Nový příběh: Hrdinská cesta sebepoznání

Milník 1/3

Pokryjeme náklady na vytvoření základní verze platformy.

Vybráno 0 Kč 32 167 Kč
150 000 Kč
9 dnů
do ukončení

Milník 2/3

Hrdinskou cestu vytvoříme ve 3 variantách. Pokryjeme náklady na provoz a propagaci na první rok.

Vybráno 0 Kč 32 167 Kč
250 000 Kč
9 dnů
do ukončení

Milník 3/3

Přidáme rozvojové, komunitní a herní prvky nákladné na vývoj a necháme vás o nich hlasovat.

Vybráno 0 Kč 32 167 Kč
450 000 Kč
9 dnů
do ukončení
Zakladatel
Marek Hladík
Datum přidání
1. 11. 2023
Poslední aktualita

20. 11. 2023 16:38

Srdečně děkujeme prvním 25 podporovatelům! 💚

Mockrát děkujeme za vaši podporu a laskavé nakopnutí naší sbírky! ☀️ Pomohli jste nám zažehnout plamen důvěry, že zvládneme sbírku dovést ke zdárnému konci. 🔥

Nový příběh se může stát bezpečným a podporujícím místem pro mnoho lidí, kteří podporu potřebují, nebo dokonce důležitým nástrojem celospolečenské změny. Když lidé objeví své dary a najdou si své pravé místo ve společnosti, budou nejenom šťastní, ale také přinesou to nejlepší ze sebe celku. 🌍🌱

Vaše příspěvky jsou aktuálně klíčové pro dobré pokračování projektu a mají pro nás velkou váhu. Díky, že jste k tomuto dílu přispěli svou energií! 🙏


Zobrazit celou aktualitu

Naše vize

Představte si místo, kde vám zkušení průvodci předají mapu cesty k opravdové spokojenosti a také praktickou moudrost, díky níž snadněji překonáte výzvy ve stinných a náročných částech této cesty.

Představte si, že na tuto cestu společně s vámi vykročí komunita lidí se stejnou vizí, hodnotami a záměrem. Že budete mít místo, kde můžete být sami sebou, kam se můžete každý den uchýlit a kde se můžete inspirovat a nabít energií.

Takovým místem je Nový příběh.

Vydejte se na hrdinskou cestu sebepoznání a ve 12 kapitolách objevte sebe, své poslání a své místo ve společnosti.

Čekají vás provázené meditace a imaginace, praktické techniky vnitřní práce s tělem, myslí a duší, a minikurzy zkušených českých průvodců.

Propojte se s komunitou lidí na stejné cestě skrze společné online vysílání, sdílení a soukromou facebook skupinu členů Nového příběhu.

Právě teď můžete velkou měrou přispět ke vzniku tohoto jedinečného projektu. Jako výraz vděčnosti za vaši podporu od nás získáte ke každé odměně (kromě dobré karmy :) zdarma měsíc členství v Novém příběhu a PDF verzi průvodce dobrým rokem Rozcestník. 🎁

Namíchali jsme pro vás účinný seberozvojový elixír. Jaké má ingredience?

 • Cesta hrdiny – sekvence 12 klíčových kroků na vnitřní vývojové cestě jedince. Každý krok vás vezme do hlubokého prožitku skrze transformativní meditaci a poskytne vám prostor pro zkoumání skrze otázky k zamyšlení nebo akční kroky.
 • Profesionálně zpracované minikurzy od expertních průvodců, které se skládají ze snadno vstřebatelného a praktického obsahu – krátkých videí, akčních kroků a funkčních technik.
 • Tematické měsíce – každý měsíc nové téma a s ním nová možnost hlubšího sebepoznání. Čekají vás živá vysílání s průvodci, komunitní sdílení, společné praxe a bonusové výzvy.
 • Herní prvky a síla příběhu – hrdinská cesta vás vtáhne do dobrodružného příběhu, který se bude odehrávat v neobyčejném a povznášejícím světě. Herní prvky vás budou motivovat a pomáhat vám sledovat váš pokrok.
 • Interakce v komunitě – v bezpečném prostoru můžeme sdílet své zkušenosti i výzvy. V zrcadle druhých lépe spatříme svou jedinečnost a své pravé místo ve společnosti.
 • Rozmanitý svět sebepoznání – Co vám nabídnou jednotlivé objekty v osadě hrdinů? Půjdete si pro krátké harmonizační meditace ke Křišťálovému jezírku, nebo se vydáte do svého Domova prozkoumat své vnitřní kvality pomocí našeho dotazníku?

Kroky růstu vepsané do samotné podstaty lidstva. 

Cesta hrdiny je archetypální (univerzální) cesta, kterou výzkumník Joseph Campbell objevil v mýtech a příbězích všech kultur světa. Funkčnost cesty a jejích principů dokazuje i jejich využívání při tvorbě úspěšných Hollywoodských filmů a knižních bestsellerů. 

Hrdinská cesta má 3 fáze, které společně pokrývají celou cestu sebepoznání a seberealizace jedince. V každé fázi vás podpoří praktický minikurz od expertních průvodců, který vám v 7 lekcích s videi, technikami a akčními kroky předá nejdůležitější poznání a nástroje práce s vaším nitrem.

1. fáze – Vykročení

1. krok: Pravdivý pohled na stav svého aktuálního života. Kde je tlak, trápení, nespokojenost? Kde se bojím vykročit do neznáma?

2. krok: Volání srdce. Kam v hloubi duše chci jít, po čem toužím a co chci změnit? Kam vede cesta mého největšího potenciálu?

3. krok: Uctění minulosti. Přijetím našeho dosavadního příběhu získáme pevnou půdu pod nohama. Načerpáme zdroje na cestu.

4. krok: Zasvěcení. Přijmeme zodpovědnost za svůj život a překročíme práh do neznáma. Vydáváme se na osudovou cestu.

V první fázi najdete minikurz Spojení se sebou. Naučíte se uvolnit stres ze svého těla, pracovat s emocemi a pročistit svou mysl. Velmi praktickým způsobem vás seznámí s meditací a pomůže vám žít v pozici tvůrce namísto oběti.

2. fáze – Znovuzrození

5. krok: Příprava na vstup do temnoty. Skrze menší zkoušky sbíráme sílu, moudrost a sebedůvěru pro hlavní výzvu naší cesty.

6. krok: Setkání se stínem. Poznáváme svůj strach, svá omezení a zranění. Získáme sílu jim čelit, zdravě k nim přistoupit a proměnit je.

7. krok: Smrt a znovuzrození. V ohni hlavní výzvy umírá naše staré já a rodí se nové, svobodné já. Objevujeme svou pravou podstatu.

8. krok: Objevení darů. Co jsou vaše jedinečné dary? Jaké je vaše poslání a co můžete přinést lidem? Poznáte svou vlastní hodnotu.

V této fázi naleznete kurz Stíny a dary, který vás naučí léčivému a růstovému přístupu k sobě samým a k životním výzvám. Naučíte se pracovat se svými stinnými stránkami, proměňovat je a využívat je jako palivo. Prozkoumáte, jaké jsou vaše jedinečné dary a vaše poslání.

3. fáze – Seberealizace

9. krok: Sebeaktualizace. Přichází odpuštění a očištění od toho, co k nám už nepatří. Zvykáme si na nové já a ukotvujeme se v něm.

10. krok: Návrat do společnosti. Proměnění se vracíme do světa, ze kterého jsme vyšli, a čelíme výzvě být plně sami sebou v novém já.

11. krok: Přinesení darů lidem. Z cesty přinášíme elixír našich zkušeností a darů. Jdeme s kůží na trh a nabídneme je lidem.

12. krok: Prosperita a oslava. Odměnou za naši hrdinskou cestu je sebevědomí, štěstí a hojnost. Můžeme si oddechnout a slavit!

V této fázi naleznete kurz Seberealizace a prosperita, který vám pomůže završit vaši proměnu tak, abyste si dovolili být plně sami sebou a postavit se za své dary a hodnotu. Posílíte svobodu svého bytí a vyjadřování, a dovolíte si tvořit v souladu se svou přirozeností i plným potenciálem.

Co vám může Nový příběh přinést do života?

 • Poznání vaší jedinečnosti, darů, poslání a místa ve společnosti
 • Zdravější vztah k sobě samému/samé vedoucí k většímu sebevědomí, sebepřijetí a sebeúctě
 • Impuls vykročit vlastní jedinečnou životní cestou a být plně sami sebou
 • Základní umění vnitřní práce – práce s myslí, s emocemi, se stíny a zraněními
 • Principy utváření svého života vedoucí ke stavu duchovní i hmotné prosperity
 • Propojení s lidmi na stejné vlně, nové přátele a spolutvůrce
 • Spokojenost, vnitřní klid a štěstí nezávislé na vnějších okolnostech
 • V neposlední řadě zábavu, uvolnění, radost a sounáležitost :)

Chcete ochutnat atmosféru světa Nového příběhu?

V této provázené meditaci se nejdříve uvolníte a odložíte starosti všedních dní, a poté se vydáte na cestu do neobyčejného světa Nového příběhu. Ochutnáte jeho atmosféru, vizi a přínosy, které vám nabízí.

Kdo za projektem stojí?

Celé to začalo u dvou mužů, kteří měli vizi propojit více průvodců seberozvojem, aby vytvořili něco, co přesahuje jejich individuální možnosti.

Když se o této vizi bavili, jejich neustálá husí kůže jim ukazovala, že směřují k něčemu živému a pravdivému – že se tato vize má naplnit!

Oba v sobě zároveň nosili touhu pomoci lidem si svůj život opravdu užít. Začali proto rozjímat nad konceptem online platformy, která by lidem zprostředkovala poznání vedoucí k naplňujícímu a šťastnému životu. 

Tito muži byli Mgr. Marek Hladík a Vít Aora.

Marek je psycholog, průvodce sebepoznáním a zakladatel brněnského centra Kmen. Vít je autorem nástrojů podporujících život s čistou myslí a vnitřním klidem, například knihy a online kurzu Detox hlavy nebo 21 denního meditačního kurzu Rozpusť se.

Celý projekt spolutvoří tým nadšených tvůrců z různých oblastí a domlouváme spolupráci s expertními českými průvodci, kteří přinesou své zkušenosti v tvorbě hrdinské cesty a minikurzů.

Tvorba Nového příběhu je v plném proudu už od začátku tohoto roku. Ladění neotřelého a funkčního konceptu je za námi, a nyní děláme velké kroky v realizaci. Máme za sebou natáčení prvního minikurzu a většinu práce na designu a programování samotné online platformy – webové stránky s optimalizací pro používání na mobilních telefonech.

Naplno pracujeme na vytvoření nástroje s potenciálem posunout kvalitu vašeho života na vyšší úroveň.

Pole seberozvoje může být zahlcující i zavádějící a můžete si v něm připadat ztracení, nebo frustrovaní z nedostatku reálných výsledků. Díky nadhledu zkušených průvodců pro vás vybereme to nejdůležitější a nejfunkčnější poznání.

Vaše podpora pro nás bude důležitým palivem pro pokračování v této práci. Spuštění platformy plánujeme na březen 2024.

Na co vybrané peníze použijeme?

Vaše příspěvky nám mohou otevřít nové možnosti tvoření a udělat projekt udržitelným. Čím více peněz vybereme, tím prospěšnější a zábavnější platforma bude.

 • 150 tisíc Kč – Pokryjeme náklady na vytvoření základní verze platformy. To zahrnuje grafický design a programování platformy, natáčení a zpracování videí a další náklady. My z toho budeme mít obrovskou radost a vy se vydáte na svou hrdinskou cestu! 🌳
 • 250 tisíc Kč – Posuneme ústřední cestu na další úroveň: Při průchodu cestou hrdiny si budete moci zvolit ze 3 stezek, přičemž každá se navíc kromě společného jádra zaměří na posílení jiných vnitřních kvalit a bude obsahovat jiné úkoly. Půjdete cestou srdce, vnitřní síly, nebo autenticity? Pokryjí se náklady na první rok provozu platformy, na propagaci a další nutné investice. ✨
 • 450 tisíc Kč – Přidáme na platformu další herní, rozvojové nebo komunitní prvky, které jsou nákladné na vývoj. Například ocenění a odznaky za určité úspěchy, nástroje podporující budování prospěšných návyků nebo větší podporu průvodců. Necháme vás hlasovat o tom, které prvky byste uvítali. 🔥Tímto vás srdečně žádáme o podporu. 💚
Váš příspěvek bude investicí do lepší budoucnosti jak pro vás, tak pro celou společnost.

Přispějte ke vzniku projektu, vyberte si svou odměnu, a získejte k ní jako výraz naší vděčnosti zdarma měsíc členství v Novém příběhu a PDF verzi průvodce dobrým rokem Rozcestník. 🎁

Všechny odměny lze také někomu darovat ve formě dárkového poukazu. Stačí při přispívání napsat do poznámky, že máte zájem o dárkový poukaz, a my vám ho s radostí připravíme.

Děkujeme za vaši podporu a budeme se těšit na shledanou ve světě Nového příběhu! 🙏🏻

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

20. 11. 2023 16:38

Srdečně děkujeme prvním 25 podporovatelům! 💚

Mockrát děkujeme za vaši podporu a laskavé nakopnutí naší sbírky! ☀️ Pomohli jste nám zažehnout plamen důvěry, že zvládneme sbírku dovést ke zdárnému konci. 🔥

Nový příběh se může stát bezpečným a podporujícím místem pro mnoho lidí, kteří podporu potřebují, nebo dokonce důležitým nástrojem celospolečenské změny. Když lidé objeví své dary a najdou si své pravé místo ve společnosti, budou nejenom šťastní, ale také přinesou to nejlepší ze sebe celku. 🌍🌱

Vaše příspěvky jsou aktuálně klíčové pro dobré pokračování projektu a mají pro nás velkou váhu. Díky, že jste k tomuto dílu přispěli svou energií! 🙏


Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Dobrosrdečný přispěvatel
350 Kč  •  30. 11. 2023 12:14
Velkorysý přispěvatel
1 001 Kč  •  29. 11. 2023 20:08
Velkorysý přispěvatel
900 Kč  •  24. 11. 2023 22:09
Laskavý přispěvatel
1 200 Kč  •  19. 11. 2023 14:41
Štědrý přispěvatel
900 Kč  •  13. 11. 2023 21:00
Velkorysý přispěvatel
6 000 Kč  •  13. 11. 2023 17:03
Veruu
900 Kč  •  13. 11. 2023 14:40
Super,tesim se,krasna myslenka :-) jeste ze jsem se o ni dozvedela z Vitkova newsletteru :)
Laskavý přispěvatel
350 Kč  •  10. 11. 2023 22:16
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  9. 11. 2023 15:36
Laskavý přispěvatel
1 200 Kč  •  9. 11. 2023 14:17
Petr Hanslík
500 Kč  •  8. 11. 2023 23:08
Hodně zdaru!
Velkorysý přispěvatel
5 000 Kč  •  7. 11. 2023 10:30
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  7. 11. 2023 5:04
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  6. 11. 2023 12:57
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  6. 11. 2023 12:44
Dobrosrdečný přispěvatel
850 Kč  •  6. 11. 2023 11:50
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
350 Kč  •  5. 11. 2023 17:47
Dobrosrdečný přispěvatel
355 Kč  •  3. 11. 2023 18:14
Milý přispěvatel
900 Kč  •  3. 11. 2023 16:16
Dobrosrdečný přispěvatel
111 Kč  •  3. 11. 2023 8:31
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  2. 11. 2023 11:39
Dobrosrdečný přispěvatel
400 Kč  •  2. 11. 2023 9:13
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  2. 11. 2023 6:41
Laskavý přispěvatel
1 601 Kč  •  1. 11. 2023 17:39
Laskavý přispěvatel
400 Kč  •  1. 11. 2023 16:32
Laskavý přispěvatel
2 000 Kč  •  1. 11. 2023 14:31
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 888 Kč  •  1. 11. 2023 10:58
Velkorysý přispěvatel
1 111 Kč  •  1. 11. 2023 10:25

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vyberte si odměnu

Členství v Novém příběhu
Přispějte 350 Kč a více

Členství v Novém příběhu

Členství v Novém příběhu za ty nejvýhodnější ceny. Vyberte si variantu délky. Čím delší členství, tím větší sleva, a tím větší kus hrdinské cesty ujdete.

 • Za 1 měsíc projdete 1. fázi hrdinské cesty a minikurz spojení se sebou, čisté mysli a nepodmíněného štěstí.
 • Za 2 měsíce projdete 2 fáze hrdinské cesty a minikurz práce se stíny a objevování darů.
 • Za 3 měsíce můžete dokončit celou hrdinskou cestu a minikurz na téma seberealizace a přinesení svých darů do světa.
 • Po třech měsících bude přibývat stále nový obsah v rámci tematických měsíců i mimo ně, budete se dále rozvíjet skrze interakci v komunitě a chodit se vyživit a inspirovat do našeho světa.
Odměna

Na výběr z variant:

 • 1měsíční členství – 350 Kč
 • 2měsíční členství – 600 Kč
 • 3měsíční členství – 900 Kč
 • 6měsíční členství – 1600 Kč
Získat tuto odměnu
Dobrá karma
Přispějte 111 Kč a více

Dobrá karma

Pokud si chcete naklonit osud na svou stranu, můžete si zde zakoupit dobrou karmu. Přirozeně, když podporujete vznik tak krásného nástroje sebepoznání. 🙏  (Dobrá karma je součástí i všech dalších odměn.)

A protože u nás se dobrá karma projevuje rychle, přinese vám ihned zdarma minikurz Síla sebepřijetí od zakladatele Nového příběhu, Marka Hladíka. Název kurzu vypovídá vše potřebné o jeho obsahu. 😁

Odměna
 • Dobrá karma a dobrý pocit ze smysluplného činu
 • minikurz Síla sebepřijetí s 2 videi a 1 provázenou meditací
Videokurz Cesta Radostné proměny
Přispějte 500 Kč a více

Videokurz Cesta Radostné proměny

Videokurz zakladatele Nového příběhu Marka Hladíka s názvem Cesta radostné proměny nabízí laskavou a přitom efektivní cestu k opravdovému vnitřnímu růstu. Objevíte sílu sebepřijetí a to, jak dokáže mocně proměnit váš život. Kurz vás ke spokojenosti povede 7 krokovou metodou. 👣☀️

Běžná cena kurzu je 890 Kč, v rámci podpory Nového příběhu ho můžete získat už za 500 Kč. Více o kurzu se můžete dozvědět zde.

Odměna
 • kurz Cesta radostné proměny obsahující:
 • 10 videí o vnitřní práci
 • 5 technik
 • 3 provázené meditace
Měsíční členství + Vědomý děník
Přispějte 850 Kč a více

Měsíční členství + Vědomý děník

Co takhle propojit průchod naší hrdinskou cestou s prací s dalším úžasným a funkčním nástrojem práce se sebou – Vědomým deníkem? 📖

Naše cesta hrdinská cesta trvá nejméně 90 dní a Vědomý deník také nabízí 90 denní cestu – náhoda, nebo byly tyto dva nástroje stvořeny ke spolupráci? Objevte magii deníku a léčivou moc psaní.

Více informací o Vědomém deníku ZDE.

Odměna
 • měsíční členství v Novém příběhu (běžně 350 Kč)
 • Vědomý deník (běžně 550 Kč)
 • doprava na adresu (100 Kč)
 • V rámci podpory vzniku Nového příběhu získáte oba nástroje se slevou 150 Kč
Vstup na komunitně- rozvojovou událost
Přispějte 1 200 Kč a více

Vstup na komunitně- rozvojovou událost

Zbývá 78/80

V online světe se propojíme, ale nezapomínáme na kouzlo živých akcí! Proto budeme pořádat události, kde si společně projdeme zážitkové rozvojové aktivity, a kde zároveň bude prostor na hlubší propojení se v komunitě a na volnou zábavu.

Co nás čeká? Sebepoznání skrze pohyb od Marka Hladíka a workshop meditace a čisté mysli od Víta Aory. Další program zatím zůstane překvapením. Možná si společně dáme kakao ☕, možná si zatančíme 🥁. 

První událost se bude konat v pátek 19. ledna 2024 od 17 do 22 hodin v centru Kmen v Brně. Další poté uspořádáme minimálně jednou za čtvrt roku. Maximální počet účastníků na jednu událost je 20.

Zbývá 78/80
3měsíční členství + individuální konzultace
Přispějte 1 700 Kč a více

3měsíční členství + individuální konzultace

Zbývá 20/20

S touto odměnou zažijete všechny 3 fáze hrdinské cesty Nového příběhu a dopřejete si jednu hloubkovou konzultaci s průvodcem dle svého výběru. 🌱

S Markem Hladíkem se podíváte na jakákoliv témata v oblasti sebepoznání a vaše osobní výzvy. Vít Aora vám předá své zkušenosti z oblasti meditace a dosažení čisté mysli a vnitřního klidu.

Odměna Zbývá 20/20
 • 3měsíční členství v Novém příběhu
 • 1 hod. konzultace s vybraným průvodcem
Získat tuto odměnu
3měsíční členství + hodnotný online kurz
Přispějte 2 600 Kč a více

3měsíční členství + hodnotný online kurz

Chceš se vydat na kvalitní cestu sebepoznání a růstu ještě než se otevřou brány Nového příběhu?

Nabízíme vám 3 kurzy z naší dílny, které vás přiblíží k opravdové spokojenosti, jen každý svým způsobem. Vyberte si ten, který vás nejvíce osloví. 

 • 🌳 Audioprůvodce Tajemství spokojenosti vás vezme na hlubokou prožitkovou cestu k vnitřní proměně skrze pohybové meditace. 
 • 🧘🏻 21 denní kurz meditace Rozpusť se vám krok za krokem vnese do života tisíci lety osvědčený nástroj vnitřní proměny – meditaci. Projasněte svou mysl a najděte vnitřní klid a štěstí.
 • 💎 42 denní kurz Detox hlavy je efektivním způsobem očisty od stresu, zahlcenosti a negativity. Pomůže vám optimalizovat vaše vnější prostředí, návyky i nastavení mysli.

V tomto balíčku získáte také 3 měsíce členství v Novém příběhu, abyste poté mohli vykročit na svou hrdinskou cestu.

Odměna
Získat tuto odměnu
3 měsíční členství + 3x osobní podpora
Přispějte 3 000 Kč a více

3 měsíční členství + 3× osobní podpora

Zbývá 9/10

Tohle je odměna pro někoho, kdo si chce svou hrdinskou cestu opravdu užít, jít do hloubky, a mít silnou podporu.

Tříměsíční členství stačí na průchod všemi 3 fázemi cesty, a s touto odměnou získáte možnost 30 minutové online konzultace s Markem Hladíkem nebo jiným zkušeným průvodcem v každé fázi.

Můžete probrat vaše osobní témata a výzvy, které vás na cestě zrovna potkají, a najít hladkou cestu dál. 🦅

Odměna Zbývá 9/10
 • 3 měsíční členství v Novém příběhu
 • 3× 30 minutová online konzultace s Markem (v každé fázi cesty 1 konzultace)
Skupinové půlroční členství
Přispějte 7 500 Kč a více

Skupinové půlroční členství

Zbývá 4/4

Volá vás Nový příběh? A cítíte, že je to místo i pro vaše přátele? Vytvořte skupinu 5 nebo 10 lidí a získejte nejlevnější členství, na jaké lze dosáhnout. 🔥 Zároveň tak velkou měrou podpoříte Nový příběh.

Nebo chcete jen výrazně podpořit vizi Nového příběhu a rozvoj projektu? Pak i pro vás může sloužit tato odměna, a členství může být dárkem pro vaše blízké.🎁

Odměna Zbývá 4/4

Výběr ze dvou variant skupinového 6 měsíčního členství:

 • 6 měsíční členství pro 5 lidí – 7500 Kč
 • 6 měsíční členství pro 10 lidí – 12 500 Kč
Získat tuto odměnu
Patron projektu
Přispějte 50 000 Kč a více

Patron projektu

Zbývá 2/2

Pokud vás oslovuje vize Nového příběhu, a chcete výrazně napomoci k vytvoření nejvytříbenějšího nástroje sebepoznání, budeme velmi vděční za sponzorský příspěvek, který může nesmazatelně ovlivnit vývoj projektu. 🙏

Jako výraz naší vděčnosti zvěčníme vaše jméno na Soše vděčnosti – jednom z objektů ve světě Nového příběhu (patronům bude patřit první místo v seznamu podporovatelů).

Jako náš patron získáte doživotní členství v Novém příběhu zdarma a jako dárek od nás si budete moci vybrat ze dvou darů od našich partnerů: buď sadu na výrobu čokolády od Vitalvibe, nebo vstup do Miracle Mindset programu Zuzany Noah.

Odměna Zbývá 2/2
Získat tuto odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

Členství v Novém příběhu
Přispějte 350 Kč a více

Členství v Novém příběhu

Členství v Novém příběhu za ty nejvýhodnější ceny. Vyberte si variantu délky. Čím delší členství, tím větší sleva, a tím větší kus hrdinské cesty ujdete.

 • Za 1 měsíc projdete 1. fázi hrdinské cesty a minikurz spojení se sebou, čisté mysli a nepodmíněného štěstí.
 • Za 2 měsíce projdete 2 fáze hrdinské cesty a minikurz práce se stíny a objevování darů.
 • Za 3 měsíce můžete dokončit celou hrdinskou cestu a minikurz na téma seberealizace a přinesení svých darů do světa.
 • Po třech měsících bude přibývat stále nový obsah v rámci tematických měsíců i mimo ně, budete se dále rozvíjet skrze interakci v komunitě a chodit se vyživit a inspirovat do našeho světa.
Odměna

Na výběr z variant:

 • 1měsíční členství – 350 Kč
 • 2měsíční členství – 600 Kč
 • 3měsíční členství – 900 Kč
 • 6měsíční členství – 1600 Kč
Získat tuto odměnu
Dobrá karma
Přispějte 111 Kč a více

Dobrá karma

Pokud si chcete naklonit osud na svou stranu, můžete si zde zakoupit dobrou karmu. Přirozeně, když podporujete vznik tak krásného nástroje sebepoznání. 🙏  (Dobrá karma je součástí i všech dalších odměn.)

A protože u nás se dobrá karma projevuje rychle, přinese vám ihned zdarma minikurz Síla sebepřijetí od zakladatele Nového příběhu, Marka Hladíka. Název kurzu vypovídá vše potřebné o jeho obsahu. 😁

Odměna
 • Dobrá karma a dobrý pocit ze smysluplného činu
 • minikurz Síla sebepřijetí s 2 videi a 1 provázenou meditací
Videokurz Cesta Radostné proměny
Přispějte 500 Kč a více

Videokurz Cesta Radostné proměny

Videokurz zakladatele Nového příběhu Marka Hladíka s názvem Cesta radostné proměny nabízí laskavou a přitom efektivní cestu k opravdovému vnitřnímu růstu. Objevíte sílu sebepřijetí a to, jak dokáže mocně proměnit váš život. Kurz vás ke spokojenosti povede 7 krokovou metodou. 👣☀️

Běžná cena kurzu je 890 Kč, v rámci podpory Nového příběhu ho můžete získat už za 500 Kč. Více o kurzu se můžete dozvědět zde.

Odměna
 • kurz Cesta radostné proměny obsahující:
 • 10 videí o vnitřní práci
 • 5 technik
 • 3 provázené meditace
Měsíční členství + Vědomý děník
Přispějte 850 Kč a více

Měsíční členství + Vědomý děník

Co takhle propojit průchod naší hrdinskou cestou s prací s dalším úžasným a funkčním nástrojem práce se sebou – Vědomým deníkem? 📖

Naše cesta hrdinská cesta trvá nejméně 90 dní a Vědomý deník také nabízí 90 denní cestu – náhoda, nebo byly tyto dva nástroje stvořeny ke spolupráci? Objevte magii deníku a léčivou moc psaní.

Více informací o Vědomém deníku ZDE.

Odměna
 • měsíční členství v Novém příběhu (běžně 350 Kč)
 • Vědomý deník (běžně 550 Kč)
 • doprava na adresu (100 Kč)
 • V rámci podpory vzniku Nového příběhu získáte oba nástroje se slevou 150 Kč
Vstup na komunitně- rozvojovou událost
Přispějte 1 200 Kč a více

Vstup na komunitně- rozvojovou událost

Zbývá 78/80

V online světe se propojíme, ale nezapomínáme na kouzlo živých akcí! Proto budeme pořádat události, kde si společně projdeme zážitkové rozvojové aktivity, a kde zároveň bude prostor na hlubší propojení se v komunitě a na volnou zábavu.

Co nás čeká? Sebepoznání skrze pohyb od Marka Hladíka a workshop meditace a čisté mysli od Víta Aory. Další program zatím zůstane překvapením. Možná si společně dáme kakao ☕, možná si zatančíme 🥁. 

První událost se bude konat v pátek 19. ledna 2024 od 17 do 22 hodin v centru Kmen v Brně. Další poté uspořádáme minimálně jednou za čtvrt roku. Maximální počet účastníků na jednu událost je 20.

Zbývá 78/80
3měsíční členství + individuální konzultace
Přispějte 1 700 Kč a více

3měsíční členství + individuální konzultace

Zbývá 20/20

S touto odměnou zažijete všechny 3 fáze hrdinské cesty Nového příběhu a dopřejete si jednu hloubkovou konzultaci s průvodcem dle svého výběru. 🌱

S Markem Hladíkem se podíváte na jakákoliv témata v oblasti sebepoznání a vaše osobní výzvy. Vít Aora vám předá své zkušenosti z oblasti meditace a dosažení čisté mysli a vnitřního klidu.

Odměna Zbývá 20/20
 • 3měsíční členství v Novém příběhu
 • 1 hod. konzultace s vybraným průvodcem
Získat tuto odměnu
3měsíční členství + hodnotný online kurz
Přispějte 2 600 Kč a více

3měsíční členství + hodnotný online kurz

Chceš se vydat na kvalitní cestu sebepoznání a růstu ještě než se otevřou brány Nového příběhu?

Nabízíme vám 3 kurzy z naší dílny, které vás přiblíží k opravdové spokojenosti, jen každý svým způsobem. Vyberte si ten, který vás nejvíce osloví. 

 • 🌳 Audioprůvodce Tajemství spokojenosti vás vezme na hlubokou prožitkovou cestu k vnitřní proměně skrze pohybové meditace. 
 • 🧘🏻 21 denní kurz meditace Rozpusť se vám krok za krokem vnese do života tisíci lety osvědčený nástroj vnitřní proměny – meditaci. Projasněte svou mysl a najděte vnitřní klid a štěstí.
 • 💎 42 denní kurz Detox hlavy je efektivním způsobem očisty od stresu, zahlcenosti a negativity. Pomůže vám optimalizovat vaše vnější prostředí, návyky i nastavení mysli.

V tomto balíčku získáte také 3 měsíce členství v Novém příběhu, abyste poté mohli vykročit na svou hrdinskou cestu.

Odměna
Získat tuto odměnu
3 měsíční členství + 3x osobní podpora
Přispějte 3 000 Kč a více

3 měsíční členství + 3× osobní podpora

Zbývá 9/10

Tohle je odměna pro někoho, kdo si chce svou hrdinskou cestu opravdu užít, jít do hloubky, a mít silnou podporu.

Tříměsíční členství stačí na průchod všemi 3 fázemi cesty, a s touto odměnou získáte možnost 30 minutové online konzultace s Markem Hladíkem nebo jiným zkušeným průvodcem v každé fázi.

Můžete probrat vaše osobní témata a výzvy, které vás na cestě zrovna potkají, a najít hladkou cestu dál. 🦅

Odměna Zbývá 9/10
 • 3 měsíční členství v Novém příběhu
 • 3× 30 minutová online konzultace s Markem (v každé fázi cesty 1 konzultace)
Skupinové půlroční členství
Přispějte 7 500 Kč a více

Skupinové půlroční členství

Zbývá 4/4

Volá vás Nový příběh? A cítíte, že je to místo i pro vaše přátele? Vytvořte skupinu 5 nebo 10 lidí a získejte nejlevnější členství, na jaké lze dosáhnout. 🔥 Zároveň tak velkou měrou podpoříte Nový příběh.

Nebo chcete jen výrazně podpořit vizi Nového příběhu a rozvoj projektu? Pak i pro vás může sloužit tato odměna, a členství může být dárkem pro vaše blízké.🎁

Odměna Zbývá 4/4

Výběr ze dvou variant skupinového 6 měsíčního členství:

 • 6 měsíční členství pro 5 lidí – 7500 Kč
 • 6 měsíční členství pro 10 lidí – 12 500 Kč
Získat tuto odměnu
Patron projektu
Přispějte 50 000 Kč a více

Patron projektu

Zbývá 2/2

Pokud vás oslovuje vize Nového příběhu, a chcete výrazně napomoci k vytvoření nejvytříbenějšího nástroje sebepoznání, budeme velmi vděční za sponzorský příspěvek, který může nesmazatelně ovlivnit vývoj projektu. 🙏

Jako výraz naší vděčnosti zvěčníme vaše jméno na Soše vděčnosti – jednom z objektů ve světě Nového příběhu (patronům bude patřit první místo v seznamu podporovatelů).

Jako náš patron získáte doživotní členství v Novém příběhu zdarma a jako dárek od nás si budete moci vybrat ze dvou darů od našich partnerů: buď sadu na výrobu čokolády od Vitalvibe, nebo vstup do Miracle Mindset programu Zuzany Noah.

Odměna Zbývá 2/2
Získat tuto odměnu