Zápas o duši! Podpořte organizace pečující o duševní zdraví dětí a dospívajících

Vybráno 0 Kč 15 750 Kč
od 25 dárců
15 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět
Zakladatel
Tomáš Kvapilík
Datum přidání
14. 9. 2022

Představení sbírky

Počet dětí a dospívajících s psychickými potížemi vzrostl za poslední rok až pětinásobně podle dat zdravotnických institucí. České zdravotnictví přitom dlouhodobě trpí nedostatkem dětských psychologů a psychiatrů, v některých regionech čekají děti na vyšetření 4–6 měsíců

Pod velký nápor se dostaly sociální služby, krizová centra a poradny, které pracují s dětmi a rodinami, jimž se nedostává zdravotnická péče. A právě na tyto organizace se zaměřuje sbírka, která vyvrcholí Zápasem o duši.

Zápas o duši je exhibiční hokejové utkání, které se bude konat 9. října od 15.00 na zimním stadionu Eden v Praze. Na ledě se při něm potkají youtubeři, zpěváci, hokejové legendy i další sportovci. Mezi největší hvězdy dvou exhibičním týmů se řadí šéfkuchař Přemek Forejt, vítěz tří Stanley Cupů Jiří Hrdina nebo youtuber Pedro s necelým milionem odběratelů na YouTube. Další účastníky budou organizátoři odhalovat postupně na instagramovém profilu @zapasodusi2022.

Vstupenky jsou k dispozici na portálu enigoo (vstupenky zakoupíte zde). Cena vstupenky činí 200 korun. „Celou sumu ze vstupného převedeme na konto této sbírky. A to je hlavní myšlenka celé akce, tedy získat peníze, které podpoří organizace pečující o duševní zdraví dětí a dospívajících. Zároveň chceme, aby možnost přispět měl kdokoli a kdykoli. Proto  sbírku zakládáme s předstihem a Zápas o duši bude jejím vyvrcholením,“ vysvětluje Tomáš Kvapilík, psycholog a hlavní organizátor akce

 

Komu pomůžeme?

Mezi příjemce finančního daru jsme zařadili:

  • Dům tří přání (organizace sdružující pět služeb pro pomoc dětem a rodinám, www.dumtriprani.cz),
  • Dětské krizové centrum (organizace poskytující krizovou pomoc i linku důvěry ohroženým dětem, www.ditekrize.cz),
  • Národní ústav duševního zdraví (klinické pracoviště poskytující ambulantní i lůžkovou psychiatrickou péči, www.nudz.cz),
  • Linka bezpečí (největší služba tohoto typu v ČR zaměřující se na děti a dospívající v krizové situaci, www.linkabezpeci.cz)
  • Nevypusť duši (organizace zaměřující se na prevenci a osvětu na téma duševního zdraví dětí a dospívajících, www.nevypustdusi.cz).

Předání finančního daru je naplánováno na pondělí 10. října 2022. Ne náhodou se jedná o světový den duševního zdraví. Zápas o duši se tak koná v předvečer tohoto mezinárodně uznávaného dne.

„Organizováním Zápasu o duši chci upozornit veřejnost na závažný stav v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících. Domnívám se, že pozornost věnovaná tématu duševního zdraví, osvěta a prevence pomohou zachytit psychické potíže u dětí a dospívajících včas a ulevit tak přetíženému systému,“ sděluje Tomáš Kvapilík, psycholog a hlavní organizátor sbírky. 

K současné situaci se vyjádřili také zástupci organizací, jež budou přijemci daru. Podle Miroslavy Flemrové, ředitelky Domu tří přání, jsou nyní pro děti největší hrozbou nedostupné odborné služby.

„Je katastrofální nedostatek dětských psychiatrů, klinických psychologů a dalších terapeutických služeb. Čekací doba na vyšetření u dětského psychiatra v řádu několika měsíců je zcela běžná. Poskytovatelé služeb, jako je Dům tří přání, kteří mohou být v počátcích potíží velmi nápomocní a mohou včasných záchytem pomoci dítěti i rodině, jsou aktuálně nedostatečně financováni ze strany státu,“ sděluje Flemrová. 

 U Linky bezpečí došlo v loňském roce k meziročnímu nárůstu klientů o 45 %. "Konkrétně se jedná o témata sebevražedných myšlenek, sebepoškozování, poruch příjmu potravy, smutku, úzkosti. Tak jako většina odborné veřejnosti vnímáme nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. I na Lince bezpečí jsme omezeni kapacitou, o to větší důraz klademe na prevenci,“ popisuje Karina Holadová z Linky bezpečí.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Výtěžek sbírky, včetně sumy ze vstupného na Zápas o duši a včetně sumy vybrané z darů uskutečněných v průběhu online streamu tohoto utkání, bude rovným dílem rozdělen mezi pět zmíněných organizací. 

Dům tří přání:

– na současnou situaci reagoval otevřením nové služby s názvem Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty. Tento typ služby je v Praze zatím jediný, podporu zde poskytuje multidisciplinární tým, kde pracují psycholožky, sestry, sociální pracovníci, speciální pedagogové, rodinní terapeuti a dětský psychiatr. Služby jsou poskytovány zdarma. Dům tří přání peníze ze sbírky použije na pořízení testovacích metod pro psychology či nákup terapeutických pomůcek. 

Dětské krizové centrum:

– čelí náporu dětských klientů, které přivedla zátěž v období pandemie a zavření škol. V roce 2021 muselo Dětské krizové centrum z kapacitních důvodů odmítnout pomoc 200 dětem. Finanční dar organizace použije na poskytování krizové pomoci, a to v ambulanci i na lince důvěry.

Národní ústav duševního zdraví:

– reagoval na kritický stav v oblasti dětské psychiatrie otevřením nové pedopsychiatrické ambulance a plánuje vybudování nového lůžkového oddělení pro děti a dorost s psychickými poruchami. Výtěžek ze sbírky chtějí využít na vybavení nového lůžkového oddělení v podobě diagnostických metod a terapeutických pomůcek.

Linka bezpečí:

– řeší každý den 400 telefonických kontaktů s dětmi a dospívajícími v nouzové situaci. Dalších cca 500 dětí denně se nedovolá. Linka bezpečí plánuje využít finanční dar na navýšení kapacit a počtu hovorů. 

Nevypusť duši:

– se zaměřuje na realizaci preventivních programů Duševní zdravovědy pro středoškoláky. „Je prokázáno, že včasně nabyté schopnosti a dovednosti v péči o duševní zdraví mohou zabránit rozvoji mnohých duševních onemocnění, které se nejčastěji projeví právě u dospívajících. Náš program si klade za cíl naučit děti a mladé lidi předcházet rozvoji duševních obtíží skrze zdravé copingové strategie, péči o své duševní zdraví a seznámit je se službami a odborníky, na které se mohou obrátit. Ukazujeme jim, že se o svém duševním zdraví nemusí bát mluvit a ani si říct o pomoc,“ popisuje Michaela Plšková z Nevypusť duši. Pracovníci organizace se dostávají také do situací, kdy žáci potřebují individuální odborné konzultace. K navýšení kapacity pracovníků pro tento účel by rádi využili peníze ze sbírky. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  24. 9. 2022 19:16
Laskavý dárce
100 Kč  •  22. 9. 2022 23:04
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  22. 9. 2022 18:40
Velkorysý dárce
150 Kč  •  21. 9. 2022 14:51
Štědrý dárce
200 Kč  •  20. 9. 2022 22:47
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  20. 9. 2022 17:30
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  20. 9. 2022 7:47
Velkorysý dárce
200 Kč  •  18. 9. 2022 22:23
Laskavý dárce
50 Kč  •  18. 9. 2022 12:50
Štědrý dárce
100 Kč  •  17. 9. 2022 22:10
DobroDárce
2 000 Kč  •  17. 9. 2022 19:09
Štědrý dárce
200 Kč  •  16. 9. 2022 16:49
Lenka T.
300 Kč  •  16. 9. 2022 9:56
Všechny děti jsou náš poklad. Díky všem, co pomáhají.
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  15. 9. 2022 21:30
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 9. 2022 20:44
Milý dárce
300 Kč  •  15. 9. 2022 18:52
Velkorysý dárce
100 Kč  •  15. 9. 2022 12:06
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  15. 9. 2022 9:52
Milý dárce
200 Kč  •  15. 9. 2022 7:28
Laskavý dárce
600 Kč  •  14. 9. 2022 19:51
Velkorysý dárce
600 Kč  •  14. 9. 2022 18:26
Velkorysý dárce
50 Kč  •  14. 9. 2022 17:57
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  14. 9. 2022 17:44
Milý dárce
600 Kč  •  14. 9. 2022 12:18
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  14. 9. 2022 12:17

Přemýšlíte, jak ještě více pomoci?

Přidejte k této sbírce Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci. Předáme 100 % vybrané částky.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Buďte první, kdo pomůže Dobrovýzvou


+ Přidat Dobrovýzvu

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Lenka T.
300 Kč  •  16. 9. 2022 9:56
Všechny děti jsou náš poklad. Díky všem, co pomáhají.
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  24. 9. 2022 19:16
Laskavý dárce
100 Kč  •  22. 9. 2022 23:04
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  22. 9. 2022 18:40
Velkorysý dárce
150 Kč  •  21. 9. 2022 14:51
Štědrý dárce
200 Kč  •  20. 9. 2022 22:47
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  20. 9. 2022 17:30
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  20. 9. 2022 7:47

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám