Fotografie všech českých rostlin v jedné KNIZE? Pojďme to dotáhnout!

Vybráno 0 Kč 166 256 Kč
500 000 Kč
53 dnů
do ukončení
Zakladatel
Fotografující botanici, z. s.
Datum přidání
27. 4. 2023
Poslední aktualita

25. 5. 2023 12:30

Dosažení prvního milníku

Jupííí, už můžeme panu Karmáškovi zaplatit práci grafičky na vzorových stranách! A Alča může měsíc a půl pracovat na knize.

Děkujeme všem dosavadním 147 přispěvatelům za podporu. Díky vám všem jsme včera v odpoledních hodinách přesáhli první milník. Příspěvkem třetího patrona, který si vybral hvozdíky, jsme překonali čtvrtinu cílové částky, tj. 125 000 Kč! Vaše příspěvky se vám již nebudou vracet, ale od nynějška půjde částka, kterou se nám nakonec podaří vybrat, určitě na knihu. Nyní máme díky vám již 134 822 Kč.

Během sbírky se našli již tři patroni, které vám během příštího týdne postupně i s jejich vybranými rostlinami prozradíme. První z nich je i nám zatím zahalen tajemstvím, zbylé dva známe.

Dalších 18 z vás nám popřálo, ať se nám daří, 68 nám fandí, 25 z vás si přeje, aby už ta kniha byla, 12 z vás si vybralo jako odměnu pexesa, šest z vás si zvolilo příspěvek koruna na každý taxon. A 18ti z vás se zalíbila odměna, která slibuje, že opravdu nedostanete vůbec nic. 

Tak vzhůru do další fáze! K dosažení dalšího milníku nám chybí už jen 92 663 Kč.

Autoři fotografií: kosatec sibiřský (v knize bude rozlišován i kosatec krvavý) – L. Zdařil, vstavač vojenský – J. Lukavský, orlíček obecný – P. Veselý, křivatec český pravý – V. Nejeschleba, krtičník hlíznatý – R. J. Vašut, mák vlčí – A. Lepší

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení projektu

Internet je plný fotografií rostlin. Tak proč knihu? 

Na webu nenajdete zdaleka všechny plané české rostliny a v určení se často objevují chyby. A navíc! Lepší kniha v ruce, než žádná data v mobilu.

A co knihy, které již na trhu jsou? Různé atlásky, bylináře …

Obsahují nanejvýš kolem 1000 druhů běžných rostlin. To nestačí! 

A zahraniční publikace? Několik jich je, ale jsou to přece jen jiné země a v každé z nich podstatná část našich druhů chybí. A taky v nich nenajdete česká jména, takže jsou spíš jen pro odborníky.

Naše kniha bude obsahovat přes 3100 rostlin. Bude zahrnovat všechny původní druhy, běžně se vyskytující nepůvodní druhy a nejvýznamnější křížence, poddruhy a variety. Z pěstovaných rostlin budou zařazeny jen velmi časté druhy dřevin a běžně zplaňující byliny. Součástí knihy budou i velmi obtížně určitelné skupiny (např. kontryhely, ostružiníky a pampelišky).

Fotografický atlas rostlin České republiky bude první kompletní fotografická botanická kniha na našem trhu. Fotografie a údaje o rostlinách budou zkontrolovány odborníky.
Nápad vytvořit knihu fotografií českých rostlin se zrodil už před lety, ale intenzivně na ní pracujeme ve svém volném čase od roku 2018. Postupně jsme ke spolupráci oslovili přes 60 botaniků a fotografů.

Pokud bychom ji nadále měli připravovat ve volném čase, tak by nám to nejspíš trvalo dalších více než 10 let. Ale mohlo by se nám také stát, že bychom nepocítili zájem veřejnosti, vyhořeli a nakonec ji ani nedokončili…

Na knihu sháníme peníze také proto, že kdyby cena knihy měla zaplatit tu odbornou a dlouhodobou práci na ní, byla by kvůli vysoké ceně prakticky neprodejná. A to by se zase nedostala k naší cílové skupině – široké veřejnosti. Odborná veřejnost se již nyní třese nedočkavostí. Zájem o knihu bude mít ale i většina milovníků přírody, rodiče dětí školního věku, skauti, učitelé, studenti, zkrátka všichni, kdo chodí ven s očima otevřenýma…  

Už teď nás práce na knize stála dost peněz (práce na zkrácený úvazek, aby byl volný čas na knihu, investice do fotovybavení, záložních disků pro uchovávání a třídění všech fotografií…), a proto vás nyní chceme poprosit o finanční podporu.

Pokud prostředky seženeme, věříme, že by kniha mohla být začátkem roku 2027 kompletně připravena na poslední korektury. Po jejím vydání chceme navázat vytvořením mobilní aplikace, která bude svým zpracováním prakticky doplňovat nyní dostupné zahraniční aplikace na automatické určování rostlin – ale díky spolupráci mnoha odborníků bude mít něco, co tyto nemají.

Kdo za projektem stojí?

Pampeliška není jedna! Ale kdo je pozná? V celé České republice jen několik specialistů.

A kontryhely jakbysmet.

A kdo je batolog? Člověk zabývající se ostružiníky. Těch je v ČR celá parta. Dokonce pořádají batologické koncily, kde se vzájemně zdokonalují a do tajemství ostružin zasvěcují i batologická embrya.

A tak bychom mohli pokračovat. Hlohy, pupalky, jestřábníky, některé orchideje, exotické dřeviny, nové druhy šířící se z jiných končin světa…

Tito nepostradatelní specialisté s námi na knize spolupracují. Mnozí z nich jsou spoluautory současné „botanické bible” Klíče ke květeně České republiky, kompletní určovací pomůcky na určování našich rostlin (Kaplan et al. 2019; dále jen „Klíč“).

Editoři

To jsou dvě botaničky-koordinátorky fotografů a dva botanici-experti.

Alena Lepší1 – koordinuje projekt, má za úkol zajistit financování projektu, je předsedkyní spolku Fotografující botanici, má na starosti Facebook projektu, udržuje v týmu optimistického ducha, na exkurzích vymýšlí studentům zapeklité mnemotechnické pomůcky.

Dana Holubová2 – vytvořila a spravuje web Botanická fotogalerie a Fotografický atlas rostlin České republiky. Kromě toho dodává také fotografie do profesionálních botanických webů Pladias a FloraVeg.

Karel Boublík3 – předseda Jihočeské pobočky České botanické společnosti, učitel botanických předmětů na České zemědělské univerzitě v Praze, vedoucí exkurzí na floristických kurzech České botanické společnosti a znalec rostlinných společenstev. Člen redakčních rad časopisů Zprávy České botanické společnosti a Živa (jeho oko bedliváka mu mj. vysloužilo přezdívku „Tečka kurzívou“).

Petr Koutecký4 – člen hlavního výboru České botanické společnosti, učitel botanických předmětů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, šéfredaktor časopisu Folia Geobotanica, člen redakční rady časopisu Preslia a Sborníku Jihočeského muzea, vedoucí exkurzí na floristických kurzech České botanické společnosti, spoluautor Klíče, specialista nejen v terénní, ale i laboratorní botanice.

Garanti

Osm specialistů na určité skupiny rostlin a tři botanici zpracovávající zbytek.

Bob Trávníček2 – jediný expert na ruderální pampelišky v ČR, ale také batolog. Bob se snaží pro ČR rozlousknout i pupalky. Na starosti má mj. i dva komplikovanější rody orchidejí. Spoluautor Klíče.

Na stromy a keře máme dva experty dendrology – Jirku Velebila1 a Radima J. Vašuta5 (otec flora.upol.cz, spoluautor Klíče). Skvěle se doplňují znalostmi a regionálními zkušenostmi. Jirka ví, co často zplaňuje v Čechách, Radim zná Moravu a Slezsko. Nedělají jen svou část, ale komentují si výběr fotek navzájem. Tak nám nic neunikne.

Jarda Zámečník3 – entomolog, který se zaměřil na těžko určitelné pampelišky bahenní a červenoplodé. Stal se mezi botaniky uznávaným specialistou a garantuje je i pro knihu.

Michal Hroneš4 – úspěšný mladý učitel na Univerzitě Palackého v Olomouci. Učí kytky, vodí exkurze. Je zkušeným specialistou na brutnákovité a geofyty. Spoluautor Klíče.

Jindra Chrtek6 – je jedním z mála specialistů na jestřábníky v ČR. Spoluautor a editor Klíče.

Martin Dančák7 – jeden ze tří českých specialistů na kontryhely (zbylí dva konzultují), má na starosti i růže a hlohy. Oblíbený učitel na Univerzitě Palackého v Olomouci. Další otec flora.upol.cz, spoluautor Klíče.

A garantují také již zmínění editoři knihy…

Petr Koutecký – expert na vodní kytky a chrpy.

Karel Boublík – má na starosti ostřice, kapradiny a část trav.

Alena Lepší a Dana Holubová – rozdělily si zbytek (každá asi 1000 taxonů). U komplikovanějších taxonů svá řešení konzultují s ostatními spoluautory.

Konzultanti

Významnou pomoc se zpracováním nám poskytují konzultanti z českých univerzit, Akademie věd a muzeí: Jiří Danihelka, Martin Duchoslav3, Milan Chytrý4, Zdeněk Kaplan2, Martin Lepší7, Karel Nepraš1, Radomír Řepka, Milan Štech5a pomáhal nám také zesnulý Vít Grulich6. V případě potřeby oslovujeme další odborníky z botanické komunity.

Grafici a technická podpora 

Nepostradatelnými pomocníky jsou také grafička nakladatelství Karmášek, Zuzana Bartyzalová, výtvarník Václav Kahovec, botanička s výtvarným nadáním Jana Janáková a GIS specialisti Jan Wild a Milena Matoušková.

Fotografové

Na webu (www.fotoatlas-rostlin.cz/home/o-autorech-fotografove) jsou zatím uvedeni jen fotografové, jejichž fotografie byly použity na výrobu vzorových stran či ukázkových koláží. Zahrnuti jsou i ti, kteří na naši výzvu v sezóně 2022 vyrazili fotografovat dle seznamu chybějících fotografií, případně poskytli konkrétní fotografii na požádání. Ostatní spolupracovníky budeme doplňovat postupně při dokončování sazby jednotlivých skupin rostlin. Děkujeme také všem dalším fotografům, kteří nám pro účely zpracování dalších koláží dovolili vybírat ze svých fotografií.

Fotografují také téměř všichni editoři, garanti a konzultanti.

Podrobněji o autorech zde: www.fotoatlas-rostlin.cz/home/o-autorech

Co už máme hotovo:

Navazujeme na úspěšný projekt Pladias (Databáze české flóry a vegetace; www.pladias.cz). Dále spolupracujeme s více než 60 fotografy, kteří poskytují své fotografie do profesionálních botanických databází (brněnské Botanické fotogalerie; www.botanickafotogalerie.cz a olomouckého Portálu české flóry; flora.upol.cz).

Momentálně máme k dispozici fotografie k vytvoření koláží více než poloviny taxonů, pro asi 270 taxonů nám dosud fotografie zcela chybějí a u ostatních máme jen část.

S cílem dokončit tuto knihu jsme založili spolek Fotografující botanici.

Podařilo se nám navázat spolupráci s nakladatelstvím Karmášek (www.karmasek.cz), s nímž jsme vytvořili vzorové stránky. Ty mj. naleznete na našich propagačních webových stránkách (www.fotoatlas-rostlin.cz), kde jsou přehledně zobrazeny všechny aktuální informace o knize. Dále jsme zprovoznili facebookové stránky, kde můžete sledovat novinky (www.facebook.com/Fotoatlasrostlin).

Na co vybrané peníze použijeme?

Peníze potřebujeme především na práci odborníků na knize. Na to, aby byla kniha v roce 2027 připravena k závěrečným korekturám, potřebujeme alespoň 5 milionů Kč, převážně na zaplacení 3 let práce mnoha lidí.

Většinu peněz se snažíme získat od státních institucí. Máme rozjednanou podporu Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Jihočeského kraje. Další schůzky domlouváme. Politická jednání jsou ale dlouhá, a pokud se podaří něco získat, podpoří nás nejdříve začátkem roku 2024.

Na platformě Donio vybíráme peníze na to, abychom na knize mohli pracovat hned

Konkrétně jde o zaplacení práce grafičky v nakladatelství Karmášek, která pracovala na vzorových stranách a letos bude sázet již vybrané finální části knihy (např. orchideje, jeřáby, zárazy nebo ladoňky).

Dále potřebujeme zaplatit částečné úvazky editorek Aleny Lepší a Dany Holubové od září do prosince 2023, počítané včetně všech povinných odvodů. Následně bychom se chtěli formou smluv o dílo a DPP částečně vyrovnat se spoluautory a účetní za zpracování účetnictví spolku. Odměny spoluautorů jsou kalkulovány dle počtu zpracovaných druhů, map apod. 

Pokud se podaří vybrat cílovou částku, měla by nám pokrýt nejnutnější náklady na rok 2023. 

Vše, co vybereme nad cílovou částku, půjde rovněž na financování výdajů souvisejících s vytvořením knihy Fotografický atlas rostlin České republiky.

Za případnou podporu velmi děkujeme.

Fotografující botanici, z. s.

Sídlo: Nedabyle 95, 370 06; IČO: 17914639

Kontaktní osoba, předsedkyně: Mgr. Alena Lepší, Ph.D.Více se dozvíte na www.fotoatlas-rostlin.cz

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

25. 5. 2023 12:30

Dosažení prvního milníku

Jupííí, už můžeme panu Karmáškovi zaplatit práci grafičky na vzorových stranách! A Alča může měsíc a půl pracovat na knize.

Děkujeme všem dosavadním 147 přispěvatelům za podporu. Díky vám všem jsme včera v odpoledních hodinách přesáhli první milník. Příspěvkem třetího patrona, který si vybral hvozdíky, jsme překonali čtvrtinu cílové částky, tj. 125 000 Kč! Vaše příspěvky se vám již nebudou vracet, ale od nynějška půjde částka, kterou se nám nakonec podaří vybrat, určitě na knihu. Nyní máme díky vám již 134 822 Kč.

Během sbírky se našli již tři patroni, které vám během příštího týdne postupně i s jejich vybranými rostlinami prozradíme. První z nich je i nám zatím zahalen tajemstvím, zbylé dva známe.

Dalších 18 z vás nám popřálo, ať se nám daří, 68 nám fandí, 25 z vás si přeje, aby už ta kniha byla, 12 z vás si vybralo jako odměnu pexesa, šest z vás si zvolilo příspěvek koruna na každý taxon. A 18ti z vás se zalíbila odměna, která slibuje, že opravdu nedostanete vůbec nic. 

Tak vzhůru do další fáze! K dosažení dalšího milníku nám chybí už jen 92 663 Kč.

Autoři fotografií: kosatec sibiřský (v knize bude rozlišován i kosatec krvavý) – L. Zdařil, vstavač vojenský – J. Lukavský, orlíček obecný – P. Veselý, křivatec český pravý – V. Nejeschleba, krtičník hlíznatý – R. J. Vašut, mák vlčí – A. Lepší

16. 5. 2023 14:46

Nová odměna

Vážení přispěvatelé,

přidali jsme jeden kus nové lákavé odměny…

12. 5. 2023 8:27

Odpovědi na tři nejčastější otázky

Vážení přispěvatelé, často se nás ptáte na tyto tři otázky:

 1. Proč si nelze vybrat knihu jako odměnu?
 2. Můžu přispět, i když nechci žádnou odměnu?
 3. Na co se peníze použijí, když se nevybere celá cílová částka?

Odpovědi jsme pro vás připravili a najdete je u našeho projektu v záložce Časté otázky hned nahoře pod čísly 1, 2 a 3.

https://www.donio.cz/fotoatlas-rostlin-kniha-pojdme-to-dotahnout

4. 5. 2023 10:59

Už jen desetkrát tolik :-)

Velmi děkujeme všem, co již podpořili naši veřejnou sbírku!
Už máme přes 50 000 Kč!
Stačí tedy jen desetkrát tolik a dosáhneme cílové částky :-)

Pokud nám chcete pomoci také s propagací sbírky, pomohlo by nám šířit toto:

Pomůžete nám dotáhnout KNIHU, která bude obsahovat fotografie všech českých rostlin?

Možnosti vaší pomoci jsou následující:

 1. finanční příspěvek na platformě Donio (již od 50 Kč),
 2. přeposílání a sdílení Donio sbírky, a to i lidem mimo botanickou komunitu,
 3. vytištění a šíření plakátků (na odkazu níže si stáhněte ten, co vás nejvíce zaujme) – školy, společenské prostory, nástěnky v obcích apod.,
 4. tipy na slavné osobnosti s pozitivním společenským vlivem, které bychom mohli požádat o sdílení (když se poštěstí, tak s krátkou video výzvou),
 5. zprostředkování kontaktu na vhodné médium pro šíření informací o knize a sbírce.

Máme už jen necelé 3 měsíce na nasbírání půl milionu Kč.

Děkujeme Vám!

PLAKÁTY ZDE:

KE STAŽENÍ – Fotoatlas rostlin (fotoatlas-rostlin.cz)

1. Proč si nelze vybrat knihu jako odměnu?

Knihu ještě zdaleka nemáme v ruce. I v případě, že seženeme na její tvorbu 5 milionů, bude ve fázi posledních korektur až za čtyři roky. Pokud se nám to ale nepodaří, budeme na ní pracovat dlouhá léta, takže ji teď nemůžeme nabízet. Její předprodej plánujeme nejdříve v roce 2027. Chceme ho zahájit až těsně před tiskem, abyste výtisk mohli mít v knihovně nejpozději půl roku od zakoupení.

2. Můžu přispět, i když nechci žádnou odměnu?

ANO, několik odměn je prakticky “bez odměny”. Na vyžádání jsme přidali i odměnu s jednoznačným názvem “Přispět bez odměny”. Všechny komerční projekty na Donio.cz jsou založeny na systému odměnového crowdfundingu. Proto na ně lze přispět jen prostřednictvím odměn. Některé z nich jsou ale jen "dobrý pocit” atp. U takových není požadována žádná adresa na doručení. Dobrý pocit Vám dorazí sám ihned po darování.

3. Na co se peníze použijí, když se nevybere celá cílová částka?

Nebojte se, vybrané peníze výrazně urychlí vznik knihy, i kdybychom cílové částky nedosáhli. Nebudeme hradit veškerou práci, kterou na knize vykonali spolupracovníci od roku 2018, ale tu, co udělají od nynějška. Při vybrání nižší částky máme promyšlené jasné priority, na co peníze použijeme, tzv. milníky. Budeme je zveřejňovat postupně, až jich dosáhneme. Když byly ve sbírce milníky vidět na jejím začátku, hodně lidí zmátly a nebyli si jisti, co je tedy cílem. Proto jsme je odstranili. Pro zájemce rozepisujeme zde: 1. Pokud dosáhneme 125 000 Kč (čtvrtiny cílové částky), peníze se již nebudou vracet přispěvatelům, ale Donio nám je odevzdá. My z nich zaplatíme v první řadě práci grafičky z nakladatelství Karmášek, která pomohla vytvořit vzorové strany. Je to jediná částka z veřejné sbírky, která hradí hotový produkt. Bez nich by se nám těžko spouštěla veřejná sbírka. Navíc je pan Karmášek tak laskav, že nám s proplacením faktury počká, až bude mít spolek peníze. Zároveň zbyde i na 80% úvazek editorky Aleny Lepší, která může od září 2023 začít měsíc a půl na knize intenzivně pracovat. 2. Pokud dosáhneme částky 227 485 Kč, tak se bude moct Alena knize věnovat až do konce roku 2023. 3. Pokud dosáhneme částky 328 413 Kč, tak se může editorka Dana Holubová zapojit do práce na 4 měsíce na 50% úvazek. 4. Pokud dosáhneme na částku 381 413 Kč, můžeme již sázet další části knihy. V plánu máme orchideje, zárazy nebo jeřáby. 5. Při částce 475 141 Kč můžeme odměnit ostatní spoluautory za 4 měsíce práce (další dva editory, garanty, konzultanty, grafiky, GIS specialistku). 6. Pokud nasbíráme částku celou, můžeme sázet další části knihy. Politici a sponzoři uvidí, že je o knihu opravdu zájem. Věříme, že díky tomu podpoří práci na knize v následujících letech.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  3. 6. 2023 8:26
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  2. 6. 2023 12:38
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
277 Kč  •  1. 6. 2023 20:55
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  1. 6. 2023 12:05
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  1. 6. 2023 10:43
Boža Petr
1 802 Kč  •  1. 6. 2023 9:48
Ať se dílo podaří a lidem slouží 🍀
Dobrosrdečný přispěvatel
1 500 Kč  •  31. 5. 2023 11:25
Velkorysý přispěvatel
50 Kč  •  30. 5. 2023 20:53
Charlie
1 000 Kč  •  30. 5. 2023 13:04
Země je nejlepší.
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  30. 5. 2023 12:30
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  30. 5. 2023 11:19
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  30. 5. 2023 9:09
Laskavý přispěvatel
300 Kč  •  30. 5. 2023 6:59
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  29. 5. 2023 15:32
Milý přispěvatel
500 Kč  •  29. 5. 2023 12:27
Hana Kunzová
2 200 Kč  •  29. 5. 2023 8:13
Ať se daří.
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  28. 5. 2023 8:02
Velkorysý přispěvatel
2 500 Kč  •  27. 5. 2023 22:21
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  27. 5. 2023 21:01
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  27. 5. 2023 8:11
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  27. 5. 2023 7:13
Laskavý přispěvatel
50 Kč  •  26. 5. 2023 19:16
Jirka Turček
1 000 Kč  •  26. 5. 2023 15:00
Uhlíři vám fandí!
Laskavý přispěvatel
50 Kč  •  26. 5. 2023 4:46
Laskavý přispěvatel
50 Kč  •  26. 5. 2023 0:28
Velkorysý přispěvatel
555 Kč  •  25. 5. 2023 21:42
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  25. 5. 2023 21:30
Eliáš Píbal
150 Kč  •  25. 5. 2023 20:55
Zdravím! Doufám, že se vše podaří a atlas bude rychle přístupný. Širší veřejnost nemusí najít v klasickém klíči to pravé ořechové a tohle zní jako úžasný projekt!
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  25. 5. 2023 20:10
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  25. 5. 2023 19:58
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  25. 5. 2023 18:24
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  25. 5. 2023 17:32
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  25. 5. 2023 16:55
Magda Zrzavá
1 500 Kč  •  25. 5. 2023 15:27
Ať to vyjde!
Přispěvatel, který je pro každou blbost
250 Kč  •  25. 5. 2023 15:04
Už se nemůžeme dočkat!
Milý přispěvatel
2 000 Kč  •  25. 5. 2023 13:24
Milý přispěvatel
2 500 Kč  •  25. 5. 2023 13:11
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  25. 5. 2023 12:51
H.T.
450 Kč  •  25. 5. 2023 12:28
Super projekt, už se nemůžu dočkat.
Štědrý přispěvatel
50 Kč  •  25. 5. 2023 12:13
Jindra Chmelař
1 000 Kč  •  25. 5. 2023 11:38
Skvělý počin! Ať to vyjde!
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  25. 5. 2023 11:13
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  25. 5. 2023 11:11
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  25. 5. 2023 11:05
Milý přispěvatel
200 Kč  •  25. 5. 2023 9:18
František Vácha
10 000 Kč  •  24. 5. 2023 15:46
Nevím, jak si rezervovat patronát nad rostlinu v té sdílené tabulce, chtěl bych Hvozdíky, pokud můžu jen jeden druh, pak Hvozdík pyšný. Děkuji FV
Milý přispěvatel
150 Kč  •  24. 5. 2023 14:31
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  24. 5. 2023 12:31
Dobrosrdečný přispěvatel
50 Kč  •  23. 5. 2023 14:53
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  23. 5. 2023 9:43
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  22. 5. 2023 21:09
Laskavý přispěvatel
400 Kč  •  22. 5. 2023 15:15
Milý přispěvatel
50 Kč  •  22. 5. 2023 7:05
Dobrosrdečný přispěvatel
10 000 Kč  •  21. 5. 2023 12:27
Pepik
50 Kč  •  21. 5. 2023 12:07
Milý přispěvatel
5 000 Kč  •  20. 5. 2023 18:54
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  20. 5. 2023 13:34
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  19. 5. 2023 21:51
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  19. 5. 2023 13:39
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  19. 5. 2023 9:13
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  18. 5. 2023 23:02
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  18. 5. 2023 19:40
Milý přispěvatel
300 Kč  •  18. 5. 2023 17:08
Dobrosrdečný přispěvatel
300 Kč  •  18. 5. 2023 11:14
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  18. 5. 2023 10:58
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  17. 5. 2023 22:49
Velkorysý přispěvatel
2 000 Kč  •  17. 5. 2023 21:13
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  16. 5. 2023 23:51
Velkorysý přispěvatel
3 099 Kč  •  16. 5. 2023 16:43
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  16. 5. 2023 11:34
Milý přispěvatel
500 Kč  •  16. 5. 2023 8:32
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  15. 5. 2023 19:41
Laskavý přispěvatel
300 Kč  •  15. 5. 2023 18:13
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  15. 5. 2023 18:05
Dobrosrdečný přispěvatel
300 Kč  •  15. 5. 2023 12:53
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  15. 5. 2023 11:33
Babio Linda
1 000 Kč  •  14. 5. 2023 22:47
Ať už ji mám v knihovně!!!
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  14. 5. 2023 18:53
Milý přispěvatel
100 Kč  •  13. 5. 2023 8:33
Velkorysý přispěvatel
50 Kč  •  12. 5. 2023 15:22
Milý přispěvatel
50 Kč  •  12. 5. 2023 14:29
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  12. 5. 2023 14:14
Držím palce
Milý přispěvatel
50 Kč  •  12. 5. 2023 13:42
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  12. 5. 2023 11:31
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  12. 5. 2023 11:25
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  12. 5. 2023 10:29
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  12. 5. 2023 9:41
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  12. 5. 2023 8:46
Štědrý přispěvatel
250 Kč  •  12. 5. 2023 8:33
Dagmar Součková
500 Kč  •  11. 5. 2023 11:36
Držím Vám palce!
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
555 Kč  •  11. 5. 2023 10:58
Štědrý přispěvatel
3 000 Kč  •  11. 5. 2023 9:58
Milý přispěvatel
200 Kč  •  11. 5. 2023 9:49
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  11. 5. 2023 8:40
Hrouzci
200 Kč  •  11. 5. 2023 8:36
Držíme palce a moc se těšíme na knihu
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  11. 5. 2023 7:31
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  10. 5. 2023 17:50
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  10. 5. 2023 15:52
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  10. 5. 2023 13:42
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  10. 5. 2023 13:16
Velkorysý přispěvatel
350 Kč  •  10. 5. 2023 12:30
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  10. 5. 2023 11:34
Štědrý přispěvatel
3 099 Kč  •  10. 5. 2023 11:16
Milý přispěvatel
200 Kč  •  10. 5. 2023 9:20
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  10. 5. 2023 9:17
Milý přispěvatel
200 Kč  •  10. 5. 2023 9:15
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  10. 5. 2023 8:54
Dobrosrdečný přispěvatel
2 000 Kč  •  10. 5. 2023 8:41
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  10. 5. 2023 7:47
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  9. 5. 2023 21:31
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  9. 5. 2023 20:48
Dobrosrdečný přispěvatel
2 000 Kč  •  9. 5. 2023 15:20
Velkorysý přispěvatel
2 000 Kč  •  9. 5. 2023 10:10
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  9. 5. 2023 9:58
Káča Berchová
500 Kč  •  9. 5. 2023 9:58
Držím palce!
Milý přispěvatel
500 Kč  •  9. 5. 2023 9:51
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  9. 5. 2023 9:50
Velkorysý přispěvatel
2 023 Kč  •  8. 5. 2023 22:41
Dobrosrdečný přispěvatel
1 000 Kč  •  8. 5. 2023 21:35
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  8. 5. 2023 20:48
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  7. 5. 2023 23:33
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  7. 5. 2023 10:39
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  6. 5. 2023 16:42
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  6. 5. 2023 15:54
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  6. 5. 2023 10:13
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  6. 5. 2023 9:04
Laskavý přispěvatel
300 Kč  •  6. 5. 2023 6:56
Štědrý přispěvatel
234 Kč  •  5. 5. 2023 21:20
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  5. 5. 2023 13:42
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  5. 5. 2023 11:37
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  5. 5. 2023 9:09
Tereza Krčková
2 000 Kč  •  5. 5. 2023 8:44
moc vám fandím a až bude kniha na světě moc ráda si ji koupím!
Milý přispěvatel
200 Kč  •  5. 5. 2023 7:20
Velkorysý přispěvatel
400 Kč  •  4. 5. 2023 15:02
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  4. 5. 2023 13:56
Štědrý přispěvatel
250 Kč  •  4. 5. 2023 13:13
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  4. 5. 2023 12:12
Dobrosrdečný přispěvatel
400 Kč  •  4. 5. 2023 11:32
Milý přispěvatel
200 Kč  •  4. 5. 2023 10:47
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  4. 5. 2023 9:57
Milý přispěvatel
2 000 Kč  •  3. 5. 2023 22:53
Štědrý přispěvatel
173 Kč  •  3. 5. 2023 11:41
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  3. 5. 2023 11:37
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  3. 5. 2023 10:14
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  3. 5. 2023 8:41
Držím palce, ať jde vše hladce!
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  3. 5. 2023 7:10
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  3. 5. 2023 1:03
Velkorysý přispěvatel
2 000 Kč  •  2. 5. 2023 21:53
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  2. 5. 2023 18:53
Dobrosrdečný přispěvatel
15 000 Kč  •  2. 5. 2023 17:44
Velkorysý přispěvatel
300 Kč  •  2. 5. 2023 16:47
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  2. 5. 2023 13:22
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  2. 5. 2023 12:50
Štědrý přispěvatel
250 Kč  •  2. 5. 2023 11:15
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  2. 5. 2023 1:24
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  1. 5. 2023 21:07
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  1. 5. 2023 8:01
Velkorysý přispěvatel
2 000 Kč  •  1. 5. 2023 7:52
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  30. 4. 2023 21:58
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  30. 4. 2023 20:03
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  30. 4. 2023 19:48
Dobrosrdečný přispěvatel
3 099 Kč  •  30. 4. 2023 8:48
Milý přispěvatel
3 099 Kč  •  30. 4. 2023 0:29
Milý přispěvatel
200 Kč  •  29. 4. 2023 22:35
Laskavý přispěvatel
1 111 Kč  •  29. 4. 2023 21:19
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  29. 4. 2023 19:51
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  29. 4. 2023 15:58
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  29. 4. 2023 12:59
Petr Šíma
1 000 Kč  •  29. 4. 2023 12:40
Těším se!
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  29. 4. 2023 9:41
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  28. 4. 2023 22:49
Viktorka
100 Kč  •  28. 4. 2023 21:03
Máma všechny kytky nepozná, a tak budu tuhle knížku nutně potřebovat, až budu větší a začnu chodit do terénu.
Štědrý přispěvatel
2 319 Kč  •  28. 4. 2023 20:11
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  28. 4. 2023 18:54
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  28. 4. 2023 18:48
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  28. 4. 2023 18:40
Laskavý přispěvatel
400 Kč  •  28. 4. 2023 16:59
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  28. 4. 2023 15:46
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  28. 4. 2023 13:11
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  28. 4. 2023 12:05
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  28. 4. 2023 11:27
Velkorysý přispěvatel
2 000 Kč  •  28. 4. 2023 9:05
Laskavý přispěvatel
150 Kč  •  28. 4. 2023 8:33
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  28. 4. 2023 0:10
Laskavý přispěvatel
211 Kč  •  27. 4. 2023 16:32
Rozárka
50 Kč  •  27. 4. 2023 15:22
Přispěla jsem ráda. Moje nejoblíbenější kytky jsou pampeliška a zvonek.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vyberte si odměnu

Přispět bez odměny
Přispějte 50 Kč a více

Přispět bez odměny

Zde nedostanete vůbec nic. Vyžádali jste si takovou “odměnu”, tak tady je.

Ať se vám daří!
Přispějte 50 Kč a více

Ať se vám daří!

První přispěvatel našeho spolku je 6letý Přéma, který sám bez výzvy šel do své kasičky pro 50 Kč na knihu a vzkázal nám „Ať se vám daří". Na jeho počest tu máme možnost symbolického příspěvku, co nás potěší.

Odměna

Dobrý pocit.

Fandím vám!
Přispějte 200 Kč a více

Fandím vám!

Děkujeme všem fanouškům. Velice si vážíme vaší podpory.

Sdílení a šíření informací o knize nám také velmi pomáhá.

Odměna

Dobrý pocit.

Už aby ta kniha byla!
Přispějte 1 000 Kč a více

Už aby ta kniha byla!

Děkujeme za příspěvek. Šiřte o chystané knize dobré zvěsti a doufejte s námi, že se k veřejnosti přidá nějaký „gruntovní zdroj".

Odměna

Odměnou je díky Vám výrazné urychlení vzniku knihy.

Botanická pexesa „Neznáš? Poznáš!"
Přispějte 2 000 Kč a více

Botanická pexesa „Neznáš? Poznáš!"

Zbývá 35/50

Tato pexesa vznikla z olomoucké fotogalerie Portál české flóry (flora.upol.cz) a vyšla v pěti barevných sériích (modré, růžové, žluté, bílé a zelené). Rubová strana pexes je stejná, proto je můžete libovolně kombinovat. Můžete si vybrat jen běžné druhy, nebo naopak nakombinovat ty neznámé. Jde o jednorázový dotisk stejných pexes z roku 2013. Možná některé barvy máte již doma :-). Sada = 5 barev, od každé barvy jedno pexeso.

Nevybírejte si zajíce v pytli! Na tomto odkazu si pexesa můžete prohlédnout a sledovat aktuální dění…

www.facebook.com/BotanickaPexesaFloraUpolCz

Odměna Zbývá 35/50

Po ukončení této sbírky Vám zašleme celou jednu sadu pexes „Neznáš? Poznáš!". Bude obsahovat všech 5 barev.

Exkurze s Hledačkami na druh dle vlastního výběru
Přispějte 3 000 Kč a více

Exkurze s Hledačkami na druh dle vlastního výběru

Zbývá 1/1

Pro přispěvatele, který si vybere tuto odměnu, uspořádají Hledačky (odbočka Jihočeské pobočky České botanické společnosti) v sezóně 2024 exkurzi na míru. Exkurze se může konat v jakékoliv oblasti České republiky vyjma všech území se zákazem vstupu (I. zóny národních parků, národní přírodní rezervace, vojenské újezdy apod.). 

Příklady již uspořádaných exkurzí Hledaček najdete zde:

HLEDAČKY – úvodní stránka (jcu.cz)

Odměna Zbývá 1/1

Po ukončení sbírky přispěvatele kontaktujeme. Přispěvatel navrhne druh, který by rád s Hledačkami v terénu viděl. Pokud vyhodnotíme, že šance druh nalézt je nízká, může přispěvatel vybrat jiný druh nebo podstoupit riziko neúspěšné exkurze. Společně vybereme vhodné datum v sezóně 2024, vytvoříme plán exkurze a v případě potřeby přizveme odborníka. Přispěvatel rozhodne zda bude exkurze veřejná či soukromá. 

Na exkurzi můžeme, pokud si bude přispěvatel přát, demonstrovat i běžné rostliny, které cestou potkáme.

Výdaje spojené s exkurzí si hradí každý účastník sám (jídlo, doprava, případně ubytování).

Koruna na každý taxon
Přispějte 3 099 Kč a více

Koruna na každý taxon

Symbolicky vtipný příspěvek inspirován naší soukromou dárkyní Hankou. Děkujeme!

Odměna

Odměnou je díky Vám výrazné urychlení vzniku knihy.

Patronát nad částí knihy
Přispějte 10 000 Kč a více

Patronát nad částí knihy

Můžete si zvolit jednu rostlinu nebo logickou skupinu rostlin, kterým budete patronem nebo patronkou. Na začátku sbírky byl zabrán jen kandík psí zub. Z ostatních více než 2000 taxonů nabízených k patronátu si můžete vybrat  svého favorita. 

Odměna

Rostlinu nebo skupinu rostlin, kterým chcete být patronem, si vyberte v následující sdílené tabulce. Nejpozději po ukončení sbírky budou patroni veřejně vyhlášeni.

https://1url.cz/4rxrn

Logo na webu a v knize
Přispějte 30 000 Kč a více

Logo na webu a v knize

Líbí se Vám náš projekt natolik, že byste se chtěli stát sponzorem? Vaše logo bude jako poděkování zdobit náš web, Facebook a nakonec i knihu.

Odměna

Nejpozději po ukončení této sbírky umístíme Vaše reklamní logo na náš propagační web, veřejně Vám poděkujeme na Facebooku a nakonec bude Vaše logo po úspěšné realizaci projektu umístěno i v knize.

Společně s ním zobrazíme i loga našich významných dosavadních podporovatelů.

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

Přispět bez odměny
Přispějte 50 Kč a více

Přispět bez odměny

Zde nedostanete vůbec nic. Vyžádali jste si takovou “odměnu”, tak tady je.

Ať se vám daří!
Přispějte 50 Kč a více

Ať se vám daří!

První přispěvatel našeho spolku je 6letý Přéma, který sám bez výzvy šel do své kasičky pro 50 Kč na knihu a vzkázal nám „Ať se vám daří". Na jeho počest tu máme možnost symbolického příspěvku, co nás potěší.

Odměna

Dobrý pocit.

Fandím vám!
Přispějte 200 Kč a více

Fandím vám!

Děkujeme všem fanouškům. Velice si vážíme vaší podpory.

Sdílení a šíření informací o knize nám také velmi pomáhá.

Odměna

Dobrý pocit.

Už aby ta kniha byla!
Přispějte 1 000 Kč a více

Už aby ta kniha byla!

Děkujeme za příspěvek. Šiřte o chystané knize dobré zvěsti a doufejte s námi, že se k veřejnosti přidá nějaký „gruntovní zdroj".

Odměna

Odměnou je díky Vám výrazné urychlení vzniku knihy.

Botanická pexesa „Neznáš? Poznáš!"
Přispějte 2 000 Kč a více

Botanická pexesa „Neznáš? Poznáš!"

Zbývá 35/50

Tato pexesa vznikla z olomoucké fotogalerie Portál české flóry (flora.upol.cz) a vyšla v pěti barevných sériích (modré, růžové, žluté, bílé a zelené). Rubová strana pexes je stejná, proto je můžete libovolně kombinovat. Můžete si vybrat jen běžné druhy, nebo naopak nakombinovat ty neznámé. Jde o jednorázový dotisk stejných pexes z roku 2013. Možná některé barvy máte již doma :-). Sada = 5 barev, od každé barvy jedno pexeso.

Nevybírejte si zajíce v pytli! Na tomto odkazu si pexesa můžete prohlédnout a sledovat aktuální dění…

www.facebook.com/BotanickaPexesaFloraUpolCz

Odměna Zbývá 35/50

Po ukončení této sbírky Vám zašleme celou jednu sadu pexes „Neznáš? Poznáš!". Bude obsahovat všech 5 barev.

Exkurze s Hledačkami na druh dle vlastního výběru
Přispějte 3 000 Kč a více

Exkurze s Hledačkami na druh dle vlastního výběru

Zbývá 1/1

Pro přispěvatele, který si vybere tuto odměnu, uspořádají Hledačky (odbočka Jihočeské pobočky České botanické společnosti) v sezóně 2024 exkurzi na míru. Exkurze se může konat v jakékoliv oblasti České republiky vyjma všech území se zákazem vstupu (I. zóny národních parků, národní přírodní rezervace, vojenské újezdy apod.). 

Příklady již uspořádaných exkurzí Hledaček najdete zde:

HLEDAČKY – úvodní stránka (jcu.cz)

Odměna Zbývá 1/1

Po ukončení sbírky přispěvatele kontaktujeme. Přispěvatel navrhne druh, který by rád s Hledačkami v terénu viděl. Pokud vyhodnotíme, že šance druh nalézt je nízká, může přispěvatel vybrat jiný druh nebo podstoupit riziko neúspěšné exkurze. Společně vybereme vhodné datum v sezóně 2024, vytvoříme plán exkurze a v případě potřeby přizveme odborníka. Přispěvatel rozhodne zda bude exkurze veřejná či soukromá. 

Na exkurzi můžeme, pokud si bude přispěvatel přát, demonstrovat i běžné rostliny, které cestou potkáme.

Výdaje spojené s exkurzí si hradí každý účastník sám (jídlo, doprava, případně ubytování).

Koruna na každý taxon
Přispějte 3 099 Kč a více

Koruna na každý taxon

Symbolicky vtipný příspěvek inspirován naší soukromou dárkyní Hankou. Děkujeme!

Odměna

Odměnou je díky Vám výrazné urychlení vzniku knihy.

Patronát nad částí knihy
Přispějte 10 000 Kč a více

Patronát nad částí knihy

Můžete si zvolit jednu rostlinu nebo logickou skupinu rostlin, kterým budete patronem nebo patronkou. Na začátku sbírky byl zabrán jen kandík psí zub. Z ostatních více než 2000 taxonů nabízených k patronátu si můžete vybrat  svého favorita. 

Odměna

Rostlinu nebo skupinu rostlin, kterým chcete být patronem, si vyberte v následující sdílené tabulce. Nejpozději po ukončení sbírky budou patroni veřejně vyhlášeni.

https://1url.cz/4rxrn

Logo na webu a v knize
Přispějte 30 000 Kč a více

Logo na webu a v knize

Líbí se Vám náš projekt natolik, že byste se chtěli stát sponzorem? Vaše logo bude jako poděkování zdobit náš web, Facebook a nakonec i knihu.

Odměna

Nejpozději po ukončení této sbírky umístíme Vaše reklamní logo na náš propagační web, veřejně Vám poděkujeme na Facebooku a nakonec bude Vaše logo po úspěšné realizaci projektu umístěno i v knize.

Společně s ním zobrazíme i loga našich významných dosavadních podporovatelů.