Úspěšně vybráno:

Podpořili jste projekt DEJME DĚTEM RODINU

Vybráno 0 Kč 74 450 Kč
50 000 Kč
 -
103 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
723 Kč
Průměrná výše příspěvku
20 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
30 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Podpořili jste projekt DEJME DĚTEM RODINU

Zakladatel
Alena Matlášková
Datum přidání
13. 3. 2024

Dejme dětem rodinu

Proč je důležité, aby se povědomí o náhradní rodinné péči dostalo mezi širokou veřejnost?

Ne každé z dětí má to štěstí, aby mohlo spokojeně vyrůstat ve své biologické rodině a zažívalo tak spokojené dětství. V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny. Právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče se chtějí, mohou nebo umí o své děti postarat. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je potřeba hledat vhodné řešení jeho situace. Osudy těchto dětí jsou někdy velmi složité a už ve svém útlém věku prožívají spousty traumat, týrání, odmítání. I ony by si ale přály zažívat bezstarostné a bezpečné dětství ve stabilní rodině. Kvalitní výchova v náhradní rodině je dobrým předpokladem pro samostatný život v dospělosti.

Životní příběhy dětí

Dvojčátka z pěstounské péče na přechodnou dobu:

Předčasně narozená dvojčátka byly předány do pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) poté, co je matka zanechala v porodnici. Matka je aktivní uživatelkou návykových látek a je osobou bez přístřeší. Otec není v rodném listě uveden. Matka sama sděluje, že žádá umístění dětí do PPPD a nepřeji si, aby o děti pečoval někdo z rodiny. Pěstounka velice dobře zvládá svou roli a zabezpečuje zdárný vývoj obou dětí. Matka od umístění dětí do PPPD nejeví o ně žádný zájem. Dětem jsou vyhledáni noví náhradní rodiče a děti tak získávají možnost vyrůstat ve stabilním rodinném prostředí.

Dítě předškolního věku v péči přechodných pěstounů:

Dítě předškolního věku je svěřeno do péče přechodným pěstounům poté, co s ním matka opakovaně pobývala na ulici. Ač s matkou bylo intenzivně pracováno, byly jí vyřízeny sociální dávky, zajištěno azylové ubytování, tak i přesto matka hrubě porušuje ubytovací řád a je jí ukončen pobyt v zařízeních. Matka se nesnaží ani za pomoci svou situaci řešit, je osobou závislou na návykových látkách a dítě nepřiměřeně trestá a zanechává v péči neznámých osob. Dítě se v PPPD velmi rychle aklimatizuje, přestává koktat, dohání svůj opožděný psychomotorický vývoj. Následně jsou dítěti vyhledáni náhradní rodiče a dítě je předáno do dlouhodobé pěstounské péče.

Na co konkrétně budou peníze z projektu použity?

Cílem tohoto projektu je zajištění větší možnosti šíření informací o náhradní rodinné péči, ať už prostřednictvím zaplacení billboardů, které budou umístěny na veřejných prostranstvím či prostřednictvím sdílení  informací formou umístěných letáků v Dopravním podniku města Ostravy. 

Výtěžek bude předán osobně zástupcům oddělení sociálně – právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, statutárního města Ostravy dne 13. 04. 2024 na Prokešově náměstí 8, Ostrava, v rámci benefiční akce Dejme dětem rodinu, jejíž pořadatelem je Ostravský Majáles. 

Harmonogram akce naleznete zde:
https://ostrava.majales.cz/dejmedetemrodinu/

V rámci kampaně Dejme dětem rodinu realizované od roku 2011 se snaží město Ostrava informovat odbornou, ale hlavně laickou veřejnost o náhradní rodinné péči a jejich formách. Snahou je podpořit její rozvoj a v ideálním případě také získat nové zájemce, kteří by nabídli potřebným dětem náhradní rodinu.

https://dejmedetemrodinu.msk.cz/

Realizace tohoto projektu probíhá především prostřednictvím různých akcí pro veřejnost např. Muzejní noc, Třebovický koláč, Lidé lidem, Ostravský Majáles, pořádání besed. Mezi další městem podporované akce jsou i víkendové pobyty pro dlouhodobé pěstouny a jejich děti, pěstouny na přechodnou dobu a pro maminky pěstounky a další aktivity, které jsou součástí této kampaně.

Magistrát města Ostravy při propagaci náhradní rodinné péče úzce spolupracuje s krajským úřadem MSK, který v rámci projektu hledá možnosti a cesty, jak oslovit co nejširší okruh osob a podchytit jejich zájem o náhradní rodinnou péči, zejména pěstounství. 

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Milý přispěvatel
100 Kč  •  12. 4. 2024 11:57
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  12. 4. 2024 11:56
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  12. 4. 2024 11:44
Velkorysý přispěvatel
10 000 Kč  •  12. 4. 2024 11:30
Milý přispěvatel
100 Kč  •  12. 4. 2024 11:30
Dobrosrdečný přispěvatel
20 000 Kč  •  12. 4. 2024 10:56
Milý přispěvatel
100 Kč  •  12. 4. 2024 10:14
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  12. 4. 2024 9:51
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  12. 4. 2024 9:44
Milý přispěvatel
50 Kč  •  12. 4. 2024 9:44
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  12. 4. 2024 9:43
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  12. 4. 2024 9:41
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  12. 4. 2024 9:41
Milý přispěvatel
100 Kč  •  12. 4. 2024 8:43
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  12. 4. 2024 8:30
Milý přispěvatel
200 Kč  •  12. 4. 2024 8:28
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  12. 4. 2024 8:25
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  12. 4. 2024 8:22
Štědrý přispěvatel
50 Kč  •  12. 4. 2024 8:21
Velkorysý přispěvatel
50 Kč  •  12. 4. 2024 8:16
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  12. 4. 2024 6:34
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  12. 4. 2024 0:24
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  12. 4. 2024 0:19
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  11. 4. 2024 23:32
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  11. 4. 2024 23:15
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  11. 4. 2024 22:54
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  11. 4. 2024 22:27
Milý přispěvatel
100 Kč  •  11. 4. 2024 22:16
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  11. 4. 2024 22:13
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  11. 4. 2024 22:13
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  11. 4. 2024 22:10
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  11. 4. 2024 17:30
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  11. 4. 2024 17:22
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  11. 4. 2024 16:29
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  11. 4. 2024 16:27
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  11. 4. 2024 13:08
Velkorysý přispěvatel
50 Kč  •  11. 4. 2024 7:14
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  11. 4. 2024 7:08
Milý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 23:47
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 22:45
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 21:37
Laskavý přispěvatel
50 Kč  •  10. 4. 2024 21:07
Dobrosrdečný přispěvatel
50 Kč  •  10. 4. 2024 21:05
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  10. 4. 2024 21:04
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  10. 4. 2024 21:03
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  10. 4. 2024 21:02
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  10. 4. 2024 21:01
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 20:59
Štědrý přispěvatel
50 Kč  •  10. 4. 2024 20:59
Laskavý přispěvatel
50 Kč  •  10. 4. 2024 20:52
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 20:40
Milý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 19:01
Milý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 18:57
Milý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 17:06
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 17:02
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 16:41
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 15:06
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 15:03
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 12:59
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  10. 4. 2024 10:27
Milý přispěvatel
50 Kč  •  10. 4. 2024 8:22
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  10. 4. 2024 7:40
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2024 21:51
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2024 20:18
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  9. 4. 2024 19:24
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2024 18:49
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2024 16:00
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2024 15:56
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2024 15:41
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  8. 4. 2024 20:47
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  8. 4. 2024 20:24
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  8. 4. 2024 20:12
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  8. 4. 2024 20:11
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  8. 4. 2024 20:09
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  8. 4. 2024 19:14
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  8. 4. 2024 15:02
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  8. 4. 2024 14:34
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  8. 4. 2024 14:30
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  8. 4. 2024 14:23
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  8. 4. 2024 14:22
Laskavý přispěvatel
10 000 Kč  •  7. 4. 2024 19:45
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  7. 4. 2024 18:50
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  6. 4. 2024 18:37
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  6. 4. 2024 18:20
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  6. 4. 2024 9:43
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  5. 4. 2024 20:58
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  5. 4. 2024 19:21
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  5. 4. 2024 13:02
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  5. 4. 2024 13:01
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  4. 4. 2024 14:27
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  2. 4. 2024 19:01
Milý přispěvatel
200 Kč  •  27. 3. 2024 21:09
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  27. 3. 2024 21:03
Dobrosrdečný přispěvatel
1 000 Kč  •  26. 3. 2024 20:56
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  26. 3. 2024 17:44
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  25. 3. 2024 19:45
Milý přispěvatel
500 Kč  •  24. 3. 2024 20:31
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  24. 3. 2024 18:58
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  24. 3. 2024 11:16
Štědrý přispěvatel
10 000 Kč  •  14. 3. 2024 14:08
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  13. 3. 2024 12:32
Anička
500 Kč  •  13. 3. 2024 11:58
Krásná akce, fandím vám 👏
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 3. 2024 10:56

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu