Památník Lidice, p.o. Ministerstva kultury ČR

Památník Lidice je zároveň příspěvková organizace ministerstva kultury, jejímž posláním je uchování památky na vyhlazení Lidic a osady Ležáky.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

Památník Lidice je zároveň příspěvková organizace ministerstva kultury, jejímž posláním je uchování památky na vyhlazení Lidic a osady Ležáky. 

Zajišťuje péči o národní kulturní památku (NKP) Areál Lidice, NKP Pietní území Ležáky a od roku 2009 také KP Pietní místo Lety. Zpřístupňuje, udržuje a rozvíjí svěřené kulturní památky; pořádá odborné procházky, přednášky, workshopy, výstavy, shromažďuje dokumenty, zpřístupňuje je badatelům a publikuje.