Sbírka ukončena:

Naděje v uzdravení/Hope of getting cured

Vybráno 0 Kč 311 570 Kč
700 000 Kč
 -
777 dárců
Celkem se zapojilo
401 Kč
Průměrná výše daru
35 000 Kč
Nejvyšší dar
36 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Naděje v uzdravení/Hope of getting cured

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Jana Weimerová
Datum přidání
11. 1. 2024
Poslední aktualita

14. 3. 2024 16:39

Děkujeme všem, kteří přispěli

a dali tak Vaškovi naději bojovat a uzdravit se.

Jsme vám všem moc vděční, znamená to pro nás hodně! ❤️

Thank you very much to all who helped and contributed and gave Vašek hope to fight that beast and get healthy again.

We are very grateful, it means a lot to us! ❤️

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech..

Ráda bych, společně s celou rodinou a přáteli, požádala o finanční pomoc pro našeho Vašu, Vašíka, Venouška, Vencu..

Vašek je hodný, milý, pracovitý, usměvavý mladý kluk, který nezkazí žádnou srandu. Je to jeden z těch lidí, kterého si každý přeje mít u sebe – má obrovské srdíčko, vždy ochotný pomoct a pro druhé by se rozdal. Dlouhé roky daroval plazmu, aby pomáhal druhým (má 160 odběrů, dostal několik ocenění, i nejvyšší vyznamenání z českého červeného kříže). A teď potřebuje pomoct on sám..

Našemu Vaškovi se loni v březnu změnil život. Po jistých zdravotních problémech a následné operaci přišla zdrcující diagnóza – rakovina tlustého střeva. V ten moment se mu život zbořil jak domeček z karet. A nejen jemu.. Vašek je silný a velký bojovník a rozhodl se bojovat a jeho boj začal..

Komu pomůžeme?

Stadium rakoviny v té době bylo 0 nebo I., což mu dávalo velikou šanci na uzdravení a nebylo nutné hned začínat s drastickou chemoterapii, lékaři navrhli léčbu radioterapií. Každých 14 dní měl Vašek v nemocnici kontrolní vyšetření, zda a jak je léčba účinná. Radioterapie však neměla požadované účinky a tak lékaři navrhli, spolu s radioterapií, nasadit bioléčbu a podávat lék AVASTIN. Avastin je protinádorový lék, který obsahuje účinnou látku bevacizumab. Bevacizumab je monoklonální protilátka, druh proteinu, který je určen k rozeznání specifické struktury, nacházející se v na povrchu některých buněk nebo cirkulující v těle jedince, a k navázání se na ni. Bevacizumab se váže  na protein, který cirkuluje v krvi a způsobuje zbytnění krevního řečiště, a zastaví tak jeho účinek. Výsledkem je, že rakovinné buňky nemohou vytvářet svůj vlastní přísun krve a nedostává se jim tak kyslíku a živin, což pomáhá zpomalit nádorový růst.

A tady nastal velký problém. Jedna kúra léčby AVASTINEM (20 dávek) stála, na začátku léčby 48 tisíc. Těch 20 dávek bylo na 5 týdnů, za předpokladu, že docházel do nemocnice 4× týdně. Byť finančně náročná léčba, Vašek se rozhodl do ní jít (asi jen blázen by nešel), měl nějaké úspory a finančně pomohla i rodina a přátelé. Jenomže úspory nejsou bezedné a i cena léčby se zvýšila. Půl roku si Vašek platil léčbu Avastinem sám, s pomoci rodiny a přátel. V říjnu podstoupil poslední kúru, nebyly už finance. Kúra v říjnu už stála 52 tisíc (stejný počet 20 dávek). Každé podstoupené kontrolní vyšetření prokázalo, že zmíněná bioléčba opravdu pomáhala. To říinové prokázalo, že úbytek rakoviny byl 73%.

Vaškova situace byla a je složitější v tom, že při léčbě ještě chodil a chodí do práce, nemohl a nemůže si dovolit jít na nemocenskou, musel a musí se postarat o nájem, domácnost a hlavně o syna. Vašek má okouzlujícího, teď čerstvě 15-ti letého syna Vašíka, kterého má ve střídavé pěči. Vašík narozdíl od tatínka (který se snaží být silný) vše nese těžce, je velice citlivý, starostlivý a pečující.

AVASTIN spolu s radioterapií pomáhali a pomáhají, ale kde je pozitivní účinek, je i ten negativní (nežádoucí). Léčba bohužel nepříznivě působila na Vaškovu imunitu a bílé krvinky. Ve velkém se mu ztrácely, počet bílých krvinek klesal na kritickou hodnotu a situace byla několikrát ve fázi, že se muselo s radioterapií a bioléčbou počkat, nasadit další lék na obnovu bílých krvinek, aby mohlo dál pokračovat. Lék na obnovu bílých krvinek z malé části proplácí pojišťovna, z větší si lék musí pacient hradit sám. Jedno se neobjede bez druhého..

Vašek zhubl přes 20 kg, byl a je vyčerpný a byly dny, kdy nemohl pozřit nic, aniž by okamžitě neběžel na toaletu. Párkrát se i stalo, že zkolaboval, nastěstí vždy u něj někdo byl a tak včasně zasáhl.

Když Vašek podstoupil poslední kúru v říjnu, neboť neměl další finance na to v léčbě pokračovat, sháněl peníze všude a doufal, že vše zůstane ve stejném stavu aspoň pomocí radioterapie, na které stále docházel a dochází, než sežene další peníze na léčbu. Pak se dozvěděl se o téhle sbírce.

Týden před vánočními svátky, při pravidelné kontrole bylo Vaškovi sděleno, že se rakovina rozšířila do konečníku.

Devastující zpráva. Odhodlání bojovat je ještě silnější a naděje v uzdravení zůstává…

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Bioléčba lékem AVASTIN se léčí u nás v ČR, ale není hrazena ze  zdravotního pojištění. Několikrát jsme kontaktovali pojišťovnu, dokonce i lékař z nemocnice posílal pojišťovně dopis, ale pokaždé přišlo zamítnutí.

Veškeré peníze vybrané díky této sbírce budou použity na úhradu nejen finančně náročné bioléčby a nákladů s tím spojených, ale i na úhradu potřebných léků na podporu bílých krvinek a celkově imunity.

Vzhledem k individuální reakci každého nádoru a organismu nelze předem stanovit počet potřebných kúr (dávek) bioléčby, cílová částka je předpokládaná léčba na 12 měsíců.

Boj s rakovinou je boj s časem a je nutné s bioléčbou co nejdřív pokračovat..a my ten boj chceme vyhrát!

Děkujeme ze SRDCE všem dobrým duším za pomoc!

Za případné sdílení sbírky děkuje Vaškova rodina a kamarádi

__________________________________________

Our beloved friend, son and dad Vašek was diagnosed with colorectal cancer in March last year and has been fighting it since then.

Vašek is a lovely and kind young man, with a huge sense of humor, always happy to help others. He was a donor of blood plasma for years, never asked anything for that.. he just wanted to help. Now he needs some help himself..

Since he was told  the harsh diagnosis, he was undergoing a treatment together with radiotherapy.

Vašek couldnt afford to go on sick leave or take any days off in the longterm as he had some responsibility and needed to pay the bills. He also has a son in joint custody..

Been on treatments since last March, been visiting hospital four times a week and keeping going to work has been exhausting for him, but hes somehow managed that.

The biological treatment (AVASTIN) is very expensive and it cannot be covered with insurance (insurance company will not pay for this kind of treatment even though there is no other option for Vašek to be cured.

He paid for the treatment by himself (with help from his family and friend) till October. Since October last year (as he couldnt afford to pay for the treatment anymore) hes visited hospital only for the radiotherapy. A week before Christmas he  was told that the cancer has spread out so he desperately needs to go back on the treatment..

Doctor has also recommended to carry on with this bio treatment as theres been a proven positive effect (cancer cells were shrinking).

We would be very grateful for any help and sharing.

Thank you from the bottom of our  hearts.

Vašeks family and friends

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

14. 3. 2024 16:39

Děkujeme všem, kteří přispěli

a dali tak Vaškovi naději bojovat a uzdravit se.

Jsme vám všem moc vděční, znamená to pro nás hodně! ❤️

Thank you very much to all who helped and contributed and gave Vašek hope to fight that beast and get healthy again.

We are very grateful, it means a lot to us! ❤️

11. 2. 2024 10:01

Všem laskavým dárcům / To all kind donors

z celého srdce moc děkujeme!

Nesmírně si vážíme každého, kdo přispěl, každého sdílení a všech milých a povzbuzujících vzkazů.

Více než 700 andělů dalo Vaškovi obrovskou naději být zase zdravý.

Jste úžasní! Děkujeme za silnou podporu❤️

_______________________

thank you from all our hearts!

We appreciate immensely every little soul that contributed, every sharing of the collection and all beautiful and encouraging messages.

More than 700 kind angels have given Vašek a huge hope to be healthy again.

You are all amazing! Thank you for such a strong support ❤️

22. 1. 2024 15:47

Děkujeme! Thank you!

Moc děkujeme všem, kteří přispěli, sbírku sdíleli a také za milé povzbuzující zprávy. Vážíme si všech, kteří pomáháte, jste úžasní!

Thank you very much to all, who contributed, shared the collection with others and also for those kind, encouraging messages. We appreciate you all who are helping, you are awesome!

13. 1. 2024 21:52

Moji milí/My Dears,

Právě jsme překročili částku 50 000 Kč! Ze srdce děkujeme všem, kteří přispěli, byť jen malou částkou, každá pomoc se počítá, jsme za ni vděčni a dává smysl! Já nemám slov, abych vyjádřila, co cítím, co jste všichni za 2 dny dokázali. A Vašek? Je stejně dojatý, jako já, se slzami v očích, neboť bude moci podstoupit další kúru bio léčby, kterou tak potřebuje k uzdravení.

A to jen díky vám milým dušičkám! ❤️
Ať je takových milniků více!

Jana a Vašek

_________________________

We have just exceeded the amount of 50 000 Kč!
It warms our hearts, thank you so much to all who contributed, even with a small amount, every little help counts, we are grateful, it does make sense!

I have no words to express what Im feeling right now and Vašek? He is as touched as I am, with tears in his eyes. You have achieved a kind of a miracle in only 2 days, Vašek will now be able to undergo another set of  bio treatment that he so needs  to be cured.

And that is just only thanks to you all beautiful souls!  ❤️
Lets have more milestones like this!

Jana and Vašek

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
300 Kč  •  15. 2. 2024 19:47
Milý dárce
300 Kč  •  15. 2. 2024 18:37
Velkorysý dárce
100 Kč  •  15. 2. 2024 13:12
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  14. 2. 2024 22:19
DobroDárce
500 Kč  •  14. 2. 2024 20:54
Laskavý dárce
200 Kč  •  14. 2. 2024 18:07
M
1 000 Kč  •  14. 2. 2024 13:49
To zvládneš 💖
Velkorysý dárce
100 Kč  •  14. 2. 2024 10:58
DobroDárce
200 Kč  •  13. 2. 2024 21:31
Milý dárce
200 Kč  •  13. 2. 2024 13:12
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  13. 2. 2024 10:22
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 2. 2024 10:15
Štědrý dárce
100 Kč  •  13. 2. 2024 8:02
Štědrý dárce
100 Kč  •  13. 2. 2024 7:31
DobroDárce
100 Kč  •  13. 2. 2024 6:41
Štědrý dárce
100 Kč  •  13. 2. 2024 0:32
Milý dárce
600 Kč  •  13. 2. 2024 0:14
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  12. 2. 2024 23:59
Štědrý dárce
100 Kč  •  12. 2. 2024 23:42
Laskavý dárce
100 Kč  •  12. 2. 2024 23:21
Štědrý dárce
333 Kč  •  12. 2. 2024 22:42
Regína
200 Kč  •  12. 2. 2024 21:25
Všechno se podaří a bude zase dobré. <3
Štědrý dárce
300 Kč  •  12. 2. 2024 20:46

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat