Úspěšně vybráno:

Podpořili jste organizace pečující o duševní zdraví dětí a dospívajících

Vybráno 0 Kč 526 260 Kč
od 843 dárců
 -
843 dárců
Celkem se zapojilo
624 Kč
Průměrná výše daru
90 000 Kč
Nejvyšší dar
29 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Podpořili jste organizace pečující o duševní zdraví dětí a dospívajících

Vybráno 0 Kč 526 260 Kč
od 843 dárců

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Tomáš Kvapilík
Datum přidání
14. 9. 2022
Poslední aktualita

18. 10. 2022 18:00

V zápasu o dětskou duši jsme si díky vám připsali velké vítězství!

Za děti a dospívající, kteří psychicky trpí a nevědí si rady. Za jejich rodiče, kteří mnohdy zoufale a marně hledají odbornou pomoc. Za dětské psychology a psychiatry, kteří nestíhají, dělají přesčasy, a přesto musejí mnoho dětských klientů odmítat.

Za všechny tyto lidi děkujeme a jsme vděční za každou korunu, kterou jste vložili do sbírky. Cesta z kritického stavu dětské psychiatrie a psychologie bude ještě dlouhá, nicméně Vaše pozornost, kterou jste tomuto tématu věnovali, nám dává velký smysl.

Jsme si jistí, že zapojené organizace Dům tří přání, Dětské krizové centrum, Linka bezpečí, Národní ústav duševního zdraví a Nevypusť duši darované peníze velmi dobře využijí pro pomoc dětem a dospívajícím. 

Tomáš Kvapilík, psycholog, organizátor sbírky

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

Počet dětí a dospívajících s psychickými potížemi vzrostl za poslední rok až pětinásobně podle dat zdravotnických institucí. České zdravotnictví přitom dlouhodobě trpí nedostatkem dětských psychologů a psychiatrů, v některých regionech čekají děti na vyšetření 4–6 měsíců

Pod velký nápor se dostaly sociální služby, krizová centra a poradny, které pracují s dětmi a rodinami, jimž se nedostává zdravotnická péče. A právě na tyto organizace se zaměřuje sbírka, která vyvrcholí Zápasem o duši.

Zápas o duši je exhibiční hokejové utkání, které se bude konat 9. října od 15.00 na zimním stadionu Eden v Praze. Na ledě se při něm potkají youtubeři, zpěváci, hokejové legendy i další sportovci. Mezi největší hvězdy dvou exhibičním týmů se řadí šéfkuchař Přemek Forejt, vítěz tří Stanley Cupů Jiří Hrdina nebo youtuber Pedro s necelým milionem odběratelů na YouTube. Další účastníky budou organizátoři odhalovat postupně na instagramovém profilu @zapasodusi2022.

Vstupenky jsou k dispozici na portálu enigoo (vstupenky zakoupíte zde). Cena vstupenky činí 200 korun. „Celou sumu ze vstupného převedeme na konto této sbírky. A to je hlavní myšlenka celé akce, tedy získat peníze, které podpoří organizace pečující o duševní zdraví dětí a dospívajících. Zároveň chceme, aby možnost přispět měl kdokoli a kdykoli. Proto  sbírku zakládáme s předstihem a Zápas o duši bude jejím vyvrcholením,“ vysvětluje Tomáš Kvapilík, psycholog a hlavní organizátor akce

 

Komu pomůžeme?

Mezi příjemce finančního daru jsme zařadili:

  • Dům tří přání (organizace sdružující pět služeb pro pomoc dětem a rodinám, www.dumtriprani.cz),
  • Dětské krizové centrum (organizace poskytující krizovou pomoc i linku důvěry ohroženým dětem, www.ditekrize.cz),
  • Národní ústav duševního zdraví (klinické pracoviště poskytující ambulantní i lůžkovou psychiatrickou péči, www.nudz.cz),
  • Linka bezpečí (největší služba tohoto typu v ČR zaměřující se na děti a dospívající v krizové situaci, www.linkabezpeci.cz)
  • Nevypusť duši (organizace zaměřující se na prevenci a osvětu na téma duševního zdraví dětí a dospívajících, www.nevypustdusi.cz).

Předání finančního daru je naplánováno na pondělí 10. října 2022. Ne náhodou se jedná o světový den duševního zdraví. Zápas o duši se tak koná v předvečer tohoto mezinárodně uznávaného dne.

„Organizováním Zápasu o duši chci upozornit veřejnost na závažný stav v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících. Domnívám se, že pozornost věnovaná tématu duševního zdraví, osvěta a prevence pomohou zachytit psychické potíže u dětí a dospívajících včas a ulevit tak přetíženému systému,“ sděluje Tomáš Kvapilík, psycholog a hlavní organizátor sbírky. 

K současné situaci se vyjádřili také zástupci organizací, jež budou přijemci daru. Podle Miroslavy Flemrové, ředitelky Domu tří přání, jsou nyní pro děti největší hrozbou nedostupné odborné služby.

„Je katastrofální nedostatek dětských psychiatrů, klinických psychologů a dalších terapeutických služeb. Čekací doba na vyšetření u dětského psychiatra v řádu několika měsíců je zcela běžná. Poskytovatelé služeb, jako je Dům tří přání, kteří mohou být v počátcích potíží velmi nápomocní a mohou včasných záchytem pomoci dítěti i rodině, jsou aktuálně nedostatečně financováni ze strany státu,“ sděluje Flemrová. 

 U Linky bezpečí došlo v loňském roce k meziročnímu nárůstu klientů o 45 %. "Konkrétně se jedná o témata sebevražedných myšlenek, sebepoškozování, poruch příjmu potravy, smutku, úzkosti. Tak jako většina odborné veřejnosti vnímáme nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. I na Lince bezpečí jsme omezeni kapacitou, o to větší důraz klademe na prevenci,“ popisuje Karina Holadová z Linky bezpečí.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Výtěžek sbírky, včetně sumy ze vstupného na Zápas o duši a včetně sumy vybrané z darů uskutečněných v průběhu online streamu tohoto utkání, bude rovným dílem rozdělen mezi pět zmíněných organizací. 

Dům tří přání:

– na současnou situaci reagoval otevřením nové služby s názvem Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty. Tento typ služby je v Praze zatím jediný, podporu zde poskytuje multidisciplinární tým, kde pracují psycholožky, sestry, sociální pracovníci, speciální pedagogové, rodinní terapeuti a dětský psychiatr. Služby jsou poskytovány zdarma. Dům tří přání peníze ze sbírky použije na pořízení testovacích metod pro psychology či nákup terapeutických pomůcek. 

Dětské krizové centrum:

– čelí náporu dětských klientů, které přivedla zátěž v období pandemie a zavření škol. V roce 2021 muselo Dětské krizové centrum z kapacitních důvodů odmítnout pomoc 200 dětem. Finanční dar organizace použije na poskytování krizové pomoci, a to v ambulanci i na lince důvěry.

Národní ústav duševního zdraví:

– reagoval na kritický stav v oblasti dětské psychiatrie otevřením nové pedopsychiatrické ambulance a plánuje vybudování nového lůžkového oddělení pro děti a dorost s psychickými poruchami. Výtěžek ze sbírky chtějí využít na vybavení nového lůžkového oddělení v podobě diagnostických metod a terapeutických pomůcek.

Linka bezpečí:

– řeší každý den 400 telefonických kontaktů s dětmi a dospívajícími v nouzové situaci. Dalších cca 500 dětí denně se nedovolá. Linka bezpečí plánuje využít finanční dar na navýšení kapacit a počtu hovorů. 

Nevypusť duši:

– se zaměřuje na realizaci preventivních programů Duševní zdravovědy pro středoškoláky. „Je prokázáno, že včasně nabyté schopnosti a dovednosti v péči o duševní zdraví mohou zabránit rozvoji mnohých duševních onemocnění, které se nejčastěji projeví právě u dospívajících. Náš program si klade za cíl naučit děti a mladé lidi předcházet rozvoji duševních obtíží skrze zdravé copingové strategie, péči o své duševní zdraví a seznámit je se službami a odborníky, na které se mohou obrátit. Ukazujeme jim, že se o svém duševním zdraví nemusí bát mluvit a ani si říct o pomoc,“ popisuje Michaela Plšková z Nevypusť duši. Pracovníci organizace se dostávají také do situací, kdy žáci potřebují individuální odborné konzultace. K navýšení kapacity pracovníků pro tento účel by rádi využili peníze ze sbírky. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

18. 10. 2022 18:00

V zápasu o dětskou duši jsme si díky vám připsali velké vítězství!

Za děti a dospívající, kteří psychicky trpí a nevědí si rady. Za jejich rodiče, kteří mnohdy zoufale a marně hledají odbornou pomoc. Za dětské psychology a psychiatry, kteří nestíhají, dělají přesčasy, a přesto musejí mnoho dětských klientů odmítat.

Za všechny tyto lidi děkujeme a jsme vděční za každou korunu, kterou jste vložili do sbírky. Cesta z kritického stavu dětské psychiatrie a psychologie bude ještě dlouhá, nicméně Vaše pozornost, kterou jste tomuto tématu věnovali, nám dává velký smysl.

Jsme si jistí, že zapojené organizace Dům tří přání, Dětské krizové centrum, Linka bezpečí, Národní ústav duševního zdraví a Nevypusť duši darované peníze velmi dobře využijí pro pomoc dětem a dospívajícím. 

Tomáš Kvapilík, psycholog, organizátor sbírky

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
1 080 Kč  •  3. 11. 2022 1:00
Matěj
158 Kč  •  13. 10. 2022 13:56
Skvělý projekt ať se daří
Milý dárce
111 Kč  •  13. 10. 2022 13:40
Dobrosrdečný dárce
40 Kč  •  13. 10. 2022 13:33
Omlouvám se, ze němůžu poslat víc, jsem chudá studentka a tohle jsou moje poslední dukátky na účtě. Krásná práce, jen tak dál!
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  13. 10. 2022 12:54
Milý dárce
1 000 Kč  •  13. 10. 2022 12:21
DobroDárce
37 Kč  •  13. 10. 2022 10:25
Velkorysý dárce
63 134 Kč  •  13. 10. 2022 10:08
Laskavý dárce
60 000 Kč  •  13. 10. 2022 10:00
Laskavý dárce
90 000 Kč  •  13. 10. 2022 9:58
DobroDárce
300 Kč  •  13. 10. 2022 9:34
Štědrý dárce
150 Kč  •  13. 10. 2022 8:05
Milý dárce
50 Kč  •  12. 10. 2022 21:05
Laskavý dárce
1 200 Kč  •  12. 10. 2022 19:49
DobroDárce
300 Kč  •  12. 10. 2022 17:47
DobroDárce
600 Kč  •  12. 10. 2022 16:33
Dárce, který je pro každou dobrost
185 Kč  •  12. 10. 2022 16:03
Tom
300 Kč  •  12. 10. 2022 14:52
Dobrá práce!
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  12. 10. 2022 14:43
Laskavý dárce
600 Kč  •  12. 10. 2022 14:17
Dárce
600 Kč  •  12. 10. 2022 12:17
Díky za to co děláte! ❤️
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  12. 10. 2022 11:52
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  12. 10. 2022 11:39
Štědrý dárce
100 Kč  •  12. 10. 2022 10:32
DobroDárce
500 Kč  •  12. 10. 2022 9:45
Milý dárce
50 Kč  •  12. 10. 2022 7:53
Velkorysý dárce
200 Kč  •  12. 10. 2022 6:18
Milý dárce
1 000 Kč  •  12. 10. 2022 5:53
Jana S.
600 Kč  •  11. 10. 2022 23:57
Ať pomůže <3
DobroDárce
30 Kč  •  11. 10. 2022 22:31
Velkorysý dárce
331 Kč  •  11. 10. 2022 22:29
Milý dárce
600 Kč  •  11. 10. 2022 22:10
Milý dárce
200 Kč  •  11. 10. 2022 20:42
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  11. 10. 2022 20:41
Laskavý dárce
10 000 Kč  •  11. 10. 2022 20:37
DobroDárce
300 Kč  •  11. 10. 2022 20:36
Milý dárce
40 Kč  •  11. 10. 2022 20:36
DobroDárce
100 Kč  •  11. 10. 2022 20:15
Velkorysý dárce
100 Kč  •  11. 10. 2022 20:04
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  11. 10. 2022 19:59
Andrea
1 000 Kč  •  11. 10. 2022 19:51
Velký dík za zorganizování skvělé akce za důležitým účelem. Nedovedu si představit, kolik času a energie tato akce Tomáše K. a další organizátory stála. Bravo 👏
Štědrý dárce
100 Kč  •  11. 10. 2022 19:07
Laskavý dárce
500 Kč  •  11. 10. 2022 18:04
Laskavý dárce
500 Kč  •  11. 10. 2022 16:24
Milý dárce
300 Kč  •  11. 10. 2022 15:34
Petr S.
600 Kč  •  11. 10. 2022 15:04
Cením váš projekt <3
DobroDárce
600 Kč  •  11. 10. 2022 14:08
Velkorysý dárce
300 Kč  •  11. 10. 2022 13:44
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  11. 10. 2022 12:25
Velkorysý dárce
100 Kč  •  11. 10. 2022 11:47
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  11. 10. 2022 11:26
DobroDárce
100 Kč  •  11. 10. 2022 11:07
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  11. 10. 2022 11:03
Velkorysý dárce
300 Kč  •  11. 10. 2022 10:46
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  11. 10. 2022 10:17
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  11. 10. 2022 9:51
Laskavý dárce
100 Kč  •  11. 10. 2022 9:13
Velkorysý dárce
200 Kč  •  11. 10. 2022 8:52
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  11. 10. 2022 8:41
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  11. 10. 2022 8:12
Velkorysý dárce
300 Kč  •  11. 10. 2022 7:37
DobroDárce
100 Kč  •  11. 10. 2022 7:11
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  11. 10. 2022 6:41
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  11. 10. 2022 6:19
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 10. 2022 23:56
Štědrý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 23:34
Štědrý dárce
50 Kč  •  10. 10. 2022 23:27
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 23:24
Milý dárce
1 000 Kč  •  10. 10. 2022 22:49
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  10. 10. 2022 22:38
Laskavý dárce
143 Kč  •  10. 10. 2022 22:32
Milý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 22:27
Štědrý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 22:25
Michaela S.
1 000 Kč  •  10. 10. 2022 22:20
At je pomoc vcas a pro kazdeho, kdo se rozhodne ji vyhledat <3
Dárce, který je pro každou dobrost
40 Kč  •  10. 10. 2022 22:11
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  10. 10. 2022 22:08
Martin
200 Kč  •  10. 10. 2022 22:00
Super hokej, super akce, i ze záznamu jsem si to užil jak kdybych byl na stadionu a k tomu všemu dobročinná akce, perfektní složení. Klobouk dolů!
Bára J.
200 Kč  •  10. 10. 2022 21:45
Děkuji!
Velkorysý dárce
150 Kč  •  10. 10. 2022 21:22
Laskavý dárce
200 Kč  •  10. 10. 2022 20:47
Štědrý dárce
200 Kč  •  10. 10. 2022 20:43
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  10. 10. 2022 20:31
Adéla Sládková
200 Kč  •  10. 10. 2022 20:31
Děkuji za to co děláte. Jste neskuteční!
Štědrý dárce
600 Kč  •  10. 10. 2022 20:23
Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  10. 10. 2022 20:09
DobroDárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 20:07
DobroDárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 20:06
Velkorysý dárce
39 Kč  •  10. 10. 2022 19:44
Milý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 19:44
Laskavý dárce
20 Kč  •  10. 10. 2022 19:36
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 19:15
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  10. 10. 2022 17:55
Velkorysý dárce
50 Kč  •  10. 10. 2022 17:41
Milý dárce
10 Kč  •  10. 10. 2022 17:37
Laskavý dárce
600 Kč  •  10. 10. 2022 17:35
Anton J.
250 Kč  •  10. 10. 2022 16:28
Děkujeme za tuto sbírku < 3
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 15:59
Laskavý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 15:56
Milý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 15:40
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  10. 10. 2022 15:09
Velkorysý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 14:58
Kateřina S.
50 Kč  •  10. 10. 2022 14:57
#teamKvápa
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 10. 2022 14:31
Štědrý dárce
600 Kč  •  10. 10. 2022 14:24
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  10. 10. 2022 14:22
DobroDárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 13:44
DobroDárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 13:42
Milý dárce
150 Kč  •  10. 10. 2022 13:41
Štědrý dárce
200 Kč  •  10. 10. 2022 13:19
Štědrý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 12:40
Velkorysý dárce
111 Kč  •  10. 10. 2022 12:33
Velkorysý dárce
600 Kč  •  10. 10. 2022 12:12
Laskavý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 12:06
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 10. 2022 11:32
Štědrý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 11:08
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 11:07
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 10:54
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 10:50
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 10:35
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 10:23
Milý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 10:03
DobroDárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 9:52
Velkorysý dárce
250 Kč  •  10. 10. 2022 9:51
Laskavý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 9:50
Milý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 9:35
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 9:34
Milý dárce
50 Kč  •  10. 10. 2022 9:30
Velkorysý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 9:24
Milý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 9:12
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 9:09
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 10. 2022 9:04
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  10. 10. 2022 9:03
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 9:00
DobroDárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 9:00
Laskavý dárce
30 Kč  •  10. 10. 2022 8:58
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  10. 10. 2022 8:58
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 8:56
DobroDárce
150 Kč  •  10. 10. 2022 7:47
Velkorysý dárce
200 Kč  •  10. 10. 2022 7:39
Velkorysý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 7:38
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2022 5:39
DobroDárce
200 Kč  •  10. 10. 2022 2:15
Laskavý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 0:47
Velkorysý dárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 23:47
Milý dárce
600 Kč  •  9. 10. 2022 23:46
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 10. 2022 23:17
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 10. 2022 22:57
Mirka a Žanďa
300 Kč  •  9. 10. 2022 22:53
skvělý nápad !
Laskavý dárce
600 Kč  •  9. 10. 2022 22:48
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  9. 10. 2022 22:41
Štědrý dárce
50 Kč  •  9. 10. 2022 22:37
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 22:31
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  9. 10. 2022 22:30
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  9. 10. 2022 22:28
Štědrý dárce
60 Kč  •  9. 10. 2022 22:28
Laskavý dárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 22:24
Milý dárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 22:16
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 10. 2022 22:15
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 22:14
Štědrý dárce
150 Kč  •  9. 10. 2022 22:07
Štědrý dárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 22:02
Milý dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 21:59
Milý dárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 21:54
Jakub
300 Kč  •  9. 10. 2022 21:49
#teampedro
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 21:49
Pavel L.
300 Kč  •  9. 10. 2022 21:34
Pěkný zápas s krásnou myšlenkou. Díky
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 10. 2022 21:33
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  9. 10. 2022 21:33
Laskavý dárce
500 Kč  •  9. 10. 2022 21:33
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 10. 2022 21:20
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 21:13
Milý dárce
600 Kč  •  9. 10. 2022 21:13
Laskavý dárce
99 Kč  •  9. 10. 2022 21:02
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 21:01
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  9. 10. 2022 20:53
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 20:49
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  9. 10. 2022 20:44
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  9. 10. 2022 20:44
DobroDárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 20:43
Eddie
100 Kč  •  9. 10. 2022 20:41
❤️❤️❤️
Laskavý dárce
200 Kč  •  9. 10. 2022 20:33
Laskavý dárce
200 Kč  •  9. 10. 2022 20:26
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 20:21
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 20:21
DobroDárce
600 Kč  •  9. 10. 2022 20:17
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  9. 10. 2022 19:59
DobroDárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 19:50
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  9. 10. 2022 19:45
DobroDárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 19:31
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  9. 10. 2022 19:30
Štědrý dárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 19:27
Milý dárce
111 Kč  •  9. 10. 2022 19:23
Štědrý dárce
600 Kč  •  9. 10. 2022 19:23
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 19:19
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  9. 10. 2022 19:11
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 19:10
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  9. 10. 2022 19:06
DobroDárce
50 Kč  •  9. 10. 2022 19:03
Velkorysý dárce
100 Kč  •  9. 10. 2022 19:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  9. 10. 2022 18:39
Klára
200 Kč  •  9. 10. 2022 18:05
Skvělý zápas, úžasná atmosféra pro dobrou věc. Je skvělé, co děláte. Doufám, že příští rok bude zápas znova. Fandím Vám.
Šelmíci
195 Kč  •  9. 10. 2022 17:55
Radka
300 Kč  •  9. 10. 2022 17:47
Děkujeme za to co děláte! Je to skvělý nápad a skvělé provedení! ❤️
Adam Stříbrný
100 Kč  •  9. 10. 2022 17:25
#teamkvapa
Milý dárce
300 Kč  •  9. 10. 2022 17:22
Děkujeme za příležitost
Sára
60 Kč  •  9. 10. 2022 17:13
Držím Vám palce, ste skvelí! Viac takých ľudí a rodičov ako vy!!
JakubBiales
100 Kč  •  9. 10. 2022 17:12
Doufám, že příští rok se bude akce konat znovu <3
EvaKvai
300 Kč  •  9. 10. 2022 16:59
Tomáši díky za to jaký jsi a díky za to, co děláš!
Viki
120 Kč  •  9. 10. 2022 16:54
Jen tak dal
Alžběta P.
300 Kč  •  9. 10. 2022 16:51
Malý příspěvek těm, kteří to potřebují ❤️a taky jako poděkování těm, kteří to organizují, klobouk dolů, muselo s tím být moc práce. Jste frajeři 👍
JB
300 Kč  •  9. 10. 2022 16:33
Díky za tuto velmi potřebnou iniciativu! :)
Magda H.
3 000 Kč  •  9. 10. 2022 16:16
Skvělá akce! Držím palce zakladatelům a především všem dětem, ať je péče dostupná a v důsledku, ať ji potřebují co nejméně! Krásný den
cipísek
100 Kč  •  9. 10. 2022 16:11
Je super co děláte.
Roman
100 Kč  •  9. 10. 2022 16:06
Ahoj, je mi líto že jsem se nemohl dostavit na zapas, tak aspoň takto něco málo přispěji a mohu mít opět čisté svědomí. Děkuji
Vojtěch Malý
300 Kč  •  9. 10. 2022 16:06
Děkuji za to co děláte, jen tak dál <3
Luky
10 Kč  •  9. 10. 2022 16:04
Chci vidět FRESH hokej
Adam Lipert
100 Kč  •  9. 10. 2022 16:02
Pedrooooo
Magdaléna Filová
300 Kč  •  9. 10. 2022 16:02
Skvělý nápad!
Eliška Č.
100 Kč  •  9. 10. 2022 15:58
Díky za to, co děláte. Jste skvělí.
Dárce, který je pro každou dobrost
237 Kč  •  9. 10. 2022 15:54
Ať láska provází nás a sílu nám dává, i když se někdy smráká<3
Alena
25 Kč  •  9. 10. 2022 15:42
Děkuji.
Martina
300 Kč  •  9. 10. 2022 15:23
Jste super jen tak dál 👍
Leona R.
500 Kč  •  9. 10. 2022 14:53
Děkuju všem co se do tak skvělého projektu zapojili!
Natálka
100 Kč  •  9. 10. 2022 14:43
Když mužů tak pomůžu a přispěji na dobrou věc
Saša
200 Kč  •  9. 10. 2022 14:35
💛
Matt, Veru a Benny
600 Kč  •  9. 10. 2022 12:42
Skvela iniciativa, Kvapo, jen tak dal! Fandime a mavame z Brna <3
Veronika G.
600 Kč  •  7. 10. 2022 19:22
Petře, Tomáši, oběma moc fandím a jsem vděčná, že myslíte na nejmenší <3
JMHR
2 000 Kč  •  6. 10. 2022 22:26
dolla dolla bill yo
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2022 19:55
Díky za to, co děláte!
Eliška
50 Kč  •  6. 10. 2022 19:52
Sbírek je spousta, ale o duši a její rovnováhu se zajímá jen málokdo. Sice posílám drobátko, ale korunka ke korunce. Hezký nápad, držím palce.
Daniel
300 Kč  •  6. 10. 2022 19:06
Děkuji za to co děláš 😊
Klára Hrivnáková
326 Kč  •  6. 10. 2022 18:42
Ahoj Tomáši. Moc děkuju za osvětu, kterou děláš. Mám doma
Nikola
300 Kč  •  6. 10. 2022 15:45
Ať se zápas povede a hlavně ať vyberete, co nejvíce peněz! Díky, že to děláte <3
Martina
300 Kč  •  6. 10. 2022 15:07
Díky za to co děláte!
Lenka T.
300 Kč  •  16. 9. 2022 9:56
Všechny děti jsou náš poklad. Díky všem, co pomáhají.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat