Podpořme Dog for doc – výcvik psů k detekci COVID-19

Milník 1/3

Díky vám budeme mít náklady na výcvik a výživu 2 psů.

Vybráno 0 Kč 27 540 Kč
50 000 Kč
7 dnů
do ukončení

Milník 2/3

Jsme schopni zaplatit výcvik 4 psů.

Vybráno 0 Kč 27 540 Kč
100 000 Kč
7 dnů
do ukončení

Milník 3/3

Budeme moci pokrýt náklady, které jsou s výcvikem spojené a také cvičit další psy. Děkujeme vám!

Vybráno 0 Kč 27 540 Kč
200 000 Kč
7 dnů
do ukončení
Tvůrce
Dušan Stuchlík, Nemocnice Na Bulovce a ANIMAL EYE
Datum přidání
22. 9. 2020

Co je to Dog for Doc?

Projekt na podporu výzkumu a využití psů pro potřeby diagnostiky lidských chorob, a to jak infekčních (COVID-19, Clostridium difficile apod.), tak onkologických, stejně jako některých dalších onemocnění, například včasnou diagnostiku Parkinsonovy choroby. 

Kdo za projektem stojí?

Autorem projektu Dog for Doc je dlouholetý šéfredaktor kynologického časopisu Psí kusy Dušan Stuchlík. Realizaci zajišťuje ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce nezisková organizace ANIMAL EYE.

Tým, který si realizaci výzkumu vzal v rámci projektu na starosti, je tvořen špičkovými kynology a psími lektory v čele s Šimonou Drábkovou a Evou Čečilovou, lékaři vedenými Mgr. et MUDr. Petrou Holečkovou, Ph.D., MBA z Nemocnice Na Bulovce a dalšími odborníky, jež si uvědomují fenomenální schopnosti psího čichu.

Proč je projekt důležitý?

Jak ukázaly poslední měsíce v souvislosti s pandemií COVID-19, rychlá detekce přenašečů a nemocných se mohou stát do budoucna důležitým bezpečnostním prvkem, který může omezit šíření nebezpečných chorob.

V dnešním globalizovaném světě s velmi rychlými přesuny obyvatel mezi zeměmi i kontinenty je to riziko, s nímž se budeme muset naučit do budoucna účelně vypořádávat. Jednou z možností, která se k tomu přímo nabízí, je detekce za pomoci psího čichu.

Stejně tak může vyspělá medicína pomáhat či přímo zachraňovat řadu pacientů s neinfekčními chorobami, kteří by donedávna byli odsouzeni k těžkému poškození zdraví, či dokonce smrti.

Klíčem k této pomoci a záchraně je zpravidla včasné či co nejrychlejší odhalení nemoci. A přesně v tomto také může psí čich účinně, rychle a levně pomáhat. Ostatně v některých zemích už se tak dokonce i děje.

Česko coby kynologická velmoc

Česká republika je už celá desetiletí jednou z kynologických a chovatelských velmocí. Využití psů k detekci různých onemocnění však zatím v Česku kupodivu nenašlo v širším měřítku své propagátory, metodiky, a tedy ani uživatele. Situace kolem COVD-19 však dala impuls celé řadě odborníků a kynologických osobností k tomu, aby právě tímto směrem napřeli své úsilí, a naše sbírka hodlá uvedeném snažení co nejvýznamněji podpořit.

Využití psího čichu

Problematika využití psího čichu pro detekci různých látek, sloučenin či chemikálií v posledních desetiletích akcelerovala zejména v rámci bezpečnostních sborů, neboť využití psů se jeví i v současném přetechnizovaném světě jako jedna z nejrychlejších a nejlevnějších metod detekce.

Oproti využití pro bezpečnostní složky však kupodivu využití psího nosu pro odhalení či včasnou diagnostiku chorob a zdravotních poruch zatím zůstávalo a v Česku nadále zůstává upozaděno. Náš projekt má napomoci k rychlejšímu řešení tohoto deficitu, neboť včasné odhalení nemoci může naprosto prokazatelně zachraňovat lidské životy a ochraňovat nejen konkrétní nemocné a jejich blízké před bolestí a utrpením, ale díky včasným opatřením vede rovněž k úspoře finančních částek placených ze zdravotních a sociálních rozpočtů a pojištění.

Výsledky výzkumu Dog for Doc nebudou využívány komerčně, naopak budou zdarma předávány policejním a zdravotním složkám ostatních států, projeví-li o ně zájem, stejně jako strategickým tuzemským zařízením (nemocnicím, školám, úřadům, provozovatelům letišť apod.).

Více o týmu

Projekt Dog for Doc je realizován v partnerské spolupráci neziskové organizace Animal Eye a Nemocnice Na Bulovce.

Odborná platforma ANIMAL EYE patří mezi nejrelevantnější neziskové organizace na úseku ochrany domácích zvířat v České republice. Prvotním záměrem ANIMAL EYE bylo pojmenovat problémy v oblasti chovu domácích zvířat, tyto problémy
systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Z pozice připomínkového místa Ministerstva zemědělství se organizace podílí na tvorbě a prosazování legislativy. Provozuje rovněž bezplatnou právní poradnu určenou pro širokou veřejnost. Je spolupořadatelem prestižní záchranářské ankety Statečné psí srdce.

Kynologický tým Dog for Doc vede Šimona Drábková, která více než dvě desetiletí pracuje jako instruktorka výcviku a výchovy psů a patří k nejrespektovanějším trenérům psů v zemi. Během této doby do ČR pomohla přivézt a propagovat zde mnohé nové trendy a metody výcviku, stejně tak se podílela na rozvoji a popularizaci několika sportovních psích disciplín. V psích sportech dosáhla titulů mistra ČR v dogdancingu, obedienci, flyballu a sportovní kynologii.

Odborně medicínskou část výzkumu Dog for Doc zajišťuje Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., Ph.D., MBA, absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která má atestaci z oborů radiační onkologie, klinické onkologie, klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Titul Ph.D. získala za výzkum v oblasti nádorů hlavy a krku na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Je také absolventkou magisterského studia v oboru andragogika. Pracuje dvacet let jako lékařka, onkoložka a nutricionistka v Nemocnici Na Bulovce v Praze. Má mnohaleté zkušenosti jak v praktické medicíně, tak s prováděním klinických studií a výukou vysokoškolských studentů.

Ambasadorem a čestnou předsedkyní projektu Dog for Doc je Eva Čečilová, která je významnou trenérkou psů a propagátorkou využití psích schopností ve prospěch člověka. Od roku 1969 žije v USA. Během své kariéry psovoda ve Spojených státech pracovala či je členkou organizací, jakou jsou NASA Disaster Assistance & Rescue TeamCalifornia State Coroner & AssociationICF – Institute for Canine Forensics California a mnohé další. Kromě klasické záchranářské kynologie se Eva angažovala se svými psy na vyhledávání cadaver (mrtvých lidí a jejich ostatků), a to nejen v rámci soudní praxe, ale rovněž při hledání archeologických nalezišť, a to v USA i ČR. V minulých desetiletích se v Česku významnou měrou zasloužila o propagaci kynologického záchranářství a pachových prací. Byla také průkopnicí, propagátorkou a metodičkou několika různých moderních metod využívání psů pro pachové práce.

Podpořme Dog for doc - výcvik psů k detekci COVID-19

Na co konkrétně budou peníze z tohoto projektu použity?

Vybrané finanční prostředky budu použity na zajištění výcviku psů a komplexní péče o ně, která je nezbytná pro výzkum jejich schopností a hledání správných metodik k detekci různých chorob.

Dále na náklady na samotný svoz a odběry vzorků, se kterými se cvičí, náklady na nákup výcvikových pomůcek a potřeb, stejně jako ochranných pomůcek pro trenéry včetně nákladů na obstarání sterilizace umožňující práci se vzorky. A v neposlední řadě na náklady na zpracování a vyhodnocování dat, resp. ověření validity výzkumné metody.

Zcela konkrétně:

  • Za 500 Kč dokážeme jeden den zajistit dvoufázový trénink či přesněji výzkum s jedním sympatickým chlupatým psím výzkumníkem v péči kvalifikovaného trenéra.
  • Za částku 60 Kč zaplatíme BARF krmení pro jednoho psího výzkumníka na den.

Zajímá vás Dog for Doc ještě více?

Šimona Drábková je úspěšná a respektovaná trenérka, která svůj talent a nadaní pro práci se psy umí využívat v široké škále disciplín, některé z nich jsou přitom více než pohlednou kombinací kynologie a umění:

Šimona Drábková & Rika, 1. platz, Klasse 2, Langenwang 2012

Videa s dalšími ukázkami práce Simony Drábkové:

Videa s ukázkami práce Evy Čečilové:

Dog for Doc v médiích

Realizaci projektu Dog for Doc ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce zajišťuje nezisková organizace ANIMAL EYE, z.s.

Podpořme Dog for doc - výcvik psů k detekci COVID-19
Jana
1 000 Kč  •  20. 10. 2020 15:58
Jsem ráda, že je možnost přispění na projekt, který má tak velký potenciál. Přeji všem hodně štěstí.
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  20. 10. 2020 10:45
Milý přispěvatel
500 Kč  •  17. 10. 2020 9:44
Milý přispěvatel
300 Kč  •  14. 10. 2020 7:06
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  3. 10. 2020 13:45
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  2. 10. 2020 13:56
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  1. 10. 2020 7:59
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  25. 9. 2020 9:44
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  25. 9. 2020 8:17
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  23. 9. 2020 12:43
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  23. 9. 2020 12:06
Milý přispěvatel
100 Kč  •  23. 9. 2020 11:04
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  22. 9. 2020 20:02
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  22. 9. 2020 18:43
Milý přispěvatel
500 Kč  •  22. 9. 2020 17:49
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  22. 9. 2020 16:21
Velkorysý přispěvatel
140 Kč  •  22. 9. 2020 15:34
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  22. 9. 2020 14:07
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  22. 9. 2020 13:49
Štědrý přispěvatel
20 000 Kč  •  22. 9. 2020 9:57

Chcete autorovi projektu něco vzkázat?

Přispějte 100 Kč a více

Odměnou pro vás bude zapojení se do smysluplného projektu.

Moc vám děkujeme.

Přispějte 200 Kč a více

Odměnou pro vás bude zapojení se do smysluplného projektu.

Moc vám děkujeme.

Přispějte 500 Kč a více

Odměnou pro vás bude zapojení se do smysluplného projektu.

Moc vám děkujeme.

Donio Plus je určeno autorům zajímavých nápadů, které může finančně podpořit kdokoli. Projekty na Donio Plus nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete vyzvat svou komunitu o finanční podporu vašeho projektu? Jsme pro každou dobrost.

Napište nám

Skrýt odměny

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

Přispějte 100 Kč a více

Odměnou pro vás bude zapojení se do smysluplného projektu.

Moc vám děkujeme.

Přispějte 200 Kč a více

Odměnou pro vás bude zapojení se do smysluplného projektu.

Moc vám děkujeme.

Přispějte 500 Kč a více

Odměnou pro vás bude zapojení se do smysluplného projektu.

Moc vám děkujeme.