Úspěšně vybráno:

Pomohli jste Zuzance se SMA k prvním krůčkům

Vybráno 0 Kč 703 788 Kč
600 000 Kč
 -
425 dárců
Celkem se zapojilo
1 656 Kč
Průměrná výše daru
100 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste Zuzance se SMA k prvním krůčkům

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Mlada Otavová
Datum přidání
23. 11. 2022
Poslední aktualita

18. 1. 2023 21:04

Poděkování a Zuzančiny pokroky

Chceme se s Vámi podělit o další (po)krok, který se Zuzance podařil. Přikládáme video, kde Zuzanka začíná chodit s oporou o nábytek „čelem vpřed“. Zatím se Zuzanka udrží na nohou několik desítek vteřin. I tak jí nově objevený pohyb dělá velkou radost. Video je z jednoho typu fyzioterapie, které se Zuzanka pravidelně věnuje. Paní fyzioterapeutka Daniela k nám domů přichází se Zuzankou cvičit každou středu.

Každému z Vás velmi děkujeme za Vaši laskavou pomoc. Jsme šťastní, že byla dosažena cílová částka. Díky Vaší podpoře a reakcím Zuzanky na probíhající rehabilitace jsme navíc mohli navýšit časovou dotaci u jednotlivých rehabilitací.

Srdečně Vás zdravíme,

Mlada, Honza a Zuzi

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Zuzanka je milá, usměvavá a upovídaná holčička, která ráda poznává svět kolem sebe. Letos v květnu jí byla v 16. měsících diagnostikována spinální svalová atrofie II. typu (SMA), vzácné nervosvalové onemocnění, které bez léčby způsobuje postupné ochabování svalů, postihuje schopnost člověka chodit, jíst a nakonec i dýchat. SMA je multiorgánové onemocnění, které do jisté míry zasahuje celé tělo. Kognitivní schopnosti nejsou postiženy. Kvůli nedostatku „ochranného“ SMN proteinu (vytvářeného geny SMN 1 a SMN 2) dochází k postupnému odumírání motoneuronů (neuronů, které přenášejí informaci o pohybu z mozku/míchy do svalů) a s tím spojené následné ubývání svalů a svalová slabost. U SMA II. typu se symptomy onemocnění začínají obvykle výrazněji projevovat v 6. – 24. měsíci. Úbytek motoneuronů však nastává už v prenatálním období. Zaniklé motoneurony není možné obnovit. Děti se SMA II. typu se obvykle naučí sedět, někdy také stát a udělat několik prvních krůčků. Bez léčby tyto schopnosti po čase ztrácí. Problematická může být vyšší náchylnost k respiračním onemocněním a dechovým obtížím. Zasažen může být i srdeční sval. Dětem také hrozí vznik kyfózy a skoliózy. Doposud se lidé se SMA II. typu dožívali okolo 20 až 30 let. Vzhledem k novým možnostem léčby (Zolgensma, Spinraza, Evrysdi) však není možné brát tuto informaci jako zcela relevantní, neboť nejsou dostupná aktualizovaná data. Zmiňované způsoby léčby jsou schopny dopady onemocnění výrazně zmírnit. Je velmi důležité, aby byla tato léčba aplikována co nejdříve a tím umožnila předcházet nezvratným poškozením. Jsme velmi vděční, že Zuzanka letos v červnu podstoupila genovou léčbu Zolgensmou, která by podle optimistických předpokladů mohla zastavit nežádoucí vývoj onemocnění.

Pro udržení celkového dobrého zdravotního stavu, předcházení vážnějším zdravotním obtížím (kyfóza, skolióza, respirační onemocnění) a pro rozvoj Zuzančiných pohybových dovedností jsou nezbytné pravidelné a intenzivní neurorehabilitace (ambulantní i pobytové), ergoterapie, fyzioterapie, hipoterapie a další léčebné postupy. Tyto terapie jsou jedinou šancí, které mohou Zuzance pomoci ke zkvalitnění života a rozvinout její soběstačnost. Chceme s pomocí cvičení a terapií předcházet zdravotním komplikacím, které onemocnění SMA doprovází a postupovat v psychomotorickém vývoji až tam, kam to bude možné. Kroky to budou postupné – možná chůze s chodítkem, pomocí berliček, možná se Zuzi neobejde bez vozíčku. Myslíme si, v souladu s názory odborníků, že klíčové pro celoživotní pohybové vzorce jsou návyky a dovednosti získané v raném dětství.Proto usilujeme o maximální možné využití všech možností, které jsou a které Zuzanka zvládne podstoupit.

Potřebné neurorehabilitace jsou finančně značně nákladné, ročně vycházejí přibližně na 600.000,-. Z vlastních zdrojů nejsme schopni Zuzance zajistit, i přes podporu širší rodiny, dlouhodobou dostupnost kvalitní rehabilitační péče. Nikdy nás nenapadlo, že jednou v životě budeme v situaci, kdy vlastní úsilí nebude stačit k naplnění potřeb dítěte. Obracíme se s velkou prosbou na Vás. Velmi si vážíme každé pomoci, která přispěje dceři k jejím prvním krůčkům a radosti ze samostatného pohybu, kterou může zažívat. Rádi bychom také přispěli k tomu, aby povědomí o Zuzině příběhu pomohlo nastávajícím rodičům v rozhodnutí o využití možnosti screeningu a podpořilo tak případnou včasnou diagnózu s menšími následky u dalších dětí.

Komu pomůžeme?

CESTA KE STANOVENÍ DIAGNÓZY TRVALA DLOUHO

Zuzanka se narodila v roce 2021, kdy v porodnicích ještě neprobíhal plošný screening na tuto nemoc. U Zuzanky onemocnění již způsobilo poškození, které se nyní projevuje především zpomalením motorického vývoje a růstu (ve 22 měsících měří 75 cm a váží 8,9 kg) a obtížemi se stravováním (s kousáním a s polykáním stravy). Zuzanka měla dočasně aplikovánu nasogastrickou sondu. V současnosti se pomalu daří Zuzančinu váhu zvyšovat. Dokončujeme podpůrnou imunologickou léčbu (užívání Prednisonu také dočasně omezuje růst) a doufáme, že Zuzanka povyroste.

Zpětně si uvědomujeme, že několik měsíců před aplikací Zolgensmy šlo Zuzance o život. Padala ze sedu, byla velmi slabá, zadýchávala se. Naivně jsme přičítali tyto projevy rychle za sebou prodělaným onemocněním (plané neštovice a covid). Mrzí nás, že jsme nerozpoznali projevy onemocnění dříve a také to, že toto neodhalily ani pravidelné pediatrické prohlídky, na kterých byla Zuzanka opakovaně hodnocena jako naprosto zdravé, prospívající dítě.

Výraznějším ukazatelem byl od začátku zpomalený motorický vývoj. Při zpětném zjišťování projevů onemocnění byla pravděpodobně nemocí ovlivněna i menší aktivita v prenatálním období, kterou jsme si dříve vysvětlovali tím, že je Zuzanka „kliďas po tatínkovi“. Po narození jsme řešili bolesti bříška, obtíže s trávením a hlavně zmiňovaný zpomalený vývoj hrubé motoriky. Hlavičku Zuzanka vleže zvedala až po půl roce, v 8 měsících se přetáčela, v 9 plazila, po čtyřech lezla od 13 měsíce, ve vysokém kleku byla od 14 měsíce.

Opožděný vývoj hrubé motoriky nás trápil. V pátém měsíci jsme žádali paní pediatričku o poukaz na fyzioterapii. Tehdy bylo před „velkými prázdninami“ a paní pediatrička nás přesvědčila, že tempo vývoje může být u dětí rozdílné, ať počkáme, jak na tom bude Zuza po prázdninách. I kvůli covidu jsme neměli takové srovnání s vývojem ostatních stejně starých dětí, kolektivům jsme se vyhýbali. Po prázdninách jsme od paní pediatričky obdrželi poukaz na fyzioterapii. Na doporučeném odborného pracovišti nám ale sdělili, že se zaměřují na fyzioterapii dětí do 8 měsíců. Zuzanka byla ve svých 9 měsících „příliš stará“. Podle fyzioterapeutů, se kterými dnes spolupracujeme, je vždy, i když se nejedná o tak závažné onemocnění, lepší řešit zpoždění motorického vývoje okamžitě.

Nakonec jsme našli mladou paní fyzioterapeutku a od 9 měsíce jsme začali cvičit Vojtovu metodu. Paní fyzioterapeutka nám asi po dvou měsících cvičení (v Zuziných přibližně 11 měsících) doporučila vyšetření na neurologii pro vyloučení neurologického původu zpožděné motoriky. Současně nám řekla, že je to spíše pro potvrzení toho, že se nejedná o nic závažného. Způsob sdělení jsme nevyhodnotili jako akutní. Zuzanka stále dělala ve vývoji malé pokroky a až na tehdy ještě lehké zpoždění motorického vývoje se jevila jako zdravé, spokojené, prosperující miminko. Dnes víme, že se u Zuzanky začalo SMA výrazněji projevovat už od 6. měsíce, kdy klesala v „percentilových tabulkách“ její výška a váha vůči jejím vrstevníkům. Největší zlom nastal okolo 12 měsíce – započala stagnace růstu, Zuze začalo ubývat sil, následně krátce po sobě prodělala plané neštovice a covid.

Poukaz na neurologii jsme dostali v lednu 2022 při roční prohlídce. Objednali jsme se na neurologii. Termín objednání byl až za 3 měsíce, v polovině dubna 2022. Po ambulantním neurologickém vyšetření jsme byli pozváni na týdenní komplexní neurologické vyšetření do Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Po absolvování různých vyšetření mi v pátek 20. 5. telefonovala paní neuroložka, abychom se – oba rodiče – v pondělí dostavili na neurologii. Paní neuroložka mi sdělila, že Zuzanka trpí onemocněním, které vysvětluje veškeré její dosavadní problémy. Ptala jsem se, zda je to vážné. Paní doktorka mi sdělila, že v dnešní době již existuje léčba, která onemocnění nevyléčí, ale může výrazně pomoci. Po skončení telefonátu jsem se podívala do předběžné propouštěcí zprávy. U CDG syndromu a u molekulární genetiky SMA bylo napsané „výsledek dodatečně“. Při googlování obou diagnóz se mi dělalo špatně. Téměř v kuse jsem brečela. Postupně, když jsem se odhodlala k dalšímu načítání informací, jsem si byla téměř jistá, že Zuzanka trpí spinální svalovou atrofií. V noci, když se vrátil partner – tatínek Zuzanky z práce, jsem mu s pláčem sdělila, že volala paní neuroložka, že se máme v pondělí společně dostavit kvůli sdělení výsledků vyšetření. Také jsem ukazovala předběžnou zprávu a sdělovala mé přesvědčení, že Zuzanka trpí SMA. Tatínek tomu nemohl uvěřit, doufal, že se mýlím. Já mezi tím hledala „nejlepší možnou léčbu“ SMA. Našla jsem lék Zolgensma. Přečetla jsem si celého průvodce léčbou Zolgensmy. Sledovala jsem videa s příběhy dětí (a jejich rodin) z celého světa, kterým byla Zolgensma aplikována. V pondělí 23. 5. nám paní doktorka sdělila neúprosnou diagnózu Spinální svalová atrofie II. typu. V tu chvíli jsem tázavě vyslovila Zolgensma? Paní doktorka přikývla hlavou. Mírně se mi ulevilo.

MAXIMALIZACE ÚČINKU GENOVÉ LÉČBY

Nyní, pět měsíců po zaléčení Zolgensmou, je Zuzanka každým dnem silnější. Zuzanka v necelých dvou letech leze po čtyřech, zvedá se na kolínka, s radostí předvádí pozici „rytíře“ a „medvěda“ a dokonce se v září s přidržením o svoji malou kuchyňku poprvé sama krátce postavila. V samostatném stoupání si na vlastní nožky pokračuje, i když je její tempo pomalejší. Potřebuje upravovat pozici nožiček při stání (uvolněné kotníky, bude nosit ortézy) a postavení zad při sedu (riziko vzniku skoliózy, kyfózy), ale díky léčbě a každodennímu cvičení (Vojtova metoda, Bobath koncept), pravidelné hipoterapii, ergoterapii, stání na vertikalizátoru a plavání, se Zuzanka pohybově dále vyvíjí. Snažíme se Zuzance pomoct v tom, aby mohla věřit svému tělu a cítila se v něm dobře. Nejvíce ze všeho si přejeme, aby byla Zuzanka šťastná, aby jednou zvládla chodit, uměla si užívat radosti z pohybu a aby ji její onemocnění omezovalo co nejméně. Cílem je také to, aby dosáhla v co největší míře samostatnosti a začlení do běžné společnosti, aby prožívala přijetí, přátelství a lásku. Z běžných radostných událostí v rodinném životě se pro nás staly velké cíle, kterých se budeme snažit dosáhnout – první samostatný krok, návštěva školky či školy s co nejmenší limitací a přijetím ze strany dětí i dospělých.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Finanční pomoc použijeme na terapie probíhající v listopadu a v prosinci 2022 a na léčbu, terapie a neurorehabilitace, neurorehabilitační pobyty a doplatky na zdravotní a kompenzační pomůcky podle doporučení lékařů a dalších odborníků na SMA v roce 2023 (ceny jsou podle roku 2022, může dojít k jejich částečnému navýšení):

 • Neurorehabilitační pobyt v Hájku u Plzně – dvoutýdenní 10. – 21. 4. (76.000,-) a jeden třítýdenní pobyt 31. 7. – 18. 8. (114.000.-), celkově 190.000,-

 • Neurorehabilitační pobyt v Piešťanech Adeli medical center– dvanáctidenní pobyt, listopad, celkově 120.000,-

 • Ambulantní neurorehabilitace v Cortex Neuro Centru v Praze – dva týdny (listopad, prosinec 2022) – 12.000,- a čtyři dvoutýdenní intenzivní neurorehabilitace v roce 2023

 • (1 – 2 hodiny denně) - 48.000,-, celkově 60.000,-

 • Fyzioterapie v domácím prostředí jednou týdně Daniela Šibalová DiS. - 2.400,- měsíčně, předpoklad 10 měsíců – celkově 24.000,-

 • Ergoterpaie PlaySi – 1 týdně, předpoklad 10 měsíců, celkově 60.000,-

 • Doplatky na zdravotní a kompenzační pomůcky, které neproplácí zdravotní pojišťovna – příslušenství k vertikalizátoru, ortopedické pomůcky, senzorické ortopedické puzzle pro první krůčky, rovnoběžná bradla, balanční žebřík, vojtův stůl, fyzioterapeutické, ergoterapeutické a cvičební pomůcky pro vytvoření „domácí tělocvičny“, zdravotní kočárek, autosedačka, logopedické pomůcky (obtíže s kousáním a polykáním tuhé stravy), celkově 100.000,-

 • Ambulantní hipoterapie Mgr. Michaela Mašková, Lochovice, ideálně dvakrát týdně – předpoklad 70 jízd, celkově 17.500,-

 • Týdenní ambulantní intenzivní hiporehabilitace Caballinus, Lipence, celkově 4800,-

 • Letní týdenní intenzivní pobytová hipoterapie Caballinus v Krkonoších, celkově 11.900,-, případně hiporehabilitační pobyt v centru Mirákl – 12.500,-

 • Plavání, hydroterapie 12.000,-

 • Škola papání online kurz přístupný 12 měsíců – 2.200,-, 12 následných konzultací – 7.200,-, celkově 9.400,-

Celková částka 600.000,-

V případě menší vybrané částky uhradíme léčbu podle časového sledu a nutnosti vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Další náklady se budeme snažit získat tak, abychom Zuzance zajistili co nejkvalitnější odbornou péči. Pokud by vybraná částka přesáhla náklady na zmíněnou léčbu, tak dar použijeme na uhrazení nákladů v následujícím roce. 

DĚKUJEME VÁM

Jsme velmi vděčni, že můžeme s Vaší podporou pokračovat v pomoci Zuzance a maximalizovat tak účinek již podstoupené léčby. Jsme nepopsatelně vděčni celé naší společnosti, že mohla Zuzanka tuto genovou léčbu absolvovat. Jsme vděční a děkujeme všem pracovníkům a lékařům Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze za záchranu života naší dcery a pomoc v nejtěžších chvílích našeho života. Děkujeme rané péči Dům rodin – Kolpingova rodina Smečno, jejíž konzultantky nás psychicky podporují a pomáhají v nastavení kvalitní péče o Zuzanku. Děkujeme všem odborníkům a především fyzioterapeutkám a ergoterapeutkám, které se Zuzance pravidelně věnují, pečlivě kontrolují její aktuální stav, předchází rizikům vzniku dalších zdravotních obtíží a posouvají Zuzančiny motorické dovednosti každým dnem o kousek dál. Děkujeme za velkou podporu také rodině a přátelům, že zvládli přijmout realitu této diagnózy a milovat Zuzanku takovou, jaká je. I přes zraňující fakta, která se o této nemoci dovídáme, věříme, že Zuzanka může prožít dlouhý, šťastný a plnohodnotný život. Děkujeme všem za vyjádřenou podporu.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

18. 1. 2023 21:04

Poděkování a Zuzančiny pokroky

Chceme se s Vámi podělit o další (po)krok, který se Zuzance podařil. Přikládáme video, kde Zuzanka začíná chodit s oporou o nábytek „čelem vpřed“. Zatím se Zuzanka udrží na nohou několik desítek vteřin. I tak jí nově objevený pohyb dělá velkou radost. Video je z jednoho typu fyzioterapie, které se Zuzanka pravidelně věnuje. Paní fyzioterapeutka Daniela k nám domů přichází se Zuzankou cvičit každou středu.

Každému z Vás velmi děkujeme za Vaši laskavou pomoc. Jsme šťastní, že byla dosažena cílová částka. Díky Vaší podpoře a reakcím Zuzanky na probíhající rehabilitace jsme navíc mohli navýšit časovou dotaci u jednotlivých rehabilitací.

Srdečně Vás zdravíme,

Mlada, Honza a Zuzi

24. 12. 2022 18:35

Šťastné a veselé vánoční svátky Vám všem

Děkujeme každému z Vás z celého srdce za laskavou pomoc a krásné a povzbuzující vzkazy, které jsme mohli číst. Cítíme, že nejsme na toto onemocnění sami. Je moc povzbuzující zažít tak velkou vlnu solidarity.

Jsme velmi vděční, že díky Vaší pomoci může Zuzanka postoupit rehabilitace, které ji psychomotoricky rozvíjí. Dodali jste nám další obrovskou naději na to, že Zuzanka bude samostatně chodit.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a především hodně zdraví a lásky v novém roce 2023.

Srdečně Vás zdravíme,

Mlada, Honza a Zuzi

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  20. 1. 2023 21:41
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  20. 1. 2023 7:30
Milý dárce
190 Kč  •  19. 1. 2023 7:15
Kolegyně z Kupeckého
3 000 Kč  •  17. 1. 2023 22:37
Přejeme Vá všem hodně sil a Zuzance úspěšnou léčbu.
Štědrý dárce
12 000 Kč  •  4. 1. 2023 12:45
Dobrosrdečný dárce
12 000 Kč  •  4. 1. 2023 11:06
Štědrý dárce
500 Kč  •  4. 1. 2023 8:35
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  3. 1. 2023 13:58
Velkorysý dárce
500 Kč  •  3. 1. 2023 11:17
Peťa - spolužačka z VŠ
500 Kč  •  2. 1. 2023 21:16
Milá Mlado, přeji celé Vaší rodině radost ze Zuzančiných pokroků
Dáša
500 Kč  •  30. 12. 2022 18:35
Přeji Zuzance moc štěstí, máte krásnou holčičku a doufám, že vše dopadne jak si přejete.
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  30. 12. 2022 12:23
Milý dárce
3 500 Kč  •  30. 12. 2022 11:42
Veronika Z.
300 Kč  •  27. 12. 2022 9:50
Také máme doma malou Zuzanku, tak posíláme aspoň drobnost pro tu vaši. Držíme palce!
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  27. 12. 2022 9:11
Martina M.
500 Kč  •  27. 12. 2022 9:00
Přejeme Zuzance co nejlepší rozvoj pohybových dovedností 😊
Velkorysý dárce
25 000 Kč  •  26. 12. 2022 19:03
Michal a Eliška Majklovi
4 000 Kč  •  26. 12. 2022 16:22
Držíme palce!!!
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  24. 12. 2022 23:37
Štědrý dárce
500 Kč  •  23. 12. 2022 20:19
DobroDárce
2 000 Kč  •  23. 12. 2022 13:55
Velkorysý dárce
3 472 Kč  •  23. 12. 2022 10:03
Studenti a učitelé Bigy II
1 221 Kč  •  21. 12. 2022 10:07
❤️🎄❤️
Toušová Z.
600 Kč  •  21. 12. 2022 6:50
Jste skvělí rodiče!
Studenti a učitelé Bigy
12 554 Kč  •  20. 12. 2022 20:37
Zuzanko, we wish you a magic Christmas, lots and lots of presents, good health and happiness ❤️
Velkorysý dárce
100 Kč  •  20. 12. 2022 12:25
Laskavý dárce
500 Kč  •  20. 12. 2022 9:40
Štědrý dárce
100 Kč  •  20. 12. 2022 9:39
DobroDárce
200 Kč  •  19. 12. 2022 13:16
Velkorysý dárce
300 Kč  •  19. 12. 2022 10:00
DobroDárce
300 Kč  •  18. 12. 2022 21:50
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  18. 12. 2022 21:32
DobroDárce
1 000 Kč  •  18. 12. 2022 16:38
Laskavý dárce
500 Kč  •  18. 12. 2022 14:42
Štědrý dárce
500 Kč  •  18. 12. 2022 14:23
Velkorysý dárce
150 Kč  •  18. 12. 2022 14:15
DobroDárce
250 Kč  •  18. 12. 2022 11:22
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  18. 12. 2022 7:38
Milý dárce
200 Kč  •  17. 12. 2022 22:26
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  17. 12. 2022 20:43
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  17. 12. 2022 11:24
Zuzance ❤️
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  17. 12. 2022 10:37
DobroDárce
1 000 Kč  •  17. 12. 2022 10:04
Jan
200 Kč  •  16. 12. 2022 22:48
Držte se!
Štědrý dárce
300 Kč  •  16. 12. 2022 21:24
DobroDárce
50 Kč  •  16. 12. 2022 20:10
Loupovi
10 000 Kč  •  16. 12. 2022 19:03
Držíme palce a myslíme na vás. :-)
B&J Foundation
10 000 Kč  •  16. 12. 2022 16:16
Drzime palce
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  16. 12. 2022 12:57
Velkorysý dárce
100 Kč  •  16. 12. 2022 8:44
Milý dárce
173 Kč  •  16. 12. 2022 0:00
Milý dárce
500 Kč  •  15. 12. 2022 23:31
DobroDárce
200 Kč  •  15. 12. 2022 22:47
Dobrosrdečný dárce
2 500 Kč  •  15. 12. 2022 20:44
Velkorysý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 20:37
Štědrý dárce
200 Kč  •  15. 12. 2022 20:20
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  15. 12. 2022 18:57
Milý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 17:55
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  15. 12. 2022 17:12
Velkorysý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 17:11
Velkorysý dárce
200 Kč  •  15. 12. 2022 14:10
DobroDárce
100 Kč  •  15. 12. 2022 13:34
Velkorysý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 13:11
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  15. 12. 2022 11:46
DobroDárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 10:27
Štědrý dárce
3 207 Kč  •  15. 12. 2022 10:17
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 10:05
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 23:41
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  14. 12. 2022 14:46
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 12. 2022 13:40
DobroDárce
150 Kč  •  14. 12. 2022 13:40
Velkorysý dárce
600 Kč  •  14. 12. 2022 13:35
Dobrosrdečný dárce
222 Kč  •  14. 12. 2022 13:00
Milý dárce
200 Kč  •  14. 12. 2022 11:53
Hodně zdraví a síly!
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  14. 12. 2022 11:20
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  14. 12. 2022 11:16
Milý dárce
100 Kč  •  14. 12. 2022 10:16
Velkorysý dárce
250 Kč  •  14. 12. 2022 10:08
Dobrosrdečný dárce
250 Kč  •  14. 12. 2022 10:07
Dobrosrdečný dárce
250 Kč  •  14. 12. 2022 10:04
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  14. 12. 2022 9:58
Štědrý dárce
100 Kč  •  14. 12. 2022 9:58
Štědrý dárce
250 Kč  •  14. 12. 2022 9:58
Tereza N.
5 000 Kč  •  14. 12. 2022 9:55
přeji hodně štěstí a držím palce!
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 9:54
DobroDárce
10 000 Kč  •  14. 12. 2022 9:35
Velkorysý dárce
4 762 Kč  •  14. 12. 2022 9:19
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 9:17
Milý dárce
150 Kč  •  14. 12. 2022 9:04
Štědrý dárce
300 Kč  •  14. 12. 2022 8:36
Milý dárce
500 Kč  •  14. 12. 2022 7:08
Milý dárce
300 Kč  •  14. 12. 2022 7:04
Velkorysý dárce
100 Kč  •  14. 12. 2022 7:01
DobroDárce
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 6:57
Laskavý dárce
50 Kč  •  14. 12. 2022 4:30
Laskavý dárce
600 Kč  •  13. 12. 2022 23:06
Laskavý dárce
600 Kč  •  13. 12. 2022 22:00
Štědrý dárce
150 Kč  •  13. 12. 2022 21:24
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  13. 12. 2022 21:20
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  13. 12. 2022 21:14
Milý dárce
1 288 Kč  •  13. 12. 2022 21:10
Velkorysý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2022 20:07
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  13. 12. 2022 19:30
DobroDárce
300 Kč  •  13. 12. 2022 18:12
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  13. 12. 2022 17:03
Štědrý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2022 14:57
Milý dárce
500 Kč  •  13. 12. 2022 14:53
DobroDárce
10 000 Kč  •  13. 12. 2022 14:45
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 12. 2022 11:31
Laskavý dárce
500 Kč  •  13. 12. 2022 8:58
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  12. 12. 2022 22:25
DobroDárce
200 Kč  •  12. 12. 2022 22:14
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  12. 12. 2022 21:12
Štědrý dárce
300 Kč  •  12. 12. 2022 21:11
Štědrý dárce
100 Kč  •  12. 12. 2022 20:25
DobroDárce
5 000 Kč  •  12. 12. 2022 18:56
Milý dárce
100 Kč  •  12. 12. 2022 18:44
Milý dárce
1 000 Kč  •  12. 12. 2022 18:07
DobroDárce
200 Kč  •  12. 12. 2022 17:49
DobroDárce
800 Kč  •  12. 12. 2022 17:01
Milý dárce
300 Kč  •  12. 12. 2022 14:23
Dominika Kouřilová
300 Kč  •  12. 12. 2022 12:24
Držíme vám pěstičky! :-)
Milý dárce
2 000 Kč  •  12. 12. 2022 12:23
LANDMARK PROFIT s.r.o.
8 600 Kč  •  12. 12. 2022 11:55
pro Zuzanku! <3
Denca
600 Kč  •  12. 12. 2022 11:54
At se Zuzance i vam dari co nejlepe!
Velkorysý dárce
600 Kč  •  12. 12. 2022 11:53
Milý dárce
200 Kč  •  12. 12. 2022 11:37
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  12. 12. 2022 10:58
Velkorysý dárce
200 Kč  •  12. 12. 2022 10:50
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  12. 12. 2022 10:25
Štědrý dárce
100 Kč  •  12. 12. 2022 9:42
Milý dárce
600 Kč  •  12. 12. 2022 8:24
Velkorysý dárce
200 Kč  •  12. 12. 2022 7:41
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  12. 12. 2022 7:31
Velkorysý dárce
300 Kč  •  12. 12. 2022 6:55
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  11. 12. 2022 23:09
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  11. 12. 2022 22:37
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  11. 12. 2022 22:19
Milý dárce
50 Kč  •  11. 12. 2022 21:49
Štědrý dárce
100 Kč  •  11. 12. 2022 21:44
Velkorysý dárce
600 Kč  •  11. 12. 2022 20:44
Velkorysý dárce
300 Kč  •  11. 12. 2022 20:15
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  11. 12. 2022 19:46
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  11. 12. 2022 18:47
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  11. 12. 2022 18:41
Laskavý dárce
14 000 Kč  •  11. 12. 2022 18:14
DobroDárce
300 Kč  •  11. 12. 2022 17:36
Štědrý dárce
100 Kč  •  11. 12. 2022 17:04
Štědrý dárce
100 000 Kč  •  11. 12. 2022 16:58
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  11. 12. 2022 16:40
DobroDárce
300 Kč  •  11. 12. 2022 15:59
DobroDárce
100 Kč  •  11. 12. 2022 15:41
DobroDárce
250 Kč  •  11. 12. 2022 15:11
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  11. 12. 2022 14:25
DobroDárce :)
200 Kč  •  11. 12. 2022 14:01
Laskavý dárce
600 Kč  •  11. 12. 2022 13:05
Milý dárce
100 Kč  •  11. 12. 2022 12:18
Jana
1 000 Kč  •  11. 12. 2022 10:05
Držte se celá rodina 😘 Věřte.....
Laskavý dárce
300 Kč  •  11. 12. 2022 9:09
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  11. 12. 2022 8:06
Štědrý dárce
600 Kč  •  11. 12. 2022 6:59
DobroDárce
100 Kč  •  10. 12. 2022 21:13
DobroDárce
2 000 Kč  •  10. 12. 2022 19:22
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 12. 2022 16:50
Štědrý dárce
400 Kč  •  10. 12. 2022 16:20
DobroDárce
100 Kč  •  10. 12. 2022 15:57
Laskavý dárce
500 Kč  •  10. 12. 2022 14:49
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 12. 2022 14:02
Štědrý dárce
400 Kč  •  10. 12. 2022 14:01
Matěj
50 Kč  •  10. 12. 2022 13:40
Hodně štěstí :) ❤️
Štědrý dárce
3 000 Kč  •  10. 12. 2022 12:58
Milý dárce
100 Kč  •  10. 12. 2022 12:49
...
123 Kč  •  10. 12. 2022 12:36
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  10. 12. 2022 11:51
Milý dárce
100 Kč  •  10. 12. 2022 10:28
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  10. 12. 2022 9:20
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  10. 12. 2022 9:16
Velkorysý dárce
200 Kč  •  10. 12. 2022 0:20
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 12. 2022 23:37
Velkorysý dárce
500 Kč  •  9. 12. 2022 22:59
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 12. 2022 22:17
Milý dárce
300 Kč  •  9. 12. 2022 21:35
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  9. 12. 2022 20:50
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 12. 2022 19:58
Milý dárce
200 Kč  •  9. 12. 2022 19:28
Štědrý dárce
300 Kč  •  9. 12. 2022 19:20
Tomáš
1 000 Kč  •  9. 12. 2022 19:11
♥️♥️♥️
Velkorysý dárce
80 Kč  •  9. 12. 2022 18:57
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  9. 12. 2022 14:52
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  9. 12. 2022 12:27
Velkorysý dárce
100 Kč  •  9. 12. 2022 12:24
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  9. 12. 2022 11:11
Štědrý dárce
300 Kč  •  9. 12. 2022 9:39
Velkorysý dárce
100 Kč  •  9. 12. 2022 8:57
Milý dárce
300 Kč  •  9. 12. 2022 6:54
Velkorysý dárce
200 Kč  •  8. 12. 2022 23:05
Milý dárce
300 Kč  •  8. 12. 2022 22:59
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  8. 12. 2022 22:15
Štědrý dárce
148 Kč  •  8. 12. 2022 21:43
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  8. 12. 2022 21:07
David a Ája a Ondra
5 000 Kč  •  7. 12. 2022 21:17
Pro Zuzanku
Iveta a Tynka
300 Kč  •  6. 12. 2022 12:38
Myslíme na Vás a posíláme hodně sil ❤️
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  4. 12. 2022 18:57
Zuzance❤️
Knihopolis s.r.o.
4 218 Kč  •  4. 12. 2022 16:31
🤎
VADO
300 Kč  •  2. 12. 2022 22:01
Držím palce
Pavel
2 000 Kč  •  2. 12. 2022 12:31
Jsi nádherná holčička. Bojuj a nevzdávej se.
Pepa z depa
2 500 Kč  •  1. 12. 2022 22:47
Hodně štěstí Zuzance
Zdeňka K.
200 Kč  •  1. 12. 2022 16:00
Přeji Zuzance krásné první krůčky a rodičům hodně sil 😘🥰.
Zuzana
600 Kč  •  1. 12. 2022 12:08
Krásné jmenovkyni přeji hodně zdraví a hodně pohybu
tanečnice Šušu
300 Kč  •  1. 12. 2022 8:57
Hodně zdraví a štěstí celé rodině :-)
Niki F.
1 000 Kč  •  1. 12. 2022 7:02
Preji hodne sil v nastavajicich mesicich a drzim palce at se vse dobre dari
Kateřina J.
1 000 Kč  •  30. 11. 2022 16:49
Držím palce:)
Ruda P.
1 000 Kč  •  30. 11. 2022 8:40
Ať to Zuzance šlape!
Štědrý dárce
200 Kč  •  29. 11. 2022 23:08
Zlaticko prejeme ti at jsi v poradku❤️
Velkorysý dárce
600 Kč  •  29. 11. 2022 18:13
Držíme Zuzance palce a přejeme jí dobré lidi a abyste vše zvládli
Sárovi
10 000 Kč  •  29. 11. 2022 11:56
Posíláme hodně sil Zuzance i vám.
Petr S.
5 000 Kč  •  29. 11. 2022 10:24
Drzim palce, at beha!
Ivona a Natálka
300 Kč  •  29. 11. 2022 9:35
Pro Tebe sluníčko krásné ❤
Dominik
200 Kč  •  28. 11. 2022 22:19
Držím palce Zuzance
Hanka
500 Kč  •  28. 11. 2022 22:13
Hodně sil rodinko♥️
Viktor D.
2 000 Kč  •  28. 11. 2022 8:34
Rádi jsme trochu pomohli
Martina Czyžová
1 000 Kč  •  28. 11. 2022 0:25
Držím palce ať Zuzanka dostane péči, kterou by jste ji chtěli dopřát :)
Anna Č.
1 500 Kč  •  27. 11. 2022 23:09
Držíme Zuzance pěsti, ať veškerá léčba brzy zabere a dočká se prvních krůčků!!!
Míša K. z VOŠ
500 Kč  •  27. 11. 2022 20:48
Ahoj Mladi, hodně sil a držte se:)!
Matěj B.
10 000 Kč  •  27. 11. 2022 19:00
Mlado, držte se!
Sikorovi
5 000 Kč  •  27. 11. 2022 17:45
Držíme Zuzance palce a přejeme hodně sil.
Gaziza Zizi
5 000 Kč  •  27. 11. 2022 16:31
Mila Mlado. Drzte se. At Zuzanka zije plnohodnotny zivot co to pujde. Posilam vam od srdce svetlo a lasku. Mam te v pameti a v srdci.
Peťa
300 Kč  •  27. 11. 2022 14:28
Renata V.
5 000 Kč  •  27. 11. 2022 9:43
Moc Vám všem držíme palce..
Milý dárce
10 000 Kč  •  27. 11. 2022 9:24
Zuzance ❤️
Lucie K.
300 Kč  •  27. 11. 2022 8:26
Držím ✊
Tereza
1 000 Kč  •  27. 11. 2022 8:10
❤️🙏🏼❤️
Šárka Najmanová
2 000 Kč  •  27. 11. 2022 7:47
Moc vám držím palce!
Mára
1 000 Kč  •  26. 11. 2022 23:11
Zuzanko, drž se! Držím palce celé rodině :-)
Velkorysý dárce
200 Kč  •  26. 11. 2022 22:43
❤️
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 11. 2022 22:41
❤️❤️❤️❤️
Hanka
300 Kč  •  26. 11. 2022 22:28
Hodně sil Zuzance i celé rodině!
MPJ
300 Kč  •  26. 11. 2022 21:01
Hodně síly.
Míša
444 Kč  •  26. 11. 2022 20:40
Pro Zuzanku
Dárce Jitka
300 Kč  •  26. 11. 2022 20:38
Zuzana
1 000 Kč  •  26. 11. 2022 19:29
❤️
Petra a Ellenka
1 000 Kč  •  26. 11. 2022 19:10
Věříme v dobro a v to, že Zuzanka bude moci žít krásný život ❤️

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat