Sbírka ukončena:

Kam to půjdeme?

Vybráno 0 Kč 117 165 Kč
200 000 Kč
 -
109 dárců
Celkem se zapojilo
1 075 Kč
Průměrná výše daru
20 000 Kč
Nejvyšší dar
70 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Kam to půjdeme?

Všechny sbírky ověřujeme

Datum přidání
25. 9. 2023
Poslední aktualita

5. 3. 2024 7:22

Mise donikončena !

Rádi bychom Vám oznámili, že jsme došli nakonec naší cesty a náš sen se stal skutečností. 🚑👨‍👩‍👦Díky Vám všem, kteří jste přispěli, … sdíleli, nebo jste se jen zmínili o našem projektu.

Ze srdce Vám ještě jednou děkujeme!!!❤️🌈

Donio mise dokončena #together

Přes 3 měsíce strávené v Nepálu byly úžasné a velmi obohacující. Z celého srdce jsme rádi v Rajbashu pomáhali. Nový ultrasonografický přístroj zde pomůže rozšířit seznam zobrazovacích metod, které tady mohou zachránit další životy.

👍👍👍

Děkujeme především našim rodinám a kamarádům, kteří se aktivně zapojily do procesu. Někteří ultrazvuk a jiný zdravotnický materiál bedlivě hlídaly, … jiní dále výrazně dopomohly s transportem v Čechách tak do Nepálu. 🇨🇿🇳🇵

Všichni nás bezmezně podporují v našich bláznivých nápadech, i když nejsou z počátku s úplně nadšením přijímány.😉

Takže jedno obří DANEBHAT!!!🤎

M+Z+E

#kamtopujdeme

#together

#nepal

#edentravels

vše můžete sledovat na našem IG účtu :

@together_with_ed

We would like to announce that we have reached the end of our journey and our dream has become a reality. 🚑👨‍👩‍👦Thansk so much  to all of you who have contributed, … shared, or just mentioned our project.

Thank you again from the bottom of our hearts!!!❤️🌈

Donio mission completed #together

The 3+ months we spent in Nepal were amazing and very rewarding. From the bottom of our hearts we were happy to help in Rajbash. The new ultrasound machine here will help expand the list of imaging methods that can save more lives here.

👍👍👍

Thank you especially to our families and friends who actively participated in the process. Some kept a close watch on the ultrasound and other medical supplies, … others further helped greatly with the transport in the Czech Republic so to Nepal. 🇨🇿🇳🇵

They all support us unconditionally in our crazy ideas, even if they are not received with complete enthusiasm at first.😉

So one giant DANEBHAT!!!🤎

M+Z+E

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Kam to půjdeme ?

Jsme šílení a milující rodiče, kteří se rozhodli vzít svého 2,5 letého syna na dobrodružnou cestu do Nepálu. Jako dobrovolníci, Zdenka jako lékařka a Matěj jako učitel angličtiny chceme věnovat 4 měsíce dětem, které nemají takové štěstí jako náš Eden. Co uděláte když vaše dítě onemocní? Dáte mu léky na teplotu…odvezte ho k vyšetření. Tuto kvalitní zdravotní péči bohužel Nepálské děti ani dospělí nemají. Musejí jít několik hodin, někdy dokonce dny ve vážném zdravotním stavu. A většinou si musí veškerou péči ještě zaplatit. 

My bychom jim rádi pomohli s vaší pomocí.

Vaším finančním příspěvkem pomůžete pořídit do nemocnice  Klary McNamee v Radžbásu ultrasonografický přístroj, základní zdravotnický materiál, základní léky, které jsou pro nás zcela běžné a dostupné. Nemocnice byla vybudována za podpory organizace Namasté Nepál, kterou dlouhodobě podporujeme a to můžete i vy. (https://www.namastenepal.cz/)

Chceme také podpořit i jejich vzdělávání a pořídit jim základní hygienické pomůcky jako je mýdlo, zubní kartáček a pastu. Tímto dostanou možnost se navrátit do oblasti kde žijí a zpětně pomohou další obyvatelům a především dalším dětem pomoci.

A proč „Kam to půjdeme ?“ Je to totiž nejčastější otázka otázka našeho syna Edy :-) 

Děkujeme mockrát za každý příspěvek ! 

Matěj + Zdeni + Eden

Where are we going?

We are crazy loving parents who decided to take our 2.5 year old son on an adventure trip to Nepal. As volunteers, Zdenka as a doctor and Matěj as an English teacher, we want to dedicate 4 months to children who are not as lucky as our Eden. What do you do when your child gets sick? You give him medicine for his temperature… take him for examination. Unfortunately, Nepalese children and adults do not have this quality healthcare. They have to go for several hours, sometimes even days in a serious state of health. And you usually still have to pay for all the care.

We would love to help them with your help.

With your financial contribution, you will help to purchase an ultrasonography device, basic medical equipment, and basic medicines that are quite common and available to us for Klara McNamee Hospital in Rajbás. The hospital was built with the support of the Namasté Nepal organization, which we have been supporting for a long time and you can too. (https://www.namastenepal.cz/)

We also want to support their education and buy them basic hygiene items such as soap, toothbrush and paste. This gives them the opportunity to return to the area where they live and to help other residents and other children in return.

And why „Where are we going?“ It is the most frequent question asked by our son Ed :-)

Thank you so much for every donation!

Matej + Zdeni + Eden

Komu pomůžeme?

Nepálským dětem a místním obyvatelům žijícím ve velmi nepříznivých podmínkách, mnohé na pokraji úplné chudoby kde výdělek rodiny stačí jen stěží na pokrytí nejnutnějších výdajů a na vzdělání či lékařskou péči jim peníze nezbývají.

Who do we help?

Nepali children and local residents living in very unfavorable conditions, many on the verge of complete poverty where the family income is barely enough to cover the most necessary expenses and they have no money left for education or medical care.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

1) Ultrasonografický přístroj a příslušenství

2) Zdravotnický materiál a léky, turniket, dlahy, siti…

3) Základní hygienické prostředky

4) Pomůcky na vzdělávání 

5) Oblečení 

6) Základní potraviny

What exactly will the money from this collection be used for?

1) Ultrasound device and accessories

2) Medical equipment and medicines, tourniquet, splints, mesh…

3) Basic hygiene products

4) Educational aids

5) Clothing

6) Basic foods

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

5. 3. 2024 7:22

Mise donikončena !

Rádi bychom Vám oznámili, že jsme došli nakonec naší cesty a náš sen se stal skutečností. 🚑👨‍👩‍👦Díky Vám všem, kteří jste přispěli, … sdíleli, nebo jste se jen zmínili o našem projektu.

Ze srdce Vám ještě jednou děkujeme!!!❤️🌈

Donio mise dokončena #together

Přes 3 měsíce strávené v Nepálu byly úžasné a velmi obohacující. Z celého srdce jsme rádi v Rajbashu pomáhali. Nový ultrasonografický přístroj zde pomůže rozšířit seznam zobrazovacích metod, které tady mohou zachránit další životy.

👍👍👍

Děkujeme především našim rodinám a kamarádům, kteří se aktivně zapojily do procesu. Někteří ultrazvuk a jiný zdravotnický materiál bedlivě hlídaly, … jiní dále výrazně dopomohly s transportem v Čechách tak do Nepálu. 🇨🇿🇳🇵

Všichni nás bezmezně podporují v našich bláznivých nápadech, i když nejsou z počátku s úplně nadšením přijímány.😉

Takže jedno obří DANEBHAT!!!🤎

M+Z+E

#kamtopujdeme

#together

#nepal

#edentravels

vše můžete sledovat na našem IG účtu :

@together_with_ed

We would like to announce that we have reached the end of our journey and our dream has become a reality. 🚑👨‍👩‍👦Thansk so much  to all of you who have contributed, … shared, or just mentioned our project.

Thank you again from the bottom of our hearts!!!❤️🌈

Donio mission completed #together

The 3+ months we spent in Nepal were amazing and very rewarding. From the bottom of our hearts we were happy to help in Rajbash. The new ultrasound machine here will help expand the list of imaging methods that can save more lives here.

👍👍👍

Thank you especially to our families and friends who actively participated in the process. Some kept a close watch on the ultrasound and other medical supplies, … others further helped greatly with the transport in the Czech Republic so to Nepal. 🇨🇿🇳🇵

They all support us unconditionally in our crazy ideas, even if they are not received with complete enthusiasm at first.😉

So one giant DANEBHAT!!!🤎

M+Z+E

8. 12. 2023 16:04

Namaste!

Všem kteří jste přispěli do naší sbírky a tím pádem jste splnili náš bláznivý nápad, jste podpořili nepanský lid především děti a seniory, Vám všem velké ĎĚKUJEME 🤎!!
I když jsme nedosáhli cílové části, což nám vůbec nevadí, i tak je to obrovský úspěch.
Díky firmě ultrazvuky.cz https://www.ultrazvuky.cz/jsme koupili skvělý kapesní ultrazvuk. Ondro Podloucký za to moc děkuji, protože bez Vás by to neklaplo. Děkujeme Namaste Nepal https://www.namastenepal.cz/ která nám dala vůbec příležitost začít neuvěřitelná dobrodružství.

Foto s ultrazvukem dodáme později, protože ho do Rádžbasu musíme nejprve dopravit.
Mitho! Danibath! 🙏

Matej, Edie a Denka😍🤎🇳🇵

#kamtopujdeme

#edentravels

#donio

#dalbathpower24hour

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  3. 12. 2023 12:44
Milý dárce
777 Kč  •  29. 11. 2023 12:43
Velkorysý dárce
300 Kč  •  23. 11. 2023 9:08
Laskavý dárce
150 Kč  •  16. 11. 2023 21:58
DobroDárce
50 Kč  •  16. 11. 2023 14:26
Velkorysý dárce
600 Kč  •  15. 11. 2023 19:35
FriendlyFamily
600 Kč  •  15. 11. 2023 16:48
Good luck with your health and education mission and goals! Enjoy the adventure and take good care ✊🤗
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 11. 2023 23:33
Jana dr
5 000 Kč  •  14. 11. 2023 21:24
Opatrujte se!
Giovanni Giorgio
2 000 Kč  •  14. 11. 2023 18:00
Dobrým lidem na dobrou věc ;)
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  14. 11. 2023 13:34
Teta Ursulka
1 000 Kč  •  13. 11. 2023 18:57
A vraťte se v pořádku.....
Karolina
300 Kč  •  13. 11. 2023 13:01
Thank you and good look!
Laskavý dárce
300 Kč  •  13. 11. 2023 9:42
Zába
555 Kč  •  9. 11. 2023 22:28
super věc děláte, mám radost ❤️
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  7. 11. 2023 9:05
DobroDárce
300 Kč  •  3. 11. 2023 18:20
Jarouš s rodinou
5 000 Kč  •  2. 11. 2023 9:54
Bon voyage !
DobroDárce
200 Kč  •  1. 11. 2023 12:40

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat