech stránkách
Štědrý dárce
300 Kč  •  31. 3. 2022 17:08
Velkorysý dárce
700 Kč  •  31. 3. 2022 15:43
Adéla
500 Kč  •  31. 3. 2022 14:05
Hodně zdaru!
Dárce, který je pro každou dobrost
5 200 Kč  •  31. 3. 2022 11:09
Milý dárce
100 Kč  •  31. 3. 2022 9:37
Milý dárce
1 000 Kč  •  30. 3. 2022 21:28
Milý dárce
10 000 Kč  •  30. 3. 2022 18:30
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  29. 3. 2022 23:35
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  29. 3. 2022 18:47
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  29. 3. 2022 14:20
lidé z Brna, z Červeného kostela
10 000 Kč  •  29. 3. 2022 13:20
sbírka z uvedení nové Synodní rady ČCE
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  29. 3. 2022 12:42
Velkorysý dárce
500 Kč  •  28. 3. 2022 8:16
Barbora Š.
1 000 Kč  •  27. 3. 2022 23:24
Ať se daří! :-)
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  27. 3. 2022 17:57
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 3. 2022 12:58
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  25. 3. 2022 14:46
Štědrý dárce
100 Kč  •  25. 3. 2022 9:26
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  24. 3. 2022 22:07
Laskavý dárce
10 000 Kč  •  24. 3. 2022 21:25
DobroDárce
500 Kč  •  24. 3. 2022 20:59
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  24. 3. 2022 20:52
Libor D.
20 000 Kč  •  24. 3. 2022 19:24
Ať se vám skvělý nápad dotáhnout podaří.
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  24. 3. 2022 17:23
Velkorysý dárce
500 Kč  •  24. 3. 2022 16:54
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  24. 3. 2022 16:23
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  24. 3. 2022 15:10
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  24. 3. 2022 14:58
Velkorysý dárce
20 000 Kč  •  22. 3. 2022 18:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  21. 3. 2022 19:17

Přemýšlíte, jak ještě více pomoci?

Přidejte k této sbírce Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci. Předáme 100 % vybrané částky.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Buďte první, kdo pomůže Dobrovýzvou


+ Přidat Dobrovýzvu

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vzkazy

Velkorysý dárce
1 130 Kč  •  18. 5. 2022 12:23
Dar seniorů z bohoslužby v Dps Boskovice.
Sbor Církve bratrské Letovice
40 000 Kč  •  13. 5. 2022 12:11
Přejeme všem dětem i učitelům cestu k inspirující lidskosti
H+Š+E+A
1 550 Kč  •  12. 5. 2022 22:22
Ať se daří!
DobroDárce
1 000 Kč  •  11. 5. 2022 14:36
Dar Jitky Polákové z Vážan
evangelíci z Boskovic
5 170 Kč  •  9. 5. 2022 23:14
Sbírka z neděle 8. května na Sudickou školu.
DobroDárce
3 000 Kč  •  9. 5. 2022 0:54
Dar Josefa Klapuše
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  8. 5. 2022 13:52
Dar rodiny Ryzí
Lukáš
100 Kč  •  4. 5. 2022 10:18
víc teď bohužel nemůžu, ale aspoň takhle a ať se podaří školu zdárně rozjet!

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám