Sbírka ukončena:

Asistenční pejsek pro Kristýnku

Vybráno 0 Kč 88 401 Kč
199 845 Kč
 -
132 dárců
Celkem se zapojilo
670 Kč
Průměrná výše daru
11 450 Kč
Nejvyšší dar
94 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Asistenční pejsek pro Kristýnku

Vybráno 0 Kč 88 401 Kč
199 845 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Hana Vašíčková
Datum přidání
4. 10. 2023
Poslední aktualita

5. 12. 2023 15:26

Kristýnka Děkuje za Vaši Podporu na Cestě k Asistenčnímu Psovi !

Dnešním dnem bychom chtěli vyjádřit hluboké díky všem, kteří se již zapojili a těm, kteří možná teprve přemýšlí o příspěvku na naši sbírku pro Kristýnku. Momentálně sbírka stále probíhá, a každý váš příspěvek přináší radost a naději do života této statečné mladé dámy.

Kristýnka, která dennodenně čelí výzvám kvůli své zdravotní situaci, sní o asistenčním psovi, který jí může poskytnout nejen praktickou pomoc, ale i neuvěřitelnou dávku lásky a společnosti. S vaší podporou se tato sen o asistenčním psu stává reálnou možností.

Kristýnka a celý tým kolem ní si vážíme každého z vás, kdo se rozhodl podpořit tuto sbírku. Vaše dobročinnost překračuje rámec finanční hodnoty; přináší naději, radost a víru v sílu solidarity.

Moc děkujeme za vaši štědrost a za to, že společně můžeme změnit život Kristýnky k lepšímu. Sledujte naše aktualizace a připojte se k nám na této pouti plné soucitu a lásky.

S vděčností,
tým Kristýnka & Benji

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

CZ:
V prvním měsíci ji lékaři zachránili život operací. V roce následovala další operace, ve dvou letech jí byla implantována mitrální chlopeň a později ji byl implantován kardiostimulátor. Všechny operace způsobily, že ve dvou letech byla úplný ležák. Jednou za čas musí na výměnu kardiostimulátoru, každá delší narkóza ji vrací zpět ve vývoji a mnohdy musíme věci, které již uměla, znovu učit.

Prognózy lékařů byly velmi skeptické, a to, že nikdy nebude chodit, mluvit, nebude sama jíst a zvládat další běžné činnosti.

Po mé intenzivní rehabilitaci, když jí bylo 10 let, udělala první samostatné kroky. Naučila se hovořit, jíst lžící a velmi omezené samostatnosti. Přesto chodí špatně, je inkontinentní, má centrální hypotonii, a není s to fungovat téměř sama. Nyní má 24 let, ale je na úrovni 2 až 8 letého dítěte. Péče o tak postižené dítě je velmi psychicky a fyzicky náročná.

Kvůli svému zdravotnímu stavu, není schopna dlouho chodit, potřebuje oporu a kontakt. V domácím prostředí se snaží chodit, ale venku musí používat i vozík. Za to, že chodí, i když špatně, jsem nesmírně vděčná, protože lékaři ji nedávají velkou naději, že u chůze zůstane. Aby toho Kristýnka neměla málo, v roce 2020 jí byl měněn kardiostimulátor a při této „lehčí“ operaci jí byl zavlečen do těla zlatý stafylokok, dostal se po elektrodách až k srdci. Od toho roku prodělala velkou řadu operací a výměnu kardiostimulátoru, s tím, že už 3 roky má otevřenou ránu na hrudi, chodíme téměř každý týden na převazy do nemocnice a obden ji musím sama převazovat. Dlouho jsme zvažovali, jestli by byl pejsek pro Kristýnku vhodný a došli jsme k závěru, že bude pro ni velkým pomocníkem, kamarádem a společníkem. Bude ji nejen zklidňovat, rehabilitovat, hrát si s ní, ale bude i dalším členem naši rodiny. Ve spolupráci s koordinátorkou asistenčních psů jsme si vybrali královského pudla Benjiho, kterého si Kristýnka velmi oblíbila.

Kristýnka je neskutečně úžasná holčička. Miluje své sourozence, miluje život, hračky procházky a hlavně je velmi pozitivní a silná, každý z nás by se od ní mohl učit. I přes to všechno jsme rodina, která je šťastná, máme se navzájem velmi rádi a užíváme si života plnými doušky.

Za jakýkoliv příspěvek moc děkuje Kristýnka s rodinou.
---
EN:

In the first month, doctors saved her life with surgery. In the following years, she underwent further surgeries, and at the age of two, a mitral valve was implanted, followed by the implantation of a cardiac pacemaker. All these surgeries rendered her completely bedridden by the age of two. Occasionally, she needs to have her pacemaker replaced, and each longer anesthesia setback in her development. Often, we have to re-teach her things she had previously learned.

The doctors' prognosis was very skeptical, suggesting that she would never walk, talk, feed herself, or manage other everyday activities.

After intensive rehabilitation when she was 10 years old, she took her first independent steps. She learned to speak, eat with a spoon, and achieve very limited independence. Nonetheless, she walks poorly, is incontinent, has central hypotonia, and is incapable of functioning almost independently. Now, at the age of 24, she functions at the level of a 2 to 8-year-old child. Taking care of such a disabled child is emotionally and physically demanding.

Due to her health condition, she is unable to walk for long and requires support and contact. At home, she tries to walk, but she must use a wheelchair outdoors. I am immensely grateful that she is able to walk, albeit poorly, because doctors give her little hope of maintaining her ability to walk. In addition to all of this, in 2020, when her pacemaker was replaced, she contracted a golden staph infection during this „minor“ operation, which spread through the electrodes to her heart. Since that year, she has undergone a series of major surgeries and pacemaker replacements, and for the past three years, she has had an open wound on her chest, requiring us to visit the hospital for dressing changes almost every week. We considered for a long time whether a dog would be suitable for Kristýnka, and we concluded that it would be a great helper, companion, and friend for her. It will not only calm her, rehabilitate her, play with her, but will also become another member of our family. In collaboration with the assistance dog coordinator, we selected a royal poodle named Benji, whom Kristýnka has grown very fond of.

Kristýnka is an incredibly amazing girl. She loves her siblings, loves life, toys, walks, and above all, she is very positive and strong; each of us could learn from her. Despite everything, we are a family that is happy, loves each other very much, and enjoys life to the fullest.

Kristýnka and her family are very grateful for any contributions.

Komu pomůžeme?

CZ:
Kristýnce, které by v životě velmi pomohl asistenční pejsek, by mohl sloužit jako spolehlivý a oddaný společník, schopný pomoci jí se všedními úkoly a zlepšit tak její kvalitu života. Tento pejsek by jí mohl asistovat při různých denních činnostech, jako je například hledání a přinášení předmětů, otevírání dveří, varování před nebezpečím a poskytování emocionální podpory. Celkově by takový asistenční pejsek mohl Kristýnce přinést nejen praktickou pomoc, ale také radost a společnost.

---
EN:

Kristýnka, who would greatly benefit from an assistance dog in her life, could serve as a reliable and devoted companion capable of assisting her with everyday tasks, thereby improving her quality of life. This dog could assist her with various daily activities, such as finding and fetching objects, opening doors, warning her of danger, and providing emotional support. Overall, such an assistance dog could bring Kristýnka not only practical help but also joy and companionship.
EN:
What will the money from this funding be used for?
Kristýnka was born with a severe heart condition, lacking the mature division of the atria and ventricles in her heart, along with an abnormal heart anatomy due to chromosomal aberrations. This fundraiser aims to help her raise funds for an assistance dog that would make a significant difference in her life.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Kristýnka se narodila s těžkou srdeční vadou, nemá dorostlé rozdělení síní a komor v srdci, špatnou anatomii srdce s chromozomální aberací. Tato sbírka jí pomůže získat částku pro asistenčního pejska jenž by jí v životě více než pomohl.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

5. 12. 2023 15:26

Kristýnka Děkuje za Vaši Podporu na Cestě k Asistenčnímu Psovi !

Dnešním dnem bychom chtěli vyjádřit hluboké díky všem, kteří se již zapojili a těm, kteří možná teprve přemýšlí o příspěvku na naši sbírku pro Kristýnku. Momentálně sbírka stále probíhá, a každý váš příspěvek přináší radost a naději do života této statečné mladé dámy.

Kristýnka, která dennodenně čelí výzvám kvůli své zdravotní situaci, sní o asistenčním psovi, který jí může poskytnout nejen praktickou pomoc, ale i neuvěřitelnou dávku lásky a společnosti. S vaší podporou se tato sen o asistenčním psu stává reálnou možností.

Kristýnka a celý tým kolem ní si vážíme každého z vás, kdo se rozhodl podpořit tuto sbírku. Vaše dobročinnost překračuje rámec finanční hodnoty; přináší naději, radost a víru v sílu solidarity.

Moc děkujeme za vaši štědrost a za to, že společně můžeme změnit život Kristýnky k lepšímu. Sledujte naše aktualizace a připojte se k nám na této pouti plné soucitu a lásky.

S vděčností,
tým Kristýnka & Benji

11. 10. 2023 9:58

Dosahli sme jiz pres 35 000,- korun !

Všem neskutečně moc děkujeme, ještě zbývá nějaký čas, tak doufáme, že se částka pro Kristýnku vybere. :)

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Laskavý dárce
500 Kč  •  6. 1. 2024 13:44
Milý dárce
300 Kč  •  6. 1. 2024 10:17
Laskavý dárce
300 Kč  •  5. 1. 2024 8:17
Dárce, který je pro každou dobrost
10 001 Kč  •  4. 1. 2024 23:29
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  4. 1. 2024 22:43
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  30. 12. 2023 22:05
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  22. 12. 2023 10:45
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  18. 12. 2023 21:28
Velkorysý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 15:13
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  5. 12. 2023 18:29
Velkorysý dárce
600 Kč  •  4. 12. 2023 14:18
DobroDárce
1 000 Kč  •  1. 12. 2023 9:28
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  30. 11. 2023 17:18
Štědrý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2023 8:36
Štědrý dárce
600 Kč  •  20. 11. 2023 23:28
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  20. 11. 2023 22:00
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  20. 11. 2023 16:09

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat