Darujte tón chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně

Vybráno 0 Kč 767 728 Kč
2 000 000 Kč
57 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Římskokatolická farnost Kolín, Římskokatolická farnost Kolín
Datum přidání
30. 11. 2022
Poslední aktualita

13. 10. 2023 8:19

Začala další etapa kolínských varhan

V pondělí 9. 10. začala další etapa práce na varhanách pro chrám sv. Bartoloměje. Po řadě měsíců strávených v dílně začala firma Dlabal a Mettler navážet varhany do chrámu. Montáž přímo na kůru je zahájena, práce teď budou přímo na místě pokračovat několik týdnů. Prohlédněte si naši fotoreportáž. V listopadu pak budou zahájeny intonační práce a proběhne ladění nástroje.

Ihned poté by měla pokračovat druhá etapa, ve které dojde k rozšíření varhan o třetí manuál a další rejstříky. Vznikne tak v Čechách jedinečný nástroj  dle vzoru Aristide Cavaillé-Colla. Tento typ varhan dosud nebyl nikde v Čechách postaven. Podpořit tuto unikátní realizaci lze stále adopcí jednotlivých píšťal ve sbírce Darujte tón, protože tato část se financuje samostatně a sbírka ještě stále není u konce.

Vše by mělo být hotovo do konce kalendářního roku. Jak ale víme, ladění není trvalé v období, kdy se v chrámu výrazně mění tepelné podmínky. Proto je velmi pravděpodobné, že finální doladění nástroje se uskuteční po srovnání teplot uvnitř chrámu kolem Velikonoc 2024 a poté bude nástroj připraven na plný provoz. Nicméně již teď se můžeme těšit, že první tóny uslyšíme ještě letos a na vánoce budou varhany připraveny pro účely doprovázení bohoslužeb.

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Pomozte ke vzniku unikátních varhan, které dosud v Čechách nebyly postaveny

Budeme Vám vděčni za jakýkoli příspěvek – i ten nejmenší nás posune blíže k vysněnému cíli, k postavení unikátních varhan v našem kostele.

Připravili jsme pro dárce zajímavá poděkování (pohledy, kalendář, píšťalky ve stejné podobě jako varhanní, zážitky atd.), kterými bychom chtěli vyjádřit vděčnost za Váš dar. Více informací se dozvíte na www.farnostkolin.cz/darujte-ton/ nebo na telefonu  601 102 749.

Přehled píšťal, které lze adoptovat, naleznete zde: https://bit.ly/3GnaQM2 

A o co konkrétně jde?

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně spěje ke zdárnému dokončení oprav, které zde probíhají více než 20 let. Kompletní rekonstrukce varhan byla jedním z hlavních důvodů, proč farnost požádala a získala dotaci z IROP (jeden z hlavních programů, přes který Česko prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj rozděluje peníze poskytnuté Evropskou unií).  Nicméně až v průběhu rekonstrukce – po očištění kůru, odvezení stávajícího nástroje a po důkladném průzkumu dispozic varhanního kůru, jeho akustických možností a velikosti chrámu – navrhla varhanářská firma Dlabal a Mettler s.r.o. z Olomouce spolu se zhotovitelem Jaromírem Kánským z Krnova (po pečlivé konzultaci s p. Gripentrogem, odborníkem na ladění tohoto typu varhan) rozšířit nástroj o další rejstříky a přidání třetího manuálu. 

Takto vzniknou jedinečné varhany francouzského typu, které dosud v Čechách neexistují. Rozšířením se dosáhne větší věrnosti, stylové čistoty, bohatší zvukové rozmanitosti a variability.

Jak můžete přispět?

Bohužel rozšíření varhan jde nad rámec dotace IROP a je nutné  náklady na ně pokrýt z vlastních zdrojů. Jelikož to je momentálně nad možnosti kolínské farnosti, rozhodla se oslovit veřejnost a vypsat sbírku spojenou s adopcí jednotlivých píšťal.

Více informací o adopci a poděkování, které jsme pro Vás připravili, se dozvíte na www.farnostkolin.cz/darujte-ton/.

Jelikož rekonstrukce varhan již probíhá, sbírka na této platformě je jednou z mnoha aktivit, kde se snažíme potřebné finance získat.

Oslovujeme farníky, firmy, instituce a další donátory a mecenáše.

Organizujeme koncerty a sbírky. 

Připravujeme také 19. 1. 2024 ve společenském sále Starých lázní farní ples, kam bychom Vás rádi pozvali a z něhož výtěžek rovněž půjde na dokončení těchto jedinečných varhan.

Pokud máte zájem sledovat dění kolem varhan více, můžete poslat svoji mailovou adresu na darujte.ton@gmail.com a my vás zařadíme do seznamu adres, na které farnost rozesílá newslettery.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze použijeme na dokoupení třetího manuálu pro naše varhany.

Pokud se vybere částka vyšší, rádi bychom vydali fotografickou publikaci o vzniku tohoto skvostu (celý postup se pečlivě dokumentuje a zaznamenává). Nebo bychom rádi uspořádali pro dárce koncert se sólisty, které bychom si normálně nemohli dovolit.

___________________________

DĚKUJEME!!!

Autoři použitých fotografií: Josef Čáslava, Johana Kratochvíla, Mííra Lachec

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

13. 10. 2023 8:19

Začala další etapa kolínských varhan

V pondělí 9. 10. začala další etapa práce na varhanách pro chrám sv. Bartoloměje. Po řadě měsíců strávených v dílně začala firma Dlabal a Mettler navážet varhany do chrámu. Montáž přímo na kůru je zahájena, práce teď budou přímo na místě pokračovat několik týdnů. Prohlédněte si naši fotoreportáž. V listopadu pak budou zahájeny intonační práce a proběhne ladění nástroje.

Ihned poté by měla pokračovat druhá etapa, ve které dojde k rozšíření varhan o třetí manuál a další rejstříky. Vznikne tak v Čechách jedinečný nástroj  dle vzoru Aristide Cavaillé-Colla. Tento typ varhan dosud nebyl nikde v Čechách postaven. Podpořit tuto unikátní realizaci lze stále adopcí jednotlivých píšťal ve sbírce Darujte tón, protože tato část se financuje samostatně a sbírka ještě stále není u konce.

Vše by mělo být hotovo do konce kalendářního roku. Jak ale víme, ladění není trvalé v období, kdy se v chrámu výrazně mění tepelné podmínky. Proto je velmi pravděpodobné, že finální doladění nástroje se uskuteční po srovnání teplot uvnitř chrámu kolem Velikonoc 2024 a poté bude nástroj připraven na plný provoz. Nicméně již teď se můžeme těšit, že první tóny uslyšíme ještě letos a na vánoce budou varhany připraveny pro účely doprovázení bohoslužeb.

18. 8. 2023 8:11

Práce na varhanách i sbírka pokračují

Práce na varhanách pro chrám sv. Bartoloměje zdárně pokračují. V polovině srpna se konal kontrolní den ve dvou dílnách – v Krásných Loučkách (firma Brachtl) a v Bílsku (firma Dlabal-Mettler).

Firma Brachtl pracuje na hracím stole a firma Dlabal-Mettler na zbylých částech (píšťaly, lavice píšťal, píšťalnice, varhanní skříň, vzduchovod a jiné). Prohlédnout jejich práci si můžete na fotografiích. 

Už brzy se začnou jednotlivé části varhan navážet do chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně a stavět na kůru kostela. Poté nastane fáze ladění a pokud vše půjde podle plánu, vánoční bohoslužby by již měly proběhnout za doprovodu nových varhan. 

Sbírka i nadále pokračuje, ještě řada píšťal čeká na svého majitele, stále můžeme Darovat tón chrámu sv. Bartoloměje. 

Na fotografiích vidíte usazování píšťal do laviček a píšťalnic s vypalováním otvorů, hrací stůl s vestavbou mechaniky, konstrukci v epištolním křídle osazenou měchy, v popředí je konstrukce pro hlavní měch s rámem magazínového měchu. 

25. 5. 2023 17:21

Sbírka Darujte tón je prodloužena a pozvání na Noc kostelů

Milí podporovatelé svatobartolomějských varhan v Kolíně. Naše sbírka je prodloužena, do jejího konce teď zbývá 5 měsíců.

V pondělí 22. května jsme navštívili varhanářskou dílnu Dlabal a Mettler. Práce pokračují dle harmonogramu. Píšťaly se ladí a už i balí do transportních beden. Na konci léta pocestují do Kolína na své místo určení. Mezitím se dokončují vzdušnice, jsou hotovy měchy, renovuje se varhanní skříň. Práce je stále hodně, ale pokroky je vidět v každé oblasti.

Při příležitosti Noci kostelů Vás zveme do kostela sv. Bartoloměje v pátek 2. června od 17 do 20 hod. V rámci programu se můžete podívat na zrekonstruovaný kůr bez varhan. V této podobě ho neuvidíte nejbližších sto let. Bude možné také nahlédnout do podkroví chrámu, kde je vytvořena pochozí lávka. Samozřejmě bude otevřený i samotný chrám, v kterém uvidíte všechny novinky, včetně nové mříže pod kůrem. Slovem Vám přiblížíme, co se za poslední dva roky v chrámu udělalo a co nás ještě čeká. Srdečně zveme.

Zlata Rývová, varhanice z kostela sv. Bartoloměje na návštěvě v dílně Dlabal a Mettlter drží v ruce „svůj“ tón. 

22. 4. 2023 22:17

Jaké varhany bude mít chrám sv. Bartoloměje?

Varhany, které se připravují pro chrám sv. Bartoloměje, budou první a prozatím jediné varhany tzv. francouzského romantického typu v České republice. Co to ale vlastně znamená?
Pojem francouzské romantické varhany pro varhaníky znamená, že
se jedná o nástroje, které vycházejí z konstrukce a zvuku, který ve Francii v 19. století nastavil varhanář Aristide Cavaillé-Coll. Tento varhanář – Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899) byl vynálezcem a stavitelem varhan ve Francii a později i v jiných zemích
v Evropě. Spolupracoval úzce s fyziky a chemiky své doby, byl hudebně vzdělán a jeho přáteli byli hudební velikáni jako např. Camille Saint-Saëns, Gioachino Rossini, Charles Gounod a Franz Liszt. Měl veliký vliv na celou generaci hudebních skladatelů – Alexandr Guilmant, Charles-Marie Widor. Koncem života se přátelil i s mladým Louisem Viernem a Marcelem Dupré.
Často vynalézal. Jeden z jeho vynálezů, který sice nemá patentovaný, je třeba dneska tak rozšířená okružní pila „cirkulárka“.
Cavaillé-Coll využil ve svých nástrojích technické novinky své doby
a některé z nich sám i vymýšlel.
U nástrojů si zakládal na velmi stabilním vzduchu pro píšťaly. Vzduch
ještě v rámci vzdušnic dále dělil. Ze zvukových důvodů dal malým
diskantovým píšťalám vyšší tlak vzduchu než basovým, aby tak hrály
silněji, než tomu bylo zvykem u konkurence.
Další technický vynález je tzv. Barkerova páka. Ta se vkládá mezi
klávesu a píšťalu, a tvoří klínový míšek, který impuls od klávesy zesiluje a otevře tak veliký ventil ve varhanách. To je důvod, proč je hra na jeho varhany příjemně lehká a varhaníkovi umožní velmi virtuózní hru.
V rámci svých studijních cest po celé Evropě studoval varhany svých
konkurentů i historických vzorů. Dle jeho slov měly historické varhany často „chatrný vzduch, studený charakter zvuku a nestabilní jazyky“.
Tomu se snažil předejít množstvím vlastních vynálezů či adaptací.
Souhrnem mají jeho varhany tyto vlastnosti: mají vždy zásuvkové
vzdušnice, u velkých nástrojů traktury osazené Barkerovou pákou, dále dělený tlak vzduchu pro bas a diskant, žaluziový stroj, tzv. „Récit expressif“, jsou bohatě obsazené jazykovými rejstříky. Flétnové hlasy
jsou v diskantu vždy přefukující. Na hracím stole je množství pomocných šlapek – Appely, které zapínají další skupiny rejstříků, tzv. Jeux de Combinaison. Tyto Apelly umožňují varhaníkům téměř plynulé crescendo a descrescendo zvuku (plynulé zesilování a zeslabování).
Jeho nástroje vynikají řadou technických inovací, vynikající konstrukcí a vysokou řemeslnou zručností.
První varhany svého druhu postavil Cavaillé-Coll v královském opatství Saint Denis v r. 1841. Jen v Paříži postavil  55 varhan, dalších 300 nástrojů v různých katedrálách nebo kostelích ve Francii. Celkem je na světě kolem 500 varhan z provenience Cavaillé-Coll.
Původně bylo v plánu postavit v Kolíně dvoumanuálové varhany. Po rozebrání stávajících varhan a očištění kůru bylo možné dobře posoudit prostorové dispozice varhanních skříní a také akustiku kostela. Výrobci varhan – pan Dlabal, Mettler, Kánský a Brachtl podnikli studijní cestu do Francie v létě minulého roku. Navštívili několik kostelů ve Francii, kde mají varhany dle vzoru Aristide Cavaillé-Coll, a zjistili, že i nástroje, které mají plánovanou velikost jako nástroj v Kolíně, jsou už téměř všechny realizované jako třímanuálové. Poté probíhaly diskuze s varhaníky, organology a milovníky francouzských varhan, kteří se při popisu charakteru nástroje téměř výhradně vyjadřovali pro třímanuálovou variantu. Myšlenku třímanuálového nástroje podpořil také pan Helmuth Gripentrog z Finska, který pomáhal vytvářet koncepci kolínských varhan a pro veškeré varhanní píšťaly stanovil menzury. Také finální intonace a ladění v kostele bude pod jeho vedením.
Boris Mettler a Ján Halama SVD, farář 

21. 3. 2023 12:43

100 dní! Je to ještě hodně nebo už málo?

Do konce naší sbírky, která pomůže postavení v Čechách unikátních varhan, zbývá 100 dní a do cíle máme ještě dlouhou cestu.

Realizace je ale v plném proudu – píšťaly a další části varhan se vyrábí ve dvou dílnách v Česku, část píšťal byla předintonována ve Finsku, prostor na kůru je již připravený… 

Sbírka do dneška oslovila téměř 200 dárců a celkově se přes platformu Donio i přímo přes farnost vybralo přes 600 000 Kč. I díky vám jsme tak blíže našemu cíli. 

Do chrámu se také vrací restaurované předměty a Velikonoce tak budeme slavit sice ještě bez velkých varhan, ale jinak v plné parádě. 

Přijďte se podívat a přesvědčit třeba na některý z koncertů, které se v chrámu odehrají: 

26. 3. 2023 v 16 hod. Stabat Mater (G. Battista Pergolesi) – postní zastavení s hudebním doprovodem. Vystoupí: Miloslava Vítková (soprán), Jana Tuková (alt), Marie Poklopová (varhany)

9. 4. 2023 v 18 hodin Velikonoční koncert města Kolína / CANTORES CANTANT a hosté


16. 4. 2023 v 17 hodin Komorní smyčcový orchestr Archi a Subito

Jste srdečně zváni! 

8. 3. 2023 19:10

Jak vznikají varhany pro Kolínský chrám sv. Bartoloměje

22. 2. 2023 14:12

Návštěva ve varhanářské dílně Dlabal a Mettler v Bílsku u Olomouce.

V pondělí 20. února 2023 jsme navštívili varhanáře v jejich dílně na Hané. Zároveň to byl náš kontrolní den. Nejdříve nás všechny usadili v kuchyňce a moravsky hojně pohostili. Po příjezdu pana Štěpána Svobody, ardiciezézního organologa, jsmě měli možnost postupně prohlédnout truhlářskou dílnu, cínářskou sekci, část, kde se tvoří kovové píšťaly a také secesní skříň z původních varhan, která se připravuje na renovaci a truhlařské doplnění některých částí. Každá část dílny používa sobě vlastní technologie. Truhlařská práce musí být více než přesná, přeče píšťala musí vykouzlit přesně ten tón, který varhaník požaduje.

Dubové dřevo nejdříve máčí ve vodním bazénu (kdysi se máčelo ve Vltavě cestou ze Šumavy, dnes je stejná technologie zachovaná máčením). V dolní části píšťaly se vyřeře zvukový otvor a malým tubusem naspodku se bude vhánět vzduch. „Špuntem“ se uzarvře vrch píšťaly a slouží také k tomu, aby jemným posunem naladil tón píšťaly. 

V cínárně jsme mohli vidět, jak se horký cín s příměsí rozleje na velký a dlouhý stůl s plátnem, tam se namaže jako máslo na chléb. Když stuhne, uloží se do regálů. Předtím než z něho začne vznikat píšťala, se plát cínu natáhne na velký buden, kde se plech obrousí na požadovanou tloušťku, zároveň se hezký vyleští. 

Následuje stříhání plátů na potřebné velikosti píšťal, z vyřezaného plátu se vyrobí tubus (tzv. tělo píšťaly) přiletuje se na ní nožka, t.j. zůžená část píšťaly s dírkou naspodu, která se napojí na vzduchový system varhan, stejně jako u dřevěné píšťaly. Ladění probíhá v malém otvoru hned nad nožkou píšťaly. Cín je relativně měkký, proto je možné píšťalu doladit prstem. Zkušený varhaník dokáže po zaškolení sám ladit varhany.

V horní části dílny nám pánové Dlabal a Mettler ukázali předinstalované píšťaly, které už cestovali Evropou. Část vybraných píšťal byla zaslaná do Finska k panu Gripentrogovi, který naladil píšťaly v reálných varhanách nášho tj. francouzského typu. Mezi nimi jsou také jazykové píšťaly, které dodávají varhanům „emoci“ francouzských varhan. Podle těchto předladěných píšťal se budou ladit odstatní píšťaly. Finální ladění, samozřejmě, proběhne přímo v chrámu sv. Bartoloměje po nainstalovaní varhan.

Pokrok je vidět v každé oblasti. Milé nás překvapilo to, že k varhanům je potřebných několik řemesel, dokonce i kořažství, protože membrány, které budou otvírat vzduchové otvory jsou z perfektně vyčiněné kůže. Vše musí být přesné, proto se vše zároveň kreslí v počítačí, aby do sebe každá část dokonale zapadla, až budou varhany na svém místě. V dílně jsme potkaly také dámy, které pracují na těch delikátnějších pracích. Prohlédněte si několik fotografií.

20. 1. 2023 10:00

Již více než sto dárců podpořilo kolínské varhany

Sbírka na varhany u sv. Bartoloměje v Kolíně pod názvem Darujte tón už má přes sto dárců a vybralo se již více než čtvrt miliónu korun (vč. darů, které nešly přes Donio). Děkujeme.

Mezitím se chrám sv. Bartoloměje postupně zaplňuje restaurovaným mobiliářem. Je zpátky Křížová cesta od Františka Bílka, kazatelna, mohutný kříž v presbytáři, jezulátko a další sochy. Chrámový kůr je stavebně připraven pro návrat varhan. Varhanářská dílna Dlabal-Mettler nám poslala další „várku“ malých píšťal, které jsou určeny pro dárce v naší kampani.

Fotografie zachycují atmosféru dnešních dnů.

Naše sbírka nadále pokračuje.

5. 1. 2023 21:08

Na podporu varhan se chystá farní ples

Rekonstrukci varhan v chrámu sv. Bartoloměje je možné podpořit také účastí na Farním plese. Stačí si koupit lístek na ples, a spojit příjemné s užitečným. Výtěžek ze vstupného bude určen právě na svatobartolomějské varhany. Ples pro Vás připravila farnost v spolupráci se spolkem Pro Bartolomeo z.s.

Farní ples se bude konat v pátek 13. ledna 2023 v Městském společenském domě v Kolíně. Začátek bude v 20:00. Hraje Cimbál Praha. Vystoupí Jana Veberová, sopranistka. Slovem bude provázet Lucie Trmíková. Mládež farnosti si připravila Tříkrálový příběh a veselé soutěže. Srdečně zveme!

28. 12. 2022 11:03

Vzkaz Michala Novotného

13. 12. 2022 11:25

Poděkování

Ještě než jsme stihli naši sbírku oficiálně rozběhnout, našli se tací, kteří nám stačili již přispět. Za to mnohokrát děkujeme a protože někteří z vás jste neuvedli na sebe kontakt, nabízíme, pokud byste chtěli od nás dostat osobní poděkování – viz www.farnostkolin.cz/darujte-ton/ – napište nám na darujte.ton@gmail.com a my se s Vámi spojíme.

Ještě jednou velké díky.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Samuel T.
2 000 Kč  •  5. 12. 2023 19:09
Ať žije muzika!
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  27. 11. 2023 18:07
Nedbalovi
2 000 Kč  •  26. 11. 2023 10:23
Prosíme o adopci této píšťaly: I. manuál, Bourdon 8', d, píšťala 15 - v excel tabulce buňka Q22
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 11. 2023 11:57
Jiří V.
1 000 Kč  •  21. 11. 2023 6:55
Zaokrouhluji...
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  17. 11. 2023 20:16
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  14. 11. 2023 20:53
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  14. 11. 2023 15:39
Milý dárce
2 000 Kč  •  11. 11. 2023 13:34
DobroDárce
2 000 Kč  •  31. 10. 2023 16:49
Dárek pro Pavla Š.
5 000 Kč  •  30. 10. 2023 8:53
Prostě překvapení...
Jiří V.
10 000 Kč  •  30. 10. 2023 8:47
Varhany jsou můj nejoblíbenější hudební nástroj, který mě spojuje s Bohem, takže nebylo co řešit...
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  29. 10. 2023 21:13
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  29. 10. 2023 21:05
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 10. 2023 14:35
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  27. 10. 2023 17:21
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  27. 10. 2023 17:17
Velkorysý dárce
600 Kč  •  26. 10. 2023 4:40
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  25. 10. 2023 15:19
Milý dárce
300 Kč  •  20. 10. 2023 11:06
DobroDárce
100 000 Kč  •  17. 10. 2023 13:19
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  17. 10. 2023 13:03
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  14. 10. 2023 19:45
DobroDárce
1 323 Kč  •  11. 10. 2023 21:31
Jiřina, Anežka, Eliška
111 Kč  •  10. 10. 2023 19:42
Od každé jedna jednička, alespoň troška a už se moc těšíme, až si varhany budeme moci poslechnout.
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  9. 10. 2023 19:22
Milý dárce
5 000 Kč  •  8. 10. 2023 10:37
DobroDárce
2 000 Kč  •  18. 9. 2023 10:34
Milý dárce
1 000 Kč  •  12. 9. 2023 11:17
DobroDárce
300 Kč  •  8. 9. 2023 9:47
Velkorysý dárce
500 Kč  •  7. 9. 2023 10:35
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  7. 9. 2023 9:24
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  7. 9. 2023 8:38
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  7. 9. 2023 8:33
DobroDárce
50 Kč  •  3. 9. 2023 11:34
Jana a Jiří B.
10 000 Kč  •  30. 8. 2023 20:45
do vznešeného chrámu vznešený nástroj
DobroDárce
300 Kč  •  28. 8. 2023 13:00
Dárce, který je pro každou dobrost
1 501 Kč  •  16. 8. 2023 10:20
Štědrý dárce
25 000 Kč  •  10. 8. 2023 14:27
Tomáš Č. Marie Č.
5 000 Kč  •  3. 8. 2023 14:58
Ať varhany brzy zazní!
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  16. 7. 2023 16:30
Štědrý dárce
1 510 Kč  •  15. 7. 2023 19:53
Štědrý dárce
300 Kč  •  14. 7. 2023 10:15
Lucie Libichová
2 000 Kč  •  14. 7. 2023 8:33
Ráda podpořím hudební budoucnost Kolína :)
DobroDárce
300 Kč  •  5. 7. 2023 23:59
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  28. 6. 2023 23:06
Laskavý dárce
5 555 Kč  •  23. 6. 2023 10:20
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  13. 6. 2023 20:57
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  7. 6. 2023 8:46
Velkorysý dárce
100 Kč  •  24. 5. 2023 17:07
Laskavý dárce
100 Kč  •  17. 5. 2023 20:41
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 5. 2023 15:26
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  13. 5. 2023 11:13
Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  11. 5. 2023 11:52
DobroDárce
400 Kč  •  11. 5. 2023 7:30
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  10. 5. 2023 16:28
Laskavý dárce
400 Kč  •  10. 5. 2023 15:58
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  10. 5. 2023 13:50
Štědrý dárce
200 Kč  •  10. 5. 2023 13:49
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  10. 5. 2023 12:13
Velkorysý dárce
400 Kč  •  10. 5. 2023 10:49
Laskavý dárce
200 Kč  •  10. 5. 2023 9:19
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 5. 2023 12:58
DobroDárce
200 Kč  •  9. 5. 2023 10:12
Milý dárce
200 Kč  •  9. 5. 2023 8:37
Velkorysý dárce
200 Kč  •  5. 5. 2023 16:45
DobroDárce
1 000 Kč  •  4. 5. 2023 17:12
Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  3. 5. 2023 16:13
Laskavý dárce
200 Kč  •  1. 5. 2023 19:24
DobroDárce
200 Kč  •  1. 5. 2023 18:54
Štědrý dárce
8 000 Kč  •  28. 4. 2023 9:53
Velkorysý dárce
200 Kč  •  27. 4. 2023 13:06
Štědrý dárce
200 Kč  •  26. 4. 2023 8:47
Jitka
1 000 Kč  •  25. 4. 2023 14:08
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  24. 4. 2023 9:04
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  23. 4. 2023 17:45
Štědrý dárce
600 Kč  •  23. 4. 2023 6:26
DobroDárce
200 Kč  •  22. 4. 2023 14:38
Laskavý dárce
600 Kč  •  21. 4. 2023 15:01
Štědrý dárce
600 Kč  •  21. 4. 2023 12:44
Laskavý dárce
600 Kč  •  21. 4. 2023 9:28
Velkorysý dárce
400 Kč  •  20. 4. 2023 8:09
Štědrý dárce
200 Kč  •  19. 4. 2023 14:38
Štědrý dárce
400 Kč  •  19. 4. 2023 14:24
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  19. 4. 2023 13:06
DobroDárce
4 027 Kč  •  19. 4. 2023 9:10
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  17. 4. 2023 16:03
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  17. 4. 2023 9:11
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  14. 4. 2023 18:37
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  14. 4. 2023 11:29
Velkorysý dárce
1 500 Kč  •  12. 4. 2023 22:44
Jitka V.
1 500 Kč  •  11. 4. 2023 9:01
Příspěvek na krásný nástroj.
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  10. 4. 2023 18:44
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  10. 4. 2023 18:38
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 4. 2023 17:58
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  7. 4. 2023 17:27
Veronika C.
300 Kč  •  6. 4. 2023 20:23
Těším se na krásné tóny✊
Štědrý dárce
200 Kč  •  2. 4. 2023 17:12
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  30. 3. 2023 19:03
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  30. 3. 2023 14:07
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  29. 3. 2023 7:00
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  28. 3. 2023 9:04
Milý dárce
2 000 Kč  •  27. 3. 2023 9:50
DobroDárce
5 000 Kč  •  24. 3. 2023 10:20
Laskavý dárce
600 Kč  •  24. 3. 2023 9:26
DobroDárce
5 000 Kč  •  23. 3. 2023 11:11
Milý dárce
500 Kč  •  22. 3. 2023 13:25
Dobrosrdečný dárce
2 200 Kč  •  18. 3. 2023 17:06
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  15. 3. 2023 23:00
Jitka V.
1 500 Kč  •  14. 3. 2023 9:03
Domnívala jsem se, že si budu moci vybrat konkrétní píšťalu. V mém případě příčná flétna, tón aˇ.
Marie Polášková
5 000 Kč  •  13. 3. 2023 9:44
Štědrý dárce
300 Kč  •  12. 3. 2023 15:19
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  10. 3. 2023 20:31
Laskavý dárce
50 000 Kč  •  9. 3. 2023 18:01
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  8. 3. 2023 22:30
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  8. 3. 2023 13:20
Milý dárce
12 000 Kč  •  5. 3. 2023 18:30
Laskavý dárce
300 Kč  •  5. 3. 2023 18:03
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  5. 3. 2023 15:05
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  27. 2. 2023 11:15
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  24. 2. 2023 8:58
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  23. 2. 2023 7:19
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  22. 2. 2023 18:48
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  22. 2. 2023 16:33
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  22. 2. 2023 15:14
Laskavý dárce
500 Kč  •  14. 2. 2023 20:37
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  14. 2. 2023 9:54
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 2. 2023 12:58
Dobrosrdečný dárce
20 000 Kč  •  12. 2. 2023 16:57
Milý dárce
500 Kč  •  12. 2. 2023 10:02
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 2. 2023 20:41
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 2. 2023 13:42
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  4. 2. 2023 20:15
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  4. 2. 2023 20:09
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  3. 2. 2023 9:01
Dárce, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  29. 1. 2023 11:57
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  28. 1. 2023 16:52
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  28. 1. 2023 10:37
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  26. 1. 2023 21:27
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  25. 1. 2023 20:53
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  25. 1. 2023 17:21
DobroDárce
3 000 Kč  •  25. 1. 2023 15:53
Dobrosrdečný dárce
6 000 Kč  •  24. 1. 2023 22:54
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  24. 1. 2023 21:28
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  24. 1. 2023 21:07
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  24. 1. 2023 20:55
DobroDárce
300 Kč  •  24. 1. 2023 18:26
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  24. 1. 2023 15:10
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2023 19:45
Štědrý dárce
300 Kč  •  20. 1. 2023 14:15
Laskavý dárce
300 Kč  •  17. 1. 2023 17:36
Zlata Rývová
5 000 Kč  •  17. 1. 2023 16:37
Varhanice v chrámu sv.Bartoloměje
Velkorysý dárce
300 Kč  •  17. 1. 2023 9:39
Milý dárce
5 000 Kč  •  16. 1. 2023 11:17
Milý dárce
2 000 Kč  •  15. 1. 2023 17:49
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  15. 1. 2023 13:01
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 1. 2023 12:42
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  15. 1. 2023 12:34
Milý dárce
2 000 Kč  •  15. 1. 2023 11:19
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  14. 1. 2023 21:21
Laskavý dárce
300 Kč  •  14. 1. 2023 20:40
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  14. 1. 2023 9:03
Laskavý dárce
300 Kč  •  13. 1. 2023 14:54
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  13. 1. 2023 14:12
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  13. 1. 2023 11:52
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  12. 1. 2023 20:28
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  12. 1. 2023 14:17
Laskavý dárce
350 Kč  •  11. 1. 2023 13:08
DobroDárce
2 000 Kč  •  11. 1. 2023 12:12
Štědrý dárce
1 500 Kč  •  9. 1. 2023 18:19
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 1. 2023 17:28
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 1. 2023 17:22
Laskavý dárce
200 Kč  •  9. 1. 2023 9:25
Milý dárce
1 000 Kč  •  9. 1. 2023 8:30
Milý dárce
300 Kč  •  8. 1. 2023 18:03
Milý dárce
1 000 Kč  •  7. 1. 2023 12:53
Milý dárce
10 000 Kč  •  6. 1. 2023 9:49
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  5. 1. 2023 20:03
Štědrý dárce
2 211 Kč  •  5. 1. 2023 14:19
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  5. 1. 2023 12:01
Dárce, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  4. 1. 2023 22:51
Velkorysý dárce
500 Kč  •  4. 1. 2023 21:26
Milý dárce
2 000 Kč  •  3. 1. 2023 20:59
Irena a Aleš
6 000 Kč  •  2. 1. 2023 23:40
Těšíme se na koncert ;)
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  2. 1. 2023 19:00
Velkorysý dárce
5 020 Kč  •  2. 1. 2023 10:26
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2023 20:14
Laskavý dárce
15 000 Kč  •  1. 1. 2023 19:10
DobroDárce
500 Kč  •  30. 12. 2022 21:20
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  30. 12. 2022 12:58
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  30. 12. 2022 10:06
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  30. 12. 2022 9:09
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  29. 12. 2022 20:09
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  29. 12. 2022 16:35
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  29. 12. 2022 15:52
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  29. 12. 2022 15:46
Laskavý dárce
500 Kč  •  29. 12. 2022 15:16
Kolíňačky z Kolína a Olomouce
7 000 Kč  •  29. 12. 2022 12:39
Těšíme se, až nás všechny tóny varhan potěší!
rodina Milichovských, Kolín
3 000 Kč  •  28. 12. 2022 21:52
Rádi jsme přispěli na tak krásný nástroj a těšíme se na jeho tóny.
Milena Procházková
2 000 Kč  •  28. 12. 2022 21:39
Věnuji s hlubokou úctou a láskou
Babička s vnučkou
5 020 Kč  •  27. 12. 2022 14:17
Těšíme se na krásné tóny varhan.
Irenka
10 000 Kč  •  24. 12. 2022 22:27
Na moje milované varhany od bývalé varhanice a regenschori chrámu sv. Bartoloměje:-)
Tomáš R.
1 500 Kč  •  20. 12. 2022 20:12
Těším se, že je uslyším :-)
dárce
1 000 Kč  •  16. 12. 2022 11:53
Ať už hrají :-)
Jarmila D.
600 Kč  •  13. 12. 2022 11:21
Děkuji za možnost podpořit dobrou věc.
Dárce z Kolína
5 000 Kč  •  13. 12. 2022 11:19
Ať nám krásně hrají.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

Probíhající Dobrovýzvy

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Samuel T.
2 000 Kč  •  5. 12. 2023 19:09
Ať žije muzika!
Nedbalovi
2 000 Kč  •  26. 11. 2023 10:23
Prosíme o adopci této píšťaly: I. manuál, Bourdon 8', d, píšťala 15 - v excel tabulce buňka Q22
Jiří V.
1 000 Kč  •  21. 11. 2023 6:55
Zaokrouhluji...
Dárek pro Pavla Š.
5 000 Kč  •  30. 10. 2023 8:53
Prostě překvapení...
Jiří V.
10 000 Kč  •  30. 10. 2023 8:47
Varhany jsou můj nejoblíbenější hudební nástroj, který mě spojuje s Bohem, takže nebylo co řešit...
Jiřina, Anežka, Eliška
111 Kč  •  10. 10. 2023 19:42
Od každé jedna jednička, alespoň troška a už se moc těšíme, až si varhany budeme moci poslechnout.
Jana a Jiří B.
10 000 Kč  •  30. 8. 2023 20:45
do vznešeného chrámu vznešený nástroj
Tomáš Č. Marie Č.
5 000 Kč  •  3. 8. 2023 14:58
Ať varhany brzy zazní!

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat