Nadační fond ATYP

Nadační fond ATYP (dále jen NF) byl založen za účelem osvěty o lidech s autismem, ADHD, o lidech s duševními nemocemi a také na podporu lidem, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a děti s jinými specifickými vzdělávacími potřebami. Dále za účelem informování o zdravém životním stylu a šetrném způsobu života.

1 Vytvořených projektů
160 500 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Nadační fond ATYP (dále jen NF) byl založen za účelem osvěty o lidech s autismem, ADHD, o lidech s duševními nemocemi a také na podporu lidem, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a děti s jinými specifickými vzdělávacími potřebami. Dále za účelem informování o zdravém životním stylu a šetrném způsobu života.

  • K tomuto účelu bude NF podporovat vydávání odborného magazínu ATYP.  Programem časopisu je také přinášet informace o přístupu k neurodiverzním lidem ze zahraničí a to formou i reportáží. Píšeme články především autentické, kdy za organizacemi a konkrétními lidmi budeme vyjíždět do terénu s profesionálním fotografem.
  • NF podporuje semináře, vzdělávací kurzy pro pedagogy i rodiče, školení včetně lektorské činnosti;
  • NF pomáhá jednotlivcům a rodinám na základě hmotných i finančních darů. Podporuje rodiny s poruchou autistického spektra formou pomoci, příspěvku či daru.
  • Zabýváme se mimoškolní výchovou a vzděláváním, organizací seminářů, vzdělávacích kurzů, školení včetně lektorské činnosti jak pro dospělé tak i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Zaměřujeme se také na sourozence těchto dětí a pracujeme s jejich osamoceností, a proto je včleňujeme do aktivit se specifickými sourozenci prostřednictvím sociálního umění, kulturních aktivit, vzdělávání a léčebné pedagogiky. 
  • Účelem NF je rovněž podpora umělecké tvorby osob s autismem a jinými vývojovými poruchami (tzv. neurodiverzních lidí), ale i jiných sociálně vyloučených.
  • NF otevírá nová témata o sociálně vyloučených lidech nejen v oblasti autismu. Ale zabýváme se i tím, z čeho vlastně pramení sociální vyloučenost. Často právě ze strachu z jinakosti a tento strach může být z každé atypičnosti, což může být z Romů a jiných etnik, strach adoptovat dítě a strach z jeho jinakosti v průběhu péče o něj v rodině, strach z jeho biologických kořenů, obavy z nemoci a ze stárnutí, strach ze smrti. A toto vše NF chce prostřednictvím sociálního umění, kulturních aktivit, vzdělávání a léčebné pedagogiky odkrývat a řešit.
  • O všech svých aktivitách podává nadační fond pravidelné zprávy.

Hlavní činností NF je podpora a poskytování příspěvků na veřejně prospěšné účely, zejména pak zajišťování:

osvětové a výchovně vzdělávací činnosti v problematice autismu, ADHD a jiných vývojových poruch v České republice; osvětu vedoucí k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a různými handicapy především podporou vydávání časopisu ATYP

Doplňkovými činnostmi nadačního fondu jsou:

publikační, nakladatelská a vydavatelská činnost

Vydavatelství a zároveň nadační fond jsme založili, abychom mohli vydávat magazín o autismu, ADHD a podporovat tvorbu těchto lidí. V zahraničí jsou podobné časopisy běžné. Ve Spojených státech, kde jsou s přístupem k „atypům“ asi nejdál, mají dokonce specializovaný časopis jen na jednu z diagnóz: ADHD. V Česku kvalitní zdroj informací z této oblasti prozatím chybí.
Náš časopis bude – stejně jako ti, o kterých píšeme – trochu „jiný“. Magazín zatím najdete elektronicky zde. I na tuto verzi hledáme finanční prostředky, abychom si mohli dovolit psát více článků, mít dobré novináře, fotografa a hlavně cestovat za vámi, do organizací, které vám pomáhají přinášet tak kvalitní reportáže.

Rychlé kontakty

Web: https://nfatyp.cz/
E-mail: nfatyp@nfatyp.cz
Telefon: 723 653 129