Sbírka na automobil pro Pavla

Vybráno 0 Kč 40 141 Kč
449 977 Kč
45 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Pavel Kir
Datum přidání
12. 2. 2024
Poslední aktualita

21. 2. 2024 10:39

Nemám slov…

Velmi děkuji za sdílení mé sbírky, též chci poděkovat všem, kteří opět sbírku trochu posunuli nahoru. Naděje umírá poslední. 

Děkuji Vám

Váš bojovník 

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Ráda bych Vám představila Pavla, 62-letého bojovníka, srdcem i duší,  který celý život používal své tělo na 100% a makal jako šroub k dosažení cílů. I když trpěl Bechtěrevem, byl vždycky aktivním člověkem a mužem, který měl srdce na svém místě a stále má . 

V roce 2016 po pádu v terénu na archeologickém průzkumu se život obrátil vzhůru nohama a během několika let přišel skoro o vše a to jen díky špatné poskytnutí první pomoci a následné péči v nemocnici, kterou dostal v jedné z nemocnic v Praze. Po 25 operacích je vyčerpán a též mu život stále připravuje nějaké ty překážky. Potřeboval by pomoci alespoň s jednou překážkou, která teď jeho rodinu velmi omezuje v tom mu poskytnou vše co Pavel potřebuje. Pavel má skvělou manželku, která s ním zvládá každodenní starosti a též se stará o dům a další 2 chlupaté děti, které společně mají. 

I would like to introduce you to Pavel, a 62-year-old fighter with a huge heart and a beautiful soul, who used his body 100% all his life and worked hard to achieve his goals.Even though he suffered from Bechterev, he was always an active person and a man whose heart was in the right place and still is.

In 2016, after a fall in the field during an archaeological survey, his life turned upside down and within a few years he lost almost everything, only thanks to the poor provision of first aid and the subsequent hospital care he received in one of the hospitals in Prague. After 25 operations, he is exhausted and life is still throwing some obstacles at him. He would need help with at least one obstacle, which now greatly limits his family in providing him with everything that Pavel needs. Pavel has a wonderful wife who handles his daily worries and also takes care of the house and the 2 other furry children they have together.

Komu pomůžeme?

Pavel (62) je člověk s nešťastným koncem, který se v roce 2016 upadl na archeologickém průzkumu v terénu, byl odvezen sanitkou a v rámci selhání při poskytnutí zdravotní pomoci se nyní ocitá na pokraji svých možností po 25 operacích, vyčerpán , ale stále pln elánu.  

V průběhu 6 let mu byli amputovány obě dolní končetiny, přišel tedy o možnost chodit a svobodně se pohybovat. Dále má nyní po nešťastné břišní katastrofě, kdy mu byla vyvedena další stomie ( ileostomie ) dále i kolostomie z minulého roku. Pavel trpí Bechtěrevem,nemá hybnou krční páteř ( která je nyní i zlomená,stabilizová, ale nehojící se )  má časté dekubity, které se mu hojí pomalu a vzhledem k jeho křehkosti organismu velmi často prochází sepsí, které tedy úspěšně vybírá a bojuje.

Pavel stále den co den bojuje a to i přes velké bolesti a snaží se nakopnout, ale vždy mu do cesty vleze něco dalšího(to poháhají hlavně naši 2 hafani Daisy a Lily ) . Proto se snažíme touto sbírku mu trochu pomoci k lepším zítřkům a usnadnit péči, kterou potřebuje, jeho přání je být stále doma a nikoli nikde bezvládně ležet na ,,LDN,, kde by jeho duše a vše dobré strádala a zajisté to není pro nás řešení. Jsme pro to, aby Pavel byl doma : ) 

Pavel (62) is a person with an unfortunate end, who fell on an archaeological field survey in 2016, was taken by ambulance, and, as part of the failure to provide medical assistance, is now at the edge of his possibilities after 25 operations, exhausted, but still full of energy.

In 6 years, both of his lower limbs were amputated, so he lost the ability to walk and move freely. Furthermore, after an unfortunate abdominal disaster, he now has another stoma (ileostomy) and a colostomy from last year. Pavel suffers from Bechterev, does not have a mobile cervical spine (which is now also broken, stabilized, but not healing), has frequent pressure ulcers, which heal slowly, and due to the fragility of his organism, he very often goes through sepsis, which he therefore successfully overcomes and fights.

Pavel still fights every day, despite great pain, and tries to kick back, but something else always gets in his way (mainly driven by our 2 dogs Daisy and Lily). That's why we are trying to help him with this collection for a better tomorrow and facilitate the care he needs, his wish is to always be at home and nowhere to lie limp in an „LDN“ where his soul and everything would suffer and that is certainly not a solution for us. We would like to provide a save place at home  for Pavel, stay with us:)

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Cílem této sbírky potřeba Pavlovi přispět na osobní automobil, který se pro něj velmi důležitý pro časté návštěvy lékaře, zajištění zdravotnického zásobování aj. Pavel vzhledem k faktu, že nynější vůz byl havarován, nemá jinou náhradu a je tímto tedy omezen. 

Auto jeho manželka využívá pro výše zmíněné a hlavně pokud je Pavel hospitalizován, denně za ním dojíždí do nemocnice, která je od bydliště daleko. 

Pokud nebude vybraná cílová částka, budeme se pokoušet zajistit vše potřebné, abychom pro Pavla vytvořili prostředí a podmínky, které se vážou k jeho zdravotnímu stavu. Dále by finanční částka byla použita na jeho potřeby popřípadě na léčbu, která je velmi nákladná, opravu elektického vozítka, na zdravotnické pomůcky, případně na chod domácnosti.

Vzhledem k tomu, že Pavel je ve IV.stupni příspěvku na péči, je péče o Pavla velmi náročná, ošetřování stomie, dekubitů, časté polohavání  a jiné částku bychom použili  i na extra pomocnou ruku doma (v případě nutnosti ) , úspěšně zvládáme již 6 let, ale každá pomoc pokud není v rodině je zajisté placená ( včetně charity ) 

Předem bych chtěla jménem Pavla poděkovat za snahu při faktu, že každá koruna se počítá a i kdyby každý přispěl 1,-kč a bylo více lidí, který si tuto sbírku přesdílí, nebude tolik škody pro každého a společnými silami to zvládneme.

Pavel má stále světu ještě hodně co nabídnout, tím, že jeho mozek funguje a je velmi inteligentní, chtěl by se věnovat tomu, co umí nejlépe a to je archeologie, a jiné, autem přeci jenom ve volném čase můžeme popojet a může Pavel předávat své cenné informace dále dalším studentům a nadšencům archeologie. 

Předem děkujeme. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

21. 2. 2024 10:39

Nemám slov…

Velmi děkuji za sdílení mé sbírky, též chci poděkovat všem, kteří opět sbírku trochu posunuli nahoru. Naděje umírá poslední. 

Děkuji Vám

Váš bojovník 

19. 2. 2024 20:40

Srdečně děkujeme

Všem bych rád poděkoval, hlavně majitelům pejsků, kteří v nedávné době přispěli krásnou částkou.

Děkuji velice, každá koruna se počítá. 
P. 

14. 2. 2024 19:44

Poděkování

Chceme všem poděkovat za projevenou podporu. I za malý příspěvěk, který povede k zadanému cíli. 

Dále chceme poprosit o následné sdílení.

Děkujeme 

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  25. 2. 2024 22:27
Šárka
2 000 Kč  •  24. 2. 2024 18:00
Držte se ❤. Pozdrav z Chomutova
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  24. 2. 2024 11:10
Velkorysý dárce
200 Kč  •  24. 2. 2024 9:36
Milý dárce
1 000 Kč  •  24. 2. 2024 8:51
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  24. 2. 2024 8:30
MK
600 Kč  •  24. 2. 2024 7:45
Držím palce
Velkorysý dárce
300 Kč  •  23. 2. 2024 23:15
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  23. 2. 2024 22:47
Laskavý dárce
300 Kč  •  23. 2. 2024 21:14
Štědrý dárce
300 Kč  •  23. 2. 2024 14:47
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  23. 2. 2024 11:56
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  23. 2. 2024 10:46
DobroDárce
100 Kč  •  23. 2. 2024 10:11
Štědrý dárce
100 Kč  •  23. 2. 2024 9:26
Laskavý dárce
300 Kč  •  23. 2. 2024 8:16
Milý dárce
300 Kč  •  23. 2. 2024 8:13
Laskavý dárce
300 Kč  •  23. 2. 2024 7:29
Laskavý dárce
250 Kč  •  23. 2. 2024 7:25
Velkorysý dárce
600 Kč  •  22. 2. 2024 22:44
Štědrý dárce
200 Kč  •  22. 2. 2024 21:38
Marcela K.
1 000 Kč  •  22. 2. 2024 21:01
Hodně sil.
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  22. 2. 2024 17:44
DobroDárce
600 Kč  •  22. 2. 2024 17:43
Milý dárce
1 520 Kč  •  22. 2. 2024 9:05
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  21. 2. 2024 21:04
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 2. 2024 15:14
Velkorysý dárce
300 Kč  •  21. 2. 2024 10:09
Velkorysý dárce
300 Kč  •  21. 2. 2024 9:43
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 2. 2024 0:39
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  20. 2. 2024 23:35
Laskavý dárce
300 Kč  •  20. 2. 2024 23:24
Laskavý dárce
300 Kč  •  20. 2. 2024 23:07
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 22:45
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  20. 2. 2024 22:11
Kmotr
2 000 Kč  •  20. 2. 2024 21:38
Pavle, jsi bojovník to víme. Neztrácej naději a žij! Jsi v tom velkým vzorem pro nás ostatní. A nezapomínej se taky opřít o toho, kdo tě nikdy nezklame, On tě moc miluje! +
Helena Ch.
300 Kč  •  20. 2. 2024 18:58
Kristýnko, přeji hodně sil a držím palce!!!
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  20. 2. 2024 18:06
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  20. 2. 2024 12:04
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  20. 2. 2024 11:49
Štědrý dárce
200 Kč  •  20. 2. 2024 10:51
Milý dárce
200 Kč  •  20. 2. 2024 9:46
DobroDárce
300 Kč  •  20. 2. 2024 9:22
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  20. 2. 2024 8:04
Milý dárce
400 Kč  •  20. 2. 2024 5:22
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  19. 2. 2024 22:29
DobroDárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 21:58
Milý dárce
1 000 Kč  •  19. 2. 2024 21:41
Laskavý dárce
300 Kč  •  19. 2. 2024 21:38
Milý dárce
300 Kč  •  19. 2. 2024 20:13
Marie
600 Kč  •  19. 2. 2024 19:39
Hodně sil...
Štědrý dárce
100 Kč  •  19. 2. 2024 19:29
Velkorysý dárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 19:27
DobroDárce
300 Kč  •  19. 2. 2024 19:25
Alena J. (CHS Golden Martha)
1 000 Kč  •  19. 2. 2024 19:25
Držím palce a přeju hodně sil!
PF
200 Kč  •  19. 2. 2024 19:09
Aspon kapka v mori❤️
Marcela
300 Kč  •  19. 2. 2024 18:59
Držte se a věřte!
DobroDárce
200 Kč  •  19. 2. 2024 18:52
Věra K.
300 Kč  •  19. 2. 2024 18:50
Hodně štěstí Vám a Vašim krásným blondýnkám 💛🍀
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  19. 2. 2024 18:45
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  19. 2. 2024 18:43
Martina B.
1 000 Kč  •  19. 2. 2024 18:24
🙏🍀
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  19. 2. 2024 18:20
Štědrý dárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 17:58
Laskavý dárce
200 Kč  •  19. 2. 2024 17:52
Pejsci z Rusty Love
300 Kč  •  19. 2. 2024 17:42
Chceme pro zlaté holky páníčka doma a ne v hospicu.
Štědrý dárce
150 Kč  •  15. 2. 2024 17:14
Dobrodárce
100 Kč  •  14. 2. 2024 11:32
Držte se 🍀❤️
Laskavý dárce
600 Kč  •  13. 2. 2024 21:25
Držíme palečky 🍀
Velkorysý dárce
100 Kč  •  13. 2. 2024 20:25
Milý dárce
300 Kč  •  13. 2. 2024 19:17
Vendy s mamkou
321 Kč  •  13. 2. 2024 14:52
Držíme palečky a aspoň drobnost posíláme☺️ 3….2….1…. a auto pro Pavlíka je tu🙏🏻☺️🍀❤️
Velkorysý dárce
500 Kč  •  13. 2. 2024 11:56
DobroDárce
100 Kč  •  13. 2. 2024 10:34
DobroDárce
300 Kč  •  13. 2. 2024 9:14
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  13. 2. 2024 8:49
Míša
100 Kč  •  12. 2. 2024 22:35
držím palce <33
DobroDárce
300 Kč  •  12. 2. 2024 22:33
Štědrý dárce
150 Kč  •  12. 2. 2024 20:16
Milý dárce
450 Kč  •  12. 2. 2024 20:09
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  12. 2. 2024 19:17
Milý dárce
50 Kč  •  12. 2. 2024 19:15
Lucie
100 Kč  •  12. 2. 2024 19:14
Moc držím palečky 🌸
Laskavý dárce
300 Kč  •  12. 2. 2024 18:32
Maruš
1 000 Kč  •  12. 2. 2024 18:24
Držím ti palce, jsi bojovník! ❤️ bojuj pro svou ženu a Šarku. Obě tě moc milují ❤️
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  12. 2. 2024 18:22
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  12. 2. 2024 17:57
DobroDárce
300 Kč  •  12. 2. 2024 17:55
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  12. 2. 2024 17:30

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Šárka
2 000 Kč  •  24. 2. 2024 18:00
Držte se ❤. Pozdrav z Chomutova
MK
600 Kč  •  24. 2. 2024 7:45
Držím palce
Marcela K.
1 000 Kč  •  22. 2. 2024 21:01
Hodně sil.
Kmotr
2 000 Kč  •  20. 2. 2024 21:38
Pavle, jsi bojovník to víme. Neztrácej naději a žij! Jsi v tom velkým vzorem pro nás ostatní. A nezapomínej se taky opřít o toho, kdo tě nikdy nezklame, On tě moc miluje! +
Helena Ch.
300 Kč  •  20. 2. 2024 18:58
Kristýnko, přeji hodně sil a držím palce!!!
Marie
600 Kč  •  19. 2. 2024 19:39
Hodně sil...
Alena J. (CHS Golden Martha)
1 000 Kč  •  19. 2. 2024 19:25
Držím palce a přeju hodně sil!
PF
200 Kč  •  19. 2. 2024 19:09
Aspon kapka v mori❤️

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat