Sbírka ukončena:

Handicapovaná Eliška přišla o obě nohy. Pomozme jí se zase postavit!

Milník 1/3

Skvělá práce! Již třetí den jsme díky Vám dosáhli částky 100.000,- Je Vás už více než sto, kdo jste přispěli! Jen tak dál!

Vybráno 0 Kč 421 347 Kč
100 000 Kč

Milník 2/3

Schválně, za jak dlouho dosáhneme na 500.000,- To už je slušná částka, za níž Elišce můžeme zařídit např. bezbariérovou koupelnu.

Vybráno 0 Kč 421 347 Kč
500 000 Kč

Milník 3/3

To je naše meta. Rekonstrukce bytu, protézy, rehabilitace, asistent, úprava vozu, a další věci budou pokryty z cílové částky.

Vybráno 0 Kč 421 347 Kč
2 000 000 Kč
 -
466 dárců
Celkem se zapojilo
904 Kč
Průměrná výše daru
40 000 Kč
Nejvyšší dar
70 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Handicapovaná Eliška přišla o obě nohy. Pomozme jí se zase postavit!

Milník 1/3

Skvělá práce! Již třetí den jsme díky Vám dosáhli částky 100.000,- Je Vás už více než sto, kdo jste přispěli! Jen tak dál!

Vybráno 0 Kč 421 347 Kč
100 000 Kč

Milník 2/3

Schválně, za jak dlouho dosáhneme na 500.000,- To už je slušná částka, za níž Elišce můžeme zařídit např. bezbariérovou koupelnu.

Vybráno 0 Kč 421 347 Kč
500 000 Kč

Milník 3/3

To je naše meta. Rekonstrukce bytu, protézy, rehabilitace, asistent, úprava vozu, a další věci budou pokryty z cílové částky.

Vybráno 0 Kč 421 347 Kč
2 000 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Jakub Wichs
Datum přidání
12. 9. 2023
Poslední aktualita

20. 11. 2023 22:06

Eliška zase mluví!

V předvečer uzavření sbírky můžeme s Vámi sdílet radostné zprávy. Elišce byla vyjmuta tracheostomie a může zase samostatně dýchat a mluvit! Ošetřující lékařka přislíbila, že do Mikuláše může být propuštěna do domácí péče. Děkujeme všem dobrým duším, ať už za hmotnou nebo duševní podporu. Budeme zde informovat jak bylo naloženo s vybranými prostředky, abyste viděli, že Vaše pomoc nebyla marná. Nyní je na pořadu dne rekonstrukce jádra v bytě, kde Eliška bydlí s rodiči a s bratrem. Bohužel první pokus nedopadl dobře. Podvodná firma si vzala jako zálohu poslední maminčiny úspory, a po dvou týdnech přerušila veškeré práce. Negativní recenze se k nám dostaly bohužel až poté. Jiným svým zákazníkům uškodila ještě víc. 

Děkujeme také platformě Donio, která nám pomohla sbírku spustit a organizovat. I když se nevybrala cílová částka, byli jsme příjemně překvapeni štědrostí a velkorysostí, s níž jsme se setkali. 

Pusťte si na závěr video, kde Vás Eliška osobně zdraví a podporujte dále dobré projekty na pomoc potřebným. 

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Sbírka je pro Elišku, dívku s Downovým syndromem, které po těžkém zápalu plic způsobeném streptokokem musely být amputovány obě nohy. Donedávna ráda tancovala, plavala, veslovala. V rámci své komunity a rodiny žila společenským životem. Přáli bychom si, aby jí vybrané prostředky pomohly alespoň částečně vrátit se k aktivnímu životu, jaký vedla před nemocí. 

The fundraiser is for Eliška, a girl with Down syndrome, who had to have both legs amputated after a severe pneumonia caused by streptococcus. Until recently she liked to swim, dance, row. She lived a social life within her community and family. We would like the funds raised to help her at least partially return to the active life she led before her illness.

Die Fundraise ist für Eliska, ein Mädchen mit Down-Syndrom, dem nach einer schweren, durch Streptokokken verursachten Lungenentzündung beide Beine amputiert werden mussten. Bis vor kurzem schwamm, tanzte und ruderte sie gerne. Sie lebte ein soziales Leben in ihrer Gemeinde und Familie. Wir möchten, dass die gesammelten Gelder ihr helfen, zumindest teilweise in das aktive Leben zurückzukehren, das sie vor ihrer Krankheit führte.

Komu pomůžeme?

Eliška je nejmladší dcera ze sedmi dětí a žije v Ústí s maminkou Jaroslavou a tatínkem Jaroslavem. Trpí genetickou poruchou, downovým syndromem, který obnáší zpožděný mentální vývoj a další zdravotní handicapy. Donedávna ale vedla Eliška celkem normální život vzhledem k možnostem. Ačkoli je již dospělá, chováním a přístupem ke světu je spíše pořád malé dítě.

V červenci se  Eliška dostala do nemocnice s těžkým zápalem plic. Udělali jí mnoho různých vyšetření a mimo jiné jí lékaři také diagnostikovali brániční kýlu. Když se stav stabilizoval, byla propuštěna do domácího ošetřování, ale neuběhl ani týden, a Elišce se začalo špatně dýchat. Lékaři potíže spojovali s kýlou a přijali ji na chirurgii. Během noci se ale situace stala kritickou a Eliška musela být uvedena do umělého spánku. Došlo k selhání ledvin a k septickému šoku. Rodiče mnoho nadějí nedostávali, lékaři je pomalu připravovali na nejhorší, ale Eliška jako zázrakem zabojovala. Eliščin organismus však bohužel přestal prokrvovat končetiny a gangréna hrozila zasáhnout další části těla. V den jejích 21. narozenin museli Elišce lékaři amputovat obě nohy pod koleny.

Rodiče, hlavně tatínek Jaroslav, byl celou dobu Elišce nablízku a ona si dokázala i přes všechny potíže zachovat jakžtakž pozitivní náladu. Bohužel ale byla teď  Eliška přeložena na následnou intenzivní péči 100 km od bydliště svých rodičů. Ti jsou již ve starobním důchodu a starají se o dalšího syna s lehčím mentálním postižením, a tak je pro ně velmi obtížné cestovat jen na dvě hodiny, které jsou ve vzdálené nemocnici vyhrazeny návštěvám. Eliška je dívka s Downovým syndromem, která neumí číst ani psát, a v současném stavu nemůže ani slovně komunikovat. Dokáže se usmát, kývnout a lehce pohnout rukou. Další prognóza je nejistá, i když pomalu, velmi pomalu sledujeme určitý progres.  

EN: Elishka is the youngest daughter of seven children and lives in Ústí nad Labem with her mother Jaroslava and father Jaroslav. She suffers from a genetic disorder, down syndrome, which involves delayed mental development and other health handicaps. Until recently, however, Elishka led a fairly normal life, considering her abilities. Although she is now an adult, she is still a young child in terms of behaviour and attitude to the world.

In July, Elishka was admitted to hospital with severe pneumonia. She was given many different tests and among other things the doctors diagnosed her with a diaphragmatic hernia. When her condition stabilized, she was discharged to home care, but before a week had passed, Eliška started having trouble breathing. Doctors linked the difficulty to the hernia and admitted her to surgery. But during the night the situation became critical and Elishka had to be put into artificial sleep. Her kidneys failed and she went into septic shock. The parents did not have much hope, the doctors slowly prepared them for the worst, but miraculously Elishka fought back. Unfortunately, Elishka's body stopped circulating blood to her limbs and gangrene threatened to affect other parts of her body. On the day of her 21st birthday, doctors had to amputate both of Eliška's legs below the knees.

Her parents, especially her father Jaroslav, were close to Elishka all the time and she managed to keep a somewhat positive mood despite all the difficulties. Unfortunately, Elishka was now transferred to intensive care 100 km away from her parents' home. They are already retired and taking care of another son with a mild mental disability, so it is very difficult for them to travel just for the two hours that are reserved for visits in the distant hospital. Elishka is a girl with Down's syndrome who cannot read or write, and in her current state cannot even communicate verbally. She can smile, nod and move her hand slightly. The future prognosis is uncertain, although slowly, very slowly, we are seeing some progress.

DE: Eliška ist die jüngste Tochter von sieben Kindern und lebt mit ihrer Mutter Jaroslava und ihrem Vater Jaroslav in Ústí. Sie leidet an einer genetischen Störung, dem Down-Syndrom, das mit einer verzögerten geistigen Entwicklung und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen einhergeht. Bis vor kurzem führte Eliška jedoch ein für ihre Verhältnisse recht normales Leben. Obwohl sie inzwischen erwachsen ist, ist sie in Bezug auf ihr Verhalten und ihre Einstellung zur Welt immer noch ein kleines Kind.

Im Juli wurde Elishka mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Sie wurde vielen verschiedenen Tests unterzogen, und die Ärzte diagnostizierten unter anderem einen Zwerchfellbruch. Als sich ihr Zustand stabilisierte, wurde sie in die häusliche Pflege entlassen, doch noch vor Ablauf einer Woche begann Eliška mit Atemproblemen. Die Ärzte brachten die Schwierigkeiten mit dem Leistenbruch in Verbindung und wiesen sie in die Chirurgie ein. Doch in der Nacht wurde die Situation kritisch, und Eliska musste in künstlichen Schlaf versetzt werden. Ihre Nieren versagten und sie erlitt einen septischen Schock. Die Eltern hatten nicht viel Hoffnung, die Ärzte bereiteten sie langsam auf das Schlimmste vor, aber wie durch ein Wunder kämpfte sich Eliska zurück. Leider hörte Eliškas Körper auf, ihre Gliedmaßen zu durchbluten, und der Wundbrand drohte andere Teile ihres Körpers zu befallen. Am Tag ihres 21. Geburtstags mussten die Ärzte Eliška beide Beine unterhalb der Knie amputieren.

Ihre Eltern, insbesondere ihr Vater Jaroslav, standen Eliška die ganze Zeit über nahe und es gelang ihr, trotz aller Schwierigkeiten eine einigermaßen positive Stimmung zu bewahren. Leider wurde Eliska nun auf die Intensivstation verlegt, die 100 km vom Haus ihrer Eltern entfernt ist. Sie sind bereits im Ruhestand und kümmern sich um einen weiteren Sohn mit einer leichten geistigen Behinderung, so dass es für sie sehr schwierig ist, nur für die zwei Stunden zu reisen, die für Besuche in dem weit entfernten Krankenhaus vorgesehen sind. Elishka ist ein Mädchen mit Down-Syndrom, das weder lesen noch schreiben kann, und in ihrem derzeitigen Zustand kann sie sich nicht einmal verbal mitteilen. Sie kann lächeln, nicken und ihre Hand leicht bewegen. Die Zukunftsprognose ist ungewiss, auch wenn wir langsam, sehr langsam, einige Fortschritte sehen.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Na cesty rodičů za Eliškou. Později na další rehabilitace, kvalitní protézy, úpravu vozu, stavební úpravu bytu na sídlišti, kde Eliška bydlí,…Vybere-li se méně, je prioritou, aby Eliška mohla rehabilitovat a mohla být na rehabilitace dopravována. Pokud se vybere více, částka se použije na rekonstrukci bytu, kde Eliška s rodiči bydlí, zejména na úpravy jádra s koupelnou. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

20. 11. 2023 22:06

Eliška zase mluví!

V předvečer uzavření sbírky můžeme s Vámi sdílet radostné zprávy. Elišce byla vyjmuta tracheostomie a může zase samostatně dýchat a mluvit! Ošetřující lékařka přislíbila, že do Mikuláše může být propuštěna do domácí péče. Děkujeme všem dobrým duším, ať už za hmotnou nebo duševní podporu. Budeme zde informovat jak bylo naloženo s vybranými prostředky, abyste viděli, že Vaše pomoc nebyla marná. Nyní je na pořadu dne rekonstrukce jádra v bytě, kde Eliška bydlí s rodiči a s bratrem. Bohužel první pokus nedopadl dobře. Podvodná firma si vzala jako zálohu poslední maminčiny úspory, a po dvou týdnech přerušila veškeré práce. Negativní recenze se k nám dostaly bohužel až poté. Jiným svým zákazníkům uškodila ještě víc. 

Děkujeme také platformě Donio, která nám pomohla sbírku spustit a organizovat. I když se nevybrala cílová částka, byli jsme příjemně překvapeni štědrostí a velkorysostí, s níž jsme se setkali. 

Pusťte si na závěr video, kde Vás Eliška osobně zdraví a podporujte dále dobré projekty na pomoc potřebným. 

3. 11. 2023 22:22

Nadějné zprávy pro Elišku

Dobrý den,

minulý týden se Elišce do prstů na ruce dostal zánět, naštěstí byl včas podchycen. Lékaři poté provedli plastiku prstů a přetáhli přes ně kůži, takže už vypadají normálně. Jen musí mít Eliška stále zavázané ruce, aby si tam nezanesla infekci. Podle nejnovějších zpráv by mohla být do Vánoc propuštěna do domácího ošetřování a doma už začaly první práce na rekonstrukci koupelny – na zálohu padly poslední úspory rodičů. 

Editoval jsem obsah příběhu a přidal anglickou a německou verzi. Sbírka se dostává ke svému závěru a zájem o ni trochu upadá, a tak bych Vás všechny chtěl ještě jednou poprosit o sdílení. Nyní můžeme oslovit i naše zahraniční přátele a podporovatele. Nezapomeňte také sledovát náš kanál na Youtube.

Veliké díky patří v každém případě Vám všem, kdo na Elišku ve svém srdci myslíte.

Hello,

last week, Eliškaa got an infection in her fingers, but luckily it was saved in time. The doctors then performed a plastic surgery and pulled the skin over the fingers, so they look normal now. She just has to keep her hands bandaged all the time so she doesn't get an infection again. The latest news is that she could be discharged to home care by Christmas, and the first works has already started at home to renovate the bathroom for barrier-free. The last of her parents' savings have gone towards the advance payments. 

I have edited the content and added English and German versions. The collection is coming to the end and interest is waning a bit, so I would like to ask you all to share it once again. Now we can also reach out to our international friends and supporters. Please do not forget to follow us on Youtube

In any case, a big thank you to all of you who have Eliška in your hearts.

Hallo,

letzte Woche hat Eliška eine Entzündung in den Fingern bekommen, die aber zum Glück rechtzeitig erkannt wurde. Die Ärzte haben dann eine plastische Operation durchgeführt und die Haut über die Finger gezogen, so dass sie jetzt normal aussehen. Sie muss nur ihre Hände ständig bandagieren, um eine Infektion zu vermeiden. Die neuesten Nachrichten besagen, dass sie bis Weihnachten in die häusliche Pflege entlassen werden könnte, und zu Hause haben bereits die ersten Arbeiten zur Renovierung des Badezimmers begonnen – die letzten Ersparnisse ihrer Eltern wurden für den Vorschuss verwendet. 

Ich habe den Inhalt der Geschichte editiert und eine englische und eine deutsche Fassung hinzugefügt. Da sich die Sammlung dem Ende zuneigt und das Interesse etwas nachlässt, möchte ich Sie alle bitten, sie noch einmal zu teilen. Jetzt können wir uns auch an unsere internationalen Freunde und Unterstützer wenden. Bitte vergessen Sie auch nicht uns zu folgen auf Youtube.

Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön an alle, die Eliška in ihrem Herzen tragen.

11. 10. 2023 23:43

Reportáž z návštěvy u Elišky

Hezký večer všem!

   Snad Vás, kteří jste štědře přispěli, neurazí krátká reportáž z návštěvy u Elišky.

   Dnes jsem se konečně dostal za sestrou Eliškou do nemocnice v Ostrově. Po hodině cesty vlakem přistoupil v Ústí nad Labem Eliščin táta Jarda a máma. Ještě nás čekaly dvě hodiny. V Ostrově má Jarda domluveného řidiče od paramediků, který ho vozí z nádraží do nemocnice a po konci návštěv zase zpět. Autobus bohužel odjíždí pár minut před příjezdem vlaku. Cestování se mu tak prodraží denně o 400,-, ale čas strávený s Eliškou je dražší. Návštěvní hodiny jsou jen 15:00 – 17:00. 

   Proto jsme byli také rozčarováni, když nám sestra ve dveřích NIPu oznámila, že Eliška jela na vyšetření do Karlových Varů. V Ostrově prý nemají toho času k dispozici chirurga, který by se podíval na její prsty a termín vyšetření se naskytl náhle až dnes. Vrátí se prý asi za půl hodiny. Trochu vystrašení jsme se posadili na zahrádku místní cukrárny a čekali. V Ostrově toho dopoledne totiž došlo k nehodě, kdy se srazila sanitka s osobním autem. Ještě když jsme kolem třetí přijížděli, viděli jsme ve městě na hlavní třídě ambulanci převrácenou na bok. Teprve později jsme se dočetli, že pacient, který byl převážen v umělém spánku neutrpěl žádnou újmu, ale že zdravotnice musela být převezena vrtulníkem do plzeňské nemocnice. Nejprve nás ovšem napadaly v souvislosti s Eliškou ty nejčernější scénáře. 

   Ambulance s Eliškou se vrátila až po 16. hodině, a i když bylo hezké počasí, zdravotníci ji nechtěli pustit ven. Museli jsme si tedy na recepci pořídit hygienický balíček za 50,-, který obsahoval empír, roušku, pokrývku hlavy a návleky, a když jsme si to všechno oblékli a nazuli, a natáhli si gumové rukavice (ty byly zdarma), mohli jsme teprve za Eliškou na pokoj. Bylo 16:30 a sanitářka neopomněla zdůraznit, že návštěvy končí v 17 hodin. Lékařka, která přišla na posledních deset minut byla o poznání vstřícnější. Klidně nám zodpověděla dotazy a byla lehce optimistická ohledně vývoje zdravotního stavu Elišky, ale rodičům její propuštění do Vánoc slíbit nechtěla. Eliška má stále tracheostomii a ještě nezačala pořádně rehabilitovat. Je však v dobré náladě a je to bojovnice. 

   Pak už jsme stihli udělat jen pár posledních fotek a byl konec návštěvních hodin.

   Děkujeme Vám za podporu Elišky a jejího snu postavit se opět na nohy. Děkujeme za to, že dále šíříte náš příběh a dáváte tím možnost Elišku podpořit i dalším dobrým lidem. Je to pro ni opravdu důležité a je Vám za to vděčná stejně tak jako její rodiče. 

2. 10. 2023 21:50

Nahrána videa na youtube

Pěkný den! 

Nahrál jsem na Youtube videa, která dokumentují Eliščin progres od zhruba poloviny září. Jsme rádi, že jste s námi. Vaše pomoc nebude marná! Děkujeme!

26. 9. 2023 23:03

Vyšel článek na portálu Emimino!

   Dnešní poděkování patří opět Vám všem, kteří jste přispěli Elišce na lepší život a také těm, kteří nám pomáhají se šířením jejího příběhu tak jako třeba Martina Malá, která o Elišce napsala moc pěkný článek na portálu eMimino

  Takže Díky! Moc si toho Vážíme. 

18. 9. 2023 23:25

Eliška se zlepšuje!

Chceme poděkovat vám všem, kteří na Elišku myslíte a pomáháte jí. Stále zůstává hospitalizována na NIP v nemocnici v Ostrově, ale tatínek ji smí na chvíli vyvézt do okolí nemocnice, a tak si Eliška alespoň trochu užije nádherné babí léto. Také stravu už nepřijímá výhradně infuzemi, a občas si dá něco dobrého. Hlavní ale je, že si udržuje dobrou náladu.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2023 7:57
Lucka
1 000 Kč  •  21. 11. 2023 7:11
držím pěsti sluníčko
DobroDárce
397 Kč  •  21. 11. 2023 5:25
DobroDárce
150 Kč  •  20. 11. 2023 23:37
DobroDárce
140 Kč  •  20. 11. 2023 14:58
Milý dárce
300 Kč  •  20. 11. 2023 12:56
Velkorysý dárce
300 Kč  •  20. 11. 2023 11:33
Štědrý dárce
300 Kč  •  20. 11. 2023 9:14
Velkorysý dárce
600 Kč  •  20. 11. 2023 8:37
Dárce, který je pro každou dobrost
800 Kč  •  19. 11. 2023 21:04
Konec dobrý, všechno dobré!
Laskavý dárce
205 Kč  •  19. 11. 2023 20:34
❤️
DobroDárce
3 500 Kč  •  17. 11. 2023 12:42
Milý dárce
200 Kč  •  17. 11. 2023 12:37
Paula
500 Kč  •  16. 11. 2023 19:21
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí, síly a lásky, Božího světla a požehnání. Držte se především Vy Eliško.
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  16. 11. 2023 18:40
Štědrý dárce
333 Kč  •  16. 11. 2023 16:00
Krásná holka s moc těžkou zkušeností v tomto životě. Posílám sílu, statečná bojovnice.
Milý dárce
600 Kč  •  16. 11. 2023 15:41
Milý dárce
1 800 Kč  •  16. 11. 2023 10:09
Štědrý dárce
2 222 Kč  •  15. 11. 2023 8:40
Velkorysý dárce
211 Kč  •  13. 11. 2023 19:07
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  11. 11. 2023 13:51
DobroDárce
1 000 Kč  •  10. 11. 2023 17:55
Honza a Honza
2 000 Kč  •  6. 11. 2023 9:18
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  5. 11. 2023 19:23
DobroDárce
1 000 Kč  •  4. 11. 2023 16:23
Velkorysý dárce
300 Kč  •  3. 11. 2023 23:03
DobroDárce
1 000 Kč  •  3. 11. 2023 22:57
Míla Černý
1 000 Kč  •  31. 10. 2023 14:20
Držte se
Milý dárce
200 Kč  •  27. 10. 2023 15:07
Milý dárce
300 Kč  •  26. 10. 2023 18:37
Šarka Z za Pavel V
2 284 Kč  •  26. 10. 2023 13:26
Ahoj Elí ,posilám peníze za kamaráda,je to kluk se zlatým srdcem co se zřekl příjmu z reklam za tento měsíc ve tvůj prospěch. Směj se dál Elí my ostatní uděláme vše ,aby ses mohla zase vrátit domů.
Kate
100 Kč  •  23. 10. 2023 17:51
♥️
Milý dárce
100 Kč  •  23. 10. 2023 16:43
DobroDárce
300 Kč  •  22. 10. 2023 23:11
Dárce, který je pro každou dobrost
40 Kč  •  21. 10. 2023 17:33
DobroDárce
300 Kč  •  20. 10. 2023 21:09
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  20. 10. 2023 17:17
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  20. 10. 2023 11:07
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  19. 10. 2023 7:40
DobroDárce
600 Kč  •  18. 10. 2023 20:59
Lucka
1 000 Kč  •  17. 10. 2023 10:58
🍀
Milý dárce
600 Kč  •  16. 10. 2023 21:09
DobroDárce
300 Kč  •  16. 10. 2023 20:38
DobroDárce
100 Kč  •  16. 10. 2023 15:14
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 10. 2023 22:17
DobroDárce
2 000 Kč  •  15. 10. 2023 19:31
Štědrý dárce
300 Kč  •  14. 10. 2023 23:05
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  14. 10. 2023 20:41
Milý dárce
100 Kč  •  14. 10. 2023 18:29
Milý dárce
100 Kč  •  14. 10. 2023 18:16
DobroDárce
1 000 Kč  •  14. 10. 2023 14:35
DobroDárce
100 Kč  •  13. 10. 2023 13:37
Šárka Z.
2 000 Kč  •  12. 10. 2023 17:09
Ahoj Eli ,moc se těším, až se vrátíš domů .Sednu si k vám večer pod okno a ty mi zase zazpíváš
DobroDárce
250 Kč  •  11. 10. 2023 22:16
Milý dárce
300 Kč  •  11. 10. 2023 19:30
DobroDárce
1 000 Kč  •  11. 10. 2023 18:27
DobroDárce
2 000 Kč  •  11. 10. 2023 12:40
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 10. 2023 22:01
Velkorysý dárce
250 Kč  •  10. 10. 2023 21:43
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2023 19:26
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 10. 2023 20:17
Velkorysý dárce
150 Kč  •  9. 10. 2023 17:11
Štědrý dárce
100 Kč  •  9. 10. 2023 13:54
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 10. 2023 10:17
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  8. 10. 2023 16:32
Laskavý dárce
120 Kč  •  8. 10. 2023 7:37
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 21:59
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 20:12
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 13:46
Zumba Vladislav u Třebíče
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 6:35
Držíme Elišce pěsti ;)
DobroDárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 23:34
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  5. 10. 2023 23:02
Štědrý dárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 21:34
Velkorysý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 21:24
Laskavý dárce
200 Kč  •  5. 10. 2023 20:57
Velkorysý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 20:51
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  5. 10. 2023 19:17
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 10. 2023 18:15
Laskavý dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 17:51
Štědrý dárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 17:18
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 16:50
Markéta
300 Kč  •  5. 10. 2023 16:37
Snad i moje malá troška pomůže.
Laskavý dárce
50 Kč  •  5. 10. 2023 16:22
Milý dárce
200 Kč  •  5. 10. 2023 15:49
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  5. 10. 2023 15:46
Milý dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 15:02
Štědrý dárce
200 Kč  •  5. 10. 2023 14:59
DobroDárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 14:32
Milý dárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 14:22
DobroDárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 14:13
Milý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 14:01
Laskavý dárce
50 Kč  •  5. 10. 2023 13:57
Milý dárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 13:43
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 13:33
DobroDárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 13:33
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 10. 2023 13:25
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  5. 10. 2023 13:17
Milý dárce
50 Kč  •  5. 10. 2023 13:09
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 10. 2023 12:41
Laskavý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 12:24
Eliška Elišce 🖤
510 Kč  •  5. 10. 2023 12:20
Protože 5.10. je krásné datum a Elišky si musí pomáhat !
DobroDárce
450 Kč  •  5. 10. 2023 12:20
Milý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 10:01
Gabriela R.
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 7:13
Držím palce Elišce a celé rodině!❤️
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  4. 10. 2023 21:41
DobroDárce
300 Kč  •  4. 10. 2023 18:53
DobroDárce
600 Kč  •  4. 10. 2023 18:36
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  4. 10. 2023 13:08
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  4. 10. 2023 11:10
Štědrý dárce
100 Kč  •  4. 10. 2023 8:27
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  4. 10. 2023 7:56
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  3. 10. 2023 19:14
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  3. 10. 2023 18:04
Laskavý dárce
250 Kč  •  3. 10. 2023 15:07
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  3. 10. 2023 14:06
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  3. 10. 2023 13:45
Karolína M.
540 Kč  •  2. 10. 2023 22:41
Eliško, držíme ti palce a posíláme všechnu dobrou energii za tebou. Dcera od Šárky, Kája.
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  2. 10. 2023 20:10
Milý dárce
2 000 Kč  •  2. 10. 2023 20:10
Velkorysý dárce
300 Kč  •  2. 10. 2023 14:55
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  2. 10. 2023 12:17
Velkorysý dárce
200 Kč  •  2. 10. 2023 10:04
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  2. 10. 2023 9:42
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  2. 10. 2023 7:52
Velkorysý dárce
150 Kč  •  1. 10. 2023 23:15
Ondřej J.
500 Kč  •  1. 10. 2023 21:58
Držím moc palce Eliško!
DobroDárce
400 Kč  •  1. 10. 2023 20:21
Milý dárce
300 Kč  •  1. 10. 2023 14:43
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  1. 10. 2023 13:13
DobroDárce
300 Kč  •  1. 10. 2023 7:33
Milý dárce
20 000 Kč  •  1. 10. 2023 7:27
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  30. 9. 2023 22:31
Velkorysý dárce
600 Kč  •  30. 9. 2023 20:54
Milý dárce
100 Kč  •  30. 9. 2023 20:00
DobroDárce
200 Kč  •  30. 9. 2023 10:43
Štědrý dárce
300 Kč  •  30. 9. 2023 7:38
Štědrý dárce
300 Kč  •  30. 9. 2023 7:21
Štědrý dárce
500 Kč  •  30. 9. 2023 2:58
Milý dárce
150 Kč  •  30. 9. 2023 1:03
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  29. 9. 2023 17:46
Velkorysý dárce
100 Kč  •  29. 9. 2023 13:40
Betka a Vikča
21 000 Kč  •  29. 9. 2023 12:44
Máme tě rádi Elí , snad už bude lépe ❤️
Štědrý dárce
400 Kč  •  29. 9. 2023 12:25
Milý dárce
300 Kč  •  29. 9. 2023 9:58
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  28. 9. 2023 22:55
DobroDárce
1 000 Kč  •  28. 9. 2023 22:13
A.
3 500 Kč  •  28. 9. 2023 21:19
Elišce štěstí a rodině hodně sil!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  28. 9. 2023 19:31
Velkorysý dárce
50 Kč  •  28. 9. 2023 16:06
Dárce, který je pro každou dobrost
20 000 Kč  •  28. 9. 2023 9:31
Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  28. 9. 2023 5:03
Milý dárce
500 Kč  •  27. 9. 2023 23:59
Dobrosrdečný dárce
250 Kč  •  27. 9. 2023 21:31
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  27. 9. 2023 20:14
Helena
300 Kč  •  27. 9. 2023 20:01
Držíme všechny palečky, ať se zadaří! Mám stejně geneticky vybavenou dceru Elišku s DS( v sobotu jí bude 20let). Posílám velké objetí celé rodině. 🍀
Milý dárce
100 Kč  •  27. 9. 2023 19:35
Velkorysý dárce
10 Kč  •  27. 9. 2023 17:34
Milý dárce
600 Kč  •  27. 9. 2023 17:33
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  27. 9. 2023 14:58
Dárce, který je pro každou dobrost
250 Kč  •  27. 9. 2023 12:54
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  27. 9. 2023 11:43
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  27. 9. 2023 11:13
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  27. 9. 2023 10:53
Laskavý dárce
200 Kč  •  27. 9. 2023 10:49
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 9:13
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 9:04
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  27. 9. 2023 8:56
Štědrý dárce
500 Kč  •  27. 9. 2023 8:50
Milý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 7:29
Marta K.
500 Kč  •  26. 9. 2023 23:08
Hodně štěstí ♥
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 22:19
Dárce, který je pro každou dobrost
55 Kč  •  26. 9. 2023 22:06
DobroDárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 21:52
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 21:25
Laskavý dárce
150 Kč  •  26. 9. 2023 21:05
Milý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 20:50
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 20:28
DobroDárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 19:27
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 19:17
Velkorysý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 18:04
Velkorysý dárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 17:59
Milý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 17:52
Štědrý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 17:43
Štědrý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 17:23
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 17:06
Laskavý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 16:25
Laskavý dárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 15:59
Velkorysý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 15:45
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 9. 2023 15:41
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 15:37
Velkorysý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 14:35
Jana
600 Kč  •  26. 9. 2023 14:26
Držím ✊🍀
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 13:57
Yolanda
300 Kč  •  26. 9. 2023 13:28
Eliško, jsi moc statečná dívka. Myslím na Tebe. Věřím, že zase budeš tou veselou a usměvavou holčinou. Rodičům přeji hodně sil a podpory. Držte se ❤️
Velkorysý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 13:28
Eva Č.
200 Kč  •  26. 9. 2023 12:33
Ať se Eliška brzo uzdraví.
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  26. 9. 2023 12:30
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  26. 9. 2023 12:15
Štědrý dárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 11:02
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 9:30
Lucie T.
600 Kč  •  26. 9. 2023 9:27
Milá Eliško, přeji Ti hodně síly. .
Hanka
500 Kč  •  24. 9. 2023 20:07
Moc držím pěsti, ať se Eliška vrátí do života. Sama mám dcerku s DS a streptokok i nás letos potrápil. .
Martina L.
300 Kč  •  24. 9. 2023 19:00
Elišce přeji, ať neztrácí dobrou náladu. Ať se podaří vybrat co nejvíc peněz, aby mohla být brzy se svou rodinou
Barbora
1 000 Kč  •  22. 9. 2023 20:47
Posielam veľa sily 🙏🏼
Anna Ž.
1 000 Kč  •  17. 9. 2023 11:33
Moc držím palce Eliško!
bluma
300 Kč  •  16. 9. 2023 22:48
jsi bojovnice, hodně sil
Ondřej P.
5 000 Kč  •  16. 9. 2023 19:43
Mnoho sil!
OB
400 Kč  •  16. 9. 2023 15:10
Eliško, držím pěsti!
Ruka v kapse
300 Kč  •  16. 9. 2023 13:53
Jan Kempa mě odkázal ať se podaří vybrat co je třeba !!
Hořánci
5 000 Kč  •  16. 9. 2023 9:58
Eliško ať se vrátí úsměv
Milan Hýn
1 111 Kč  •  15. 9. 2023 22:22
Nevzdávej to, jsme s Tebou 💖
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 9. 2023 15:24
Držím palce Elišce i celé její rodině.
Kate
200 Kč  •  15. 9. 2023 11:33
♥️
Pavla
300 Kč  •  14. 9. 2023 21:58
Ať se Elišce vrátí úsměv, který ji doprovázel jako dřív! ☀️♥️😻
Jindra
1 000 Kč  •  14. 9. 2023 20:51
Dagmar P.
1 000 Kč  •  14. 9. 2023 20:46
Milá Eliško, přejeme Ti s mojí dcerou Moničkou, která má také D.s., aby ses brzo uzdravila a měla hodně sil na tuto novou životní situaci. Přeji Ti skvělé lidi kolem Tebe, aby Ti pomáhali!
Kateřina F.
1 000 Kč  •  14. 9. 2023 18:40
Milá Eliško, mám taky doma dceru Elišku a taky má DS. Proto vím, že lidé s DS jsou velcí bojovníci. Bojuj, držíme ti palce a posíláme aspoň peníze, když nemůžeme pomoct jinak..
Ségra Natál
2 150 Kč  •  14. 9. 2023 12:52
Eliško, lásko naše, zatím takhle, ale ještě pošlu. Drž se, ty naše statečná. ❤️
Petra
333 Kč  •  14. 9. 2023 9:13
Myslíme na tebe Eliško 🍀
Filip Machacek
1 500 Kč  •  13. 9. 2023 20:06
Je to tragedie co se stalo, ale zivot jde dal, preji Vam at s Vasi dcerou stravite co nejvice radostnych chvil👍🙂
Olga
1 000 Kč  •  13. 9. 2023 14:02
Uzdrav se Eliško
Šárka
500 Kč  •  13. 9. 2023 12:08
Eliško drž se, ty seš bojovnice, zvládneš to 🤗 opatrujte se, myslíme na vás. Šárka a Matěj
Tereza
100 Kč  •  12. 9. 2023 21:18
Myslím na vás ! Buďte silní 🍀
M&M
2 000 Kč  •  12. 9. 2023 19:31
Další jedem
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  12. 9. 2023 16:34
Eliško myslím na Tebe ❤️ T.
Mája
40 000 Kč  •  12. 9. 2023 14:17
Eliško, drž se, máme Tě rádi.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat