Pomozte nám zachránit Wolta

Milník 1/5

Pomůcky na péči o Wolta na doma

Vybráno 0 Kč 26 777 Kč
5 000 Kč
29 dnů
do ukončení

Milník 2/5

monitorování Wolta u veterináře po operaci

Vybráno 0 Kč 26 777 Kč
10 000 Kč
29 dnů
do ukončení

Milník 3/5

Rehabilitace po operaci

Vybráno 0 Kč 26 777 Kč
20 000 Kč
29 dnů
do ukončení

Milník 4/5

1/2 ceny operace pánve a nohou

Vybráno 0 Kč 26 777 Kč
35 000 Kč
29 dnů
do ukončení

Milník 5/5

2/2 ceny operace pánve a nohou

Vybráno 0 Kč 26 777 Kč
50 000 Kč
29 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Slávka Caklová
Datum přidání
25. 4. 2024
Poslední aktualita

7. 5. 2024 12:47

Woltik

Dnes jsme byli vyndat stehy, jedna noha je děsně hubená. Wolt se moc snaží. Začal chodit do kočičího záchodu. Dostali jsme dovoleno ho pouštět z bedny a nechat ho udělat par kroku. 🥳 což je paráda. Zatím jsme ho jen mazlili ale na chůzi to nevypadalo. K jídlu si už parkrat sednul ale zatím často jen leží. A obrovská radost.. začal si hrát s hračkou. ❤️

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Dobrý den, dnes se stalo v naší rodině kočičí neštěstí.

Wolta přejelo auto. Odjezd na veterinu, zlomená pánev, dislokace končetin. Jediná možná je velmi nákladná operace.

Hello, today there was a cat accident in our family. Volt was run over by a car. Off to the vet, broken pelvis, dislocation of limbs. The only possibility is a very expensive operation.

Komu pomůžeme?

Jsme rodina, jako jste vy. Máme děti, a strašně moc máme všichni rádi zvířata. Já mám pejsky v srdci asi od narození, ale prvního jsem si koupila až když jsem se odstěhovala od rodičů. A zůstali mi nablízku až dodnes. Pak přibylo první dítě. Syn se narodil s vášní pro zvířata také, miluje ryby. Na zahradě začal hrabat jezírko už v pěti letech a akvárium bylo doma hned rok poté. Slepice .. bylo trochu přemlouvání, ale nakonec jsme je doopravdy přivezli. První kočička, která se u nás objevila je Bublina, taková chlupatá koule. Jednou si nás našla jako 6 týdenní kotě a odešla s námi až domů, a zůstala. Teď je jí 10let. Druhý byl kocour celý černý, na výstavě koček bez domova se přilepil synovi na prsa. Bylo to jasné, „mami bez krtečka neodejdu, vždyť nemá kde bydlet“ a tak jel s námi. Dnes se jmenuje Mikeš a je mu 9let. Pár let uplynulo a narodila se nám dcerka. Ta má zase v srdci koně, nejlépe s rohem :-) Až prý najdu nějakého který nemá, domov mám ho přivést k nám. No.. a kůň to nebyl. Na podzim loňského roku, můj chlap místo rohlíků z krámu, se vrálil s otázkou jestli zvládneme další kočku. Skoro pro ní běžel, motala se pod auty, chodila za lidmi a nikdo se k ní nehlásil.

We are family like you. We have children, and we all love animals very much. I have had dogs in my heart since I was born, but I only bought my first one when I moved away from my parents. And they have remained close to me to this day. Then came the first child. The son was born with a passion for animals too, he loves fish. He started digging a pond in the garden at the age of five, and the aquarium was at home a year later. Hens .. it took a bit of coaxing but we actually brought them in the end. The first cat that appeared with us is Bublina, a furry ball. Once she found us as a 6 week old kitten and took us all the way home and stayed. She is 10 years old now. The second was an all-black cat that stuck to my son's chest at the homeless cat show. It was clear, „mom, I won't leave without the mole, he has nowhere to live“, so he went with us. Today his name is Mikeš and he is 9 years old. A few years passed and we had a daughter. She has a horse in her heart, preferably with a horn :-) When I find one that doesn't have one, I should bring it home to us. Well.. and it wasn't a horse. In the fall of last year, instead of rolls from the store, my guy came back asking if we could handle another cat. He was almost running for her, she was ducking under cars, following people and no one would report to her.

Wolt .. bylo mu 5 týdnů, kotě které bylo cca už 2 týdny bez mámy venku. Tisíc blech, svrab v uších. Jídlo, pití, veterina, péče a láska, no a samozřejmě koupelna. A byl náš. Děti se do něj zamilovaly, skoro na první pohled se vlastně do něj zamiloval každý. Kotě které má modré oči, a nádhernou duši. Ochočil si nás všechny i psy, a to nejen naše, ale i ty sousedů. Ničeho se nebál a nikoho. Zůstal půl roku doma a pak jsme ho začali pouštět na chvilky ven. Viděl naše dvě zkušené kočky a tak se jich držel.

Wolt .. he was 5 weeks old, a kitten who had been outside without his mother for approx. 2 weeks. A thousand fleas, scabies in the ears. Food, drink, vet, care and love, and of course the bathroom. And he was ours. The children fell in love with him, almost everyone fell in love with him at first sight. A kitten with blue eyes and a beautiful soul. You tamed all of us and the dogs, not only ours, but also the neighbors'. He was afraid of nothing and no one. He stayed at home for half a year and then we started letting him out for a while. He saw our two experienced cats and stuck to them.

Dnes pondělí: Kolegyně mi podává v práci mobil, „volá nějaké malé dítě“ . Vašeho Wolta nabourala učitelka autem, když odjížděla od školy… Víte u školy je dětské hřiště, bydlíme blízko. Pár desítek metrů, velké holky si ho v parku fotily na stomě, to je naše ůvodní fotka. K lidem už nešel, bál se. A tak ho menší, ale ne úplně malé ( 3.třída ) děti, začaly nahánět. Dohnaly ho až k silnici, kde právě jelo auto…

Today is Monday: My colleague hands me her cell phone at work, „some small child is calling“. Your Wolt was hit by a teacher's car when she was leaving school… You know there is a playground near the school, we live nearby. A few tens of meters, big girls took pictures of him in the park with a stoma, that's our opening photo. He didn't go to people anymore, he was afraid. And so smaller, but not quite small (3rd grade) children started chasing him. They chased him to the road where the car was driving…

Zlomená pánev, vyosené končetiny. Všechno ostatní funguje. Operaci musí provést ortoped, by jste nevěřili jak málo jich může být. V našem okolí jen jeden a to jsme krajské město. Operace bude stát 30tisíc. Maximálně do tří dnů, déle se čekat nemůže. Následná péče další tisíce. Druhá varianta je, nechat to být. Každý, kdo to zažil si dokáže představit to rozhodnutí. Zdravé zvíře do půl těla, v hlavě chuť to přežít, ale nohy jako motýlí křídla. Varianta operovat je jasná, ale ta zátěž na domácnost hrozná. Proto jdu s prosbou o pomoc. Jakákoliv částka nám pomůže, aby se Wolt mohl postavit na nohy a nám se přitom nezhroutil domácí rozpočet. To, že bude zase běhat, je jen v lidských silách..

Broken pelvis, misaligned limbs. Everything else works. The operation must be performed by an orthopedist, you would not believe how few there can be. There is only one in our area, and that is the regional capital. The operation will cost 30 thousand. Within three days at the most, it cannot wait longer. Aftercare thousands more. The second option is to leave it alone. Anyone who has experienced it can imagine the decision. A healthy animal up to half the body, in the head the desire to survive, but the legs are like butterfly wings. The option to operate is clear, but the burden on the household is terrible. That's why I'm asking for help. Any amount will help us get Wolt back on its feet and not blow our household budget. It is only humanly possible for him to run again.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze, které vybereme budou použity na komplikovanou rekonstrukci pánve našeho kocourka, následnou pooperační péči u veterináře a rehabilitaci. Na veškerý léčebný materiál, který budeme potřebovat, než se nám povede Wolta postavit na nožičky, aby si mohl zase užívat kočičího života s naší zvířecí rodinou a dětmi.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

7. 5. 2024 12:47

Woltik

Dnes jsme byli vyndat stehy, jedna noha je děsně hubená. Wolt se moc snaží. Začal chodit do kočičího záchodu. Dostali jsme dovoleno ho pouštět z bedny a nechat ho udělat par kroku. 🥳 což je paráda. Zatím jsme ho jen mazlili ale na chůzi to nevypadalo. K jídlu si už parkrat sednul ale zatím často jen leží. A obrovská radost.. začal si hrát s hračkou. ❤️

28. 4. 2024 22:16

Děkujeme všem za podporu :-)

Woltík si dnes poprvé sednul,

  • pondělí smrtelný úraz
  • úterý den hledání veterináře, který provede operaci
  • středa den operace

5 dní od operace a Wolt si sedl , aby se najedl. Sice zatím jen na jednu nohu, ta druhá ještě hodně bolí. Nechá se přidržet pod bříškem a udělá pár kroků. Ale vidíme v tom naději .. je to bojovník.

27. 4. 2024 15:04

Wolt je po operaci

Operace proběhla, ukázala co nebylo vidět. Velké množství fraktur, zlomena pánev na několika místech , přelomená stydká kost na dvou místech, utržené kloubní hlavice.. to je jen část. 
Svalstvo bylo jak kdyby ho člověk vzal mlýnkem. 
Až teď jsem pochopila, co to je, když vás něco přejede.. Wolt zatím bojuje, má neskutečně rozbité celé tělo. 

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
300 Kč  •  19. 5. 2024 11:21
Štědrý dárce
77 Kč  •  17. 5. 2024 7:54
Hana K.
300 Kč  •  16. 5. 2024 9:40
💕
Štědrý dárce
600 Kč  •  11. 5. 2024 16:46
Věra H.
500 Kč  •  9. 5. 2024 8:57
Držím i mojemi kočičkami tlapičky
Hana K.
300 Kč  •  7. 5. 2024 14:26
Super zprávy. 💕👍
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 5. 2024 14:00
Velkorysý dárce
300 Kč  •  6. 5. 2024 6:47
DobroDárce
1 000 Kč  •  3. 5. 2024 16:33
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  2. 5. 2024 16:28
Hana K.
200 Kč  •  2. 5. 2024 6:58
Držím palce Woltiku.💕
DobroDárce
1 000 Kč  •  30. 4. 2024 13:54
Velkorysý dárce
500 Kč  •  30. 4. 2024 12:33
Štědrý dárce
200 Kč  •  29. 4. 2024 11:30
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 4. 2024 22:55
Milý dárce
200 Kč  •  28. 4. 2024 1:05
Renata B.
300 Kč  •  28. 4. 2024 0:05
Držím kocourkovi palce!!
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  27. 4. 2024 23:05
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  27. 4. 2024 21:10
Milý dárce
1 100 Kč  •  27. 4. 2024 20:29
DobroDárce
600 Kč  •  27. 4. 2024 20:28
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  27. 4. 2024 20:05

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Martina
1 000 Kč  •  25. 4. 2024 21:09
✊✊
Jana B.
1 000 Kč  •  25. 4. 2024 15:14
Držíme palce✊
Věra H.
500 Kč  •  9. 5. 2024 8:57
Držím i mojemi kočičkami tlapičky
Hana K.
300 Kč  •  7. 5. 2024 14:26
Super zprávy. 💕👍
Hana K.
300 Kč  •  26. 4. 2024 11:26
Přeji brzké uzdravení,ať mu operace pomůže.
Renata B.
300 Kč  •  28. 4. 2024 0:05
Držím kocourkovi palce!!
Hana K.
300 Kč  •  16. 5. 2024 9:40
💕
Alena B. a Cody
2 000 Kč  •  26. 4. 2024 11:39
Moc Vám držíme palečky ❤️❤️❤️

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat