Zachraňme hlas minulosti pro budoucnost: Památník dětských obětí války

Vybráno 0 Kč 789 485 Kč
13 000 000 Kč

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Datum přidání
13. 3. 2024
Poslední aktualita

23. 3. 2024 9:58

Příspěvky na záchranu Památníku dětských obětí války již překročily hranici 400 tis. Kč

Vážení dárci, děkujeme Vám za štědrost, díky Vám už jsme shromáždili více než 400 tis. Kč od více než 530 donátorů. 

Vaší podpory si nesmírně vážíme.

Děkujeme Vám zároveň za šíření výzvy mezi přáteli a známými.

Tým Památníku Lidice

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

V roce, kdy si připomínáme 100. výročí narození akademické sochařky Marie Uchytilové, se na Vás obracíme s prosbou o podporu výjimečného projektu – restaurování „Památníku dětských obětí války“ v Lidicích, kterému tato mimořádná umělkyně věnovala dvě desetiletí svého života. Toto její, i ve světovém měřítku naprosto mimořádné dílo, symbolizující 13 milionů nevinných dětí, které přišly o život v letech 2. světové války, je nyní v kritickém stavu a vyžaduje bezodkladně komplexní restaurátorský zásah.

Čas a povětrnostní podmínky se na něm bohužel výrazně podepsaly a jak bylo během odborného zkoumání zjištěno, bez restaurování všech 82 soch, které ho tvoří, hrozí nejen ztráta estetické hodnoty, ale i ohrožení samotné jeho existence. Provedení náročných restaurátorských prací, mimořádných především jejich rozsahem, vyžaduje shromáždění významných finančních prostředků.

Připojte se k nám a podpořte, prosím, tento projekt, ať již finančními příspěvky, nebo třeba jen šířením informací o zahájené sbírce. Obojí má pro nás a hlavně pro „Památník dětských obětí války“ obrovský význam. Velice Vám děkujeme za Vaši podporu a důvěru. Společně s Vámi tento jedinečný Památník zcela jistě zachráníme!

Restaurování Památníku dětských obětí války v Lidicích

Společně zachraňme odkaz dětí pro budoucnost: Restaurování Památníku dětských obětí války v Lidicích

Letos v lednu uplynulo 100 let od narození akademické sochařky Marie Uchytilová, jejíž nejvýznamnější dílo, Památník dětských obětí války, kterému věnovala dvě desetiletí svého života, je nedílnou součástí lidického pietního území. Toto světově ojedinělé dílo tvořené 82 sochami lidických dětí zavražděných německými nacisty v červenci 1942, je nejen poctou nevinným obětem, ale i výzvou k míru a přátelství mezi národy. Dnes, takřka čtvrtstoletí od svého instalování v Lidicích, musí pomník nutně projít komplexním restaurováním. Zub času a klimatické vlivy Památník se na něm totiž podepsaly a bez odborné péče by nemusel být pro příští generace zachován.

Marie Uchytilová (17. 1. 1924 – 16. 11. 1989) byla česká akademická sochařka a pedagožka pocházející z Kralovic u Plzně. Vytvořila velké množství plastik, mezi kterými nechybí tak významné osobnosti jako Jan Masaryk, arcibiskup Josef kardinál Beran, či Božena Němcová. Mezi její nejznámější díla však patří korunová mince, která byla v oběhu v letech 1957–1992 a stala se tak jedním z nejdéle používaných platidel na světě. Tato mince však měla své tajemství. Marie Uchytilová na ní v době nejtvrdšího komunistického útlaku tajně zobrazila politickou vězeňkyni Bedřišku Synkovou, jež byla v březnu 1955 jako devatenáctiletá odsouzena k osmiletému trestu vězení za vedení skautského oddílu.

V roce 1969 začala Marie Uchytilová pracovat na svém životním díle – „Památníku dětských obětí války“. Myšlenkou na pomník nevinným obětem válek, 13 milionům dětí, které zahynuly v letech 1939–1945 se zabývala již od roku 1945. Vytvořila tisíce skic a studií, ale s výsledkem stále nebyla spokojena. Nechtěla vytvořit památník, který by pouze vzbuzoval soucit. Uvažovala o díle, jež by zapůsobilo tak, aby na něj ten, kdo ho spatří, nikdy nezapomněl. Přelom nastal 1. listopadu 1969, kdy ji napadla myšlenka ztvárnit jako symbol dětských obětí druhé světové války jeden konkrétní zločin z tisíců, zločin spáchaný na lidických dětech. Úkol, který tím na sebe vzala, byl takřka nadlidský. Vytvořit dvaaosmdesát dětských soch v nadživotní velikosti jí trvalo dvě desetiletí naplněná dennodenní prací. Desetitisíce hodin bez odpočinku, bez chvilky volna, bez oddechu. S každou dokončovanou sochou vždy znovu a znovu prožívala její osud i děsivou smrt.

Její ateliér navštívily desetitisíce lidí z celého světa. Spontánně se začaly sbírat finanční prostředky na realizaci Památníku, který již tehdy oslovoval každého, kdo ho uviděl. Přesto závist a nepochopení jeho realizaci neustále odsouvaly. V březnu 1989 autorka dílo v sádře konečně dokončila, avšak z vybraných finančních darů nikdy nic nedostala. První tři sochy tak odlila do bronzu ze svých vlastních úspor. Zdrcena nespravedlností, lhostejností a nezájmem hovoří tehdy o tom, že jsou lidické děti vražděny podruhé, avšak tentokrát doma. Bohužel právě tehdy nečekaně umírá. Své životní dílo tak spatřila umístěné v Lidicích jen ve své vlastní představě.

Po autorčině smrti začali její nejbližší bojovat za odlití Památníku do bronzu. I oni se však museli potýkat s celou řadou problémů. Jejich snaha vedla nakonec k vytouženému odlití díla, což bylo možné zejména díky finančním darům jak z České republiky, tak i ze zahraničí (Dánsko, Velká Británie, Japonsko, SRN, USA). V roce 2000 bylo v Lidicích odhaleno posledních sedm dětských postav. Konečně se tak naplnila slova autorky, která pronesla při dokončení poslední sochy na jaře roku 1989: „Vracím ve jménu míru 82 dětí národa na jejich rodnou pláň jako varující symbol milionů zavražděných dětí v nesmyslných válkách lidstva.“

V letošním roce, kdy si připomínáme 100. výročí narození Marie Uchytilové, Vás prosíme o podporu. Každý příspěvek, ať malý či velký, je zásadní pro zachování tohoto mimořádného uměleckého díla, které je nejen připomínkou milionů nevinných dětských životů ztracených ve válkách, ale i varováním. Přidejte se k nám v této důležité misi a pomozte uchovat tento jedinečný památník pro budoucí generace.

Průběh restaurování

Restaurování „Pomníku dětských obětí války“ v Lidicích je nákladné zejména vzhledem k mimořádnému množství dětských postav, jež Marie Uchytilová vytvořila a které nemá ve světě obdoby. Vycházet bude z Restaurátorského záměru, který vypracovala MgA. Hana Nováková v roce 2022. Během něj dojde k opravě nalezených poškození, pečlivému a citlivému očištění všech 82 soch, jejich nové patinaci a zakonzervování. Zároveň bude i rekonstruován podstavec pomníku. Při všech těchto krocích bude plně respektována původní vize Marie Uchytilové.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Veškeré dary získané v rámci veřejné sbírky budou využity přímo a pouze na restaurátorské práce Pomníku dětských obětí války v Lidicích. Tento proces zahrnuje veřejnou soutěž, restaurátorské práce a nezbytné stavební opravy podstavce pomníku, tak by došlo k zajištění dlouhodobé ochrany a zachování. Projekt bude koordinován Památníkem Lidice pod vedením jeho ředitele Eduarda Stehlíka, zaručující, že finanční prostředky budou využity efektivně a s maximální péčí, aby byla uchována historická a umělecká hodnota tohoto významného díla.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

23. 3. 2024 9:58

Příspěvky na záchranu Památníku dětských obětí války již překročily hranici 400 tis. Kč

Vážení dárci, děkujeme Vám za štědrost, díky Vám už jsme shromáždili více než 400 tis. Kč od více než 530 donátorů. 

Vaší podpory si nesmírně vážíme.

Děkujeme Vám zároveň za šíření výzvy mezi přáteli a známými.

Tým Památníku Lidice

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 4. 2024 13:22
DobroDárce
1 942 Kč  •  14. 4. 2024 13:03
Dárce, který je pro každou dobrost
1 999 Kč  •  13. 4. 2024 21:24
DobroDárce
500 Kč  •  13. 4. 2024 14:38
DobroDárce
600 Kč  •  13. 4. 2024 2:10
Milý dárce
2 000 Kč  •  12. 4. 2024 15:31
Kamila Webb
1 000 Kč  •  12. 4. 2024 9:11
Dodnes vzpomínám, jak mne návštěva Lidic i památníku zasáhla. Tato událost a památka lidických dětí se nesmí nikdy zapomenout.
Dobrosrdečný dárce
20 000 Kč  •  11. 4. 2024 21:35
Milý dárce
1 000 Kč  •  11. 4. 2024 20:24
Milý dárce
300 Kč  •  11. 4. 2024 19:50
Pavel
600 Kč  •  11. 4. 2024 14:29
Společně to zvládneme...
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  11. 4. 2024 12:08
Milý dárce
600 Kč  •  11. 4. 2024 10:06
Dobrosrdečný dárce
8 000 Kč  •  11. 4. 2024 8:04
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  11. 4. 2024 6:34
DobroDárce
200 Kč  •  10. 4. 2024 22:27
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  10. 4. 2024 20:48
DobroDárce
300 Kč  •  10. 4. 2024 14:16
Tomáš Rodný
5 600 Kč  •  10. 4. 2024 8:04
Milý dárce
500 Kč  •  10. 4. 2024 7:40
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  9. 4. 2024 21:48
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 16:39
DobroDárce
56 Kč  •  9. 4. 2024 15:30
DobroDárce
1 000 Kč  •  9. 4. 2024 14:00
Štědrý dárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 11:49
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 10:56
Milý dárce
2 000 Kč  •  9. 4. 2024 9:22
Velkorysý dárce
900 Kč  •  9. 4. 2024 7:47
Štědrý dárce
3 000 Kč  •  8. 4. 2024 21:12
DobroDárce
600 Kč  •  8. 4. 2024 15:28
Lucie Michková
1 000 Kč  •  8. 4. 2024 13:19
Děkuji, že mohu pomoci.
Velkorysý dárce
100 Kč  •  8. 4. 2024 13:00
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  8. 4. 2024 8:28
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  6. 4. 2024 22:58
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  6. 4. 2024 18:42
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  6. 4. 2024 11:54
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  6. 4. 2024 11:27
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  6. 4. 2024 9:50
Velkorysý dárce
300 Kč  •  6. 4. 2024 4:39
Velkorysý dárce
150 Kč  •  5. 4. 2024 12:20
Štědrý dárce
300 Kč  •  5. 4. 2024 8:34
Štědrý dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 23:48
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  4. 4. 2024 22:04
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  4. 4. 2024 17:02
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 16:15
Laskavý dárce
300 Kč  •  4. 4. 2024 13:23
Velkorysý dárce
300 Kč  •  4. 4. 2024 11:38
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  4. 4. 2024 8:53
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 8:53
Milý dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 0:38
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  3. 4. 2024 22:59
Dobrosrdečný dárce
142 Kč  •  3. 4. 2024 22:51
Milý dárce
600 Kč  •  3. 4. 2024 22:20
Laskavý dárce
10 000 Kč  •  3. 4. 2024 21:54
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  3. 4. 2024 21:35
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  3. 4. 2024 15:30
Milý dárce
2 000 Kč  •  3. 4. 2024 12:00
DobroDárce
300 Kč  •  3. 4. 2024 8:33
DobroDárce
3 500 Kč  •  3. 4. 2024 7:52
DobroDárce
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 20:04
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  2. 4. 2024 18:14
Štědrý dárce
600 Kč  •  2. 4. 2024 16:10
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  2. 4. 2024 15:28
Dárce, který je pro každou dobrost
360 Kč  •  2. 4. 2024 14:53
Antošovi
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 13:47
Abychom pamatovali
Velkorysý dárce
600 Kč  •  2. 4. 2024 12:53
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  2. 4. 2024 12:23
Velkorysý dárce
400 Kč  •  2. 4. 2024 12:11
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  2. 4. 2024 11:18
Petráňovi
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 10:13
Rádi jsme přispěli na restaurování tak důležitého památníku. Petráňovi, Kladruby u Stříbra
Štědrý dárce
600 Kč  •  2. 4. 2024 9:33
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  2. 4. 2024 9:09
Velkorysý dárce
600 Kč  •  2. 4. 2024 9:01
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 8:53
Velkorysý dárce
300 Kč  •  2. 4. 2024 8:14
Laskavý dárce
300 Kč  •  2. 4. 2024 7:53
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 7:03
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  2. 4. 2024 6:37
Milý dárce
300 Kč  •  1. 4. 2024 22:14
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  1. 4. 2024 21:54
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  1. 4. 2024 21:41
Laskavý dárce
600 Kč  •  1. 4. 2024 21:19
Laskavý dárce
300 Kč  •  1. 4. 2024 20:50
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  1. 4. 2024 18:14
Štědrý dárce
300 Kč  •  1. 4. 2024 14:41
Štědrý dárce
500 Kč  •  1. 4. 2024 14:35
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  1. 4. 2024 14:24
Milý dárce
2 200 Kč  •  1. 4. 2024 13:57
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  1. 4. 2024 13:45
DobroDárce
300 Kč  •  1. 4. 2024 13:09
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  1. 4. 2024 12:31
DobroDárce
600 Kč  •  1. 4. 2024 11:57
Štědrý dárce
300 Kč  •  1. 4. 2024 11:40
DobroDárce
3 500 Kč  •  1. 4. 2024 8:56
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  31. 3. 2024 23:01
Milý dárce
300 Kč  •  31. 3. 2024 22:52
DobroDárce
250 Kč  •  31. 3. 2024 22:25
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  31. 3. 2024 19:45
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  31. 3. 2024 18:59
Milý dárce
600 Kč  •  31. 3. 2024 17:46
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  31. 3. 2024 16:41
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  31. 3. 2024 15:47
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  31. 3. 2024 15:24
Lenka K.
2 000 Kč  •  31. 3. 2024 14:52
Lidice a jeho památník k sobě patří, ráda pomohu k jeho obnově.
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  31. 3. 2024 14:46
DobroDárce
300 Kč  •  31. 3. 2024 13:56
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  31. 3. 2024 13:54
Štědrý dárce
300 Kč  •  31. 3. 2024 13:36
Milý dárce
500 Kč  •  31. 3. 2024 13:11
Laskavý dárce
200 Kč  •  31. 3. 2024 12:37
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  31. 3. 2024 12:01
Jarmila R.
3 000 Kč  •  30. 3. 2024 19:41
Ráda bych, aby tato památka zůstala zachována.
DobroDárce
1 000 Kč  •  30. 3. 2024 19:06
Milý dárce
1 000 Kč  •  30. 3. 2024 0:31
Velkorysý dárce
4 000 Kč  •  29. 3. 2024 21:01
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  29. 3. 2024 20:39
Milý dárce
1 000 Kč  •  29. 3. 2024 20:32
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  29. 3. 2024 16:12
Spolek dobrých duši, Andělé bez kridel
4 000 Kč  •  29. 3. 2024 9:30
Na obnovu památníku, děkujeme vaši Andělé
Štědrý dárce
300 Kč  •  29. 3. 2024 9:17
Štědrý dárce
100 Kč  •  29. 3. 2024 8:09
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  29. 3. 2024 7:42
Velkorysý dárce
200 Kč  •  29. 3. 2024 1:03
Milý dárce
300 Kč  •  28. 3. 2024 17:13
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  28. 3. 2024 15:55
DobroDárce
600 Kč  •  28. 3. 2024 14:28
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  28. 3. 2024 13:23
Velkorysý dárce
300 Kč  •  28. 3. 2024 10:26
DobroDárce
200 Kč  •  28. 3. 2024 9:10
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  28. 3. 2024 7:30
Milý dárce
2 000 Kč  •  28. 3. 2024 7:22
Dárce, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  27. 3. 2024 23:24
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  27. 3. 2024 21:12
Štědrý dárce
600 Kč  •  27. 3. 2024 20:07
Laskavý dárce
600 Kč  •  27. 3. 2024 17:24
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  27. 3. 2024 16:53
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  27. 3. 2024 15:15
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 3. 2024 10:20
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  27. 3. 2024 10:03
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 3. 2024 9:39
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  27. 3. 2024 8:18
Velkorysý dárce
600 Kč  •  27. 3. 2024 7:27
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  27. 3. 2024 7:22
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  26. 3. 2024 23:54
Štědrý dárce
450 Kč  •  26. 3. 2024 20:54
DobroDárce
2 000 Kč  •  26. 3. 2024 20:46
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 3. 2024 20:26
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  26. 3. 2024 16:40
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 3. 2024 16:15
DobroDárce
5 000 Kč  •  26. 3. 2024 15:02
Laskavý dárce
600 Kč  •  26. 3. 2024 14:38
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 3. 2024 14:22
Laskavý dárce
500 Kč  •  26. 3. 2024 11:32
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  26. 3. 2024 11:14
DobroDárce
750 Kč  •  26. 3. 2024 10:37
Štědrý dárce
82 Kč  •  26. 3. 2024 10:01
Milý dárce
56 Kč  •  26. 3. 2024 9:30
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  25. 3. 2024 20:07
DobroDárce
1 000 Kč  •  25. 3. 2024 18:57
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  25. 3. 2024 17:40
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  25. 3. 2024 14:51
Laskavý dárce
200 Kč  •  25. 3. 2024 14:27
Dárce, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  25. 3. 2024 12:54
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  25. 3. 2024 12:32
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  25. 3. 2024 12:02
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  25. 3. 2024 11:33
Dobrosrdečný dárce
10 Kč  •  25. 3. 2024 11:20
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  25. 3. 2024 10:35
Laskavý dárce
200 Kč  •  25. 3. 2024 10:24
Marie
1 500 Kč  •  25. 3. 2024 9:42
Na tuto obnovu památníku jsem ráda přispěla.
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 3. 2024 6:00
Štědrý dárce
500 Kč  •  24. 3. 2024 20:56
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  24. 3. 2024 20:56
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  24. 3. 2024 18:08
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  24. 3. 2024 17:54
Eva M.
5 000 Kč  •  24. 3. 2024 15:54
Pohled na tento památník mě vždy rozpláče, hlavně sochy těch nejmenších.
Velkorysý dárce
600 Kč  •  24. 3. 2024 15:28
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  24. 3. 2024 15:19
Milý dárce
1 000 Kč  •  24. 3. 2024 15:00
Milý dárce
1 000 Kč  •  24. 3. 2024 14:23
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  24. 3. 2024 12:58
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  24. 3. 2024 12:22
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  24. 3. 2024 10:02
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  24. 3. 2024 9:45
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  24. 3. 2024 9:30
Velkorysý dárce
600 Kč  •  24. 3. 2024 9:21
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  24. 3. 2024 9:14
DobroDárce
1 000 Kč  •  24. 3. 2024 9:04
Štědrý dárce
200 Kč  •  24. 3. 2024 9:02
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  24. 3. 2024 8:50
Laskavý dárce
600 Kč  •  24. 3. 2024 8:47
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  24. 3. 2024 8:40
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  24. 3. 2024 8:34
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  24. 3. 2024 6:38
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  23. 3. 2024 23:06
DobroDárce
500 Kč  •  23. 3. 2024 22:17
Milý dárce
300 Kč  •  23. 3. 2024 22:09
Štědrý dárce
100 000 Kč  •  23. 3. 2024 19:20
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  23. 3. 2024 19:16
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  23. 3. 2024 19:03
Jana
2 000 Kč  •  22. 3. 2024 12:03
Na paměť všech obětí ,nezapomeneme
Ivana
1 000 Kč  •  22. 3. 2024 8:15
abychom nezapomněli.....
zk
100 Kč  •  21. 3. 2024 23:17
Já děkuji
Jana H.
1 000 Kč  •  21. 3. 2024 20:20
Vážit si toho, co už máme, ne jen přemýšlet nad tím, co bychom mohli...
Jitka S.
5 000 Kč  •  21. 3. 2024 20:02
Tento pomník je moje srdcovka. Vždycky, když mám problémy, k němu zajedu a dojde mi, že žádné vlastně nemám.
Michal B.
300 Kč  •  21. 3. 2024 20:00
Jsem rád za sbírku. To nejmenší, ale zásadní, co se pro všechny ztracené lidické generace a jejich odkaz těm budoucím, dá udělat.
Bláhovi
600 Kč  •  21. 3. 2024 19:46
S úctou k obětem i autorce
Jan K.
10 000 Kč  •  21. 3. 2024 16:18
Nerad bych tuhle minulost opakoval, tak si ji raději zapamatujme.
Tomáš Magera
600 Kč  •  21. 3. 2024 12:46
Bohužel, víc zatím poslat nemohu.
Lenka M.
1 000 Kč  •  21. 3. 2024 10:46
Nikdy nezapomeňme
Tomáš O.
500 Kč  •  20. 3. 2024 21:06
Příliš aktuální...
Michaela
150 Kč  •  20. 3. 2024 16:42
Kéž by už žádné dítě nemuselo poznat hrůzy války. Za každou jednu ztracenou duši posílám tichou modlitbu.
Wagnerovi
1 000 Kč  •  20. 3. 2024 15:00
Děkujeme
Hanka
1 000 Kč  •  20. 3. 2024 14:14
Kvůli obětem, kvůli autorce.
Lubomir
2 000 Kč  •  19. 3. 2024 21:51
Snad se povede zachránit tento děsivě krásný památník, ten ze kterého mrazí, ale "správným směrem".
Marie
200 Kč  •  19. 3. 2024 19:51
Jak se ukáže vláda, ministerstvo kultury?
Milada
300 Kč  •  19. 3. 2024 12:40
Ať se to podaří !!!!
Veronika
250 Kč  •  19. 3. 2024 12:40
Kéž se vybere potřebná částka na opravu
Vendula O.
2 000 Kč  •  19. 3. 2024 4:45
Nezapomeneme!!
Dárci
100 Kč  •  18. 3. 2024 20:22
Nezapomeneme!
Vladimir N.
1 000 Kč  •  18. 3. 2024 19:48
👍
Jaroslava Petra Siváková
500 Kč  •  18. 3. 2024 19:44
Památce paní Marie Uchytilové 🩷
Honza
100 Kč  •  18. 3. 2024 19:43
✌️
Iveta Kohelová
3 500 Kč  •  18. 3. 2024 17:15
Iveta Kohelová
RADEK Č.
1 000 Kč  •  18. 3. 2024 9:36
Nesmíme zapomenout.
Jan Slavětínský
500 Kč  •  17. 3. 2024 21:08
Nikdy se nesmí zapomenout! Kde jste, vládo naší země?
Milý dárce
200 Kč  •  16. 3. 2024 14:53
Lída
3 000 Kč  •  16. 3. 2024 14:51
A´T se vám daří získat všechny prostředky Památník dětských obětí. Tuto tragédii nesmíme nikdy zapomenout!
Anet
300 Kč  •  15. 3. 2024 21:07
🍀
Bohuňkovi
1 000 Kč  •  15. 3. 2024 19:25
Ať se dílo podaří 😊
Vetýška
1 000 Kč  •  15. 3. 2024 18:34
Hodně dárců, víc propagujte v mediích.
Tomáš + Markétka + Toník Hlízovi
1 000 Kč  •  14. 3. 2024 22:04
Držímš palce, ať to vyjde.
Radek a Alexandra
500 Kč  •  14. 3. 2024 19:12
Pomáháme, aby se nezapomnělo...
Milan Černý
5 000 Kč  •  14. 3. 2024 18:55
Ať se daří vybrat celou částku a hanba státu, který nedbá na svou
Mgr.Radmila Hladíková
1 000 Kč  •  14. 3. 2024 12:08
Památník je impulsem, aby lidé nezapomínali a pamatovali si. Věřím, že obnovou Památníku dokážeme naši národní paměť zachovat.
Mirek C.
600 Kč  •  14. 3. 2024 11:35
Ať tento symbol zrůdnosti fašismu zůstane navěky v paměti národa a zůstane poučením pro všechny, kteří by snad to chtěli opakovat.
Eva K.
1 000 Kč  •  14. 3. 2024 9:11
Doufám, že se podaří restaurování tohoto nádherného sousoší.
Ivan Šulek
1 000 Kč  •  14. 3. 2024 8:51
Je smutné, že se na tak významnou památku musíme skládat na Donio.
Miroslav
600 Kč  •  14. 3. 2024 5:07
Ať poslouží dobré věci.
Jitka a Miloš K.
1 000 Kč  •  13. 3. 2024 21:55
Doufáme, že se restaurování podaří.
Jana K.
600 Kč  •  13. 3. 2024 19:31
Vzpomínkou na minulost můžeme změnit budoucnost. Kéž by si to uvědomovala většina lidí. Držím palce, ať se Váš cíl naplní.
Marie K.
600 Kč  •  13. 3. 2024 19:24
Nezapomínáme.
František N.
600 Kč  •  13. 3. 2024 18:35
Nikdy nesmíme zapomenout
Petr
300 Kč  •  13. 3. 2024 18:04
Ať se výzva vrchovatě náplní
Veru H26
400 Kč  •  13. 3. 2024 17:35
Držíme dětem palce!
Anna B.
500 Kč  •  13. 3. 2024 17:14
Snad bude brzy castka co nejvyssi
Adina Ř.
900 Kč  •  13. 3. 2024 17:05
Abychom nikdy nezapomněli.
Šauí
500 Kč  •  13. 3. 2024 16:43
Tak snad se dílo zdaří! Držím palce
Tomáš Hudák
5 000 Kč  •  13. 3. 2024 16:27
Ať se dílo zadaří ;-)
Jana C.
5 000 Kč  •  13. 3. 2024 14:47
Ať se vše podaří 🍀!

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Kamila Webb
1 000 Kč  •  12. 4. 2024 9:11
Dodnes vzpomínám, jak mne návštěva Lidic i památníku zasáhla. Tato událost a památka lidických dětí se nesmí nikdy zapomenout.
Pavel
600 Kč  •  11. 4. 2024 14:29
Společně to zvládneme...
Lucie Michková
1 000 Kč  •  8. 4. 2024 13:19
Děkuji, že mohu pomoci.
Antošovi
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 13:47
Abychom pamatovali
Petráňovi
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 10:13
Rádi jsme přispěli na restaurování tak důležitého památníku. Petráňovi, Kladruby u Stříbra
Lenka K.
2 000 Kč  •  31. 3. 2024 14:52
Lidice a jeho památník k sobě patří, ráda pomohu k jeho obnově.
Jarmila R.
3 000 Kč  •  30. 3. 2024 19:41
Ráda bych, aby tato památka zůstala zachována.
Spolek dobrých duši, Andělé bez kridel
4 000 Kč  •  29. 3. 2024 9:30
Na obnovu památníku, děkujeme vaši Andělé

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat