Úspěšně vybráno:

Dali jste naděje na život pro Zuzku a její rodinu

Vybráno 0 Kč 3 195 222 Kč
od 2 153 dárců
 -
2 153 dárců
Celkem se zapojilo
1 484 Kč
Průměrná výše daru
120 000 Kč
Nejvyšší dar
37 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Dali jste naděje na život pro Zuzku a její rodinu

Vybráno 0 Kč 3 195 222 Kč
od 2 153 dárců

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Michal Medvecký
Datum přidání
22. 1. 2024
Poslední aktualita

28. 2. 2024 10:19

Život je krutý a nespravedlivý

Přes veškeré naděje a nepolevující přílivy energie všeho druhu Zuzka 27. 2. kolem poledne odletěla rozdávat svojí dobrotu někam jinam.

Po uhrazení všech závazků spojených s léčbou budou zbylé peníze dle pravidel Donio.cz převedeny dle Zuzčina přání na jiné příběhy spojené s rakovinou.

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

🇬🇧 English version below. 🇬🇧

Zuzka je maminka tří dětí (6–13 let), dětská láska a splněný sen jejího manžela Michala, učitelka lesní školy, etnoložka a nejobětavější člověk v širokém okolí.

Zuzce byla v červnu 2022, ve věku pouhých 41 let, diagnostikována rakovina vaječníků. Po úvodním šoku nastoupila rychle standardní léčbu, která zabrala a dokonce došlo v lednu 2023 „papírově“ k úplnému vyléčení. Bohužel pohádka netrvala dlouho a již v dubnu na první pravidelné kontrole se zjistilo, že nádor je příliš agresivní a léčbou dostupnou v ČR neléčitelný.

Zuzka nastoupila na udržovací chemoterapii, která měla statisticky fungovat 4 měsíce až 5 let. Zatímco Zuzka podstupovala každý týden náročnou chemoterapii, s manželem oba vytrvale sháněli pomoc v zahraničí. Během léta se povedlo domluvit pro Zuzku ve frankfurtské nemocnici experimentální terapii TILs (Tumor Infiltrating Lymphocytes) v nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Bohužel souběžně přestala fungovat udržovací chemoterapie a rychle rostoucí nádor začal vše komplikovat. České zdravotnictví již Zuzce nedávalo žádnou naději a došlo k i ukončení paliativní léčby.

Od srpna Zuzka podstoupila dvě velmi náročné operace, při kterých nebylo jasné, zda se ještě vůbec probudí. Zuzka je však veliký bojovník a vše zvládla. Dnes přežívá jenom díky dvěma (dočasným) vývodům z těla, díky péči doktorů a chemoterapii, celodenně připoutána k lůžku s nadějí, že terapie TILs, která má být podána v lednu 2024, může s rakovinou ještě pořádně zatočit. Pokud terapie zabere, Zuzka má před sebou dlouhou cestu rekonvalescence k návratu do života, kvůli svojí rodině je však odhodlána tuto cestu zvládnout.

🇬🇧

Zuzka is a mother of three children (ages 6–13), the childhood love and dream come true for her husband Michal, a forest school teacher, an ethnologist, and the most selfless person in the wider community.

In June 2022, at the young age of 41, Zuzka was diagnosed with ovarian cancer. After the initial shock, she quickly started standard treatment, which was effective, leading to what seemed like a full recovery on paper in January 2023. Unfortunately, the fairytale didn't last long, and by April, at her first regular check-up, it was discovered that the tumor was too aggressive and untreatable with the therapies available in the Czech Republic.

Zuzka began maintenance chemotherapy, which was statistically expected to work for 4 months to 5 years. While undergoing weekly intense chemotherapy, she and her husband tirelessly sought help abroad. Over the summer, they managed to arrange for Zuzka to receive experimental TILs therapy (Tumor Infiltrating Lymphocytes) at a hospital in Frankfurt am Main. Regrettably, the maintenance chemotherapy stopped working concurrently, and the rapidly growing tumor started complicating everything. Czech healthcare no longer offered any hope to Zuzka, leading to the discontinuation of palliative care.

Since August, Zuzka has undergone two very challenging surgeries, where it was uncertain whether she would wake up again. However, Zuzka is a great fighter and managed to pull through. Today, she survives only thanks to two (temporary) external body drains, the care of doctors and chemotherapy, bedridden all day with the hope that the TILs therapy, scheduled for January 2024, might effectively combat the cancer. If the therapy works, Zuzka faces a long road to recovery and returning to life, but for her family, she is determined to manage this journey.

Komu pomůžeme?

Michal dnes zvládá péči o tři děti a pejska. Je schopen s pomocí kamarádů zabezpečit každodenní provoz rodiny, zajistit dost financí na úhradu hypotéky a veškeré náklady spojené s dětmi. 

Do této chvíle dokázala rodina hradit i kompletně celou léčbu a péči v Německu v řádech desítek tisíc EUR měsíčně,  celkové náklady na léčbu v zahraničí již výrazně překročily 100 tisíc EUR. Pojišťovna z celkových dosavadních nákladů na léčbu v zahraničí proplatila pouze zanedbatelnou částku (léčba v ČR byla pojišťovnou hrazena kompletně).

Aktuálně ale již náklady na další hospitalizaci  Zuzky a léčbu výrazně překračují Michalovy možnosti, dosavadní léčba a náklady na terapii TILs již spolykaly veškeré úspory. Další požadavky na platby z Frankfurtské nemocnice již není z čeho uhradit. 

🇬🇧

Michal currently manages the care of three children and a dog. With the help of friends, he is able to ensure the daily operations of the family, covering the mortgage and all expenses related to the children.

Until now, the family has been able to completely cover the treatment and care in Germany, amounting to tens of thousands of Euros per month, with the total costs for treatment abroad already significantly exceeding 100,000 Euros. The insurance company has only reimbursed a negligible amount of the total costs incurred for treatment abroad (treatment in the Czech Republic was fully covered by insurance).

However, the expenses for Zuzka's further hospitalization and treatment are now significantly beyond Michal's financial capabilities. The existing treatment and costs for the TILs therapy have already consumed all their savings. The family is unable to meet the additional payment demands from the Frankfurt hospital.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Dnes je potřeba hradit vysoké náklady na hospitalizaci (v řádech desítek tisíc EUR měsíčně) a v případě vytouženého úspěchu léčby experimentální terapií rodinu čeká dlouhá cesta k rekonvalescenci. Náklady zde jsou zcela nepředvídatelné.

Budeme proto vděčni za jakýkoliv příspěvek na léčbu a rekonvalescenci Zuzky.

O sebe a děti je Michal připraven postarat se sám. Veškeré prostředky sbírky budou využity úhradě lékařských, nemocničních a dalších profesionálních zdravotnických služeb.

🇬🇧

Currently, there is a need to cover high hospitalization costs (in the tens of thousands of Euros per month), and in the event of the desired success of the experimental therapy, the family faces a long road to recovery. The costs here are completely unpredictable.

We would therefore be grateful for any contribution towards Zuzka's treatment and recovery.

Michal is prepared to take care of himself and the children. All funds raised will be used exclusively to pay for medical, hospital, and other professional healthcare services.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

28. 2. 2024 10:19

Život je krutý a nespravedlivý

Přes veškeré naděje a nepolevující přílivy energie všeho druhu Zuzka 27. 2. kolem poledne odletěla rozdávat svojí dobrotu někam jinam.

Po uhrazení všech závazků spojených s léčbou budou zbylé peníze dle pravidel Donio.cz převedeny dle Zuzčina přání na jiné příběhy spojené s rakovinou.

20. 2. 2024 7:22

Dnes je den D

Dnes, v úterý 20. 2. bude Zuzce podána experimentální léčba TILs. Prosím vzpomeňte si na Zuzanku a držte jí všechny palce.

7. 2. 2024 9:29

Vaše podpora již pomáhá.

Děkujeme všem dárcům za silnou podporu. Vaše podpora již byla využita k úhradě faktur ve výši téměř 30 tisíc EUR.

Díky úžasné podpoře naší známé lékařky Marie Helwig se Zuzce povedlo po velmi dlouhém čase na nemocničním lůžku strávit týden pod dohledem odborníka mimo nemocnici. Největší radost jí způsobilo plavání v bazénu, kde se dokázala sama bez podpory hýbat. Užila si rovněž víkendovou návštěvu svých dětiček.

Aktuálně by měla proběhnout chemoterapie, kterou snad již bude následovat podání experimentální léčby TILs.

25. 1. 2024 9:41

Děkujeme a pokračujeme dál.

Jsme vám všem z celého srdce vděční. Zuzka zanechala hlubokou stopu v životech lidí ve svém okolí a věříme, že bude mít příležitost tuto stopu ještě prohloubit.

Vzhledem k tomu, že náklady na její léčbu jsou obtížně předvídatelné, v naší sbírce pokračujeme bez jejího zastropování. Všechny prostředky, které případně ze sbírky zbydou, na Zuzčino přání převedeme na podporu jiných Donio příběhů spojených s rakovinou.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  28. 2. 2024 6:28
Velkorysý dárce
100 Kč  •  27. 2. 2024 19:23
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  26. 2. 2024 17:48
Milý dárce
300 Kč  •  26. 2. 2024 12:56
DobroDárce
1 000 Kč  •  26. 2. 2024 10:18
Laskavý dárce
500 Kč  •  25. 2. 2024 23:25
DobroDárce
300 Kč  •  25. 2. 2024 21:27
Velkorysý dárce
600 Kč  •  25. 2. 2024 19:56
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  25. 2. 2024 13:04
Štědrý dárce
200 Kč  •  24. 2. 2024 19:23
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  24. 2. 2024 17:14
Velkorysý dárce
300 Kč  •  23. 2. 2024 8:04
Veronika Z.
600 Kč  •  23. 2. 2024 8:03
Myslím na Vás, Zuzko.
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  23. 2. 2024 7:49
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  23. 2. 2024 6:14
Tomáš
1 000 Kč  •  23. 2. 2024 0:03
Držím palce!
Laskavý dárce
300 Kč  •  22. 2. 2024 23:25
Velkorysý dárce
200 Kč  •  22. 2. 2024 21:49
Velkorysý dárce
600 Kč  •  22. 2. 2024 21:16
Laskavý dárce
300 Kč  •  22. 2. 2024 20:11
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  22. 2. 2024 20:11
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  22. 2. 2024 20:06
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  22. 2. 2024 20:03
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  22. 2. 2024 19:52
Velkorysý dárce
200 Kč  •  22. 2. 2024 19:40
Štědrý dárce
100 Kč  •  22. 2. 2024 19:38
Dobrosrdečný dárce
222 Kč  •  22. 2. 2024 19:26
Milý dárce
600 Kč  •  22. 2. 2024 19:24
Milý dárce
1 000 Kč  •  22. 2. 2024 19:17
Milý dárce
200 Kč  •  22. 2. 2024 18:30
Velkorysý dárce
300 Kč  •  22. 2. 2024 18:16
Velkorysý dárce
150 Kč  •  22. 2. 2024 17:48
Velkorysý dárce
100 Kč  •  22. 2. 2024 17:45
Štědrý dárce
600 Kč  •  22. 2. 2024 17:27
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  22. 2. 2024 17:25
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  22. 2. 2024 17:20
DobroDárce
2 500 Kč  •  22. 2. 2024 13:23
DobroDárce
2 000 Kč  •  22. 2. 2024 12:31
Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  21. 2. 2024 20:08
Martina S.
600 Kč  •  21. 2. 2024 19:19
Zuzke posielame obrovske objatie,
Velkorysý dárce
500 Kč  •  21. 2. 2024 15:47
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  21. 2. 2024 9:59
DobroDárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 23:16
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  20. 2. 2024 22:45
Laskavý dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 20:19
Štědrý dárce
200 Kč  •  20. 2. 2024 17:24
Štědrý dárce
500 Kč  •  20. 2. 2024 10:40
Dárce, který je pro každou dobrost
4 444 Kč  •  20. 2. 2024 9:31
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 9:05
Viola
300 Kč  •  20. 2. 2024 7:30
Držím palce! Prajem veľa zdravia a šťastných chvíľ s najbližšími! Ženy sú bojovníčky a vy to zvládnete!
Štědrý dárce
300 Kč  •  19. 2. 2024 22:34
DobroDárce
300 Kč  •  19. 2. 2024 15:27
Dobrosrdečný dárce
250 Kč  •  19. 2. 2024 7:09
Milý dárce
100 Kč  •  18. 2. 2024 20:59
Laskavý dárce
2 048 Kč  •  18. 2. 2024 20:50
Štědrý dárce
100 Kč  •  18. 2. 2024 20:35
Laskavý dárce
200 Kč  •  18. 2. 2024 20:33
Zvladnete vsechno🩵
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  18. 2. 2024 16:24
DobroDárce
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 14:28
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 13:21
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  17. 2. 2024 21:12
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  17. 2. 2024 18:12
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  16. 2. 2024 21:56
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  16. 2. 2024 20:58
Oľga Dudášová
600 Kč  •  16. 2. 2024 19:05
Zuzka "len ver"!
Milý dárce
2 000 Kč  •  16. 2. 2024 18:42
Pavlína B.
600 Kč  •  16. 2. 2024 18:38
Držím palce ♥️
Dávid
1 000 Kč  •  16. 2. 2024 11:14
❤️
DobroDárce
500 Kč  •  15. 2. 2024 18:24
Zuzana H.
600 Kč  •  15. 2. 2024 18:01
Bojuj Zuzko!
Velkorysý dárce
300 Kč  •  15. 2. 2024 17:44
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  15. 2. 2024 17:15
Milý dárce
5 000 Kč  •  15. 2. 2024 13:40
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  15. 2. 2024 8:01
Velkorysý dárce
600 Kč  •  14. 2. 2024 19:24
Velkorysý dárce
300 Kč  •  14. 2. 2024 17:54
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  14. 2. 2024 16:45
Milý dárce
500 Kč  •  14. 2. 2024 16:04
DobroDárce
600 Kč  •  14. 2. 2024 11:59
Milý dárce
2 000 Kč  •  14. 2. 2024 11:54
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  14. 2. 2024 7:26
Milý dárce
600 Kč  •  13. 2. 2024 12:36
Laskavý dárce
200 Kč  •  13. 2. 2024 10:26
DobroDárce
1 000 Kč  •  13. 2. 2024 10:09
Laskavý dárce
300 Kč  •  13. 2. 2024 9:55
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  13. 2. 2024 8:40
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  13. 2. 2024 8:26
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 2. 2024 21:14
Laskavý dárce
111 Kč  •  12. 2. 2024 19:57
DobroDárce
600 Kč  •  12. 2. 2024 17:38
Velkorysý dárce
300 Kč  •  12. 2. 2024 16:22
DobroDárce
600 Kč  •  12. 2. 2024 15:57
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  12. 2. 2024 13:40
Laskavý dárce
300 Kč  •  12. 2. 2024 8:31
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  11. 2. 2024 23:23
DobroDárce
300 Kč  •  11. 2. 2024 21:41
Jirka
300 Kč  •  11. 2. 2024 21:00
Drž se!
Milý dárce
399 Kč  •  11. 2. 2024 20:56
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  11. 2. 2024 20:35
Milý dárce
300 Kč  •  11. 2. 2024 19:09
Velkorysý dárce
600 Kč  •  11. 2. 2024 16:47
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  11. 2. 2024 16:16
Laskavý dárce
600 Kč  •  11. 2. 2024 14:37
Sýkorky
5 000 Kč  •  11. 2. 2024 13:41
Zuzi, držte se ♥️!
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  11. 2. 2024 11:06
Laskavý dárce
1 200 Kč  •  11. 2. 2024 9:39
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  11. 2. 2024 8:48
DobroDárce
300 Kč  •  11. 2. 2024 7:50
Stepan B
20 000 Kč  •  11. 2. 2024 1:46
Drzime s Leou palce!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  10. 2. 2024 21:10
Milý dárce
1 111 Kč  •  10. 2. 2024 20:56
Milý dárce
600 Kč  •  10. 2. 2024 20:48
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  10. 2. 2024 16:33
Milý dárce
600 Kč  •  10. 2. 2024 15:59
Mirek
300 Kč  •  10. 2. 2024 12:49
Držím moc palce Mirek
DobroDárce
300 Kč  •  10. 2. 2024 1:52
Velkorysý dárce
600 Kč  •  9. 2. 2024 23:34
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  9. 2. 2024 23:23
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  9. 2. 2024 22:44
Štědrý dárce
200 Kč  •  9. 2. 2024 22:01
DobroDárce
1 000 Kč  •  9. 2. 2024 18:43
Milý dárce
100 Kč  •  9. 2. 2024 17:42
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 2. 2024 17:36
Ondřej Caletka
2 500 Kč  •  9. 2. 2024 14:58
🤞
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 2. 2024 14:34
Milý dárce
300 Kč  •  9. 2. 2024 13:29
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 2. 2024 12:52
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  9. 2. 2024 9:48
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 2. 2024 6:09
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  9. 2. 2024 2:18
Milý dárce
1 000 Kč  •  8. 2. 2024 23:53
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  8. 2. 2024 23:20
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  8. 2. 2024 21:28
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  8. 2. 2024 21:24
DobroDárce
600 Kč  •  8. 2. 2024 20:13
Dana V.
300 Kč  •  8. 2. 2024 19:29
Držte se
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  8. 2. 2024 19:08
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  8. 2. 2024 18:58
Velkorysý dárce
600 Kč  •  8. 2. 2024 18:58
DobroDárce
80 Kč  •  8. 2. 2024 18:21
Mira
500 Kč  •  8. 2. 2024 17:39
❤️
Milý dárce
300 Kč  •  8. 2. 2024 17:34
Velkorysý dárce
600 Kč  •  8. 2. 2024 16:52
Laskavý dárce
250 Kč  •  8. 2. 2024 16:25
Laskavý dárce
500 Kč  •  8. 2. 2024 15:46
Velkorysý dárce
600 Kč  •  8. 2. 2024 15:20
Laskavý dárce
100 Kč  •  8. 2. 2024 14:17
Dárce, který je pro každou dobrost
1 200 Kč  •  8. 2. 2024 13:55
Regina C.
444 Kč  •  8. 2. 2024 12:34
S celou rodinou držíme palce !!
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  8. 2. 2024 10:44
Velkorysý dárce
500 Kč  •  8. 2. 2024 9:30
Milý dárce
1 500 Kč  •  8. 2. 2024 9:12
PaTaRaO
600 Kč  •  8. 2. 2024 8:38
Pre Zuzku od nas…
Velkorysý dárce
600 Kč  •  8. 2. 2024 8:19
DobroDárce
100 Kč  •  8. 2. 2024 8:15
Velkorysý dárce
200 Kč  •  8. 2. 2024 5:55
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  8. 2. 2024 5:12
Milý dárce
5 000 Kč  •  7. 2. 2024 23:50
Milý dárce
200 Kč  •  7. 2. 2024 23:35
Štědrý dárce
500 Kč  •  7. 2. 2024 22:55
Milý dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 22:31
Milý dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 22:14
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 21:12
DobroDárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 21:03
Štědrý dárce
600 Kč  •  7. 2. 2024 20:53
Milý dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 20:41
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 20:34
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 20:29
Milan M.
600 Kč  •  7. 2. 2024 20:29
Přeji brzké a trvalé uzdravení
Milý dárce
600 Kč  •  7. 2. 2024 20:23
Petra Varga
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 19:52
Uspesne uzdraveni preje Petra, Kira a zbytek rodiny.
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 17:45
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  7. 2. 2024 17:21
DobroDárce
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 16:55
Lenka
1 111 Kč  •  7. 2. 2024 16:44
Držíme palce, to zvládnete!
Štědrý dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 16:09
Milý dárce
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 15:59
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  7. 2. 2024 15:20
Laskavý dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 14:33
Jiřina
2 000 Kč  •  7. 2. 2024 14:31
Přeji Vám hodně lásky! :-)
Laskavý dárce
600 Kč  •  7. 2. 2024 14:20
Marie
200 Kč  •  7. 2. 2024 13:44
🍀🍀🍀🍀
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 13:22
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  7. 2. 2024 13:11
DobroDárce
600 Kč  •  7. 2. 2024 13:05
Štědrý dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 12:47
Milý dárce
100 Kč  •  7. 2. 2024 11:20
šárka
600 Kč  •  7. 2. 2024 10:58
posílám vám víru a naději, prosím, bojujte dál
Milý dárce
500 Kč  •  7. 2. 2024 10:54
Milý dárce
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 10:47
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  7. 2. 2024 10:15
DobroDárce
600 Kč  •  7. 2. 2024 9:55
Laskavý dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 9:44
Milý dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 9:04
Štědrý dárce
3 000 Kč  •  7. 2. 2024 8:54
Milý dárce
200 Kč  •  7. 2. 2024 8:44
Milý dárce
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 8:34
Milý dárce
200 Kč  •  7. 2. 2024 8:31
Laskavý dárce
500 Kč  •  7. 2. 2024 8:21
DobroDárce
50 Kč  •  7. 2. 2024 8:19
Zlata
300 Kč  •  7. 2. 2024 8:05
Vy se prostě musíte uzdravit!!!
Martin
200 Kč  •  7. 2. 2024 6:01
Přeji úspěšnou léčbu a sílu do života, už jen pro ty tři krásné děti a milujícího manžela
Marie
300 Kč  •  6. 2. 2024 21:39
Myslím na vás , přeji plné uzdravení a hodně sil a brzký návrat k milované rodině.
Edita
300 Kč  •  6. 2. 2024 21:00
Přeji sílu překonat tento boj🍀a vrátit dětem maminku, muži ženu 😇❤️
Mili
200 Kč  •  6. 2. 2024 19:16
❤️
Petra od Evicky Javornické
2 000 Kč  •  6. 2. 2024 19:01
Ahoj Miško, držíme pěsti celé rodině a myslíme na Vás :))) posíláme objetí :))) a lásku
Š.
200 Kč  •  6. 2. 2024 16:10
Milá Zuzko, ať léčba zabere a je Vám zase dobře! Držím všechny palce!! :-) ♥
Michal F.
333 Kč  •  6. 2. 2024 15:23
Trojky pro štěstí!
Jan Z.
600 Kč  •  6. 2. 2024 14:58
Zuzko, přeji Vám hodně sil do rekonvalescence a dalšího života, brzké uzdravení!
Vladimír
1 000 Kč  •  6. 2. 2024 14:42
držím palce
Marta
300 Kč  •  6. 2. 2024 14:32
❤️❤️❤️
Tomáš
300 Kč  •  6. 2. 2024 14:31
Držíme pěsti, ať jste brzy jako rybička!
Monika
300 Kč  •  6. 2. 2024 14:29
❤️❤️❤️
Zuzana Z.
2 000 Kč  •  6. 2. 2024 14:21
Zuzka Zuzce
Michaela N.
300 Kč  •  6. 2. 2024 14:15
Věřím, že se uzdravíte, POSÍLÁM VÁM OBJETÍ PLNÉ NADĚJE!!!!
Lenka S.
100 Kč  •  6. 2. 2024 14:02
Držím Vám pěsti.
Irena
1 000 Kč  •  6. 2. 2024 13:46
Drzim palce a prispivam
Jana
300 Kč  •  6. 2. 2024 13:34
Hodně štěstí, držte se!😊
Igor
600 Kč  •  6. 2. 2024 13:27
Nikoho v tom nenecháme samotného. Ani vaši rodinu ne. 👍🏼♥️
Dana
300 Kč  •  6. 2. 2024 13:18
Moc na Vás myslím a přeji plné uzdravení a šťastný návrat domů
Daniela
600 Kč  •  6. 2. 2024 13:06
Pevné nervy. Vše dopadne dobře. D
David K.
7 777 Kč  •  4. 2. 2024 23:39
Pár sedmiček pro štěstí 🍀 ať se léčba vydaří 👍 Myslím moc na vás.
Adam
210 Kč  •  3. 2. 2024 19:16
Držíme palce!
Miška a Jirka TP
10 700 Kč  •  2. 2. 2024 21:19
Moc na vás myslíme, držíme palce ✊🏻
Jana R.
600 Kč  •  1. 2. 2024 10:21
Držíme palce!
Katarína
600 Kč  •  1. 2. 2024 0:00
Zuzi, preveľmi držíme palce. Dáš to!
Karel
20 000 Kč  •  31. 1. 2024 21:17
Zuzko, držím moc palce!
Lucie
600 Kč  •  31. 1. 2024 21:00
Moc na Vás myslíme, držte se.
Marian
1 000 Kč  •  31. 1. 2024 16:47
All the best wishes to Zuzka and her beautiful family ❤️
Zuzka
600 Kč  •  31. 1. 2024 16:02
Zuzko, mám za sebou totéž. A žiji. Velmi aktivně. Nic na mě není poznat. A celou dobu mě při životě drželo heslo “Vše je, jak má být, tak věř a víra Tvá Tě uzdraví!” Držte se, zvládnete to.
Sikorovci
300 Kč  •  31. 1. 2024 13:35
Velmi drzime palce!
Veronika
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 20:18
Znám Vás i děti z plavání. Myslím na všechny. V.
Jana
13 000 Kč  •  30. 1. 2024 15:21
Prajem veľa zdravia a Božieho požehnania
Kateřina H.
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 13:50
Hodně síly!!!
Kateřina K.
200 Kč  •  30. 1. 2024 10:22
Zvládněte to 🍀
Dárci
2 222 Kč  •  29. 1. 2024 22:50
Držíme palce!
Bětka M
3 000 Kč  •  29. 1. 2024 21:36
Ahoj, znali jsme Vláďu Doksanského. O Vás jsme se dozvěděli od jeho přítelkyně, mojí tety Zdeničky. Přejeme Vám i celé rodině mnoho sil a vytrvalosti!
Janotkovci z Bratislavy
1 000 Kč  •  29. 1. 2024 19:31
Zuzka drzime palce a v duchu sme s Tebou
Jana
600 Kč  •  29. 1. 2024 12:28
Přeji hodně štěstí a brzké uzdravení
Anonymous
1 200 Kč  •  29. 1. 2024 9:18
Good LUCK and take care
Jana
300 Kč  •  29. 1. 2024 9:06
Zuzanko, buďte dál silná pro svoji rodinu❤️
Ttommmass
300 Kč  •  28. 1. 2024 21:31
Zuzko, Michale, držte se 🍀
Marie
100 Kč  •  28. 1. 2024 9:11
Držím palce ať se vám Zuzanka vyléčí a posílám hodně síly v této náročné situaci ❤️
👾
10 946 Kč  •  27. 1. 2024 15:48
Držíme palce!
Milý dárce
2 000 Kč  •  27. 1. 2024 11:02
Vela stastia a skore uzdravenie!
Eva
600 Kč  •  27. 1. 2024 10:45
Preji Vam, at vse dobre dopadne a mate dostatek sily pro svou krasnou rodinu!
Martin
3 500 Kč  •  26. 1. 2024 17:57
Zvladneš to, neboj... Držíme palce
Míša
500 Kč  •  26. 1. 2024 17:37
Držím palce.
Katka
600 Kč  •  26. 1. 2024 15:44
Držím palce:)
Aleš H.
600 Kč  •  26. 1. 2024 14:10
Držím palce!

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat