Bojovnice Peťka: příběh o síle a naději

Vybráno 0 Kč 47 900 Kč
250 000 Kč
47 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Kateřina Nevřelová
Datum přidání
19. 2. 2024

Představení sbírky

Milí kamarádi, známí i neznámí.

Zapojte se s námi do příběhu neobyčejné bojovnice Peťky a jejího statečného každodenního boje s Friedreichovou ataxií! Každý můžeme pomoci přispěním i třeba malé částky a společně tak nasbírat potřebné finance na speciální ortézy Pohlig.

Dear friends,

Join us in the story of the extraordinary fighter Peťka and her courageous daily battle with Friedreich's ataxia! Each one of us can help by contributing even a small amount and together gather the necessary funds for the specialized Pohlig orthoses.

Komu pomůžeme?

Chtěli bychom vám představit Peťku, neskutečnou závodnici bojující o vítězství v závodě, který si neumí představit nikdo z nás.

V pěti letech jí byla diagnostikováno neurodegenerativní onemocnění Friedreichova ataxie, které ovlivňuje celé její tělo. Bojuje s bolestmi nohou, padáním a závislostí na opoře. Dokonce musí nosit korzet na spaní a ortézy 23 hodin denně. 🤯 Díky ortézám, s pomocí chodítka nebo držením za ruku zvládne ujít kratší vzdálenosti. Velkým pomocníkem jsou také při jízdě na tříkolce, kdy může podniknout výlet po okolí. Problémem zůstává chůze ze schodů a do schodů. V oblasti sebeobsluhy je závislá na okolí, nedovede si přinést například hrnek s pitím, aby ho nevylila. (Pacienty s Friedreichovou ataxií postihuje špatná koordinace těla, skolióza, poruchy polykání, diabetes, poruchy řeči a sluchu, hypertrofická kardiomyopatie, deformity dolních končetin a stávají se závislými na invalidním vozíku.)

V současné době neexistuje lék, který by Peťku mohl plně uzdravit. Existuje preparát, který nemoc zpomaluje, ale ten se aktuálně může podávat až od 16 let. To je ještě dlouhých šest let, kdy je nutné Peťku udržet v co nejlepším stavu. Peťka si toho je vědoma a statečně bojuje každý den… I přes všechny překážky, které jí život nachystal je desetiletá Peťka chytrá holka, navštěvuje základní školu a denně rehabilituje a cvičí. Teď potřebuje nové ortézy a my jsme se rozhodli tuto neskutečnou bojovnici podpořit!

Peťka již jedny ortézy od firmy Pohlig má a aktuálně užívá. Díky pravidelnému cvičení jí posunuly tak moc, že bude nové a větší potřebovat mnohem dříve než všichni předpokládali. Pojďme ji podpořit a udržet ji tak co nejdéle na vlastních nohou 🤯🤯🤯

We would like to introduce you to Peťka, an incredible athlete fighting for victory in a race that none of us can imagine.

At the age of five, she was diagnosed with the neurodegenerative disease Friedreich's ataxia, which affects her entire body. She battles with leg pain, falls, and dependency on support. She even has to wear a corset while sleeping and orthoses for 23 hours a day. 🤯 Thanks to the orthoses, with the help of a walker or holding onto someone's hand, she manages to walk shorter distances. They are also a great help when riding her tricycle, allowing her to go on outings in the area. However, walking up and down stairs remains a challenge. In terms of self-care, she relies on assistance from others, unable to even bring a cup of drink to herself, for fear of spilling it. (Patients with Friedreich's ataxia suffer from poor body coordination, scoliosis, swallowing disorders, diabetes, speech and hearing impairments, hypertrophic cardiomyopathy, deformities of the lower limbs, and become dependent on a wheelchair.)

Currently, there is no cure that could fully heal Peťka. There is a medication that slows down the progression of the disease, but it can only be administered from the age of 16. This leaves a long six-year period where it's crucial to maintain Peťka's condition as best as possible. Peťka is aware of this and bravely fights every day… Despite all the obstacles life has thrown her way, ten-year-old Peťka is a smart girl. She attends elementary school and undergoes daily rehabilitation and exercise. Now she needs new orthoses, and we have decided to support this incredible fighter!

Peťka already has one pair of orthoses from the Pohlig company, which she currently uses. Thanks to regular exercise, they have helped her so much that she will need new and larger ones much sooner than anticipated. Let's support her and keep her on her own feet for as long as possible.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Na nové ortézy (jejich výrobu a úpravy), koupě vhodné speciální obuvi, cestovní náklady a ubytování spojené s pravidelnými kontrolami a potřeby k péči o kůži na nohou potřebuje Peťka celých 250 000 Kč, což je stejné číslo jako je počet metrů v závodě 250 Českým rájem, který nás jako tým čeká a na který se budeme připravovat. Chceme tento závod běžet pro Peťku a pokusit se symbolicky vybrat za každý náš uběhnutý metr, korunu pro dobrou věc. Pojďte do toho s námi, adoptujte naše uběhnuté metry a připojte se tak ke statečné bojovnici s vlastním osudem.

Bez ohledu na konečnou částku, vybranou díky vám všem, budou všechny prostředky využity na pořízení nových ortéz a související zdravotní péči (rehabilitace, konzultace s lékaři v Rakousku, ubytování, cestovní náklady).

Tým běžců Bolka Běhá

For new orthoses (their production and adjustments), purchasing suitable specialized footwear, travel expenses, and accommodation associated with regular check-ups, as well as skincare needs for her feet, Peťka needs a total of 250,000 CZK. This amount corresponds to the number of meters in the 250 Český ráj race, which awaits us as a team and for which we will be preparing. We aim to run this race for Peťka and attempt to raise a penny for every meter we cover, all for a good cause. Come join us, adopt our covered meters, and connect with this brave fighter facing her own destiny.

Team Bolka Běhá

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 4. 2024 0:02
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 21:12
Štědrý dárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 15:47
Štědrý dárce
500 Kč  •  9. 4. 2024 13:43
Laskavý dárce
500 Kč  •  9. 4. 2024 11:54
Running.lucias
800 Kč  •  9. 4. 2024 11:48
Kč za km za duben
DobroDárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 11:39
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  8. 4. 2024 20:56
Laskavý dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 16:40
Velkorysý dárce
300 Kč  •  3. 4. 2024 20:33
Velkorysý dárce
1 660 Kč  •  28. 3. 2024 13:51
Milý dárce
150 Kč  •  22. 3. 2024 10:07
Running.Lucias
700 Kč  •  20. 3. 2024 10:18
Za Říp :-)
Petr J.
750 Kč  •  14. 3. 2024 19:43
#twirun Jičín
Milý dárce
1 500 Kč  •  9. 3. 2024 22:44
Laskavý dárce
200 Kč  •  7. 3. 2024 13:21
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  6. 3. 2024 18:58
Petr J.
1 500 Kč  •  5. 3. 2024 17:07
Řípská 7
Dobrosrdečný dárce
840 Kč  •  3. 3. 2024 22:18
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  3. 3. 2024 9:36
Milý dárce
300 Kč  •  2. 3. 2024 7:47
running.lucias
600 Kč  •  1. 3. 2024 8:36
za moje km v únoru :-)
DobroDárce
214 Kč  •  26. 2. 2024 18:18
DobroDárce
500 Kč  •  25. 2. 2024 7:53
Laskavý dárce
500 Kč  •  25. 2. 2024 5:57
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  24. 2. 2024 20:00
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  24. 2. 2024 0:49
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  23. 2. 2024 8:48
Laskavý dárce
300 Kč  •  21. 2. 2024 19:52
Děda a babička
10 000 Kč  •  21. 2. 2024 17:23
Sme na tebe moc hrdí jak si statečná máme tě rádi
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  21. 2. 2024 17:16
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 2. 2024 11:44
Milý dárce
600 Kč  •  21. 2. 2024 8:10
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 2. 2024 5:51
DobroDárce
200 Kč  •  20. 2. 2024 22:50
Laskavý dárce
2 500 Kč  •  20. 2. 2024 22:01
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  20. 2. 2024 21:23
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 20:42
Štědrý dárce
300 Kč  •  20. 2. 2024 20:37
Laskavý dárce
500 Kč  •  20. 2. 2024 19:27
Laskavý dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 12:12
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  20. 2. 2024 11:15
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 10:49
Štědrý dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 10:23
Štědrý dárce
300 Kč  •  20. 2. 2024 10:20
Štědrý dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 9:18
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 9:07
Laskavý dárce
300 Kč  •  20. 2. 2024 8:43
Milý dárce
200 Kč  •  20. 2. 2024 6:18
Milý dárce
200 Kč  •  19. 2. 2024 22:08
Laskavý dárce
636 Kč  •  19. 2. 2024 21:45
Laskavý dárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 21:34
Milý dárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 21:14

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Running.lucias
800 Kč  •  9. 4. 2024 11:48
Kč za km za duben
Running.Lucias
700 Kč  •  20. 3. 2024 10:18
Za Říp :-)
Petr J.
750 Kč  •  14. 3. 2024 19:43
#twirun Jičín
Petr J.
1 500 Kč  •  5. 3. 2024 17:07
Řípská 7
running.lucias
600 Kč  •  1. 3. 2024 8:36
za moje km v únoru :-)
Děda a babička
10 000 Kč  •  21. 2. 2024 17:23
Sme na tebe moc hrdí jak si statečná máme tě rádi
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 4. 2024 0:02
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 21:12

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat