Úspěšně vybráno:

Kniha Příběhy z porodnic

Vybráno 0 Kč 274 830 Kč
250 000 Kč
 -
547 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
502 Kč
Průměrná výše příspěvku
10 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Kniha Příběhy z porodnic

Vybráno 0 Kč 274 830 Kč
250 000 Kč
Zakladatel
Blanka Holzäpfelová
Datum přidání
7. 2. 2023

Představení sbírky

Tato sbírka je určena na vydání knihy s pracovním názvem Příběhy z porodnic. Skládá se z reálných příběhů žen z posledních 15 let, které zažily v českých porodnicích a naším doplněným odborným textem, který ve srozumitelně podobě i pro laiky poskytuje ucelené informace ke všem zákrokům a postupů, které ženu mohou potkat v českých porodnicích (výjimkou je pár příběhů i ze Slovenska). Ačkoliv medicína v současném věku velmi pokročila, v současně době téměř každá žena odchází z porodnice s tzv. porodním traumatem, a to minimálně v psychické podobě (pocit studu, znásilnění, ponížení, opuštění), ale často také v podobě fyzické (nástřih, modřiny od Kristellerovy exprese, výjimkou nejsou v příbězích ani extrémní případy jako zlomeniny). Ve většině českých porodnic je žena pouhou další klientkou, nikoliv ženou přivádějící na svět zázrak, nový život. Tuto praxi chceme změnit vydáním této knihy, kde jednak uvádíme všechny potřebné informace, kterým se ženám mnohdy nedostává, a jednak své tvrzení potvrzujeme právě sdílením reálných příběhů od skutečných žen. 

A kdo vlastně jsme?

Touha napsat tuto knihu vznikla rok a půl poté, co se mi narodila moje vlastní dcera. Pobyt v porodnici mi naprosto změnil život, a to směrem k horšímu. Netušila jsem, že je někdo podobného chování a přístupu vůbec schopen, zvlášť v místě, které by mělo překypovat láskou a radostí z nově narozeného života. Během této doby se ke mně začaly dostávat tisíce příběhů vyplývající z více než dvanáctileté praxe Petry Langové, ženy, která se problematikou českého porodnictví aktivně zabývá a pomáhá ženám vrátit jejich důstojnost a vládu nad schopností rodit děti. Čím více jsem zabředávala do tématu respektujících a přirozených porodů, tím více jsem cítila, že prostě nemohu mlčet.

Příběhy se ke mně dostávaly různé, strašné i ty „méně“ strašné. Přesto v každém, z nich bylo mnoho a mnoho bolesti a utrpení, ale hlavně opakovala se jedna a ta samá věc. „Neměla jsem informace“, „kdybych tehdy věděla“, „kdyby mi někdo řekl vše…“ apod. To mě dovedlo k rozhodnutí sebrat všechny dostupné materiály Petry Langové, která se problematikou porodnického násilí zabývá již téměř 13 let, a poskytnout ženám ony chybějící informace. U každé kapitoly tak najdete reálné příběhy žen z posledních 15 let, které mohly zažít v českých porodnicích a k tomu ony potřebné odborné informace, podložené nemalým množstvím studií.

Příběhy, které jsou zde uveřejněny, jsou rozděleny do jednotlivých témat a kategorií. Vzhledem k tomu, že hlavní sdělení příběhů se často opakovalo, jsou vybrány jen ty vystihující situaci co nejpodrobněji. Příběhy jsou upraveny do stylistické a gramaticky čtivé podoby, jejich autentičnost je ale zcela zachována, tak jak byla sdělena jejich aktéry.

S laskavým svolením autorky zde zveřejňuji text, který na svém Facebookovém profilu zveřejnila Laktační poradkyně Petra Kamenská, a to k příležitosti Mezinárodního dne proti porodnickému násilí, který připadá na den 25.listopadu: „Dnes je mezinárodní den proti násilí na ženách a den, kdy se upozorňuje na porodnické násilí ve snaze o jeho vymýcení. Rose revolution je rudá růže položena před budovu ministerstva zdravotnictví a mohly se objevit i před porodnicemi jako upozornění na to, že v nich k porodnickému násilí došlo.

Samotné porodnické násilí v našich zákonech ukotveno není. Hlavním obranným valem je proto Informovaný souhlas (proto pozor na to, co podepisujete), porodní nebo dříve vyslovené přání a právo na doprovod (důležité je, že není zmíněn počet doprovázejících osob, takže k jejich omezení může dojít JEN z důvodu kapacity prostoru, kdy by se zkrátka nevešli).

Porodnické násilí zaujímá svou specifickou kategorii, protože splňuje definici násilí jako takového, ale zároveň násilí sexuálního. Jedná se o institucionální násilí.

Co všechno do této kategorie spadá? Dle Ligy lidských práv:

Fyzické násilí (péče proti vůli klientky)

Péče poskytována bez informovaného souhlasu

Nerespektování soukromí a intimity

Nedůstojné zacházení a emocionální násilí

Diskriminace na základě specifických atributů

Odmítnutí poskytnutí zdravotní péče

Zadržování ve zdravotnických zařízeních

Poškozování vztahové vazby dítěte s matkou (např. separace)

Manipulaci, zastrašování a jiný nátlak, zneužívání a nadužívání léků a medicínských intervencí a tím změna přirozených procesů na patologické, ztráta autonomie a možnost rozhodovat o svém těle, nemístné či ponižující poznámky, není brán ohled na její stud, s jejím tělem je zacházeno bez souhlasu nebo proti výslovnému nesouhlasu.

Porod není izolovaná událost v životě ženy a rodiny. Trauma způsobené porodnickým násilím a případnými dalšími komplikacemi při porodu ovlivňuje život celé rodiny. Trauma mnohdy zasáhne i partnera, dítě. Má vliv na budování vztahu mezi matkou a dítětem a následnou vazbu, dlouhodobé kojení. U ženy může trauma přerůst v poporodní depresi nebo úzkostné stavy. Má nesmírný vliv i na její sexualitu a mnohdy se po komplikacích vyskytují i chronické problémy a bolesti (například podbřišku po sekci, v místě jizvy po nástřihu).

Nepodceňujme porodnické násilí. O to méně to, které je skryté za Stockholmským syndromem.

Bc. Blanka Holzäpfelová

Jmenuji se Petra Langová, narodila jsem se před 39 lety ve znamení štíra v Ústí nad Labem, kde stále žiji. Mám milujícího manžela a dvě děti – Jonase a Leontýnku. Jonas se narodil jako druhorozený doma bez sebemenší komplikace v létě 2015 s porodní asistentkou. Mnoho lidí si myslí, že jsem přišla z bavlníkové plantáže a teď tady jako radím, co mají dělat. Nepřišla. Mám za sebou 3 potraty, 6 – letý násilný vztah plný nevěry a alkoholu z jeho strany, zneužití v 8 letech, problematický vztah s tátou, takže vězte, životních zkušeností mám také dost. No a rozhodla jsem se, že budu lidem pomáhat, protože jsou situace, kdy lidé potřebují poradit, pozvednout, nakopnout, pohladit, popovídat, doprovodit k porodu, připravit stížnost či pochvalu, pomoci doprovodit na jednání do nemocnice, zavolat, když jsou v krizi, pomoci s DVP, hledají kontakt na advokáta, znalce, nebo porodní asistentku – to vše se snažím dělat. Jsem taková chobotnice pro všechno, co lidé potřebují, když jsou v krizi, nebo se připravují na porod, či operaci dítěte (obecně hosp. dítěte) a vlastně nikdo takový „všehoservis“ neposkytuje a k tomu vlastně zdarma. Placena jsem jen od cesty (benzin) a z dobrovolných darů, které chodí na transparentní účet mnou založeného Spolku Juno Moneta. Juno byla bohyně porodů a rodiny, moneta je štědrost. Ideální spojení názvu pro moji neziskovku. Za těch mnoho let jsem prošla mnoha kurzy, doprovodila ženy k porodu, pomohla jsem na místě, když vyháněli rodiče od dětí třeba z JIPky, napsala jsem k 800 stížností, četla jsem mnoho knih, nabyla zkušenosti i s věkem a zorganizovala žaloby.
Seznámila jsem se s mnoha skvělými lékaři, takže boj se všemi plošně prostě rozhodně nevedu. Mnozí jsou úžasní partneři naopak a zaslouží si úctu. V opačném případě je potřeba se ozývat, psát stížnosti, ale také pochvaly a v některých případech je třeba to, co se stalo, řešit předžalobní výzvou a někdy to končí až u soudu. Ale to vše je cesta k SYSTÉMOVÉ ZMĚNĚ, která je mým cílem, neboť jednotlivcům lze pomoci, ale jak pomoci těm, kdo se o Osvětě nedozví včas? No jen systémovou změnou a na té se ale nutně musíme podílet MY všichni. Já jsem motorem, ale vy jste benzinem. Tak to je a jinak to není. Přeji vám, abyste mne nikdy nepotřebovali.                                                                                                         Petra Langová

Komu pomůžeme?

Kniha obsahuje texty z širokého spektra porodnictví, poskytuje informace v laické podobě samotným ženám, ale pomáhá působit osvětu i mezi zdravotníky, jelikož obsahuje vysoké množství výsledků nejnovějších studií, především ze zahraničí. 

Naše náplň práce spočívá v posilování kompetencí rodičů v jednání s lékaři a nasměrování rodičů na prostudování legislativy, kterou mohou použít v rámci řešení jejich konkrétní životní situace a tuto legislativu se snažíme předávat spolu s praxí nemocnic a zkušeností jiných rodičů, a to psaným textem ve skupině „Podpoříte mne v osvětě“, ale také při telefonické konzultaci, kterou provozuji téměř nepřetržitě.

Spolek nemá webové stránky, a to z toho důvodu, neboť vše potřebné se odehrává v internetové poradně a webové stránky nejsou dostatečně pružné ke stále měnící se situaci. Kontakty si předávají lidé mezi sebou. O klienty nemáme nouzi.

Koncept práce:

  1. Preventivní poradenství na internetové poradně – primárním cílem je, aby se rodina vůbec nedostala do nepříjemné situace, nebo aby věděli, jak se zachovat, když narazí na nevůli zdravotníka. Také připravuji ženy na porod v rámci legislativy tak, aby byly právně chráněny a nestalo se jim nic, co nechtějí, co není nutné z medicínského hlediska. Tyto rady ohledně přípravy jsou velmi ceněny a vyhledává je mnoho žen a jejich partnerů.

Většina naší práce vzniká právě na Facebookové skupině, která je zároveň poradnou. Má přes 23.000 členů. Člověk podá dotaz, který je schválen a dostane se mu aktuálních informací – aktuální zkušeností od dalších rodičů či rodiček z konkrétní nemocnice, právních informací s odkazem na planou legislativu, mohou požádat i o odbornou radu v poradně působících zdravotníků (mám porodní asistentky, pediatru, primáře dětského oddělení v Havířově a další) a ve skupině je 550 různých dokumentů na témata a právní analýzy. Čili tazateli se dostanou velmi rychle profesionální rady z mnoha úhlů pohledu, což nikde jinde zaručeně nenajdete. Nadto zdarma.

  1. Akutní poradenství – Toto se týká hlavně telefonátů z místa. Většinou jde o vykazování zákonného zástupce od dětského pacienta v nemocnici, problémům u porodu či třeba s lékařem pro děti o dorost, který odmítá přijmout do péče kvůli například způsobu porodu.

Denně takto vyřídím cca 15 dotazů a v průměru 6 telefonátů. Ovšem chodí mi také soukromé zprávy, na které se snažím odpovídat. Také občas vyjedu na přednášku a doprovodím k porodu.

  1. Koordinace stížností a žalob – Pomáhám lidem provádět je celým procesem od sepsání stížnosti poskytovateli, přes krajský úřad, až na Veřejného ochránce práv do Brna. Pomáhám se zorientovat, když klient potřebuje znalecký posudek a usiluje také o mimosoudní vyrovnání za újmu. Toto je velmi využívaná služba a velmi pomáhá nejen satisfakci pro poškozené, ale také je velmi dobrým mechanismem k systémové změně, neboť Krajské úřady mohou nařídit v rámci nápravných opatření interní změny. Čím víc stížností je, tím více se nemocnici vyplatí něco změnit. K systémové změně pomáhá také medializace. Velmi důležitou součástí kultivace našich nemocnic jsou i pochvaly, jako pozitivní motivace za dobře vykonanou práci.

Systémové změny v nemocnicích pomáhají prosazovat samotní poučení rodiče, kteří si na místě pevně stojí za svými právy a právy svých dětí, kde vědomosti a podporu získali právě díky naší práci.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané finance budou použity na uhrazení nákladů při vydání knihy, což při vytištění zhruba 500 ks s nejlevnějšími náklady vyjde na zhruba 350 tisíc. Součástí nákladu jsou korektorské a redaktorské práce, práce grafika, sazba, náklady na skladování, uhrazení různých poplatků(např. za skladování, platební bránu), tiskové náklady a následná distribuce knih do jednotlivých českých a slovenských e-shopů. Kniha by měla vyjít v tištěné i elektronické podobě. Pokud se vybere menší částka, bude plně použita na uhrazení alespoň části nákladů, tzn. vydání například v menším počtu kusů nebo uhrazení alespoň některých prací, např. pouze práce grafika. Pokud se podaří vybrat více, bude naopak možno knihu vydat například v pevné vazbě, použít barevné fotografie nebo rozšířit možnost distribuce například ve vyšším tiskovém nákladu.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Kateřina L.
749 Kč  •  8. 5. 2023 19:46
🖤
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  8. 5. 2023 17:33
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
749 Kč  •  7. 5. 2023 11:53
Milý přispěvatel
749 Kč  •  27. 4. 2023 22:07
Laskavý přispěvatel
800 Kč  •  25. 4. 2023 23:25
Milý přispěvatel
749 Kč  •  25. 4. 2023 10:32
Laskavý přispěvatel
750 Kč  •  25. 4. 2023 10:05
Dobrosrdečný přispěvatel
750 Kč  •  24. 4. 2023 12:02
Milý přispěvatel
749 Kč  •  20. 4. 2023 11:26
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  19. 4. 2023 17:50
Laskavý přispěvatel
800 Kč  •  18. 4. 2023 16:06
Štědrý přispěvatel
749 Kč  •  18. 4. 2023 13:10
Laskavý přispěvatel
749 Kč  •  18. 4. 2023 12:18
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  18. 4. 2023 12:13
Laskavý přispěvatel
2 000 Kč  •  18. 4. 2023 9:56
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
749 Kč  •  17. 4. 2023 21:33
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 100 Kč  •  17. 4. 2023 19:22
Štědrý přispěvatel
749 Kč  •  17. 4. 2023 18:43
Milý přispěvatel
749 Kč  •  17. 4. 2023 17:35
Dobrosrdečný přispěvatel
1 100 Kč  •  17. 4. 2023 16:25
Štědrý přispěvatel
1 100 Kč  •  17. 4. 2023 15:43
Dobrosrdečný přispěvatel
829 Kč  •  17. 4. 2023 15:35
Velkorysý přispěvatel
363 Kč  •  17. 4. 2023 11:47
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  17. 4. 2023 9:30
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  16. 4. 2023 20:58
Velkorysý přispěvatel
99 Kč  •  16. 4. 2023 10:30
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
900 Kč  •  15. 4. 2023 13:20
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  15. 4. 2023 12:07
Veronika R.
600 Kč  •  14. 4. 2023 23:04
Těším se na knihu, díky za vaši práci.
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  14. 4. 2023 22:53
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 100 Kč  •  14. 4. 2023 22:27
Štědrý přispěvatel
202 Kč  •  14. 4. 2023 21:39
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
700 Kč  •  14. 4. 2023 20:32
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  14. 4. 2023 18:00
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  14. 4. 2023 17:18
Štědrý přispěvatel
99 Kč  •  14. 4. 2023 16:27
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
99 Kč  •  14. 4. 2023 16:00
Tereza M.
749 Kč  •  14. 4. 2023 15:52
Už se na knihu těším! Díky za Vaši práci.
Štědrý přispěvatel
749 Kč  •  14. 4. 2023 15:06
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  14. 4. 2023 14:38
Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  14. 4. 2023 14:34
Laskavý přispěvatel
749 Kč  •  14. 4. 2023 13:05
Laskavý přispěvatel
1 100 Kč  •  14. 4. 2023 6:15
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  14. 4. 2023 4:27
Lenka H.
1 000 Kč  •  14. 4. 2023 3:47
Ať se daří dál ještě líp, než doposud.
Adela
600 Kč  •  14. 4. 2023 0:11
Pro budouci generace a maminky bez porodniho traumatu!
Velkorysý přispěvatel
749 Kč  •  13. 4. 2023 23:31
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 4. 2023 22:58
Milý přispěvatel
800 Kč  •  13. 4. 2023 22:58
Fundová J.
850 Kč  •  13. 4. 2023 22:45
Těším se na knihu, ráda jsem podpořila.
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  13. 4. 2023 21:58
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
749 Kč  •  13. 4. 2023 21:23
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  13. 4. 2023 20:38
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
800 Kč  •  13. 4. 2023 20:37
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  13. 4. 2023 20:28
Dobrosrdečný přispěvatel
777 Kč  •  13. 4. 2023 20:26
Velkorysý přispěvatel
829 Kč  •  13. 4. 2023 19:54
Milý přispěvatel
111 Kč  •  13. 4. 2023 19:46
Velkorysý přispěvatel
99 Kč  •  13. 4. 2023 19:40
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  13. 4. 2023 19:32
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
749 Kč  •  13. 4. 2023 18:22
Dobrosrdečný přispěvatel
300 Kč  •  13. 4. 2023 18:07
Marcela
100 Kč  •  13. 4. 2023 17:43
Milý přispěvatel
749 Kč  •  13. 4. 2023 17:36
Milý přispěvatel
600 Kč  •  13. 4. 2023 17:23
Dominika
749 Kč  •  13. 4. 2023 17:13
Děkuji za projekt, který maa držím palce, ať kniha spatří světlo světa 🙏🏻 Je to sakra potřeba
Markéta
150 Kč  •  13. 4. 2023 16:43
Fandím vám, knize a spolku v záslužné činnosti, kterou děláte.
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  13. 4. 2023 16:17
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  13. 4. 2023 16:12
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 4. 2023 16:01
Iveta M.
10 000 Kč  •  13. 4. 2023 15:53
Těším se na knihu!
Hana S.
749 Kč  •  13. 4. 2023 15:48
Snad se to dostane mezi lidi, at dalsi zeny a deti nemuseji trpet
Sabina V.
749 Kč  •  13. 4. 2023 15:43
Má to smysl 💜
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  13. 4. 2023 15:41
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  13. 4. 2023 15:39
Štědrý přispěvatel
99 Kč  •  13. 4. 2023 15:29
Štědrý přispěvatel
150 Kč  •  13. 4. 2023 15:20
Laskavý přispěvatel
749 Kč  •  13. 4. 2023 15:13
Dobrosrdečný přispěvatel
1 100 Kč  •  13. 4. 2023 14:52
Štědrý přispěvatel
1 400 Kč  •  13. 4. 2023 14:22
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  13. 4. 2023 13:07
Velkorysý přispěvatel
1 500 Kč  •  13. 4. 2023 12:46
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
749 Kč  •  13. 4. 2023 9:35
Milý přispěvatel
99 Kč  •  12. 4. 2023 21:41
Dobrosrdečný přispěvatel
800 Kč  •  12. 4. 2023 14:49
Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  11. 4. 2023 23:08
Dobrosrdečný přispěvatel
750 Kč  •  11. 4. 2023 22:32
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  11. 4. 2023 19:55
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  11. 4. 2023 19:25
Štědrý přispěvatel
400 Kč  •  11. 4. 2023 18:28
Velkorysý přispěvatel
150 Kč  •  11. 4. 2023 17:11
Velkorysý přispěvatel
400 Kč  •  11. 4. 2023 16:18
Dobrosrdečný přispěvatel
749 Kč  •  11. 4. 2023 13:35
Laskavý přispěvatel
850 Kč  •  11. 4. 2023 13:01
Velkorysý přispěvatel
99 Kč  •  11. 4. 2023 12:37
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
749 Kč  •  11. 4. 2023 12:12
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
4 998 Kč  •  11. 4. 2023 12:02
Dobrosrdečný přispěvatel
800 Kč  •  11. 4. 2023 11:22
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  11. 4. 2023 8:48
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  10. 4. 2023 23:14
Dobrosrdečný přispěvatel
749 Kč  •  10. 4. 2023 22:29
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
99 Kč  •  10. 4. 2023 19:21
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
99 Kč  •  10. 4. 2023 16:12
Štědrý přispěvatel
99 Kč  •  10. 4. 2023 14:30
Andrea B.
750 Kč  •  10. 4. 2023 14:05
Děkuji, že ukazujete, že to jde i lépe. 🥰
Laskavý přispěvatel
800 Kč  •  10. 4. 2023 12:46
Zuzana K.
750 Kč  •  10. 4. 2023 11:09
Diky za vasi praci! Uz mam odrozeno, i celkem dustojne :), ale moc bych prala sve dceři posun ve zdravotnictví. Diky!
Velkorysý přispěvatel
99 Kč  •  10. 4. 2023 9:45
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  10. 4. 2023 9:34
Milý přispěvatel
99 Kč  •  10. 4. 2023 0:56
Laskavý přispěvatel
99 Kč  •  10. 4. 2023 0:33
Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 23:20
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  9. 4. 2023 23:16
Laskavý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 22:38
Laskavý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 22:30
Milý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 22:24
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2023 22:07
Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 21:21
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
250 Kč  •  9. 4. 2023 21:18
Bára
99 Kč  •  9. 4. 2023 20:43
Držím pěsti ❤️
Laskavý přispěvatel
150 Kč  •  9. 4. 2023 20:36
Štědrý přispěvatel
300 Kč  •  9. 4. 2023 20:35
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  9. 4. 2023 18:36
Velkorysý přispěvatel
1 100 Kč  •  9. 4. 2023 17:22
Laskavý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 17:05
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  9. 4. 2023 16:40
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
99 Kč  •  9. 4. 2023 15:54
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  9. 4. 2023 14:05
Dobrosrdečný přispěvatel
150 Kč  •  9. 4. 2023 13:51
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  9. 4. 2023 12:42
Štědrý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 11:55
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
749 Kč  •  9. 4. 2023 11:54
Milý přispěvatel
200 Kč  •  9. 4. 2023 11:25
Laskavý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 11:25
Laskavý přispěvatel
777 Kč  •  9. 4. 2023 11:13
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2023 10:55
Dobrosrdečný přispěvatel
1 000 Kč  •  9. 4. 2023 10:41
Velkorysý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 10:19
Jana K.
99 Kč  •  9. 4. 2023 10:16
Super počin! Musí se tohle téma víc dostat mezi mainstream, ať se ledy hnou!
Štědrý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 10:11
Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 10:07
Štědrý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 9:57
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2023 9:51
Velkorysý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 9:46
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  9. 4. 2023 9:44
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  9. 4. 2023 9:39
Laskavý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 9:30
Laskavý přispěvatel
1 600 Kč  •  9. 4. 2023 9:28
Milý přispěvatel
600 Kč  •  9. 4. 2023 9:17
Milý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 9:10
Velkorysý přispěvatel
150 Kč  •  9. 4. 2023 9:07
Laskavý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 9:00
Jana Š-K.
749 Kč  •  9. 4. 2023 8:55
Těším se na knihu a věřím, že se potřebná častka brzy vybere 😊
Dobrosrdečný přispěvatel
300 Kč  •  9. 4. 2023 8:52
Štědrý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 8:47
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  9. 4. 2023 8:40
Velkorysý přispěvatel
300 Kč  •  9. 4. 2023 8:38
Velkorysý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 8:37
Velkorysý přispěvatel
750 Kč  •  9. 4. 2023 8:33
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
99 Kč  •  9. 4. 2023 8:31
Milý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 8:30
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  9. 4. 2023 8:28
Laskavý přispěvatel
829 Kč  •  9. 4. 2023 8:26
Milý přispěvatel
800 Kč  •  9. 4. 2023 8:19
Laskavý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 8:07
Štědrý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 8:01
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
180 Kč  •  9. 4. 2023 7:37
Velkorysý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 7:31
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
760 Kč  •  9. 4. 2023 7:27
Milý přispěvatel
150 Kč  •  9. 4. 2023 7:24
Milý přispěvatel
749 Kč  •  9. 4. 2023 7:20
Velkorysý přispěvatel
99 Kč  •  9. 4. 2023 7:19
Aneta
270 Kč  •  9. 4. 2023 7:03
Díky za to, co děláte! Před půl rokem jsem jako prvorodička zažila v porodnici věci, které se mi do dnes denně honí hlavou… Příště (pokud nějaké bude) už to bude jinak!!! Díky a hodně štěstí. ❤️
Dobrosrdečný přispěvatel
150 Kč  •  8. 4. 2023 22:05
Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  8. 4. 2023 17:37
Milý přispěvatel
100 Kč  •  8. 4. 2023 16:58
Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  8. 4. 2023 11:13
Milý přispěvatel
120 Kč  •  8. 4. 2023 8:54
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  7. 4. 2023 23:41
Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  7. 4. 2023 23:14
Milý přispěvatel
99 Kč  •  7. 4. 2023 22:26
Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  7. 4. 2023 22:14
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  7. 4. 2023 21:56
Laskavý přispěvatel
300 Kč  •  7. 4. 2023 21:13
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  7. 4. 2023 21:04
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 100 Kč  •  7. 4. 2023 20:12
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
800 Kč  •  7. 4. 2023 17:53
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  7. 4. 2023 17:48
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  7. 4. 2023 16:52
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
99 Kč  •  7. 4. 2023 16:11
Dobrosrdečný přispěvatel
180 Kč  •  7. 4. 2023 15:08
Eliška F.
800 Kč  •  7. 4. 2023 15:03
Moc děkujeme za to, co děláte a s vydáním knihy držíme palce!
Laskavý přispěvatel
1 100 Kč  •  7. 4. 2023 14:28
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  7. 4. 2023 13:46
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  7. 4. 2023 13:25
Laskavý přispěvatel
99 Kč  •  7. 4. 2023 13:10
Laskavý přispěvatel
670 Kč  •  7. 4. 2023 12:34
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  7. 4. 2023 12:10
Milý přispěvatel
99 Kč  •  7. 4. 2023 12:04
Laskavý přispěvatel
99 Kč  •  7. 4. 2023 12:00
Lenka
99 Kč  •  7. 4. 2023 10:55
Děkuji za vše co pro nás děláte.
pomoc_karolince
99 Kč  •  7. 4. 2023 9:07
🤍
Martina
99 Kč  •  7. 4. 2023 8:55
Maminka - maminkám, aby se zážitky měnily.
Kristina P.
2 000 Kč  •  6. 4. 2023 23:12
Pro naše dcery, vnučky, kamarádky... 💖
Lenka
200 Kč  •  6. 4. 2023 22:10
Držím palce ... Škoda že jsem Petru neznala před 12lety, možná by u
Veru
150 Kč  •  6. 4. 2023 22:09
Diky za to, co delate.
Pavla Dygrýnová
700 Kč  •  24. 3. 2023 11:19
Jedna malá kniha, ale síla osvěty je velká. Děkuji :)
L.B.
749 Kč  •  22. 3. 2023 22:33
Petro, Vaše práce má obrovský smysl. Děkuji!
Klára K.
2 000 Kč  •  22. 3. 2023 12:30
Držím palce, ať se projekt vydaří!!!
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  21. 3. 2023 11:59
Děkuji za vše, co děláte. 👍🏻
Vendelína S.
749 Kč  •  20. 3. 2023 22:24
Děkuji za super projekt
Alena H.
600 Kč  •  20. 3. 2023 21:13
Tesim se na knihu! :)
Martina L.
1 000 Kč  •  16. 3. 2023 18:11
Držím pěsti, ať se podaří projekt zdárně dotáhnout do konce!
Lenka
99 Kč  •  16. 3. 2023 11:28
Moc Vám fandím!
M Nocarová
100 Kč  •  13. 3. 2023 8:53
Malý kousek k velké věci.
Kateřina M.
829 Kč  •  12. 3. 2023 8:27
Nechápu, že tento projekt shání peníze tak těžce a jinde lidé nesmyslně investují.....
Lucie Martinková
829 Kč  •  11. 3. 2023 23:16
Největší podíl na mém traumatu z porodnice měly staré, protivné a vyhořelé zdravotní sestry z novorozeneckého oddělení. Asi už zapoměly jaké to je být unavená a zranitelná po porodu!
H.
1 000 Kč  •  11. 3. 2023 22:24
Mrzí mě, že se takové věci v dnešní době v porodnicích stále dějí. Je důležité o tomto tématu mluvit.
Adéla Ž.
800 Kč  •  11. 3. 2023 16:20
Děkuji za Vaši práci! Knihu daruji domístní knihovny, ať může s co nejvíce lidem.loužit
Renata V.
749 Kč  •  11. 3. 2023 11:12
Moc drzim palce a dekuji za Vasi skvelou praci 🙏🏻
Katarína Cmar
600 Kč  •  11. 3. 2023 10:27
Držím palce!
Veronika Kolčavová
800 Kč  •  10. 3. 2023 19:58
Moc děkuji za vaši práci a těším se na knihu, i když její čtení bude náročné. Změna je opravdu potřeba.
GoldLuciElliot
100 Kč  •  18. 2. 2023 22:17
Preji si vice prirozenych porodu bez chemie a separace
Karel L.
800 Kč  •  9. 2. 2023 10:39
Těším se na knihu :)
Kača
99 Kč  •  8. 2. 2023 15:59
Držím palce!
Marie S.
1 000 Kč  •  8. 2. 2023 15:49
Vše, co děláte, má smysl a velký přesah! Moc Vám fandím a těším se na knihu s podpisem :-)

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu